13 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30179

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2248 dosya no’lu MİTAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1560 dosya no’lu ROYAL Yapı Denetim A.Ş.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1353 dosya no’lu DEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 316 dosya no’lu EVRENSEL Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.09.2017 tarih ve 21975 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8033/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 07.09.2017 tarih ve 21976 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Muş ilinde faaliyet gösteren 2203 dosya no’lu AKTİF GROUP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1718 dosya no’lu BERA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bayburt ilinde faaliyet gösteren 1297 dosya no’lu ER-BAY ERZİNCAN BAYBURT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1249 dosya no’lu ARAS Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8033/2/1-1

—————

Batman ilinde faaliyet gösteren 2239 belge no’lu BATMAN TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 07.09.2017 tarih ve 21977 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8033/3/1-1


 


 


 


 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43164 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8071/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/ Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

KARAYEL YATÇILIK LTD. ŞTİ. SİLİFKE ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

33.HYB-870

TS 12820

TS 11939

08.08.2017

FİRMA İSTEĞİ

DİZEL AKDENİZ OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA VE TAŞIMACILIK TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.

33-HYB-782

TS 12047

21.07.2017

FİRMA İSTEĞİ

MDS EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK GÜMRÜKLEME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

33-HYB-532

TS 13573

08.08.2017

FİRMA İSTEĞİ

 

Adres            :  Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 AKDENİZ / MERSİN

Tel                 :  0 324 337 41 71 - 72

Faks              :  0 324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

8017/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

BİRİM

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Prof.

1

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak ve profesörlük için gerekli yasal süreyi tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Doç.

1

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Yrd. Doç.

1

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Prof.

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak ve profesörlük için gerekli yasal süreyi tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Doç.

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Yrd. Doç.

2

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doç.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

Hemşirelik Esasları veya pediatri alanında doktora yapmış olmak.

8069/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Süper iletkenler konusunda çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

3

1

Suç sosyolojisi ve çocuk suçlular konularında çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8022/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 13.09.2017

Son Başvuru Tarihi          : 28.09.2017

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Pedodonti Anabilim Dalı

Pedodonti alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Restoratif Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi alanında uzmanlığı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji uzmanı olmak, Prostat kanseri konusunda moleküler çalışma yapmış olmak, Prostat kanserinin fokal tedavisi konusunda deneyimli olmak.

1

Prof. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Çocuk Yoğun Bakım yandal uzmanlığına sahip olmak, Çocuk Yoğun Bakım alanında yurtdışı deneyimine sahip olmak, Kritik hasta çocuklarda transfüzyon stratejileri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Radyoloji uzmanı olmak, TRD Yeterlilik Sertifikasına sahip olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

8034/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 21.08.2017-180                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.08.2017-2784                                            KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesinde, sit dışında, kadastro harici alanda bulunan, “Talasıra Yeraltı Şehri ve Mezarlık Alanının”; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi Talasıra mevkiinde kadastro harici alanda kadastro çalışmaları yapılması halinde Yeraltı Şehri ve Mezarlık Alanının bulunduğu parselin “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “şerhin” ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

7966/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.08.2017-181                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.08.2017-2793                                            KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Salmanfakılı Köyünde, sit alanı dışında, tapunun 130 ada, 77, 78, 80 parsellerinde, “Demirci Yurdu Yerleşiminin”; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, Yozgat ili, Merkez ilçesi, Salmanfakılı köyü demirciler yurdu yerleşiminin bulunduğu 130 ada, 77, 78, 80 parsellere “bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasına, kaçak kazı sonrası oluştuğu anlaşılan çukurun adli makamlar tarafından uygun görülmesi halinde yerel yönetimler tarafından Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, bu arada geçecek süre içerisinde can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin ilgililerince alınmasına, söz konusu sit alanında; 2863 sayılı kanunun 17. maddesindeki “… Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Bölge Kurulu tarafından geçiş dönemi yapılaşma koşulları belirlenir…” hükmü gereği, III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Geçiş Dönemi koruma ve kullanma koşullarının;

1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleştirme (Tevhid) ve ayırma (İfraz) yapılabileceğine;

2 - Bu alanda inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan uygulamaya geçilebileceğine;

3 - Bu alanlarda taş, kum, toprak, vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden, vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi, atığı vb. malzeme dökülmemesine,

4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacağına,

5 - Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar dikilmemesine,

6 - Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine, şeklinde belirlenmesine; alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

7967/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.12/258

Toplantı Tarihi ve No    : 28.07.2017-352                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.07.2017-8577                                               İZMİR

Manisa İli, Turgutlu ilçesinde; Bozkurt, Turgutlar, Turan, Altay, İstiklal, Özyurt, Mahallelerinde yer alan bazı taşınmazların, sivil mimarlık örneği olarak, korunması gerekli olduğu ve bunların tespit işlemlerinin tamamlanmasının istenildiği 09.03.2017 tarih ve 7853 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı; tespit çalışmaları sonucunda tescile önerilen taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği istenilen İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 19.04.2017 tarih ve 1556 sayılı kurum görüşü yazısı ve eki liste; Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09.05.2017 tarih ve 310.99-3089 sayılı yazısı; Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 08.05.2017 tarih ve 31218407-168.99-2067 sayılı yazısı ve yazı eki 04.05.2017 tarih, 868 sayılı Müze Müdürlüğü'nün yazısı; Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10.05.2017 tarih ve 310.99-3100 sayılı yazısı; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.07.2017 tarihli ve 1006 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa İli, Turgutlu ilçesinde; Bozkurt, Turgutlar, Turan, Altay, İstiklal, Özyurt, Mahallelerinde yer alan ve kararımız eki listede belirtilen taşınmazların 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi kapsamında Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 2 (iki) olarak belirlenmesine, karar verildi.

 

 

7968/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            35.09/785

Toplantı Tarihi ve No    : 26.07.2017-350                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.07.2017-8540                                               İZMİR

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Merkez Aşağı mahallesi, Çelebiyaka (Dede Yaka) Mevkiinde bulunan alanın 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 11.02.2016 tarihli ve 6223 sayılı karar metninde ve karar eki sit haritasında 211 ada 14 no’lu parsel olarak gösterilen taşınmazın gerçekte 211 ada 11 no’lu parsel olduğu ve 211 ada 14 no’lu parselin 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenen söz konusu alan ile bir ilişkisinin bulunmadığına yönelik İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 28.06.2017 tarihli ve 1455549 sayılı yazısı ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.07.2017 tarih ve 969 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Merkez Aşağı mahallesi, Çelebiyaka (Dede Yaka) Mevkiinde bulunan alanın 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2016 tarihli ve 6223 sayılı karar metninde “211 ada, 10, 12 ve 14 numaralı parsellerin bir bölümünü kapsayan alan” olarak geçen bilginin “211 ada 10, 11 ve 12 numaralı parsellerin bir bölümünü kapsayan alan” olarak düzeltilmesine, parsel bilgisi düzeltilen kararımız eki sit sınırlarını gösterir 1/2500 ölçekli kadastral harita ve sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

7969/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

 

7970/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

 

7971/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

7972/1-1