11 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30177

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 307 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/08/2017 tarih ve 1581 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi imarın 46037 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 11/09/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7928/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 305 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/08/2017 tarih ve 1585 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 47402 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 11/09/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7929/1-1