7 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30173

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet Bülent ERZİ’ye “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 05.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ercüment ŞENIŞIK’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 04.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ercüment ŞENIŞIK’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 04.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Adil BALABAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 04.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Bülent ULUÇINAR’a “8 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.07.2017 tarihinde başlanmış olup, 28.03.2018 tarihinde son bulacaktır.

6 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Şenol ÖZGÜRENGİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 21.09.2016 gün ve 065 sayılı, 19.10.2016 gün ve 082 sayılı, 19.06.2016 gün ve 085 sayılı kararları ile üç ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 22.04.2018 tarihinde başlanacak olup, cezalar 24.10.2019 tarihinde son bulacaktır.

7 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erdal ULUSOY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 15.03.2017 gün, 48-40-2 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.07.2017 tarihinde başlanmış olup, 12.01.2018 tarihinde son bulacaktır.

8 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vehbi ERTÜRK’e 4 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 09.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 12.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

9 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Eyüp YAŞAR’a “10 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 05.06.2018 tarihinde son bulacaktır.

10 - Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Alpaslan YILDIZ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.12.2016 tarihinde başlanmış olup, 22.06.2017 tarihinde son bulmuştur.

11 - Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet ULU’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 03.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

12 - Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bilal DOĞANÇAY’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

13 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Süleyman KARAHAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.07.2017 tarihinde başlanmış olup, 19.01.2018 tarihinde son bulacaktır.

14 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evren DALGIǒa Oda Disiplin Kurulu’nun 25.01.2017 gün ve 11-33-2 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.08.2017 tarihinde başlanmıştır.

15 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Eyüp Sabri GÜLER’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.08.2017 tarihinde başlanmış olup, 17.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

7917/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzden, yurt dışı edilmek üzere Jean David Stephane CURAUDEAU isimli şahıs adına kayıtlı olarak ve 31.03.2005 tarihinde I0149813 ve I019812 no'lu taşıt giriş-çıkış formlarına kayden yurda girişleri yapılan 1998 model, 5520RX53 plakalı, Nissan marka araç ile buna bağlı 2000 model, HEIDW83 Karavanın, halen yurt dışı edilmediği, 1 no'lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir.

Söz konusu araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. ve 20/3 maddelerinin ihlaline neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi gereğince tahakkuk ettirilen 14.842,50-TL ve 794,50-TL para cezaları için hazırlanan 23.08.2017 tarihli, 17160100CK002015-17160100CK002023 sayılı ceza kararları ile yine 4458 sayılı Gümrük Kanununun 184, 198 ve 238/1. maddeleri gereğince tahakkuk ettirilen 59.370,00-TL ve 3.177,90-TL. vergiler için hazırlanan 23.08.2017 tarihli, 17160100ET000179-17160100ET000180 sayılı ek tahakkukların, adı geçen kişinin yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle, tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 23.08.2017 tarihli, 17160100CK002015-17160100CK002023 sayılı ceza kararları muhteviyatı 15.637,00-TL'nin otuz (30) gün, 23.08.2017 tarihli, 17160100ET000179-17160100ET000180 sayılı ek tahakkukları muhteviyatı 62.547,90- TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7840/1-1


Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurt dışı edilmek üzere Galin ATANASOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 17.12.2016 tarihinde 16221300T7764 tescil sayıya kayden girişi yapılan ve 16.03.2017 tarihine kadar süre verilen 2001 model H 7542 BP plakalı BMW marka araç süresi içerisinde yurt dışı edilememesi sonucu Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince el konularak Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.

Buna göre; söz konusu aracın kullanıcısı olan Bilgin DAVULCU isimli şahsın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1 md tatbik edilerek 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000169 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş ancak adı geçen şahsın tespit edilen yurt içi adreslerinde tanınmadığı açıklamasıyla tebligatlarımızın tebliğ edilemeden iade edilmesi nedeni ile tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle; 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000169 sayılı ceza kararı muhteviyatı 1.192,00-TL'nin (30) gün içinde Bandırma Gümrük Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebligat olunur.

7842/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurt dışı edilmek üzere Galin ATANASOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 17.12.2016 tarihinde 16221300T7764 tescil sayıya kayden girişi yapılan ve 16.03.2017 tarihine kadar süre verilen 2001 model H 7542 BP plakalı BMW marka araç süresi içerisinde yurt dışı edilememesi sonucu Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince el konularak Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.

Buna göre; söz konusu şahsın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1 md tatbik edilerek 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000170 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş ancak, adı geçen şahsın yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle; 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000170 sayılı ceza karar muhteviyatı 1.192,00-TL'nin (30) gün içinde Bandırma Gümrük Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebligat olunur.

7843/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_4.jpg