7 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30203

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


YÜKSEK GERİLİM ŞALT TESİSİNİN KAPALI ŞALTA ÇEVRİLMESİ İŞİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


IP GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ LAVVARLARINDAN ÇAYDAMAR KÖMÜR TEVZİİ-SATIŞ YERİNE KÖMÜR NAKLİ VE ARAÇLARA YÜKLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PLASTİK SU TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


3 KALEM YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval Özel Amaçlı (Pastalık) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 17.10.2017 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 17.10.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                 Tel : (0312) 397 33 65 – 66 Faks : (0312) 397 33 71 – 74

8745/1-1


YÜKSEK GERİLİM ŞALT TESİSİNİN KAPALI ŞALTA ÇEVRİLMESİ İŞİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu teknik şartnamede belirtilen 1 Adet Yüksek Gerilim Şalt Tesisinin Kapalı Şalta Çevrilmesi İşi alımını kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 19.10.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 19.10.2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                 Tel : (0312) 397 33 65 – 66 Faks : (0312) 397 33 74 – 71

8746/1-1


ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 5.000 Kg Şeker, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 13.10.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

8747/1-1


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 3.000 Kg. çay, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 13.10.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

8748/1-1


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

22 Temmuz 2017 tarih ve 30131 sayılı (kayıt no: 6641/1/1-1) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.26 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6. Teklifler 24 Ekim 2017 tarihinde saat 11:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 600.000,- (altıyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 24 Ekim 2017 tarihinde saat 11:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

8765/1/1-1

—————

AMENDMENT NOTICE 2

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.26 appeared in the Official Gazete;

Issue No: 30131 and Record No: 6641/2/1-1 on July 22, 2017 is updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 11:00 a.m. (local time) on October 24, 2017 and must be accompanied by a security of 600.000,- Euros equivalent (sixhundred thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 11:00 a.m. (local time) on October 24, 2017 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

8765/2/1-1


IP GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Ip Güvenlik Sistemleri, Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8717/1-1


HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç ve dış piyasadan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde, açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Hemen Kazan Oyun Bileti - (6,10x10,20 cm)

250.000.000 adet

Teknik Şartname

27.10.2017

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 140,00 TL’DİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için 140,00 TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartlarının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname, iç piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı veya bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda belirtilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 250 milyon adet biletin tamamı üzerinden yapılacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

8739/1/1-1

—————

BY THE DIRECTORATE GENERAL OF STATE SUPPLY OFFICE

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market for MPİ through open procedure, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and additional conditions concerning the tender.

 

COMMODITY

QUANTITY (pcs.)

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

6,10 x 10,20 cm - Hemen Kazan Instant Lottery Tickets

250.000.000

Technical Specification

27.10.2017

 

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 140.-TL

a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents’ price (140.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order , the price of tender documents shall be returned to the tenderers.

2 - The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall all be put in the outer envelope.

3 - The bids shall reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time shall not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes.

4 - Outer envelopes of the bids shall be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to submit. The inner envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall also be opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary.

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender.

6 - The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into consideration. The evaluation of the bids shall be made out of the whole quantity of 250 million tickets.

7 - Tenderers shall submit a bid bond in the same currency with their offer valid for at least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall submit the letter not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant law and the specifications…”

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please regarding the above-mentioned material to be purchased.

9 - The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.

To be announced to all candidates.

8739/2/1-1


KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ LAVVARLARINDAN ÇAYDAMAR KÖMÜR TEVZİİ-SATIŞ YERİNE KÖMÜR NAKLİ VE ARAÇLARA YÜKLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372.259 47 78 /

                                                            Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

S.No

2 - İhale konusu işin adı

Birimi

Miktarı

1

Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar kömür tevzii arası kömür nakli, istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi

Ton

20.000

 

İşin Başlama ve bitiş tarihi               :  02.01.2018 tarihinde başlayacak olup 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  31.10.2017 saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1713826

d) İhale kayıt no                               :  2017/486761

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 31.10.2017 Salı Günü-saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

8710/1-1


PLASTİK SU TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: PLASTİK SU TORBASI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/494615

Dosya no                                   :  1722066

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Plastik su torbası: 2 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  25/10/2017 Çarşamba günü saat:15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

- İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Plastik su torbası için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test sertifikası.

4.2.2. Teknik şartnamede istenen belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25/10/2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8709/1-1


KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  2017/01

İDARENİN ADI                   :  TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR

İŞİN ADI                               :  Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2224 ada 1 numaralı hisseli parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  22.08.2017 günü, saat: 10.00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık ve Açık Artırma Usulü

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2224 ada 1 parselde kayıtlı, “bir zemin, iki normal katlı kargir ev, beş adet kargir ev ve arsası” vasfındaki toplam 2.335,31 m²’lik hisseli taşınmazın 310,55 m²’lik kısmının satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 732. maddesi hükümleri kapsamında diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına,

• Ön alım hakkının kullanılmaması durumunda 585.000,00 (Beşyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek birinci teklifi veren Öz Nebioğulları Madencilik, Kuyumculuk, Nakliyat, İnşaat ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Öz Nebioğulları Madencilik, Kuyumculuk, Nakliyat, İnşaat ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 580.500,00 (Beşyüzseksenbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Yüksel ERTAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Yüksel ERTAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 571.500,00 (Beşyüzyetmişbirbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek üçüncü teklifi veren Hidayet GÖKARSLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Hidayet GÖKARSLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 560.000,00 (Beşyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek dördüncü teklifi veren İsmail ERDEM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi için Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 25.09.2017 Tarih ve 24/198 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

8688/1/1-1


KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  2017/03

İDARENİN ADI                   :  TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR

İŞİN ADI                               :  Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada   1 numaralı hisseli parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  24.08.2017 günü, saat: 10.00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde- Pazarlık ve Açık Artırma Usulü

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada 1 parselde kayıtlı, “iki adet kargir ev ve arsası” vasfındaki toplam 1.723,42 m²’lik hisseli taşınmazın 516,81 m²’lik kısmının satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 732. maddesi hükümleri kapsamında diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına,

• Ön alım hakkının kullanılmaması durumunda 870.000,00 (Sekizyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek birinci teklifi veren BOLATLAR İNŞ. TUR. TİC. A.Ş.’ ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• BOLATLAR İNŞ. TUR. TİC. A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 866.000,00 (Sekizyüzaltmışaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren İsmail ERDEM’ e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi için Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 25.09.2017 Tarih ve 24/198 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

8688/2/1-1


KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  2017/04

İDARENİN ADI                   :  TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR

İŞİN ADI                               :  Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada   2 numaralı hisseli parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  24.08.2017 günü, saat: 14.00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde- Pazarlık ve Açık Artırma Usulü

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada 2 parselde kayıtlı, “arsa” vasfındaki toplam 1.256,70 m²’lik hisseli taşınmazın 152,16 m²’lik kısmının satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 732. Maddesi hükümleri kapsamında diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına,

• Ön alım hakkının kullanılmaması durumunda 400.100,00 (Dörtyüzbinyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek birinci teklifi veren GÜLAĞACI İNŞ. TAAH. MÜH. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• GÜLAĞACI İNŞ. TAAH. MÜH. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 400.000,00 (Dörtyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Kadir KAÇIKOǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Kadir KAÇIKOǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 386.000,00 (Üçyüzseksenaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek üçüncü teklifi veren BOLATLAR İNŞ. TUR. TİC. A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi için Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 25.09.2017 Tarih ve 24/198 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

8688/3/1-1


KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  2017/05

İDARENİN ADI                   :  TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR

İŞİN ADI                               :  Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada   3 numaralı hisseli parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  24.08.2017 günü, saat: 15:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde- Pazarlık ve Açık Artırma Usulü

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada 3 parselde kayıtlı, “arsa” vasfındaki toplam 1.444,90 m²’lik hisseli taşınmazın 575,24 m²’lik kısmının satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 732. maddesi hükümleri kapsamında diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına,

• Ön alım hakkının kullanılmaması durumunda 975.000,00 (Dokuzyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek birinci teklifi veren ÜÇ EV İNŞ. TEK. GIDA MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• ÜÇ EV İNŞ. TEK. GIDA MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 972.000,00 (Dokuzyüzyetmişikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren İsmail ERDEM’ e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi için Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 25.09.2017 Tarih ve 24/198 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

8688/4/1-1


YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Yer Silosundan Beton Kanallara Pancar Nakli Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/496597

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2017/2018 Kampanya döneminde yer silosundan taşınacak olan tahmini 180.000 Ton (±%20 toleranslı) pancarın 2 (İki) adet kepçe ve 7 (Yedi) adet damperli kamyon ile beton silolara taşınması işidir. Boşaltma kanal içerisine damper kaldırma şeklinde olacaktır.

b) Yapılacağı Yer                         :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra Kasım 2017 veya Aralık 2017 ayında herhangi bir günde başlatılabilir ve kampanya sonuna kadar sürer.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  17.10.2017 Salı Günü, Saat 09.30

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8760/1-1


3 KALEM YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Elektrikli MARİON Ekskavatörlerde kullanılmak üzere Kuyruk kablosu ek kutuları (3 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/491674

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüze ait Elektrikli MARİON Ekskavatörlerde kullanılmak üzere Kuyruk kablosu ek kutuları (3 Kalem) yedek parça temini işi

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  31/10/2017 Salı günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  242-KÇLİ/2017-0590

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 31/10/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8687/1-1