17 Eylül 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30183

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Georgi GEORGIEV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 15220100T357260 tescil sayıya kayden Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 22.10.2015 tarihinde yurda girişi yapılan ve 19.04.2016 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2002 model CA 8371 MC plakalı BMW marka araç süresi içerisinde yurt dışı edilememesi sonucu Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince el konularak Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.

Buna göre; söz konusu aracı başka şahsın kullandığı, aracı yurda getiren kişinin ilgili gümrük idaresine taşıtsız çıkış taahhütnamesi vermeden ve aracın ilgili gümrük idareleri gözetimine bırakılmadan yurt dışına çıkış yaptığı ve halen yurt dışında olduğu, EGM yolcu sorgulama programından yapılan sorgulamadan tespit edildiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 14/1 maddesi ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1 md tatbik edilerek 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000172 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş ancak, adı geçen şahsın yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000172 sayılı ceza kararı muhteviyatı 1.341,00 TL’nin (30) gün içinde Bandırma Gümrük Müdürlüğü’ne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebligat olunur.

8112/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Nikolay GENOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 16220100T135510 tescil sayıya kayden 25.06.2016 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 23.09.2016 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2003 model A 7350 MB plakalı Nissan marka aracın süresi içerisinde yurt dışı edilememesi sonucu Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince el konularak Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.

Buna göre; söz konusu aracı başka sahsın kullandığı, aracı yurda getiren kişinin ilgili gümrük idaresine taşıtsız çıkış taahhütnamesi vermeden ve aracın ilgili gümrük idareleri gözetimine bırakılmadan yurt dışına çıkış yaptığı ve halen yurt dışında olduğu, EGM yolcu sorgulama programından yapılan sorgulamadan tespit edildiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 14/1 maddesi ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238/1 md tatbik edilerek 18.07.2017 tarihli, 17160600CK000180 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş ancak, adı geçen şahsın yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle; 18.07.2017 tarihli, l7160600CK000l80 sayılı ceza kararı muhteviyatı 1.715,00- TL’nin (30) gün içinde Bandırma Gümrük Müdürlüğüne ödenmesi, tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebligat olunur.

8113/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ