9 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30175

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykoz Üniversitesinden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

KOSGEB İdaresi Başkanlığından:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykoz Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve yüksekokullarına 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvuru Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılamayan başvurular ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü

Vatan Caddesi No: 69   34805 Kavacık,   Beykoz, İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Sosyal Psikoloji, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Yardımcı Doçent

1*

Satış Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Türkiye İktisat Tarihi, Siyasal İktisat ve Tarımsal Piyasalar üzerine çalışmaları bulunmak.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

Lojistik

Yardımcı Doçent

1

Tüketici Davranışları alanında doktora yapmış olmak.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

Turizm ve Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji Uzmanı olmak.

 

* Yükseköğretim Kurulu’nca yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

7949/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Prof.

1

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Siber-fiziksel güvenlik ve kriptografik donanım ve yazılım sistemleri alanlarında çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doç.

1

Çocuk Onkolojisi alanında uzmanlık veya yan dal uzmanlığı bulunmak.

7979/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Yunus Emre BAL hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca 1 yıl süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 29/04/2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yasaklama Formunda ihaleyi yapan idare kısmı "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı" olarak düzeltilmiştir.

7960/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ