26 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30166

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Kerim ABAY isimli şahıs adına kayıtlı 2011 model, M22JYL8 plakalı, BMW marka araç 26.11.2015 tarihinde Müdürlüğümüzden 15070100T58 tescil sayıya kayden yurda girişi yapılmış olup, kanuni yurtta kalma süresi 26.11.2016 tarihinde sona ermesine rağmen söz konusu aracın halen yurt dışı edilmediği, Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan 1 No'lu Taşıt Takip Programından yapılan sorgulamada tespit edilmiştir.

Aracın süresi içerisinde halen yurt dışı edilmemesi nedeniyle, Geçici ithal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: l)'nin 19/1. maddesinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince 50.464,50 TL tutarında 09/06/2017 tarihli, 17070100CK000690 sayılı ceza kararına ilişkin Müdürlüğümüzce 17/07/2017 tarihli 26569073 sayılı Ödeme Emri düzenlenmiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı belirtilen Ödeme Emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7704/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

19.08.2017 tarihli ve 30159 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda “…Osman YILMAZ hakkında, 25.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan…” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Osman YILMAZ hakkında, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 22.08.2017 tarihli ve 20942 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7810/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.08.2017 tarihli toplantısında; Van ili nüfusuna kayıtlı 20.12.1987 doğumlu Gıyasettin oğlu Mehmet Akif SUBAY'ın Azerbaycan'daki Nahçivan Devlet Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.09.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 97977 seri numaralı "Mimarlık" alanındaki Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

7790/1-1


İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI A.Ş. TARAFINDAN DÜZENLENEN “MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI” YARIŞMA SONUCU İLAN METNİ

İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen Mahalle Tasarımı Fikir Yarışmasının, 18 Ağustos 2017 tarihinde danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportör ve raportör yardımcılarının katılımıyla yapılan jüri değerlendirme toplantısı sonucunda 3 proje eşdeğer ödüle, 5 proje ise mansiyona layık görülmüştür. Ödül almaya hak kazanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir:

 

Eşdeğer Ödül Almaya Hak Kazanan Projeler:

- 6 Sıra No’lu Proje

      Cansu GÜRESER (Mimar, İTÜ)

      Çağlar BARIŞ (Mimar, Dokuz Eylül Ünv.)

      İbrahim Tolga HAN (Mimar, İTÜ)

      Ece DOĞAN (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv.)

      Elif SARPAŞAR (Y.Mimar, İTÜ)

      Yardımcılar;

      Sabriye Derya YÜCE (Mimar)

      Önder DEMİRCAN (Mimar)

      Danışman;

      Dr. Deniz ASLAN (Y.Mimar)

 

- 7 Sıra No’lu Proje

      Ozan GÜRSOY (Mimar, Gazi Üniversitesi)

      Sinan GÜNAY (Mimar, İTÜ)

 

- 8 Sıra No’lu Proje

      H. Serdar KAYA (Mimar, İTÜ)

      Meltem ERDEM KAYA (Peyzaj Mimarı, İÜ)

      S. Elif SERDAR (Peyzaj Mimarı, İTÜ)

      Ezgi GÜLER (Şehir Plancısı, İTÜ)

      Gökçe ŞAHİN (Şehir Plancısı, İTÜ)

      Başak DEMİREŞ ÖZKUL (Şehir Plancısı, İTÜ)

      Ömür Sözer ŞENOL (Peyzaj Mimarı, İTÜ)

      Mine ÇİÇEK (Mimar, Şehir Plancısı, İTÜ)

      Yardımcılar;

      Murat DEMİRCAN (Mimar)

      Cansu SARIKEÇE (Peyzaj Mimarı-Mimar)

      Elif Tuba ALHAN ŞİMŞEK (Mimar)

      Damla İŞCAN (Öğrenci-İÜ)

 

Mansiyon Almaya Hak Kazanan Projeler:

- 1 Sıra No’lu Proje

      Doğan TÜRKKAN (Mimar, YTÜ)

      Yardımcılar;

      Hande Gül TÜRKKAN (Mimar, Erciyes Ünv.)

      Sinan TEKELİ (Mimar, Beykent Ünv.)

      Ali Osman BAYRAM (Öğrenci, FSMVÜ)

      Tarık ŞENGÜLEÇ (Öğrenci, Özyeğin Ünv.)

      Sefa ÇOBAN (Öğrenci, Işık Ünv.)

 

- 2 Sıra No’lu Proje

      Volkan DALAĞAN (Y. Mimar, İYTÜ)

 

- 3 Sıra No’lu Proje

      Mert AKAY (Şehir Plancısı, ODTÜ)

      Hazal ERTEM (Şehir Plancısı, ODTÜ)

      Elifnaz GÜLCAN (Şehir Plancısı, ODTÜ)

      Nacize GÖZEL (Şehir Plancısı, ODTÜ)

      Alime Cansu İTEZ (Şehir Plancısı, ODTÜ)

      Selen KARADOĞAN (Şehir Plancısı, ODTÜ)

      Çağrım KOÇER (Mimar, TED Ünv.)

 

- 4 Sıra No’lu Proje

      Ahmet İlyas BİLGİN (Mimar, Uludağ Ünv.)

      Leyla DOĞAN (Şehir Plancısı, ODTÜ)

      Yardımcılar;

      Faruk ÖZGÖKÇE (Mimar)

      Serhat ÖZLÜ (Mimar)

      Hasan KAVAN (Mimar)

      Mürvet YAMAN (Sosyolog)

      İbrahim ŞAŞKAN (Öğrenci)

      Mehmet BİKEÇ (Öğrenci)

      Emirhan Kazım BURSALI (Öğrenci)

      Ersan BİÇİL (Öğrenci)

      Ahmet ERGÜN (Öğrenci)

 

- 5 Sıra No’lu Proje

      Hasan AKYÜZ (Mimar, Çukurova Ünv.)

Kolokyum ve ödül töreni 19 Eylül 2017 Salı günü saat 14:00’de Ankara’da yapılacaktır.

7761/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 

AAAA

                                                                                                                     7799/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 24.08.2017

Son Başvuru Tarihi    : 07.09.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük: 44476 96

Fax: (212) 621 45 03

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/ Program

Unvan

Adet

Açıklama

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

7823/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent/Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Yardımcı Doçentlerin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla/İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 26 Ağustos - 9 Eylül 2017

 

BİRİM

BÖLÜM/PROG/

ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Histoloji

Prof. Dr.

1*

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Prof. Dr.

1***

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

 

* Türkçe Tıp

*** Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi içinde görevlendirme yapılacaktır.

7826/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan" Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HİDROLİK

1

 

 

İnşaat Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Kıyı Mühendisliği ve Su Kaynakları Mühendisliği konularında çalışmaları bulunmak.

BİYOMEKANİK

 

 

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh., Makine Müh. veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.

BİYOELEKTRONİK

 

 

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh. veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoelektronik alanında doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR YAZILIMI

 

 

1

Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh. lisans mezunu olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

 

 

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yapmış olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

 

 

1

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programı lisans mezunu olmak. Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak. Anadili Öğretmeni yetiştirme programları üzerine çalışma yapmış olmak.

KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

 

 

3

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent olmak. Plasental Koranjiozis konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

 

 

1

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Olmak. Atan Kalpte Kapak Cerrahisinin Pulmoner Fonksiyonlara Etkisi Konusunda Çalışması Olmak.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 

 

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Olmak. Koryokarsinoma hücre kültüründe çalışması olmak.

KULAK BURUN VE BOĞAZ HAST.

 

 

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak. Uyku Apne Sendromu Konusunda Çalışması olmak.

GENEL CERRAHİ

 

 

1

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak. Robotik Cerrahi konusunda çalışması olmak.

RADYOLOJİ

 

1

 

Radyoloji Alanında Doçent Olmak. Girişimsel Radyoloji Alanında Çalışmaları olmak.

RADYOLOJİ

 

1

 

Radyoloji Alanında Doçent Olmak.

BİYOİSTATİSTİK

 

 

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak. Sağlık alanında simülasyon çalışmaları yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

 

 

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı programı Lisans mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora mezunu olmak.

TOPOLOJİ

 

 

1

Matematik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Dinamik Sistemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ

 

 

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak ve genotoksisite alanında çalışma yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TASAVVUF

 

 

1

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Tasavvuf anabilim dalında doktora yapmış olmak. Tekkeler üzerine çalışma yapmış olmak.

7803/1-1