27 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30193

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85318 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 15.08.2017 tarih ve 1151/1967 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.09.2017 tarih ve 1977/4073 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85318’nolu parselasyon planı 27.09.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

85318 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

30 Ağustos Mahallesi 47464 ada 1 ve 48511 ada 1 nolu parseller.

İlanen duyurulur.

8355/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85281 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 28.06.2017 tarih ve 916/1578 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.09.2017 tarih ve 1897/4060 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 27.09.2017 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna 3. kez asılmıştır.

85281 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Etimesgut ilçesi, Fevziye Mahallesi, 101/17, 18, 19 - 102/4, 5, 6 -103/13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - 107/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 - 108/1 - 112/1, 2 - 113/1, 2, 3, 4 - 115/1 - 117/1 - 118/1, 2 - 119/1, 2 - 120/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-121/1, 2, 3, 4 -122/1, 2- 123/1, 2-124/1, 2, 3, 4-125/1 -126/1,- 127/1 -128/1, 2, 3 -129/1, 2 - 130/1, 2, 3 - 131/1 - 132/1, 2, 3, 4 - 133/1, 2, 3 - 134/2 - 135/1 - 136/1, 2, - 137/1, 2, 3, 4, 5, 6 - 138/1, 2, 3, 4 - 139/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 140/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 141/1 - 142/1, 2 - 143/1, 2 sayılı Ada/parseller

İlgililere ilanen duyurulur.

8356/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           : 26.09.2017

Son Başvuru Tarihi    : 10.10.2017

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise - varsa - atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar - daha önce çalışıp ayrılsalar bile - çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program

Unvanı

Adet

Başvuru Koşulları

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

Fizyoloji alanından ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Doçentliğini Fizyoloji alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Fizyoloji alanından almış olmak.

8427/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde doçent için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Acil Yardım ve Afet Yönetimi ABD

Doçent

1

1

Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak.

8368/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu,   No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

BİRİM

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

Doç. Dr.

1

İçerik odaklı yabancı dil eğitimi üzerine çalışmış ve eğitim almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Doç. Dr.

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, endoskopi (eus, ercp, endoskopik reflü uygulama) alanında deneyimli olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

Yrd. Doç.

1

Çocuk yoğun bakım uzmanı ve alanında çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

Yrd. Doç.

1

Yenidoğan yoğun bakım uzmanlığı yan dalı olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

Yrd. Doç.

1

Yüksek riskli gebelik ve doğum ile jinekolojik operasyonlar alanında tecrübeli olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Yrd. Doç.

1

Mikro cerrahi ve replantasyon alanında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Pediatrik göğüs hastalıkları alanında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Obezite cerrahisinde tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

İnfertilite, perinatoloji ve ürojinekoloji konularında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Miyom, miyomektomi, infertilite konularında ve OBST doopler Usg kullanımında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Alanında tecrübe sahibi olmak ve tüm kalp ve damar ameliyatlarını münferiten yapabilir olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Nöroonkoloji ve nörovasküler ve spinal cerrahi konusunda tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Girişimsel algoloji-ağrı tedavisi, rejyonel anestezi ve minimal invaziv omurga cerrahisi konusunda konularında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Obezite Cerrahisi ile Robotik cerrahi alanında deneyimli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Laparoskopik ve histeroskopik cerrahi ve tüp bebek tedavileri alanlarında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Yüksek gradeli beyin tümörlerinde tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI

Prof. Dr.

1

Genel cerrahi, gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi onkoloji uzmanı olmak, obezite ve metabolik cerrahi ve endoskopik uygulamalarda deneyimli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Alanında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Alanında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Omuz ve diz artroskopisinde ve kalça ve diz protezi cerrahisinde tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak; üç boyutlu ekokardiyografi ve girişimsel kardiyoloji konularında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Yanık, bariatrik ve kolorektal cerrahi alanında deneyimli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Horlama, burun estetiği ve kepçe kulak koreksiyonunda tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

El mikrocerrahisi, yara iyileşmesi, saç ekimi ve transplantasyonu alanlarında tecrübesi olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

İleri düzey USG, obezite cerrahisi ile periferik sinir blokları konusunda tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Göğüs hastalıkları uzmanı olmak, EBUS tecrübesi olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak, solid tümörler ile Hodgkine ve Non Hodgkine Lenfoma Hastalık grubunda tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, antibiyotik direnci ve tüberküloz alanında tecrübeli olmak.

SH MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Yrd. Doç.

1

Endokrinoloji alanında, D vitamini ve yaşam kalitesi ile morbid obezlerde tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç.

1

Anatomi alanında uzmanlık veya doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr.

1

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanlığı olmak, çocuk endokrinolojisinde tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi uzmanı olmak, çocuklarda transplantasyon konusunda deneyim sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Pediyatrik KİT alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç.

1

Yenidoğan yoğun bakımında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Psikodrama eğitimi almış olmak, cinsel istismar, çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk, pediatrik onkoloji hastaları alanlarda tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Algoloji yan dal uzmanlığı ile kardiyopulmoner rehabilitasyon ve yürüme analizinde tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Fizyoloji ve Psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr.

1

Robotik cerrahi deneyimi olmak, ileri düzey endoskopik girişimler konusunda tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Hepatopankreatobiliyer cerrahi ve transplantasyon konularında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Hepatopankreatobiliyer cerrahi ve ileri düzeyde ERCP uygulamaları alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli olmak, cerrahi onkoloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Yoğun Bakım Uzmanlığı olmak, robotik cerrahi uygulama eğitimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanlığı ile bariatrik, metabolik ve robotik cerrahi alanında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Meme onkoplastik cerrahisi, meme onkoplastisi alanında uluslararası sertifikaya sahip olmak. Anatomi uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç.

1

Robotik cerrahi deneyimi olmak, ileri düzey endoskopik girişimler konusunda tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Vitroretinal cerrahi alanında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç.

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak ve üreme biyolojisi konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Doç. Dr.

1

Onkoloji yan dal uzmanlığı olmak, robotik cerrahi yapabilmek, kolposkopi yapabiliyor ve değerlendirebiliyor olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Endovasküler girişimler ile KVC alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr.

1

Elektrofizyolojik çalışmalar ve kardiyolojik cihaz implantasyonları yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Girişimsel kardiyoloji, kardiyak elektrofizyoloji, radyofrekans ve cryo-ablasyon işlemleri, kalp pili uygulamaları konusunda tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

İleri düzeyde invaziv kardiyolojik çalışmalarda (TAVİ) tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

İnvaziv kardiyoloji, mitral balon valvüloplasti alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Girişimsel periferik arter hastalıkları ve girişimsel konjenital kalp hastalıklarında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN CERRAHİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr.

1

Otoloji, Rinoloji ve fasial sinir konularında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KULAK BURUN CERRAHİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç.

1

Baş boyun kanser cerrahisi alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr.

1

Spinal deformite cerrahisi, acil Nöroşirürji, norospinal travma ve anevrizma cerrahisi alanlarında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

İleri Nörolojik Bilimler alanında Doktora yapmış olmalı, omurilik travmaları, omurilik yaşlanması ve omurilik rejenerasyonu konusunda tecrübeli olmak, mikronöroşirürji sertifikası olmak.

TIP FAKÜLTESİ

NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Serebrovasküler hastalıklar konusunda tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Vasküler nöroljide sertifika sahibi ve girişimsel nöroloji alanında tecrübesi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Pediatrik omurga deformitelerinde tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Ortopedik onkoloji alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Girişimsel radyoloji veya girişimsel möroradyoloji alanlarında yan dal uzmanlığı olmak, nörovasküler girişimsel radyoloji alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr.

1

Üroonkoloji ve robotik cerrahide tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Varikosel konusunda tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Endoüroloji, Laparoskopi ve Robotik Ürolojide tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

1

Robotik ve laparoskopik ürolojik cerrahi, üroonkoloji alanlarında tecrübeli olmak.

8433/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ