17 Eylül 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30183

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden T.C.K.N. veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

ŞANLIURFA İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Y.ölçümü (m²)

Niteliği

Günü

Saati

Şartname Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Teminat Tutarı (TL)

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

6

1.002,45

Arsa

09.10.2017

09:15

150,00

902.200,00

45.110,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

7

903,83

Arsa

09.10.2017

10:00

150,00

768.300,00

38.415,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

8

750,00

Arsa

09.10.2017

10:45

150,00

600.000,00

30.000,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

9

903,83

Arsa

09.10.2017

11:30

150,00

723.100,00

36.155,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

10

945,74

Arsa

09.10.2017

13:45

150,00

803.900,00

40.195,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

11

832,02

Arsa

09.10.2017

14:30

150,00

707.200,00

35.360,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4927

2

1.792.94

Arsa

09.10.2017

15:15

150,00

1.434.400,00

71.720,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4929

2

418,54

Arsa

09.10.2017

16:00

150,00

628.000,00

31.400,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4929

3

265,96

Arsa

10.10.2017

09:15

150,00

399.000,00

19.950,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4930

2

945,42

Arsa

10.10.2017

10:00

150,00

756.300,00

37.815,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4930

3

750,00

Arsa

10.10.2017

10:45

150,00

600.000,00

30.000,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4930

4

945,42

Arsa

10.10.2017

11:30

150,00

756.300,00

37.815,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4931

2

751,39

Arsa

10.10.2017

13:45

150,00

601.100,00

30.055,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4931

3

760,52

Arsa

10.10.2017

14:30

150,00

608.400,00

30.420,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4931

4

760,55

Arsa

10.10.2017

15:15

150,00

608.400,00

30.420,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4931

5

751,39

Arsa

10.10.2017

16:00

150,00

601.100,00

30.055,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4933

2

922,78

Arsa

11.10.2017

09:15

150,00

784.000,00

39.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4933

4

803,64

Arsa

11.10.2017

10:00

150,00

804.000,00

40.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

7

2.018,00

Arsa

11.10.2017

10:45

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

8

2.018,00

Arsa

11.10.2017

11:30

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

9

2.018,00

Arsa

11.10.2017

13:45

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

10

2.018,00

Arsa

11.10.2017

14:30

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

11

2.018,00

Arsa

11.10.2017

15:15

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

12

2.017,00

Arsa

11.10.2017

16:00

150,00

363.000,00

18.150,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

1

2.281,91

Arsa

12.10.2017

09:15

150,00

411.000,00

20.550,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

2

2.280,00

Arsa

12.10.2017

10:00

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

3

2.280,00

Arsa

12.10.2017

10:45

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

4

2.280,00

Arsa

12.10.2017

11:30

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

5

2.280,00

Arsa

12.10.2017

13:45

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

6

2.280,00

Arsa

12.10.2017

14:30

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

7

2.280,00

Arsa

12.10.2017

15:15

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

8

2.280,00

Arsa

12.10.2017

16:00

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

9

2.280,00

Arsa

13.10.2017

09:15

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

10

2.280,00

Arsa

13.10.2017

10:00

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4932

3

1.253,11 (A. Payı: 9/80)

Dükkân

(11, 14, 17, 19 ve 21 no.lu B.B.)

13.10.2017

10:45

150,00

360.000,00

18.000,00

Şanlıurfa

Viranşehir

Yenişehir

453

1

3.077,00

Tapu Kaydı: Dört Bloktan Müteşekkil Bahçeli İki Katlı On Altı Daireli Mesken Mevcut Hali: Arsa

13.10.2017

14:30

150,00

6.154.000,00

307.700,00

Şanlıurfa

Akçakale

Koruklu

119

3

31.194,72

Tarla

13.10.2017

15:15

150,00

1.560.000,00

78.000,00

 

** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden KDV’den muaftır.

8087/1-1