9 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30205

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara Batı 1. Aile Mahkemesinin 2009/942 Esas 2010/1066 Karar sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8754/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Üroloji

1

1

Pediatrik üroloji alanında deneyimli olmak.

Profesör

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Tıbbi Genetik

2

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85

8708/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları - programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

Duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

EĞİTİM FAK.

MAT. VE FEN BİL. EĞİT.

MATEMATİK EĞİT.

Profesör

1

1

MAT. VE FEN BİL. EĞİT.

MATEMATİK EĞİT.

Yrd. Doç.

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MAT. VE FEN BİL. EĞİT.

MATEMATİK EĞİT.

Yrd. Doç.

5

1

Zayıf şartsız Cauchy serileri üzerine çalışmaları olmak.

MAT. VE FEN BİL. EĞİT.

MATEMATİK EĞİT.

Yrd. Doç.

4

1

Kümeleme analizi üzerine doktora yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİT. ÖLÇME VE DEĞER.

Yrd. Doç.

5

1

Okul müdürlerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının yolsuzluk bağlamında incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

FEN EDEB. FAK.

SOSYOLOJİ

GEN. SOS. VE METOD.

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

İKTİSAT

İKTİSAT

Profesör

1

1

İŞLETME

İŞLETME

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜH. MİM. FAK.

KİMYA MÜH.

KİMYASAL TEKNOLOJ.

Doçent

3

1

İNŞAAT MÜH.

HİDROLİK

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ELEKT. ELEKT. MÜH

TELEKOMÜNİKASYON

Yrd. Doç.

5

1

II. – VI yarı iletken kuantum noktalarının karakterizasyonu ve bunları kuantum nokta tabanlı güneş pillerinde uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

İNŞAAT MÜH.

YAPI

Yrd. Doç.

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSLAM BİL.

TEFSİR

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

PEYZAJ MİM.

PEYZAJ MİM.

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESYO

ANTRENÖRLÜK EĞİT.

SPOR SAĞLIK BİL.

Yrd. Doç.

3

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİM BİL.

Yrd. Doç.

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

8759/1-1