20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30186

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLILARINDA KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


PROMOSYON STRES TOPU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


1.860 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AYIRICI HAREKET MEKANİZMASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORU TAMİR VE BAKIM YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:


YÜRÜME ANALİZ SİSTEMİ VE AYAK SAĞLIĞI TEDAVİ ÜNİTESİ SETİ İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


KFW-WB4-YAPIM-10 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


KFW-WB4-YAPIM-11 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


KFW-WB4-YAPIM-12 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


KFW-WB4-YAPIM-13 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


3 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


SANAYİ DÜKKÂNLARI SATILACAKTIR

Zile Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gümüşhane İl Encümen Başkanlığından:


GEMİCİ DUVAR TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLILARINDA KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve Bağlılarında kullanılmak üzere, araç kiralama hizmeti satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32   Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Evsapçı Sok. No: 8   Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.10.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8271/1-1


PROMOSYON STRES TOPU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Promosyon Stres Topu alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 12.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 12.10.2017 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1  Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8263/1-1


1.860 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1.860 adet dizüstü bilgisayarın kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Dell Latitude 7480, HP Elitebook 840 G4, Lenovo Thinkpad T470 ve Fujitsu Lifebook U747 marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modelleri ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifleri aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8270/1-1


AYIRICI HAREKET MEKANİZMASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

13 adet (11 adet motorlu, 2 adet motorsuz) ayırıcı hareket mekanizması temini mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/452223

Dosya No                                        :  2017/27-MLZ-452223

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2681

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                             :  13 adet (11 adet motorlu, 2 adet motorsuz) ayırıcı hareket mekanizması temini mal alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Aslantaş HES İşletme Müdürlüğü

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  İşin süresi 210 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda  No: 22 Çankaya / ANKARA

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  12.10.2017, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 12.10.2017 saat 11:00’a kadar;

                                                            EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                            Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8254/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“2017/2018 kampanya döneminde Fabrikamızda 47.000 ton Yaş Pancar Posasının ± %20 Toleransla Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması işi ” hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2017/460681

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası         :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  47.000 ton yaş pancar posasının ± % 20 Toleransla paketlenmesi, depolama alanına taşınması, nakliye araçlarına yüklenmesi makinelerin bakım ve tamiratlarının yapılması işini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer                          :  Fabrikamız Yaş Pancar Posası Paketleme Tesisleri

c) İşin süresi                                 :  116 (Yüzonaltı) Takvim Günü (± 20 toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  02.10.2017 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8259/1-1


DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORU TAMİR VE BAKIM YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/454999

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi      :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atölye Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere ait 50 Adet BOSCH TB 72 tipi marş motoru tamir ve bakım yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 02/10/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8189/1-1


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğüne Bağlı Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atölye Müdürlüğüne (250) Ton, Tavşanlı Lokomotif Araç Bakım Depo Müdürlüğüne (200) Ton Olmak Üzere Toplam (450) Patinaj Kumu (Teknik Şartnamesine Göre) Satın Alınacaktır.

İhale Kayıt No                        :  2017/453781

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi      :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atölye Müdürlüğüne (250) ton, Tavşanlı Lokomotif Araç Bakım Depo Müdürlüğüne (200) ton olmak üzere toplam (450) patinaj kumu (Teknik Şartnamesine göre) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 02.10.2017 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8190/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 23 işçi ile 1 yıl çalıştırılması hizmet alımı işidir. Açık İhale Usulü ile (Kapalı Zarf) ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/460802

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi No: 106   ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0 286 - 416 2001

                                                  Faks: 0 286 - 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 23 işçi ile 1 yıl çalıştırılması hizmet alımı işidir.

b) İşin süresi: İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır. (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  12.10.2017 Perşembe günü Saat 15:00

d) Dosya no                            :  2017-11/KÇLİ-SU TULUMBALARI

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 130,00 TL (posta yoluyla 140 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 12/10/2017 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8265/1-1


MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve Örenyerleri için “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi” yapılacaktır.

İhale 24 Ekim 2017 Salı günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Muhammen bedel, yıllık 153.501.338,00-TL (Yüzelliüçmilyonbeşyüzbirbinüçyüzotuz sekizTürkLirasıdir. Geçici teminat tutarı, 20.000.000,00-TL (YirmimilyonTürkLirasıdir.

İşin süresi 01.01.2018 - 31.12.2026 tarihleri arasındadır.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır.

İhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. İhale dokümanının bedeli, 5.000,00 TL (beşbinTürk Lirası)’dir. Söz konusu bedel, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1 - Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin adı veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler Zarfının üzerine

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50  06530 Çukurambar/Çankaya/ANKARA

MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ

ZORUNLU BELGELER ZARFI

ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, isteklinin aşağıda 4. ve 5. maddelerde ifade edilen, idari şartnamenin 8.6.4. ve/veya 8.6.5. maddelerine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve istekli tarafından kaşelenecektir.

Zorunlu belgeler zarfına;

2 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, idari şartnamenin 33.1. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

3 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

7 - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkez- inin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı,

8 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

9 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kuru- mundan temin edilecek belgenin aslı,

10 - İsteklinin, ihale dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekont, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını ayrı ayrı satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir)

11 - Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak kaşelenmesi şarttır)

12 - Bir örneği idari şartnamenin 33.10. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı,

13 - Bir örneği idari şartnamenin 33.11. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname,

14 - Özellikleri idari şartnamenin 16.1. maddesinde açıklanan Geçici Teminat,

15 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,

16 - Bir örneği idari şartnamenin 33.16. maddesinde verilen Kişisel Veri Saklama Beyanı,

17 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin, yukarıda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 14. maddelerde ifade edilen, İdari Şartnamenin 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9., 8.6.10. ve 8.6.14. maddelerinde belirtilen belgeleri ve İdari Şartnamenin 33.6. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesi, (Noter tasdikli olacaktır)

konulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için   :  http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr

Elektronik posta      :  giseihalesi2018@kulturturizm.gov.tr

Telefon                   :  (0 312) 309 49 51 - (0312) 309 49 52

Faks                        :  (0 312) 312 21 25

8229/1-1


YÜRÜME ANALİZ SİSTEMİ VE AYAK SAĞLIĞI TEDAVİ ÜNİTESİ SETİ İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Yürüme Analiz Sistemi ve Ayak Sağlığı Tedavi Ünitesi Seti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2017/446815

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0 372 291 1850 - Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi          :  -

ç) İhale dokümanının

   Görülebileceği internet adresi :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Yürüme Analiz Sistemi ve Ayak Sağlığı Tedavi Ünitesi Seti.

b) Teslim [yeri]                          :  B.E.Ü. Obozite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi İncivez/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi]                        :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  28.09.2017 - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği4734 sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.8. İsteklinin tebligat adresini ve iletişim bilgilerini gösteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teklif veren firmaların önerdikleri mallar CE - ISO - TSE, kalite ve standartlarına sahip olmalıdır ve yüklenici mal tesliminde malların bu standartlara sahip olduğunu ispatlamalıdır.

4.3.2. Teklif veren firmalar mala ait her türlü üretim ve yazılım hata ve/veya sorunlarına karşı 24 ay garanti verilecektir.

4.3.3. Teklif edilen cihaza ait tanıtıcı broşür, katalog, teknik doküman ve fotoğraf vb. belgeler ihale başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.3.4. Teklif veren firmalar Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir.

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 28.09.2017 Perşembe günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8188/1-1


KFW-WB4-YAPIM-10 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  KFW-WB4-YAPIM-10

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 2 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  12 Eylül 2017

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Özsoy İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş.

22.213.200,00 TL

22.213.200,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Özsoy İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş.

22.213.200,00 TL

22.213.200,00 TL

2. Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

23.247.000,00 TL

23.247.000,00 TL

3. Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.

23.546.000,00 TL

23.546.000,00 TL

4. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.&Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

25.400.000,00 TL

25.400.000,00 TL

5. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

25.925.000,00 TL

25.925.000,00 TL

6. EMT İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.&Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

26.780.000,00 TL

26.780.000,00 TL

7. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş.&Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

27.132.000,00 TL

27.132.000,00 TL

8. Tigris Müh. Müş. Elek. Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

31.570.000,00 TL

31.570.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8214/1/1-1


KFW-WB4-YAPIM-11 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  KFW-WB4-YAPIM-11

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  12 Eylül 2017

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Ilgın İnşaat İç ve Dış Tic. A.Ş.

21.752.000,00 TL

21.752.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Ilgın İnşaat İç ve Dış Tic. A.Ş.

21.752.000,00 TL

21.752.000,00 TL

2. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. &En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş.&Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

22.818.000,00 TL

22.818.000,00 TL

3. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.& Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

22.950.000,00 TL

22.950.000,00 TL

4. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

23.585.000,00 TL

23.585.000,00 TL

5. EMT İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

24.570.000,00 TL

24.570.000,00 TL

6. Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

25.247.000,00 TL

25.247.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8214/2/1-1


KFW-WB4-YAPIM-12 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  KFW-WB4-YAPIM-12

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 2 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  12 Eylül 2017

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.

24.724.704,00 TL

24.724.704,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Özsoy İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş.

24.350.000,00 TL

24.350.000,00 TL

2. Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.

24.724.704,00 TL

24.724.704,00 TL

3. Ekol Yapı İnşaat San. ve Tic.

24.900.000,00 TL

24.900.000,00 TL

4. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş.&Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

25.720.000,00 TL

25.720.000,00 TL

5. Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

25.747.000,00 TL

25.747.000,00 TL

6. Ilgın İnşaat İç ve Dış Tic. A.Ş.

25.947.000,00 TL

25.947.000,00 TL

7. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

26.400.000,00 TL

26.400.000,00 TL

8. EMT İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. Ortak 9.Girişimi

26.414.000,00 TL

26.414.000,00 TL

9. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.& Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

26.460.000,00 TL

26.460.000,00 TL

10.Tigris Müh. Müş. Elek. Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

33.300.000,00 TL

33.300.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

Özsoy İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş.

24.350.000,00 TL

İhale dokümanı Teklif Bilgileri 4.5 (a) maddesi yeterlilik şartlarını sağlamadığı tespit edilmiştir.

8214/3/1-1


KFW-WB4-YAPIM-13 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  KFW-WB4-YAPIM-13

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  12 Eylül 2017

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Ilgın İnşaat İç ve Dış Ticaret A.Ş.

20.917.000,00 TL

20.917.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Ilgın İnşaat İç ve Dış Ticaret A.Ş.

20.917.000,00 TL

20.917.000,00 TL

2. Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

20.941.000,00 TL

20.941.000,00 TL

3. Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.

21.049.000,00 TL

21.049.000,00 TL

4. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş.&Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

21.932.000,00 TL

21.932.000,00 TL

5. Özsoy İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş.

22.100.000,00 TL

22.100.000,00 TL

6. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. &Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

22.700.000,00 TL

22.700.000,00 TL

7. Tigris Müh. Müş. Elek. Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

24.145.000,00 TL

24.145.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

8214/4/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 03.10.2017 Salı günü saat 11:00’de Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI

S. NO

ADA

PARSEL

m²

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

9

10

2.015,98

3.003.810,20 TL.

90.115,00 TL.

 

Madde 4 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

1 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

2 - Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

6 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

7 - Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge.

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

9 - İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

10 - Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 5 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 3.003.810,20 TL (Üçmilyonüçbinsekizyüzonlirayirmikuruşnin altında olmamak üzere verilecektir.

Madde 6 - Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.

Madde 7 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 8 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 10 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL.(Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

Madde 11 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 12 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış idari şartnamesi hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin    :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024 Dahili 1118-1119 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

8212/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Fakıuşağı Mahallesinde bulunan, 278 ada 2 parsel numaralı, tamamı Hazine adına kayıtlı 4.117,92 m2 yüzölçümlü, kat karşılığı inşaat konu edilmek üzere yaptırılacak toplam 8.235,84 m2 inşaat alanlı taşınmazın üzerine yapılacak kat karşılığı inşaat oranı toplam konut ve işyerleri için ayrı ayrı %34’den az olamaz. Bu oran, arsa paylaşımında da aranılacaktır. 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca pazarlık usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi 10 Ekim 2017 tarihine rastlayan Salı günü saat 10.00’da Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte işin süresi başlamakta olup; İşin süresi Avan proje, inşaata ilişkin uygulama projeleri, hesap raporları ve zemin etüdünün hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatıp yapı ruhsatının alınması için maksimum 4 (dört) ay, yapı ruhsatının alınmasından sonra inşaat süresi ise maksimum 20 (yirmi) aydır.

Hazineye ait taşınmazın (arsa) tahmini bedeli 2.847.294,00 TL olup, geçici teminat tutarı 854.188,00 TL’dir.

İhaleye katılabilmek için;

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2 - Türkiye’de tebligat adresi göstermek,

3 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

4 - Kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5 - Devlet İhale Kanununun 26’ncı maddesinde belirtilen değerlerden birinin geçici teminat olarak yatırıldığına ilişkin vezne alındı makbuzu veya banka teminat mektupları, (Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)

6 - İdareden temin edilecek “İnşaat Yapım Taahhüt Formu”nun imzalanarak ekleri ile birlikte teslim edilmiş olması,

7 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve şirket ana sözleşmesi,

8 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

9 - İsteklilerin, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip getirmeyeceklerinin belirlenebilmesi için;

a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler,

b) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilânçosu veya bilânçosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

c) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taşınmazın tahmini bedeli) en az %70’i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış teklif edilen bedelin % 60 oranında iş deneyim belgesi, benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri (İnşaat Mühendisi, Yüksek İnşaat Mühendisi veya Mimar) belgelerin suretlerini,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına alındı karşılığında teslim edilmiş olması zorundadır.

İhale dokümanı Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden 200 TL bedel karşılığı temin edilebilir. Şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebileceği gibi 0 (328) 8261651-8261552 no.lu telefondan bilgi edinilebileceği, ayrıca www.milliemlak.gov.tr ve www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 

- Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8038/1-1


3 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 3 Kalem Mal maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (Varsa)                   :  -

2 - İhale Konusu Malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

3 Kalem Mal Alımı:

İhale Kayıt No: 2017/460571

 

29/09/2017

10:00

1

2

3

ICP-MS

1

Adet

 

ICP-OES

1

Adet

LASER ABLATİON (LAZER AŞINDIRMA)

1

Adet

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar Mühendislik Fakültesine teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: ICP-MS, ICP-OES, LASER ABLATİON (LAZER AŞINDIRMA) için

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler:

Teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler;

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

8257/1-1


SANAYİ DÜKKÂNLARI SATILACAKTIR

Zile Belediye Başkanlığından:

1 - Şeyhali Mahallesi Yeni sanayi sitesinde bulunan belediyemize ait 12 adet asma katlı dükkan; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır.

2 - İhale, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binası meclis odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Sıra No

Ada

Parsel

Cinsi

Arsa m2

Kapalı Alan m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

1

739

17

Asma Katlı dükkan

207,49

260,39

495.000,00 TL

14.850,00 TL

02.10.2017 -10:15

2

739

18

Asma Katlı dükkan

202,66

254,40

475. 000,00 TL

14.250,00 TL

02.10.2017

3

739

19

Asma Katlı dükkan

203,37

255,84

382. 000,00 TL

11.460,00 TL

02.10.2017

4

739

20

Asma Katlı dükkan

213,32

266,96

399. 000,00 TL

11.970,00 TL

02.10.2017

5

739

21

Asma Katlı dükkan

201,31

252,56

378. 000,00 TL

11.340,00 TL

02.10.2017

6

739

22

Asma Katlı dükkan

201,42

252,93

378. 000,00 TL

11.340,00 TL

02.10.2017

7

739

23

Asma Katlı dükkan

202,29

254,40

381. 000,00 TL

11.430,00 TL

02.10.2017

8

739

25

Asma Katlı dükkan

112,55

139,87

208. 000,00 TL

6.240,00 TL

02.10.2017

9

739

26

Asma Katlı dükkan

202,84

255,69

382. 000,00 TL

11.460,00 TL

02.10.2017

10

739

27

Asma Katlı dükkan

203,79

258,31

387. 000,00 TL

11.610,00 TL

02.10.2017

11

739

28

Asma Katlı dükkan

204,53

259,10

388. 000,00 TL

11.640,00 TL

02.10.2017

12

739

29

Asma Katlı dükkan

212,79

270,25

432. 000,00 TL

12.960,00 TL

02.10.2017

 

3 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN

İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde;

a) İhale dokümanı satın alındığına ilişkin makbuz,

b) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

d) Gerçek kişiler için İmza beyannamesi tüzel kişilerin imza sirküsü

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden),tüzel kişi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri

g) İsteklinin tebligat için adres beyanı

4 - Dükkan satış ihalesinin geçici teminatı, muhammen bedelin %3 (yüzde üçü) oranındadır.

5 - Dükkan satın alan, Dükkan satış bedelinin Yarısını 15 gün içinde kalanı taksitleri peşin ödemeden 30 ar gün sonra 6 eşit taksitte ödeyecektir. İhale bedelini 15 gün içinde yatıranlarla sözleşme yapılmayacak taksitler halinde ödeme yapacaklarla noterden satış sözleşmesi yapılacaktır. Aksi halde ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir olarak kaydedilir

6 - Satışı yapılan Dükkanların tapu tescil işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.

7 - Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İsteklilerin, ihaleye ilişkin şartnameyi zile Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden, 20,00- TL (Yirmi TL) ücret karşılığında satın almaları zorunludur. Ayrıca zile.bel.tr adresinden ihale dokümanı bedelsiz olarak görebilirler

9 - İstekliler tek dosya ile almak istedikleri dükkan adedi kadar ihalesine katılabilir yalnız girecekleri dükkanların geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmak zorundadır En yüksek teminat bedelini yatıran ihale üzerinde kalıncaya kadar her dükkan için ihaleye katılabilir.

10 - 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları hariç) KDV’den istisnadır.

8217/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN;

 

S. No

İlçesi

Köyü/ Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü m²

Hazine Hissesi m²

Cinsi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çukurova

Toros

5712

3

784,00

784,00

Arsa

Konut Alanı

2.156.000,00

215.600,00

04.10.217

13:30

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan taşınmazlar, Defterdarlığımız Milli Emlak Daire Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan eğitim salonunda (ihale salonu) hizalarında gösterilen tarih ve saatte ihaleleri yapılacaktır.

3 - Satış ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri dahilinde Doğu Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen;

a) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu, bu kişilerin adına vekaleten ihaleye girecek kişiler ise noter tasdikli vekaletnamelerini,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin; siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini, vergi kimlik numarasını, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini, geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu,

c) Kamu tüzel kişilerinin; bu kişiler adına ihaleye katılacak olanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubunu, ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna bildirerek/teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - Süresiz geçici teminat mektubunun 2886 sayılı Kanun gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir, mahallesi/köyü ada, parsel vb. bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.

6 - Birden fazla taşınmazın ihalesine katılacak isteklilerin verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları taşınmazların köyü/mahallesi ada, parsel, vb. bilgileri ihtiva etmesi ve bu taşınmazların tümünün geçici teminat tutarı toplamının karşılanması zorunludur.

7 - Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek ya da tüzel kişi adına teklif verebilecek, bir taşınmaz için birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak teklif veremeyecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.

8 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilemez.

9 - Taşınmazların satış bedeli, yazılı talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre 1/4'ü peşin, arta kalanı kanuni faizi ile birlikte 24 (yirmi dört) ay içerisinde 8 (sekiz) eşit taksitle ödenebilir. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Satışlardan KDV alınmaz.

10 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar ile ilgili olarak isteklilere bilgi verilecektir.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ    : http:www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU                    : (322) 459 83 70 - 458 83 66

İlan olunur.

7875/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Kurtköy

3967

21

2.995,21

Ticaret (T5)

8.985.630,00-

(Sekizmilyondokuzyüzseksenbeşbin altıyüzotuz TL.)

269.569,00-

(İkiyüzaltmışdokuzbin beşyüzaltmış dokuzTL.)

03.10.2017 Salı

Saat:10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (T5) rumuzlu ticaret alanında kalmaktadır. Ayrıntılı yapılaşma şartları ihale şartnamesinin Ek (3) imar durum belgesinde açıklanmaktadır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgâh belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8187/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gümüşhane İl Encümen Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Gümüşhane İl Özel İdaresine ait, taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

S.N.

Taşınmaz Adı

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Hisse Oranı

İmar Durumu

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Gün ve Saati

1

Özdenoğlu Konağı ve Bahçesi

Karşıyaka Mahallesi

275

1

759

Tam

Konut ve Ticaret

2.392.475,00

71.774,25

03.10.2017

14:00

2

Balyemez Konağı ve Bahçesi

Özcan Mahallesi

604

10

3518,76

Tam

Turizm Tesis Alanı

7.538.265,00

226.147,95

03.10.2017

15:00

 

2 - İhale, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclisi Binası, İl Encümeni toplantı salonunda 03/10/2017 Salı günü İl Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Yenimahalle, Gümüşhane İl Özel İdaresi Hizmet Binası, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhale teklifi olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. Maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

c) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin)

d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek Kişiler İçin)

e) Noter Tasdikli imza sirkülerini,

f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

g) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz Satış İhalesine teklif verecekler; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, ihale zarfını yukarda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 03/10/2017 tarihinde Salı günü ihale saatine kadar, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclis Binası, Encümen Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Gümüşhane İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Yeni Mahalle İl Özel İdaresi Hizmet Binası

Telefon: 0 456 213 10 31 Dahili: 224      Faks: 0 456 213 37 44

www.gumushaneozelidare.gov.tr

İlan olunur.

8194/1-1


GEMİCİ DUVAR TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 250.000 adet duvar (gemici) takviminin sayfalarının ve aynasının basımı, yaprakların tel spiral kullanılarak ayna ile birleştirilmesi işi 02 EKİM 2017 Pazartesi günü Saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33   Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.- TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

8258/1-1