13 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30209

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


60 TAKIM FİRKETE DİŞ AÇMA RULOSU (HADDE RULOSU) REVİZYONU (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF SEGMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


BORU KAYNAK İŞLERİ İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TORBALAMA VE YÜKLEME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


İZLEME YAZILIMLARI GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 KISIM 2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAĞSIZ SÜTTOZU SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEPSİ KAĞIDI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HIŞIR POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:


MUŞ HAVALİMANINA ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş Havalimanı Müdürlüğünden:


HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELERE AİT MÜBADELE YAPILACAKTIR

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:


DEMİRYOLU SİNYALİZASYON KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


MÜBADELE İLANI

Antalya Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


60 TAKIM FİRKETE DİŞ AÇMA RULOSU (HADDE RULOSU) REVİZYONU (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/492100

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040-AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 60 Takım Firkete Diş Açma Rulosu (Hadde rulosu) Revizyonu (Teknik şartnameye göre) Hizmet alımı işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 07/11/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR23 0001 5001 5800 7282 4402 04

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8756/1-1


MUHTELİF SEGMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/506871

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  3 Kalem (700 Adet Alev Segmanı, 1280 Adet Kompresyon Segmanı, 1280 Adet Yağ Segmanı) Muhtelif Segman teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27.10.2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/10/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8850/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Bilindiği üzere,

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve üzerindeki binalar bir bütün halinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihale 16/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuş olup bu ilanlarda son teklif verme tarihi 13/10/2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu taşınmazın ihalesine son teklif verme tarihi 17/11/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 17/11/2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8881/1-1


BORU KAYNAK İŞLERİ İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi süresince Boru Kaynak İşleri İşçiliği hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                :  2017/507294

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi       :  Yok

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2017/2018 kampanya süresi, ±%20 toleranslı olmak üzere, tahmini 3 Aydır. Toleranslar dahil olmak üzere, kampanya süresi boyunca muhtelif kaynak işlerinin yapılması için, 3 vardiya, her vardiyada Teknik Şartnamenin madde 5.9’da tanımlanmış 2 teknik personel bulunmak üzere toplam 6 kişinin çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 3 (Üç) Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  25.10.2017 Çarşamba günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj Kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8846/1-1


TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Işıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 30.000 ton kömürün, İstasyon vagon tesislerinin stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işi.

2017/504529

2017-1830

01.11.2017

14:00

180 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8836/1-1


TORBALAMA VE YÜKLEME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne ait Dereköy mevkiinde bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde 450.000 ton kömürün torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi işi.

2017/506334

2017-1833

02.11.2017

14:00

300 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8856/1-1


İZLEME YAZILIMLARI GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimiz ihtiyacı İzleme Yazılımları Güncellemesi teknik şartnamesine ve HP markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, teknik şartnamesine ve HP markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8867/1-1


1 KISIM 2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı ihtiyacı “1 Kısım 2 Kalem Laboratuvar Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8868/1-1


YAĞSIZ SÜTTOZU SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

• Aşağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen Yağsız Süttozu satışı yapılacaktır.

 

KISIM

KOMBİNA

YAĞSIZ SÜT TOZUNUN BULUNDUĞU DEPO

MİKTAR (Kg)

MİKTARIN DAĞILIMI (Kg)

1

ADANA

SAĞNAK ULUS NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ./MERSİN

284.175

Milkman

2

160.275

Slava

3

DENİZLİ

BULUT OTOMOTİV SOĞUK HAVA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÇİVRİL/DENİZLİ

390.325

Sütofis

4

300.000

Milaysüt

5

307.250

Milaysüt

300.150

Pınar

7.100

6

SAKARYA

HİCRİ ERCİLİ DENİZ NAKLİYAT BALISESİR/BANDIRMA

646.020

Sütaş (Karacabey)

606.250

Gönenli

39.770

7

HALUK YILDIRIM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GEVYE KÜÇÜK SAN. SİTESİ ŞEYH EDİBALİ SOK. GEVYE/SAKARYA (ÖZGÜLÜ)

252.825

Özgüllü

 

8

SİNCAN

OSB MEHMET ALTINSOY BUL. NO: 9 AKSARAY

400.000

Uğuray

9

300.000

Uğuray

10

384.450

Uğuray

11

EREĞLİ ORG. SAN. BÖL. 2 CAD. 4 SOK. NO: 14 EREĞLİ/KONYA

450.000

Demireller (Mirel)

12

400.550

Demireller (Mirel)

13

300.000

Meysüt

14

216.625

Meysüt

15

KONYA 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7. SOKAK NO: 4 SELÇUKLU/ KONYA

354.494

İzi

16

KARAPINAR ORG. SAN. BÖL. HANKAPI MAH. İNÖNÜ CAD. 4 SOK. NO: 15 KARAPINAR/ KONYA

321.438

PANOGRO (Torku)

                                                              TOPLAM

5.468.427

 

• Teklifler İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-Çankaya/ANKARA adresindeki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilecektir.

• Son teklif verme tarihi 16.10.2017 saat 10:30’a kadardır.

• Satışlar “Yağsız Süttozu Satış Usul ve Esasları ile Özel Hükümler” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

• Yağsız süttozu, Satış Usul ve Esasları, Özel Hükümler, Ürün Spesifikasyonu, Teklif mektubu, geçici teminat mektubu örneği duyuru ekindedir.

• Yağsız süttozu Satış Usul ve Esasları ile Özel Hükümler firmalarca imzalanarak teklif mektubuna eklenecektir.

• Yağsız süttozu şatışlarında yurt dışına ihraç şartı aranmayacaktır.

8862/1-1


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 70.000 kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 24.10.2017 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 24.10.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65-66             Faks : (0312) 397 33 71-74

8872/1-1


TEPSİ KAĞIDI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, 1.500.000 Adet Tepsi Kağıdı (Baskılı) Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Tepsi Kağıdının numuneleri fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 23.10.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

8873/1-1


HIŞIR POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, 5.000 kg Hışır Poşet Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Hışır Poşetlerin numuneleri fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Teklifler en geç 23.10.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No :13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

8874/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

“2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 17.000 ton Yaş Pancar Posasının ± % 20 Toleransla Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması Hizmet Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/513582

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve Faks No            :  0436 215 12 80 - 0436 215 13 30

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  17.000 ton yaş pancar posasının ± %20 Toleransla paketlenmesi, depolama alanına taşınması, nakliye araçlarına yüklenmesi, makinelerinin bakım ve tamiratlarının yapılması işidir. (İşin detayları teknik şartnamede belirtilmiştir.)

b) Yapılacağı Yer                   :  Muş Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  20 (Yirmi) Takvim Günü (± %20 Toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  27.10.2017 Cuma günü saat 10.00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir. (KDV Dahil) 118,00 - TL. (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Muş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

8875/1-1


MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 73 adet I-b Grubu, 959 adet II Grup,188 adet II-b Grubu, 11 adet III. Grup ve 15 adet V. Grup olmak üzere toplam 1246 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre 13/10/2017 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

1 - Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önce ilan edilecektir.

2 - Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve sabah ihalesi yapılacak olanların 09:00 - 09:30, öğleden sonra yapılacak olanların 13:30-14:00 saatleri arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

5 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

6 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecektir.

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

d) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.

e) İhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

7 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 520,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

                                     RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU

 

                                                                               T.C

                                       ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

                                                        (Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

............................ tarih ve saat ……… ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak

olan ......................... ilindeki ....................... erişim nolu ………… grup maden

sahasının ihalesine katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                               Adı Soyadı

                                                                                                                    İmza

                                                                                                                    Tarih

Adres:

 

EKLER:

Genel;

1 - İşletme Ruhsat Taban Bedeli Makbuzu Aslı

2 - İhale Teminatı

3 - Teklif Mektubu

4 - İmzalanmış Şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (ihalesine girilecek sahanın bulunduğu il adı ve erişim numarası bölümleri müracaatçı tarafından doldurulacaktır.)

5 - Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Numarası

6 - Müracaatçı adına kayıtlı Banka Adı ve Hesap Numarası

7 - Vergi Borcu olmadığına dair belge

Gerçek kişiler:

1 - T.C. Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti (İki adet)

2 - İmza Sirküleri Aslı (İki adet)

Tüzel kişiler:

1 - Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti (İki adet)

2 - Yönetimin Onaylı İmza Sirküleri (İki adet)

8880/1-1


MUŞ HAVALİMANINA ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş Havalimanı Müdürlüğünden:

1 ADET ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/495244

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sungu Beldesi Kültür Mahallesi Havalimanı Caddesi No:16   49100 /MUŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  0436 250 00 04 - 0436 250 00 01

c) Elektronik Posta Adresi         :  Semih.tırpanci@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  Muş Havalimanı Satın Alma ve İkmal Şefliği

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 ADET ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ

                                                     Ayrıntılı bilgiye Muş Havalimanında temin edeceğiniz ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :  DHMİ MUŞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşme İmzalandıktan sonra 45 gün içinde sistem çalışır hale gelmiş olmalı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muş Havalimanı Müdürlüğü EYS Odası

b) Tarihi ve saati                        :  03.11.2017 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2. Son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli teklif edilen ürünlere ait TSE, ISO, CE vb. ulusal-uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgesini teklifle birlikte idareye verecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muş Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları gerekmektedir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8808/1-1


HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELERE AİT MÜBADELE YAPILACAKTIR

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                        :  Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah. Kuvay-i Milliye Cad.No: 78 ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası       :  0 424 241 10 00-6493 - Fax: 0 424 241 10 45

d) Elektronik posta adresi          :  ---

2 - Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı       :  58 Adet muhtelif marka ve model taşıt ile 1.744 adet muhtelif demirbaş malzeme

                                                     15.000 Kg (Tahmini Miktar) Muhtelif Metal Malzeme, 2.000 Kg (Tahmini) Muhtelif     Alüminyum Malzeme

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi,

miktarı ve faal olup olmadığı)    :  Mübadelesi yapılacak Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı       :  4 (Dört) adet 2017 Model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire (Benzinli, 95 Hp - Beyaz Renk) marka kullanılmamış (sıfır km) araç

                                                     Lassa marka 73 adet 195/65/R 15 (Kışlık) ebatlarında oto lastiği

                                                     Lassa marka 73 adet 195/65/R 15 (Yazlık) ebatlarında oto lastiği

                                                     Lassa marka 73 adet 185/65/R 15 (Kışlık) ebatlarında oto lastiği

                                                     Lassa marka 73 adet 185/65/R 15 (Yazlık) ebatlarında oto lastiği

Durumu ve özellikleri                :  Taşıtlar 2017 model veya üzeri kullanılmamış, diğer ürünler de kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare tarafından alınacak malın/malların

     teslim etme yeri                     :  Elazığ Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Büro Amirliği Hizmet Binası adresine bir defada teslim edilecektir.

5 - İdare tarafından verilecek malın/malların

     teslim alma yeri                     :  Mübadele karşılığı verilecek (58) adet muhtelif marka ve model taşıt

                                                     Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet binasından diğer malzemeler ise Bakım Onarım Büro Amirliği Hizmet Binası adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer                        :  Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah. Kuvay-i Milliye Cad. No: 78 ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati                        :  24/10/2017 günü saat 10.00

7 - Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen

     tahmini bedel                        :  264.538,33 (ikiyüzaltmışdörtbinbeşyüzotuzsekiztürklirası otuzüçkuruş)

8 - İdare tarafından alınacak malın/malların

     tahmini bedeli                       :  264.589,33 (ikiyüzaltmışdörtbinbeşyüzseksendokuz türklirası otuzüç kuruş)

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 7.936,15-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Tebligat adresini gösterir belge

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah. Kuvay-i Milliye Cad. No: 78 ELAZIĞ adresinde görülebilir ve 20,00-TL (yirmi Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 24/10/2017 günü saat 10.00’a kadar Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah. Kuvay-i Milliye Cad. No: 78 ELAZIĞ adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK, hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde diğer malzemeler ise Elazığ Emniyet Müdürlüğü 2. Kademe Hizmet Binası adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8786/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

:  BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi

:  24.10.2017

Saati

:  13.30

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

:  GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeri

:  GEREDE O.İ.M.

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

M3/Ster/K

  1

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

210

5

350,00

2.205,00

  2

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

2996

1284,655

21

300,00

11.560,00

  3

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

29

268,82

6

370,00

2.984,00

  4

Merkez Depo SD.

2.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

 

0

40

1

320,00

384,00

  5

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

 

1906

1741,318

25

320,00

16.716,00

  6

Merkez Depo SD.

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

 

77

56,939

1

320,00

547,00

  7

Muhtelif

2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

 

65

56,672

2

300,00

510,00

  8

Cemaller SD.

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

40

1

240,00

288,00

  9

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

131

69,217

3

250,00

520,00

10

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

 

0

155

6

240,00

1.116,00

11

Muhtelif

3.Sn.Kb.İn. Göknar Tomruk

 

0

70

3

220,00

462,00

12

Çapaklı SD.

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

 

0

15

1

250,00

113,00

13

Çapaklı SD.

3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk

 

0

20

1

230,00

138,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

345

716,632

18

270,00

5.805,00

15

Merkez Depo SD.

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

157

56,856

1

270,00

461,00

16

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

 

165

564,489

15

240,00

4.064,00

17

Cemaller SD.

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

 

0

40

1

240,00

288,00

18

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

860

656,107

17

260,00

5.118,00

19

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

 

2859

1067,251

29

240,00

7.685,00

20

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

410

9

290,00

3.567,00

21

Muhtelif

3.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

 

0

110

3

260,00

858,00

22

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

 

0

435

10

280,00

3.654,00

23

Muhtelif

3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

 

0

145

4

260,00

1.131,00

24

Cemaller SD.

Sarıçam Tel Direği

 

0

30

1

390,00

351,00

25

Çapaklı SD.

Karaçam Maden Direği

 

0

20

1

190,00

114,00

26

Muhtelif

Sarıçam Maden Direği

 

0

280

7

190,00

1.596,00

27

Muhtelif

Göknar Maden Direği

 

0

140

4

190,00

798,00

28

208 nolu bölme rampası

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

 

1282

114,402

1

150,00

515,00

29

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

 

930

961,392

26

180,00

5.190,00

30

Merkez Depo SD.

Karaçam Kağıtlık Odun (M3)

 

0

40

1

180,00

216,00

31

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

 

7201

1316,575

26

180,00

7.110,00

TOPLAM

 

 

19003

11131,325

250

7.970,00

86.064,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 250 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Bilgi için; Adres telefon ve faks no:

Adres:

Telefon    :  0(374) 311 6011

Fax No    :  0(374) 311 6672

8878/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeninin 14.09.2017 tarih ve 425 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

 

İhale Tarihi

İhale Saati

Tapu Kaydı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

26.10.2017

13:30

Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi 416 ada,19 parsel de bulunan 186,80 m2 taşınmaz üzerindeki 7 daireli lojman

1.300.000-TL

39.000-TL

26.10.2017

13:35

Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi 36 ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 taşınmaz üzerindeki 9 daireli lojman

2.800.000-TL

84.000-TL

26.10.2017

13:40

Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi 488 ada, 68 parsel de bulunan 336,95 m2 taşınmaz üzerindeki 9 daireli lojman

2.200.000-TL

66.000-TL

26.10.2017

13:45

Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi 37, ada, 5 parsel de bulunan 220,50 m2 taşınmaz üzerindeki 1/9 arsa paylı 3.kat 9 nolu bağız bölümdeki lojman

200.000-TL

6.000-TL

26.10.2017

13:50

Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi 37 ada, 5 parsel de bulunan 220,50 m2 taşınmaz üzerindeki 1/9 arsa paylı 3.kat 8 nolu bağız bölümdeki lojman

200.000-TL

  6.000-TL

26.10.2017

13:55

Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi 37 ada, 25 parsel de bulunan 166,49 m2 taşınmaz üzerindeki 6/84 arsa paylı 3.kat 13 nolu bağız bölümdeki lojman

146.000-TL

  4.380-TL

26.10.2017

14:00

Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi 37 ada, 25 parsel de bulunan 166,49 m2 taşınmaz üzerindeki 12/84 arsa paylı 3.kat 12 nolu bağız bölümdeki lojman

210.000-TL

  6.300-TL

26.10.2017

14:05

Merkez İlçe, Barbaros Mahallesi 548 ada, 384 parsel de bulunan 5.757,42 m2 taşınmaz üzerindeki 1022600000/200732100000 arsa paylı B Blok 3.kat 20 nolu bağız bölümdeki lojman

265.000-TL

  7.950-TL

 

2 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

3 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a) T.C vatandaşı olmak

b) Gerçek kişilerde;

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c) Tüzel kişilerde;

- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

- 2017 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d) Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

4 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

8689/1-1


DEMİRYOLU SİNYALİZASYON KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/490724

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 346 2217000        0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi                     :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Demiryolu Sinyalizasyon sisteminde kullanılmak üzere 20x1,5 mm2 kesitinde 3000 metre kablo satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat Z11 nolu oda) 02/11/2017 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat Z11 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 30,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Z11 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8755/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Aşağıda detayı yazılı 20 Adet Taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

Satışa Konu Taşınmazlar

TAŞINMAZIN

Geçici Teminat TL.

Şartname Bedeli (KDV Dahil) TL.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

Ada No

Parsel No

M2.si

1

Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, Çiftepınar Mah. bulunan taşınmaz.

114

2

7.335,00

160.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

2

Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Gökçeli Köyünde bulunan taşınmaz.

138

12

4.358,13

48.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

3

Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Gökçeli Köyünde bulunan taşınmaz.

139

13

587,59

8.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

4

Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Gökçeli Köyünde bulunan taşınmaz.

139

15

10.279,54

80.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

5

Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mah. bulunan taşınmaz.

139

5

11.361,51

88.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

6

Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mah. bulunan taşınmaz.

139

6

930,27

8.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

7

Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Köyünde bulunan taşınmaz.

112

3

101.305,33

16.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

8

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mahallesinde bulunan taşınmaz.

10

9

3.373,00

1.000.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

9

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mah. bulunan taşınmaz.

50

2

1.689,00

480.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

10

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mah. bulunan taşınmaz.

223

27

7.020,39

80.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

11

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Beşpınar Köyünde bulunan taşınmaz.

 

633

19.750,00

8.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

12

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Eskipolat Mah. Kavluk Mevkiinde bulunan taşınmaz.

 

429

14.200,00

6.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

13

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Eskipolat Mah. Kavluk Mevkiinde bulunan taşınmaz .

 

430

17.050,00

8.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

14

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Eskipolat Mah. Kavluk Mevkiinde bulunan taşınmaz .

 

431

1.450,00

700,-

200,-

02/11/2017-17.00

15

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Eskipolat Mah. Kavluk Mevkiinde bulunan taşınmaz .

 

432

5.100,00

3.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

16

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Uzunahmet Mah. bulunan taşınmaz.

9546

28

1.673,24

600,-

200,-

02/11/2017-17.00

17

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Çöğender Mah. bulunan taşınmaz.

 

1211

366,62

200,-

200,-

02/11/2017-17.00

18

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Çöğender Mah. bulunan taşınmaz.(BOTAŞ lehine 2003 Yılından başlamak üzere 43 Yıllık üst hakkı vardır.)

 

1212

581,62

300,-

200,-

02/11/2017-17.00

19

Çankırı İli, Merkez İlçesi, Germece Köyünde bulunan taşınmaz.

133

11

4.859,83

18.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

20

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Dilküşah Köyünde bulunan taşınmaz.

329

4

10.035,00

52.000,-

200,-

02/11/2017-17.00

 

1 - İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle ’’PAZARLIK USULܒ’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden çok taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü - Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir.

6 - İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi;

• Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya

• Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR 93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına her bir taşınmaz için ayrı ayrı KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış olan “……... ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir.

• İhale Şartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

7 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

9 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.

11 - İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

8762/1-1


MÜBADELE İLANI

Antalya Emniyet Müdürlüğünden:

1- İdarenin

a) Adı                                           :  Antalya İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Varsak Demirel Mah. Süleyman DEMİREL Bulvarı Şehit Uğur GÖKCAN Polis Merkezi Amirliği No: 202 KEPEZ / ANTALYA

c) Telefon No                               :  0242 3454111

d) Faks No                                   :  0242 3454111

e) Elektronik posta adresi             :  ikmalantalya@antalya.pol.tr

2 - Mübadele konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  43 adet Otomobil, 36 adet Motosiklet, 4 adet Minibüs, 11 adet Kamyonet, 1 adet Kurtarıcı,1 Adet Otobüs, 3 adet Land Rover Arazi aracı ve 3 adet Deniz Botu ile ihtiyaç fazlası 30.000 kg. değişik marka ve model Oto çıkma yedek parça ve demir aksamı, 8531 adet muhtelif demirbaş malzeme, 2200 adet bilgisayar malzemesi, 30.000 kg. kesik plakalar, 1.500 adet çıkma değişik ebatlarda oto lastiği ile 350 adet çıkma akü

 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

S. NO.

MODELİ

MARKASI

TİPİ

MOTOR NO

K.M.

FAAL OLUP OLMADIĞI

PLAKASI

1

2004

RENAULT

CLIO

R225089

363000

GAYRİFAAL

07A0592

2

2001

HYUNDAI

ACCENT

G4ECY734798

428000

GAYRİFAAL

07A0526

3

1999

RENAULT

EUROPA

1837

380000

GAYRİFAAL

07A0474

4

2001

TOYOTA

COROLLA

3ZZU062909

513000

GAYRİFAAL

07A0530

5

2003

TOYOTA

COROLLA

3ZZE035837

720000

GAYRİFAAL

07A0551

6

2004

TOYOTA

COROLLA

3ZZE144343

570000

GAYRİFAAL

07A0569

7

1999

HYUNDAI

ACCENT

469497

451000

GAYRİFAAL

07A0465

8

2003

FİAT

ALBEA

188A50000779970

329000

GAYRİFAAL

07A0561

9

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7DO88291

470000

GAYRİFAAL

07A0643

10

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7DO88370

380000

GAYRİFAAL

07A0645

11

2000

FİAT

SİENA

201079

301000

GAYRİFAAL

07A0486

12

2011

RENAULT

SYMBOL

K7JA7R453110

292000

GAYRİFAAL

07A1098

13

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7DO88282

416000

GAYRİFAAL

07A0647

14

2004

RENAULT

CLIO

K9KD055615

326000

GAYRİFAAL

07A0566

15

2005

RENAULT

CLIO

K7JA7R250922

296000

GAYRİFAAL

07A0625

16

2005

RENAULT

CLIO

K7JA7R242020

415000

GAYRİFAAL

07A0616

17

2006

RENAULT

CLIO

K7JA7R295193

386000

GAYRİFAAL

07A0713

18

1999

RENAULT

12

CIJ791R424305

426000

GAYRİFAAL

07A0484

19

2004

RENAULT

MEGANE

K4MT7R035973

585000

GAYRİFAAL

07A0585

20

2004

RENAULT

MEGANE

K4MT7R036206

400000

GAYRİFAAL

07A0589

21

2003

TOYOTA

COROLLA

3ZZE035867

484000

GAYRİFAAL

07A0549

22

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7DO87923

560000

GAYRİFAAL

07A0640

23

2005

PEUGEUT

BOXER

10DYRT4018552

370000

GAYRİFAAL

07A0607

24

2001

FİAT

DUCATO

3233399

260000

GAYRİFAAL

07A0779

25

1995

MEZ

MOTOR

500695

72000

GAYRİFAAL

07A0286

26

2006

MONDİAL

MOTOR

157QMJ060406183

68000

GAYRİFAAL

07A1124

27

2006

KANUNİ

MOTOR

75108

98000

GAYRİFAAL

07A0925

28

2008

YAMAHA

MOTOR

G360E000976

70000

GAYRİFAAL

07A0901

29

2001

BMW

MOTOR

9017097

140000

GAYRİFAAL

07A0533

30

2001

BMW

MOTOR

9017099

125000

GAYRİFAAL

07A0534

31

2001

BMW

MOTOR

11016547

373000

GAYRİFAAL

07A0537

32

2000

BMW

MOTOR

10006425

108000

GAYRİFAAL

07A0506

33

2007

YAMAHA

MOTOR

J507E095302

435000

GAYRİFAAL

07A0809

34

1996

ISUZU

OTOBÜS

AOS031135

478000

GAYRİFAAL

07A0329

35

2005

FİAT

DOBLO

188A90000595104

233000

GAYRİFAAL

07A0636

36

2002

FİAT

DOBLO

2898459

321000

GAYRİFAAL

07A0545

37

2003

FİAT

DOBLO

182B90003362108

340000

GAYRİFAAL

07A0559

38

2007

SHENKE

MOTOR

68002707

45000

GAYRİFAAL

07A0834

39

1993

İVECO

KURTARICI

8,04025E+14

206000

GAYRİFAAL

07A0222

40

2002

FİAT

DOBLO

3172833

398000

GAYRİFAAL

07A0546

41

2004

RENAULT

CLIO

R224994

500000

GAYRİFAAL

07A0596

42

2004

RENAULT

CLIO

K9KD055733

215000

GAYRİFAAL

07A0564

43

1993

LANDROVER

LANDROVER

17H26923C

230000

GAYRİFAAL

07A0225

44

1995

LANDROVER

LANDROVER

17H27166C

312000

GAYRİFAAL

07A0242

45

1996

LANDROVER

LANDROVER

16L34355A

400000

GAYRİFAAL

07A0309

46

2006

YUKİ

MOTOR

IP57QMJ06750830

78000

GAYRİFAAL

07A0906

47

2000

BMW

MOTOR

11006226

140000

GAYRİFAAL

07A0504

48

2007

HYUNDAI

STAREX

D4CB5964466

292000

GAYRİFAAL

07A0748

49

2005

BMW

MOTOR

651EA08055497

125000

GAYRİFAAL

07A0687

50

2006

RENAULT

MEGANE

R013832

386000

GAYRİFAAL

07A0743

51

2004

RENAULT

MEGANE

K4MT7R036198

362000

GAYRİFAAL

07A0582

52

2001

BMW

MOTOR

9017226

120000

GAYRİFAAL

07A0535

53

2001

TOYOTA

COROLLA

3ZZU084991

487000

GAYRİFAAL

07A0539

54

2005

TOYOTA

COROLLA

3ZZE346979

490000

GAYRİFAAL

07A0680

55

2001

BMW

MOTOR

11017153

150000

GAYRİFAAL

07A0538

56

2005

BMW

MOTOR

8046723

80000

GAYRİFAAL

07A0629

57

2005

BMW

MOTOR

8046724

136000

GAYRİFAAL

07A0630

58

2005

BMW

MOTOR

8046732

102000

GAYRİFAAL

07A0631

59

2005

BMW

MOTOR

651EA08055576

148000

GAYRİFAAL

07A0684

60

2006

RENAULT

MİNİBÜS

F9QC603879

126000

GAYRİFAAL

07A0808

61

2001

TOYOTA

COROLLA

3ZZUO61257

463000

GAYRİFAAL

07A0525

62

2005

BMW

MOTOR

651EA08055501

100000

GAYRİFAAL

07A0685

63

2008

YAMAHA

MOTOR

G360E000603

62000

GAYRİFAAL

07A0900

64

2008

YAMAHA

MOTOR

G360E000586

78000

GAYRİFAAL

07A0903

65

2005

FORD

CONNECT

4S77567

322000

GAYRİFAAL

07A0627

66

2007

KANUNİ

MOTOR

157FMI63A21651

68000

GAYRİFAAL

07A1123

67

2005

BMW

MOTOR

651EA08055406

310000

GAYRİFAAL

07A0686

68

2005

BMW

MOTOR

8047018

135000

GAYRİFAAL

07A0632

69

2005

FİAT

DOBLO

188A90000623708

180000

GAYRİFAAL

07A0634

70

2004

TOYOTA

COROLLA

3ZZE163222

526000

GAYRİFAAL

07A0568

71

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7D088556

560000

GAYRİFAAL

07A0657

72

2007

PRESTO

MOTOR

LJ152QMI06105662

87000

GAYRİFAAL

07A0997

73

2002

SUZUKİ

SİWİT

G13BB745753

143000

GAYRİFAAL

07A0544

74

1998

SUZUKİ

JİP

G13BA660518

169000

GAYRİFAAL

07A0423

75

2005

FİAT

DOBLO

182B90004444515

327000

GAYRİFAAL

07A0675

76

1998

OPEL

COMBO

X14SZ02GR0333

124000

GAYRİFAAL

07A0425

77

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7D088373

493000

GAYRİFAAL

07A0651

78

2005

BMW

MOTOR

651EA08050996

110000

GAYRİFAAL

07A0689

79

2005

BMW

MOTOR

651EA08051124

143000

GAYRİFAAL

07A0698

80

2005

BMW

MOTOR

651EA08051088

93000

GAYRİFAAL

07A0700

81

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7D088130

429000

GAYRİFAAL

07A0648

82

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7DO88351

695000

GAYRİFAAL

07A0655

83

2005

RENAULT

CLIO

K9KA7D087160

621000

GAYRİFAAL

07A0653

84

1995

FORD

CONNECT

25760

650000

GAYRİFAAL

07A0487

85

2005

BMW

MOTOR

651EA08051122

184000

GAYRİFAAL

07A0694

86

1997

TOYOTA

COROLLA

4AU250725

515000

GAYRİFAAL

07A0348

87

2001

HONDA

CIVIC

D16Y41415779

450000

GAYRİFAAL

07A0517

88

2000

VOLKSWAGEN

BORA

AKL521339

320000

GAYRİFAAL

07A1289

89

2008

HYUNDAI

ACCENT

G4ED7T015515

515000

GAYRİFAAL

07A0843

90

2009

HYUNDAI

ACCENT

G4ED8T036341

459000

GAYRİFAAL

07A0946

91

2006

YUKİ

MOTOR

LB157QMJ060411409

76000

GAYRİFAAL

07A0907

92

2007

YAMAHA

MOTOR

J507E095265

86000

GAYRİFAAL

07A0806

93

2004

PEUGEOT

PARTNER

PSAWCY10DXFY6001208

320000

GAYRİFAAL

07 A 0563

94

2004

FORD

KOMBİ

4A162240

258000

GAYRİFAAL

07A0590

95

2005

FİAT

ALBEA

188A90000612828

476500

GAYRİFAAL

07A0761

96

2010

MOTORAN

MOTOR

NMMCBA1S1AA100377

178000

GAYRİFAAL

07A1047

97

2000

BMW

MOTOR

9006775

146000

GAYRİFAAL

07A0507

98

2008

MOTORAN

MOTOR

HS1P50FMG070D1317

163000

GAYRİFAAL

07A0940

99

2007

MONDİAL

MOTOR

FY150FMG06A41902

187000

GAYRİFAAL

07A0822

100

2001

GRP

DENİZ BOTU

JF77501011

0

GAYRİFAAL

A7 A D3

101

2005

MERCURY

DENİZ BOTU

KAD300A8691752300078751

0

GAYRİFAAL

07 A D4

102

1999