5 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30171

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, ÜDS/KPDS/YÖKDİL veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Diş Hekimliği Fakültesine müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır) şahsen teslim edeceklerdir.

4 - Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca diğer şartları da tutan adayların Harran Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmaları için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları zorunludur.

5 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

8 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ortodonti

 

 

 

 

1

1

Mandibular Retrognatiye Bağlı Sınıf 2 Hastalarda Fonksiyon Ortopetik Tedavilerin Masseter Kasına Etkisinin Ultrasonik Olarak İncelenmesi üzerine çalışması olmak

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

 

 

4

1

D vitamininin bifosfonata bağlı ostenekroza etkisi üzerine çalışma yapmış olmak

Periodontoloji

 

 

 

 

3

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Eğitimi

 

 

 

 

1

1

İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, teknoloji destekli dil becerileri üzerine çalışma yapmış olmak

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

 

 

2

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Edebiyatı

1

1

 

 

 

Klasik Arkeoloji

1

1

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

 

 

 

3

1

 

İKTİSADİ VE İDR. BİL. FAK.

İktisat Politikası

 

 

 

 

4

1

Tarımsal politikalar konusunda çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Hidrolik

1

1

 

 

 

Bilgisayar Yazılımı

 

 

 

 

4

1

 

Yöneylem Araştırma

5

1

Ensdüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, bu bölümde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

SİVEREK UYG. BİL. FAK.

Muhasebe ve Finansal Yönetim

5

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Plastik ve Rek. Cerrahi

1

1

 

Tıbbi Patoloji

1

1

 

Üroloji

1

1

 

Adli Tıp

3

1

 

Aile Hekimliği

5

1

 

Kardiyoloji

1

1

Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Bozukluğu konusunda çalışması olmak

Nöroloji

5

1

Alzheimer Hastalarıyla ilgili Genetik çalışması olmak

Nükleer Tıp

3

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

 

Göğüs Hastalıkları

4

1

Girişimsel Bronkoskopi konusunda deneyimli ve sertifikalı olmak

Anatomi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak

Tıbbi Biyoloji

1

1

Meme kanserlerinde HTRA Gen Ailesi ile ilgili çalışması olmak

Göğüs Cerrahisi

 

 

 

 

5

1

Tıbbi Farmakoloji

 

 

 

 

4

1

Radyoloji

 

 

 

 

3

1

MRI ile memede girişimsel uygulamalar konusunda çalışması olmak

Acil Tıp

 

 

 

 

1

1

Akut MI'da mortalite üzerine etkili faktörler konusunda çalışması olmak

İç Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Anatomi

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

 

 

 

 

2

1

Topraksız kültürde besin kaynaklı tuzluluk ve domates anaçları üzerine çalışma yapmış olmak

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

 

 

 

 

4

1

 

Doğum ve Kadın Hast. Hemşireliği

 

 

 

 

1

1

 

BİRECİK MYO

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

 

 

 

4

1

 

ŞANLIURFA TEK. BİL. MYO

Peyzaj ve Süs Bitkileri

 

 

 

 

1

1

Organik üretim koşullarında organik ve mikrobiyal gübre uygulamaları üzerine çalışması olmak

CEYLANPINAR MYO

Tarımsal İşletmecilik

 

 

 

 

2

1

Ekmeklik buğdayda uyum oranı ve fenolojik özellikler üzerine çalışmalar yapmış olmak

TOPLAM

 

4

 

3

31

7750/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

2

1

 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Yrd. Doç.

4

1

Doğa sporları, macera eğitimi ve rekreasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yrd. Doç.

3

1

Filogenetik ilişkiler alanında doktora yapmış olmak

7765/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi             : 05.09.2017

Başvuru Tarihi         : 05.09.2017

Son Başvuru Tarihi  : 19.09.2017

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Dereli Meslek Yüksekokulu

Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Prg.

Yardımcı Doçent

5

1

Fındıkta farklı kurutma yöntemleri üzerine doktora çalışması yürütmüş olmak. Fındık ıslahı ve organik fındık yetiştiriciliği konusunda çalışmaları bulunmak.

2

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Yüksek lisans ve doktorasını hadis alanında yapmış olup, Buhari ve İbn Huzeyme üzerine çalışmaları olmak

3

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olup, Okul öncesi dönemde oyun, aile katılımı ve fen eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

4

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü Harita Mühendisliği ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

Harita Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Trafik kaza kara noktalarının belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Zaman serileri analizinde bulanık çıkarım sistemleri, yapay sinir ağları ve yapay zeka optimizasyon algoritmaları konularını kullanan çalışmalar yapmış olmak.

6

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü Havacılık Yönetimi ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını havacılık yönetimi alanında yapmış olmak.

7836/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahli Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

7658/1-1