11 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30177

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN KOCATEPE YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI YENİLENMESİ VE PEYZAJ YAPILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ HALİLİYE, EYYUBİYE VE HİLVAN İLÇELERİ DÂHİLİNDE KENT MOBİLYALARI YERLERİNİN İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TERASLI RESTORAN SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE HALİLİYE EK BİNAMIZA AİT KANTİN, KAFETERYA, BÜFE VE ÇAY OCAĞI YERİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden:


HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aydın PTT Başmüdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ FİRÜZAĞA MAH. BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI (MIKSATIŞ-21) “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 312 207 20 00 - 0 312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve unvanı                          :  M. Hakan Dülger/Servis Görevlisi-A

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  7 Adet E.Ö.D. Araç Satışı

b) Bulunduğu Yer                            :  TP Genel Müdürlüğü ve TPAO Gölbaşı Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü

c) Teslim Süresi                               :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün (09:00-11:30/13:30-16:30) saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı taşıt/taşıtların tamamını Madde 12.05'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA Makina İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  04.10.2017 Saat 10:30

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) T.P. Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 7 Adet E.Ö.D. Araç Satışı Türkiye Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin dokümanları;

www.tp.gov.tr adresinden veya T.P. Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 602 no.lu odada görülebilir ve şartname bedeli 50.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 04.10.2017 tarih ve saat 10:30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir.

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir araç için 400,00 TL. (Dört yüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 04.10.2017 Çarşamba günü saat: 10:30’da Makina İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 04.10.2017 tarihi, saat 14:30’da TP Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonunda açık arttırma yapılacaktır.

5 - Araçların görülmesine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale konusu Taşıtları Türkiye Petrolleri Genel Müdürlük ve Gölbaşı sahalarında mesai saatleri dâhilinde (09:00-11:30/13:30-16:30) başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler. Taşıtların mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu taşıtları, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında, teslimden sonra taşıtın kendisine gösterildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Taşıtların herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir.

Ek 1: Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt bilgileri ve muhammen bedel listesi

 

S. No

Plakası

Cinsi

Markası

İmal Yılı

Bulunduğu Yer

Muhammen Bedel (TL)

1

06 ZPE 14

OTOMOBİL

OPEL VECTRA

1997

GÖLBAŞI Jeofizik Operasyonlar Müd.

8.000

2

06 AJ 6248

OTOMOBİL

FORD FOCUS

2004

ANKARA GEN. MÜD.

15.000

3

06 AJ 6249

OTOMOBİL

FORD FOCUS

2004

ANKARA GEN. MÜD.

15.000

4

06 AJ 6252

OTOMOBİL

FORD FOCUS

2004

ANKARA GEN. MÜD.

15.000

5

06 AKL 46

ARAZİBİNEK

RANGE ROVER (Benzinli)

1990

ANKARA GEN. MÜD.

14.000

6

06 LSR 05

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

IVECO 35/9

1993

GÖLBAŞI Jeofizik Operasyonlar Müd.

6.000

7

06 S 4013

KAMYON; SABİT KASALI,

YÜKLETLİ

MERCEDES UNIMOG

1989

GÖLBAŞI Jeofizik Operasyonlar Müd.

15.000

7989/1-1


MÜBADELE İLANI

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü doldurmuş HEK durumunda olan 31 adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile 3 kalem hek, hurda, ekonomik ömrünü dolduran ve ihtiyaç fazlası durumda bulunan demirbaş malzemenin 4645 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında 2017 Model Renault Kangoo Multix Extrem 1.5 dci. 110 BG Manuel Dizel otomobil, 15 Adet Samsung Proexpress M 4075 FX Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adı ve Adresi                     :  Kayseri Emniyet Müdürlüğü ikmal Şube Müdürlüğü; Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No: 12 Kocasinan/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 352 338 14 02/ 64 22 - 0 505 231 46 54

                                                  Faks: 0 352 339 98 31

c) Elektronik posta adresi       :  kayseriikmal@egm.gov.tr - kayseriikmal@hotmail.com

2 - Mübadele konusu malın:

Niteliği, türü, miktarı              :  Ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 31 adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile yaklaşık 25 ton demir hurdası, 10 ton Alüminyum hurdası, 2254 adet demirbaş hurda

a) Teslim Etme yeri                 :  a) Mübadelede teklif edilen 31 adet taşıt Kayseri Emniyet Müdürlüğü

                                                  b) 2254 adet Demirbaş malzeme, 25 ton demir ve 10 ton Alüminyum plaka Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kayseri

b) Teslim Alma yeri                :  a) Araçlar Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü

                                                  b) Çok Fonksiyonlu Yazıcılar Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü      Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No: 12 Kocasinan/KAYSERİ

d) Teslim Etme Tarihi             :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) takvim günü içinde teslim edilecektir.

e) Teslim Alma Tarihi             :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemelerin, mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 1. Kat Şehit Süleyman Terzi Toplantı Salonu - Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No: 12 Kocasinan/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                     :  26.09.2017 günü Saat: 10.30

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kıstaslar:

Açık Teklif usulüyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu

b) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu.

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliğinden, Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 100,00 TL yatırıldığına dair alındı makbuzu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 26.09.2017 günü saat: 10.30’a kadar Mübadelenin yapılacağı adrese verilecektir.

8 - Mübadele işlemi, açık teklif usulüyle ve isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - İstekliler verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü olan 13.776,00 T.L. oranında geçici teminat vereceklerdir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadelesi yapılacak olan taşıtların Teslim etme yeri olarak belirtilen Adreslerde ilan tarihinden itibaren mesai günlerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında görülebilir.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7961/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN KOCATEPE YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI YENİLENMESİ VE PEYZAJ YAPILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün Kocatepe yerleşkesi ana giriş kapısının yenilenmesi ve peyzaj yapılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Pazarlama Satış Ofisinden veya “Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR” adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 03 EKİM 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 03 EKİM 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7973/1-1


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ HALİLİYE, EYYUBİYE VE HİLVAN İLÇELERİ DÂHİLİNDE KENT MOBİLYALARI YERLERİNİN İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Büyükşehir Belediyesi merkez Haliliye, Eyyubiye ve Hilvan ilçelerinde;

Mevcut Kent Mobilyaları;

a) 172 adet Otobüs Durağı,

b) 47 adet reklamsız otobüs durağı,

c) 165 adet Raket Reklam Panosu (CLP),

d) 273 adet bilboard,

e) 5 adet çift yüzlü bilboard,

f) 5 adet megaboard,

g) 40 adet megaliht,

h) 5 adet kuleboard,

ı) 2 adet led,

j) 2 adet silindir kule.

İlave Kent Mobilyaları;

a) 47 adet duraklara CLP,

b) 2 adet LED ekran.

c) 13 adet bilboard.

Kent mobilyalarının yapılması, montajı, bakımı, onarımı, karşılığında, reklam materyallerinin işletme hakkı beş (5) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2 - İhale 28.09.2017 Perşembe günü saat 11:00 da Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kat 1 Belediye Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır

3 - İhalenin toplam muhammen bedeli beş (5) Yıllık işletme süresi için KDV dahil 12.500.000,00 TL (ONİKİMİLYONBEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI)’dır. Ancak artırıma esas yıllık muhammen bedel KDV dâhil 2.500.000,00 TL (İKİMİLYONBEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) olup istekliler bu bedel üzerinden artırım yaparak tekliflerini vereceklerdir.

4 - Geçici Teminatı: (muhammen bedelin %3 ü) 375.000,00 TL dir. Kati teminat ihale bedelinin % 6 sıdır.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

5.1. Tebligat için imzalı kaşeli adres beyanı,

5.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

5.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5. Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı 5.1, 5.2, 5.3,’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.6. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yada Şanlıurfa Belediyesinin Ziraat Bankası Girişimci şubesi (şube kodu: 2266) nezdindeki IBAN NO:TR 98000 100 2266 3561 5633 5171 nolu hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairelerine ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

5.8. İŞ DENEYİMİ: Megalight, raket pano, bilboard, otobüs durakları gibi nüfusu 800.000 (Sekizyüzbin) den az olmayan şehirlerden en az bir belediyeden (iştirakleri dahil) son 3 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde ortak girişimde bulunan firmalardan her ikisinde bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

5.9. Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2014-2015-2016 yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 4.500.000,00 TL (Dörtmilyonbeş yüzbintürklirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem içeresinde ihale konusu iş ile ilgili olarak bir belediyeye (iştirakleri dahil) iki yılın ortalama en az 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbintürklirası) kira bedeli ödendiğine dair iş bitirme belgesi ibraz edilecektir. İlgili ciro ve kira şartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan her ikisinde de bu şartı sağlaması gerekir. İstekliler en az 3.000.000,00 TL (Üçmilyontürklirası) sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde ortak girişimde bulunan firmalarının tamamı bu şartı sağlamalıdır.

5.10. İsteklinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ve bu işlere ilişkin ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektupları sunulacaktır.

5.11. Teknik Yeterlilik Belgesi (İstekliler teknik şartname çerçevesinde yapılacak kent mobilyalarından (Bilboard, CLP) birer adet numunesini sağlam ve çalışır vaziyette Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince gösterilecek uygun alana 27/09/2017 Perşembe günü saat 15'e kadar hazır olacak şekilde teşhir edilmek üzere montajını yapacaktır. Montajı yapılan kent mobilyalarının şartnameye uygun olup olmadığı Başkanlık Makamınca oluşturulan 3 (üç) kişilik teknik komisyonca incelenecektir. Yapılacak inceleme neticesinde numuneleri teknik şartnameye uygun olan isteklilere komisyonca Teknik Yeterlilik Belgesi verilecektir. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı yerine getirmiş olması yeterlidir. İstekliler Teknik Yeterlilik Belgelerini dış zarf içerisine koyacaklardır. Teknik yönden yeterlilik belgesi alamayan istekliler ihaleye katılamayacaklar. İhale öncesi verilen kapalı teklif zarfları da kendilerine iade edilecektir.

5.12. İdari ve Teknik şartnamesi istek halinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından(Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü) 1.000,00 (Bintürklirası) karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5.13. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu idari şartnamenin 8. maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

5.14. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanların üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

İsteklilerin, istenilen bütün belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak 28/09/2017 Perşembe günü saat: 9:30’a kadar Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1 kattaki Encümen Toplantı Salonundaki görevliye alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7977/1-1


TERASLI RESTORAN SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Büyükkovanağzı Mahallesi 37361 ada 6 parselde bulunan 42 bağımsız bölüm nolu (Birinci Kat: 633,00 m² Teras: 287,00 m²) mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, 3.500.000,00 TL muhammen bedelli 105.000,00 TL geçici teminatlı Teraslı Restoran, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 27/09/2017 Çarşamba günü saat 15.30’da Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5   Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1 - Teklif Mektubu,

2 - Geçici teminat,

3 - Tebligat için adres beyanı,

4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7 - Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi,

8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi olup,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 27/09/2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %30’u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

7743/1-1


ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE HALİLİYE EK BİNAMIZA AİT KANTİN, KAFETERYA, BÜFE VE ÇAY OCAĞI YERİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden:

Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıllığına Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1 - İhale konusu iş                           :  Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haliliye Ek Binamıza ait Kantin, Kafeterya, Büfe ve Çay Ocağı Yeri Kiralama İşi

2 - İşin süresi                                   :  36 (otuzaltı) ay

3 - İhalenin Yapılacağı /

Tekliflerin Verileceği Yer                :  Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi / ŞANLIURFA - Satınalma Birimi

4 - Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Tutarı:

 

Ticari Alan Yeri

Tahmini Kira Bedeli (36 Aylık)

Geçici Teminat Tutarı

Hastane (Ana Bina) Kantini Toplam 310 m2

2.744.799,48 TL

82.343,98 TL

Haliliye Ek Binamızın Kantini Toplam 240,90 m2

 

5 - İhalenin Yapılacağı/

Tekliflerin Verileceği Tarih/Saat      :  22/09/2017 Cuma günü saat 10:00’da

6 - Kantin Alanı                               :  Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 310 m2 Alan (Kapalı alanı; 205 m2, ayrıca 105 m2 açık alan toplam 310 m2 alan) Haliliye Ek Binamız 240,90 m2 (Kapalı alanı; 240,90 m2)

7 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dosyasında olması gerekli belgeleri;

a) Geçici teminat tutarının Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Şanlıurfa Halk Bankası nezdinde bulunan TR 82 0001 2001 3210 0006 000004 İBAN nolu hesabına yatırdığına dair makbuz veya Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Makamına hitaben hazırlanmış Banka Teminat Mektubu,

b) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

c) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

ç) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) İlk İlan tarihinden sonra alınacak “adli sicil kaydı olmadığına” dair belgenin aslı,

ı) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “SGK pirim borcu olmadığını “gösterir belgenin aslı,

i) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “vergi borcu olmadığını” gösterir belgenin aslı,

j) Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,

k) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

m) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

8 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 22/09/2017 tarihinde Cuma günü saat 10:00’a kadar Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

10 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

11 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

7874/1-1


HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi hizmet binası yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Yeni Mahalle Orta Cad. 18650 Şabanözü/ÇANKIRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet binası yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Şabanözü/ÇANKIRI

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  3.892.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :     272.440 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  26/09/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Mahalle Orta Cad. 18650 Şabanözü/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7944/2-2


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aydın PTT Başmüdürlüğünden:

Aşağıda İli, İlçesi, Bölgesi, ,Ada ve Parsel numarası ile muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmazlar Kapalı Zarf - Açık Artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

1 - İhalenin yapılacağı yer: Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No: 3 Efeler/AYDIN adresinde olup, Telefon No: 0 256 214 88 08 Faks No: 0 256 212 24 81, Elektronik posta adresi: aydin_yapi@ptt.gov.tr dir.

2 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü’nde (Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No: 3 Efeler/AYDIN) çalışma saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedelle temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

3 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 03/10/2017 Salı günü Saat 10:00’e kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen miktarlarda geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 03/10/2017 Salı günü Saat 10:00’a kadar Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) gündür.

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 03/10/2017 Salı günü ve saat 10:00’da Aydın PTT Başmüdürlüğü (Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No: 3 Efeler/AYDIN) 2. kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

7 - İstekliler aşağıda liste halinde gösterilen gayrimenkullerin birine, birkaçına ya da hepsine (ayrı ayrı) teklif verebilecek olup, değerlendirme listedeki sıra numarasına göre yapılacaktır.

8 - Taşınmazların malın muhammen bedelleri ile Geçici Teminat miktarları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

 

Sıra

İli

İlçesi

Niteliği

Mevkii

Ada

Parsel

Brüt Bina Alan (m²)

Arsa Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Aydın

Sultanhisar

Arsa+bina

Atça-Yeni Mh.

747

5

1.785

835

745.000,00

74.500,00

2

Aydın

Söke

Arsa+bina

Bağarası-Hürriyet Mh.

238

2

479

958

300.000,00

30.000,00

3

Aydın

Germencik

Arsa+bina

Ortaklar-Naipli Mh.

310

7

1.180

1.453

720.000,00

72.000,00

4

Denizli

Acıpayam

Arsa+bina

Yeşilyuva Köyü

33

9403

398

245/1079

160.000,00

16.000,00

5

Denizli

Baklan

Arsa+bina

Merkez Mh.

50L-IV

9267

880

1.046

350.000,00

35.000,00

6

Denizli

Serinhisar

Arsa+bina

Yatağan Köyü

544

2

486

205

160.000,00

16.000,00

7

Denizli

Tavas

Arsa+bina

Kızılcabölük Mh.

1

8501

491

325

135.000,00

13.500,00

8

Muğla

Seydikemer

Arsa

Gerişburnu Mh.

257

3

--

330

80.000,00

8.000,00

 

İlan olunur.

7877/1-1


İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ FİRÜZAĞA MAH. BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No: 21 adresi 30 pafta, 497 ada, 41 parsel üzerine kapalı zarfla teklif almak suretiyle anahtar teslimi götürü bedelle konut inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.10.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7990/1-1