30 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30196

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Yirmibeşinci Noterliği 25.11.2017 tarihinde, Beşiktaş Altıncı Noterliği 30.11.2017 tarihinde ve Ankara Onuncu Noterliği 01.12.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA ONUNUCU NOTERLİĞİ

1.983.471,21 TL

2

ANKARA YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.574.612,47 TL

3

BEŞİKTAŞ ALTINCI NOTERLİĞİ

3.916.038,81 TL

8563/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

  1

ANKARA ALTINCI NOTERLİĞİ

1.605.955,62 TL

  2

ANKARA YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

665.412,89 TL

  3

ANKARA OTUZUNCU NOTERLİĞİ

1.164.445,86 TL

  4

ANKARA ELLİİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.684.696,48 TL

  5

BAKIRKÖY ONALTINCI NOTERLİĞİ

1.184.591,00 TL

  6

BAKIRKÖY OTUZUNCU NOTERLİĞİ

1.459.408,51 TL

  7

BEYOĞLU ELLİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.146.446,85 TL

  8

BORNOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.559.882,33 TL

  9

BURSA YEDİNCİ NOTERLİĞİ

574.713,94 TL

10

İSTANBUL OTUZUNCU NOTERLİĞİ

722.484,94 TL

11

İSTANBUL OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

815.112,28 TL

12

İSTANBUL OTUZALTINCI NOTERLİĞİ

998.974.13 TL

13

KARTAL ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

2.309.027,53 TL

14

KAYSERİ İKİNCİ NOTERLİĞİ

830.997,33 TL

15

SAKARYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.155.002,38 TL

16

ÜSKÜDAR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.901.726,90 TL

17

ÜSKÜDAR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

2.460.748,38 TL

18

ZONGULDAK İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.072.582,65 TL

8564/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlân olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1

ALAŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

696.297,53 TL

  2

AMASYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

760.135,56 TL

  3

BAFRA İKİNCİ NOTERLİĞİ

568.663,25 TL

  4

BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

363.406.03 TL

  5

BOLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

622.606,59 TL

  6

BURHANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ

471.819,63 TL

  7

ÇORLU SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

532.884,15 TL

  8

GEREDE NOTERLİĞİ

413.770,22 TL

  9

KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

503.792,57 TL

10

KARAMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

440.988,89 TL

11

KASTAMONU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

517.144,80 TL

12

EREĞLİ (ZONGULDAK) İKİNCİ NOTERLİĞİ

590.584,66 TL

13

LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

561.305,03 TL

14

ORDU İKİNCİ NOTERLİĞİ

434.959,63 TL

15

ORTACA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

856.450,84 TL

16

SALİHLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

600.143,20 TL

17

SANDIKLI NOTERLİĞİ

589.984,37 TL

18

SİNOP NOTERLİĞİ

645.796,56 TL

19

TEKİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

611.999,70 TL

20

VAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

812.630,32 TL

8565/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

  1

AĞRI DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

AĞRI

133.453,93 TL

  2

ALAPLI NOTERLİĞİ

ZONGULDAK

350.383,23 TL

  3

ARABAN NOTERLİĞİ

GAZİANTEP

173.099,97 TL

  4

BALA NOTERLİĞİ

ANKARA

106.154,47 TL

  5

BİTLİS BİRİNCİ NOTERLİĞİ

BİTLİS

296.609,83 TL

  6

BOZOVA NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

216.957,59 TL

  7

BOZYAZI NOTERLİĞİ

MERSİN

317.871,53 TL

  8

ÇINAR NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

153.011,30 TL

  9

ÇİFTLİK NOTERLİĞİ

NİĞDE

83.003,19 TL

10

GÖRELE NOTERLİĞİ

GİRESUN

333.773,23 TL

11

GÖYNÜCEK NOTERLİĞİ

AMASYA

59.710,25 TL

12

GÜMÜŞHANE İKİNCİ NOTERLİĞİ

GÜMÜŞHANE

266.070,74 TL

13

İKİZCE NOTERLİĞİ

ORDU

37.411,61 TL

14

İYİDERE NOTERLİĞİ

RİZE

59.419,23 TL

15

KADINHANI NOTERLİĞİ

KONYA

254.020,32 TL

16

KAVAK NOTERLİĞİ

SAMSUN

166.606,87 TL

17

KAYNARCA NOTERLİĞİ

SAKARYA

215.900,46 TL

18

KORGAN NOTERLİĞİ

ORDU

148.423,56 TL

19

KORKUTELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ANTALYA

300.965,47 TL

20

MADEN NOTERLİĞİ

ELAZIĞ

31.593,55 TL

21

MİHALIÇÇIK NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

64.050,29 TL

22

PAZARLAR NOTERLİĞİ

KÜTAHYA

27.833,34 TL

23

SAVAŞTEPE NOTERLİĞİ

BALIKESİR

114.868,62 TL

24

SİLOPİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

209.542,21 TL

25

ŞAPHANE NOTERLİĞİ

KÜTAHYA

29.814,42 TL

26

TONYA NOTERLİĞİ

TRABZON

64.650,14 TL

27

YENİCE NOTERLİĞİ

KARABÜK

132.582,58 TL

8566/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 12.09.2017 günlü yazıda; Mustafa ve Ayşe Oğlu, 16987467446 TC Kimlik Nolu, 1967 doğumlu, Antalya İli, Kumluca İlçesi; Karacaören Mahallesi; Cilt No: 19, Aile Sıra No: 97, Sıra No: 18'de kayıtlı Erol Özgüç'ün, Baro Yönetim Kurulu'nun 02.08.2017 gün ve 2017/49-55 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

8515/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ysk_Sayfa_18.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.07.2017/318                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.07.2017/4675                                              İSTANBUL

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan (Samadıra) Mahallesi, Kızılay Caddesi ve Ufuk Sokak, özel mülkiyete ait, 7683 ada, 4 parsel sayılı, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.07.1996 tarih ve 4226 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.02.2009 tarih ve 1687 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanının batısında kalan alanın III. Derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Kurulumuzun 09.08.2012 tarih ve 662 sayılı kararı ile Damatrys Sarayı ve Yakın Çevresi I. ve III. Derece arkeolojik sit alanına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı uygun bulunan, Kurulumuzun 20.10.2016 gün 4008 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uygun bulunan ve aynı karar ile “Sit alanı dışında güney tarafında kalan 7683, 7221, 6461, 7167, 7773 adalarda her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının Kurulumuza iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine” karar verilen alanın Damatry’s Sarayı ve Yakın Çevresi I. Derece Arkeolojik Sit Alanının komşuluğunda ve  sit dışında kalan tescilsiz taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret+Konut alanında kaldığı, zemin etüt ve sondajlarında tespit edilen bulgular nedeniyle yerin incelenerek bilgi verilmesi Sancaktepe Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.10.2016 gün 99900 sayılı yazısı ile istenen, 20.10.2016 gün 4008 sayılı kurul kararı doğrultusunda gereğinin yapılması 04.11.2016 gün 2350 sayılı müdürlük yazısı ile istenen taşınmazda müdürlük uzmanları denetiminde yapılan kazı çalışmalarında Bizans Dönemine tarihlenen duvar kalıntıları tespit edildiği, rapor ve ekleri yazı ekinde iletildiğine ilişkin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017 gün 1189 sayılı yazısı, kazı çalışmalarında tespit edilen ve ilgilisince taraflarına iletilen kalıntı rölövesi yazı ekinde sunulduğuna ilişkin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 25.05.2017 gün 1432 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan (Samandıra) Mahallesi, 7683 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda müze denetiminde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Damatris Sarayının devamı niteliğinde olan Bizans Dönemi mekan temelleri kalıntılarının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I (bir) olarak belirlenmesine, kalıntı rölövesinin uygun olduğuna, müze raporunda kalıntıların Damatris Sarayının devamı niteliğinde Bizans Dönemi mekan temelleri olduğu ve kalıntıların parsel dışında diğer parsellerde devam edebileceği belirtildiğinden, ekli haritada sınırları belirtilen 7683 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, 7220 ada, 7 ve 8 parselin sit dışında kalan kısımları ile 7683 ve 7221 adaların III. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, ilave koruma amaçlı imar planlarının ilgili idarelerce ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, Kurulumuzun 20.10.2016 gün 4008 sayılı kararı gereğince Damatris Sit Alanının güney tarafında kalan 6461, 7167, 7773 adalarda her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının Kurulumuza iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine karar verildi.

 

 

8485/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   71.03.165

Toplantı Tarihi ve No    : 22/06/2016 - 208                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22/06/2016 - 2690                                             ANKARA

 

8456/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                          

Toplantı Tarihi ve No    : 18/08/2017 - 213                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18/08/2017 - 2761                                             ANKARA

8457/1-1