28 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30168

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/08/2017 tarih ve 486 sayılı Kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/08/2017 tarih ve 1730 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Yapracık Eskişehir Yolu Güneyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7813/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/08/2017 tarih ve 487 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/08/2017 tarih ve 1731 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Yapracık Eskişehir Yolu Kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 28/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7814/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasotik Teknoloji

İlgili alanda Profesörlük unvanına sahip olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

-

İlgili alanda Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

-

Genel Cerrahi bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

Doç. Dr.

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

7768/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Yüksek Lisans eğitimini Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) alanında yapmış olmak

2. Doktora Eğitimini Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) alanında yapmış olmak (Tercihen Eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak)

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Prof., Doçent, Yrd. Doç.)

1. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve en az Doktora Derecesine sahip olmak. 

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3.Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Öğretim Üyesi (Prof., Doç.,Yrd. Doç.)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek

2. Nesne Tabanlı Programlama, Veri tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Ayrık Hesaplamalı Yapılar, Biçimsel Diller ve Özdevinirler, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilgi Mühendisliği, Bilgi Erişimi, Makina Öğrenmesi veya Mantıksal Programlama, gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1 Öğretim Üyesi

(Doçent veya Yrd. Doçent)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

2. Cloud Computing, Big Data, Information Security, Mobile App. Programming, E-Commerce, ERP, Internet of Things konularında, bilgi sahibi olmak, çalışma, araştırma ve yayın yapmış olmak ve ders verebilmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İmalat Mühendisliği Bölümü

1 Öğretim Üyesi

( Yrd. Doç. )

1. Makine Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans; Makine veya İmalat Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak

2. Teorik ve Hesaplamalı Mekanik, Makine Tasarımı, Metal Şekillendirme ve İleri İmalat Teknolojileri konularında çalışma, araştırma ve yayın yapmış olmak ve ders verebilmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Bölümü

2 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doç.Dr,)

1. Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği (Tercih Nedeni), Makina Mühendisliği, programlarından mezun olmak, Mekatronik Mühendisliği ile doğrudan ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

2. Mekatronik Bileşenler ve Enstrumentasyon, Robotik Sistemler, Dinamik Sistemler Mekatronik Kontrol Sistemleri Analiz ve Tasarımı, ,Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi, Otonom Taşıtlar, Endüstriyel Otomasyon, Hidrolik, Pnömatik gibi alanlardan bir veya birkaçında ders verebilir durumda olmak

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi

(Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezunu olmak ve doktorasını Makine Mühendisliğii alanında tamamlamış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doç. Dr.,)

1. Yöneylem Araştırması ve/veya Endüstri Mühendisliği alanında araştırma ve yayınlar yapmış olmak, ilgili alanlarda ders verebilir durumda olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak

Gövde Motor Bakımı Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Prof.,Doçent/

Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak.

2. Makine ve Havacılık Mühendisliği’nin yapı sistemleri ve alt sistemleri, yapı malzemeleri ve yapısal analizler, yapı mukavemeti ve titreşim ile yapısal malzeme konularında bilgi sahibi olmak, çalışmalar, araştırmalar ve uygulamalar yapmış olmak ve ders verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

1 (Prof.,Doçent/

Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Hava Aracı elektrik sistemleri, haberleşme, seyrüsefer ve aviyonik sistemler ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

1 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin, sivil havacılık ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi ile ilgili bölümlerinden lisans yüksek lisans ve doktora derecesi alarak derecesi alarak mezun olmak.

2. Havayolları ve/veya havalimanları ve/veya yer hizmetleri şirketlerinin yönetim süreçleri ve operasyonları ve hava kargo taşımacılığı ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak, araştırmalar/çalışmalar yapmak ve ders verebilmek.

3. Sektör tecrübesine ve havacılık özel konularında eğitim verebilecek sertifikalara sahip olmak arzu edilen niteliklerdir.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü

2 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin tercihen uçak, havacılık ve uzay mühendisliği olmak üzere mühendislik bölümlerinden lisans derecesi yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından pilotaj teorik dersleri için verilen en az 2 dersten Teorik Bilgi Öğretmenliği Sertifikasına sahip olmak

3. Tercihen Uçak Pilot lisansı sahibi olmak.

4. Tercihen uçuş okullarında görev yapmış olmak.

5. Havacılık özel konularında eğitim verebilecek sertifikalara sahip olmak arzu edilen niteliklerdir.

6. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

7. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Lisans mezunu olmak

2. Mimari Tasarım alanında Doktora derecesine sahip olmak (Doktora derecesine sahip adaylarda ALES şartı aranmaz)

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

1 (Profesör)

1. Özgün Baskı, Resim ve Sanat Eğitimi alanlarında çalışma yapmış olmak

2. Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve atama yönergesinde belirtilen Profesör kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak.

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

2 (Yardımcı Doçent)

1. Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İçmimarlık Bölümü lisans mezunu olmak

2. Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İçmimarlık alanında Doktora veya Sanatta Yeterlilik derecesine sahip olmak (Doktora derecesine sahip adaylarda ALES şartı aranmaz)

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak,

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

4 (Yardımcı Doçent)

1. Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup Mimarlık alanında doktora yapmış olmak,

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

1 Yardımcı Doçent

1. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Doktora/Sanatta Yeterliğini Moda Tasarımı, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi, Tekstil ve Moda Tasarımı alanında yapmış olmak.

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1 (Profesör)

1. Üniversitelerin ilgili fakültelerinin uluslararası ilişkiler bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Bölümü

1 (Doçent)

1. Üniversitelerin ilgili fakültelerinin uluslararası ilişkiler bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1.Başvuru dilekçesi

2.Doktora belgesi

3.Doçentlik Belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5.Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6.Özgeçmiş

7.1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. İletişim alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1.Başvuru dilekçesi

2.Doktora belgesi

3.Yabancı dil belgesi

4.Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5.Özgeçmiş

6.1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

2 (Yardımcı Doçent)

1. İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1.Başvuru dilekçesi

2.Doktora belgesi

3.Yabancı dil belgesi

4.Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5.Özgeçmiş

6.1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Turizm alanında doktora derecesine sahip olmak ya da turizm konusunda doktora tezi yazmış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak. atanabilecek vasıflara sahip olmak

1.Başvuru dilekçesi

2.Doktora belgesi

3.Yabancı dil belgesi

4.Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5.Özgeçmiş

6.1 adet fotoğraf

7828/1-1