25 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30165

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ADANA-MERSİN HATTINDA BETON TRAVERS DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


YARI MAMUL (BİG-BAG TORBALI) ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE CER MOTORU VE ALTERNATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 128 KALEM MUHTELİF YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


6 SIRALI GÜBRELİ TİP PNÖMATİK EKİM VE TEK SIRALI ÇEKİLİR TİP PANCAR HASAT MAKİNESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


MÜBADELE İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:


KAPALI SPOR SALONU İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE ANAHTAR TESLİM İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Canik Belediye Başkanlığından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 22.700 ADET HAZIR ÇELİK SELETİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 85.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 2 KALEM KONTRAY SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 2 KALEM KİLİT MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 500 ADET GEÇİŞ RAYININ DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menteşe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Karesi Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADANA-MERSİN HATTINDA BETON TRAVERS DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2017/421916

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Adana - Mersin Hattında 10697 Adet Beton Travers Değiştirilmesi İşi

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14/09/2017 günü saat 10.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7677/1-1


YARI MAMUL (BİG-BAG TORBALI) ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2.500.000 Kg Yarı Mamul (Torbalı) Çay Nakliye Hizmet Alımı İşi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169   53700 Fındıklı-RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/09/2017-Salı günü saat 14:00’e kadar Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169    53700 Fındıklı/RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7606/1-1


MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/421673

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  7 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  12.09.2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 12.09.2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7678/1-1


DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE CER MOTORU VE ALTERNATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 128 KALEM MUHTELİF YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/420599

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  128 KALEM MUHTELİF YEDEK MALZEME

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 26/09/2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7679/1-1


6 SIRALI GÜBRELİ TİP PNÖMATİK EKİM VE TEK SIRALI ÇEKİLİR TİP PANCAR HASAT MAKİNESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                        :  2017/383331

1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  - 8 Adet 6 Sıralı Gübreli Tip Pnömatik Ekim Makinesi

                                                  - 10 Adet Tek Sıralı Çekilir Tip Pancar Hasat Makinesi.

b) Teslim yeri                         :  Ağrı Şeker Fabrikası / AĞRI

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  08.09.2017 tarihi, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları, KDV. dahil TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 08.09.2017 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7695/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde GP Filtre İstasyonunun İşletilmesi, Temizlik İşleri ve Malzeme Taşıma İşçiliği ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2017/427736

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bursa Karayolu 4 Km   Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                            :  0 266 865 19 40

c) Faks No                                 :  0 266 865 26 05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2017-2018 Kampanya döneminde GP Filtre İstasyonunun İşletilmesi, Temizlik İşleri ve Malzeme Taşıma İşçiliği ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımının 15 Kişi ile Yaptırılması İşidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Susurluk Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  06.09.2017 Saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7738/1-1


MÜBADELE İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Ekonomik ömrünü tamamlamış durumda bulunan 6 Adet ekonomik ömrünü tamamlamış araç, yaklaşık 57 ton hurda demir, yaklaşık 3 ton hurda plastik, yaklaşık 3 ton hurda alüminyum, 61 ton 200 kilogram boş kovan (sarı), 31 ton boş kovan (diğer), 81 kilogram mermi çekirdeği, 699 kilogram pirinç 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 4 Adet Volkswagen Passat 1.6 TDİ BMT 120 PS Comfortline Tiptr. ve 3 Adet Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT Mode Plus tipi taşıtlar ile mübadele edilecektir.

 

1 - İdarenin

a) Adresi

:

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0 312 462 85 48 - 49/Fax: 0 312 499 70 61

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ekonomik ömrünü tamamlamış, durumda bulunan 6 Adet araç, yaklaşık 57 ton hurda demir, yaklaşık 3 ton hurda plastik, yaklaşık 3 ton hurda alüminyum, 61 ton 200 kilogram boş kovan (sarı), 31 ton boş kovan (diğer), 81 kilogram mermi çekirdeği, 699 kilogram pirinç 4 Adet Volkswagen Passat 1.6 TDİ BMT 120 PS Comfortline Tiptr. ve 3 Adet Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT Mode Plus tipi taşıtlar ile mübadele edilecektir.

Satışı veya Mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi, motor gücü kilometresi, faal olup olmadığı, varsa hasar durumu

:

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş:

Renault Clio Symbol (Benzin)-2003 Model-

Volkswagen Passat 1.8 (AA Sedan) (Benzin)-2002 Model

Ford Transit Minibüs (Motorin)-2007 Model

Ford Transit Minibüs (Motorin)-2009 Model

Otokar A115 Sultan S/25 Otobüs (Motorin)-2004 Model

MAN Otobüs (Motorin)-2001 Model

Satışı veya Mübadelesi yapılacak malın cinsi, markası, modeli, miktarı, faal olup olmadığı

:

Yaklaşık 57 ton hurda demir, yaklaşık 3 ton hurda plastik, yaklaşık 3 ton hurda alüminyum, 61 ton 200 kilogram boş kovan (sarı), 31 ton boş kovan (diğer), 81 kilogram mermi çekirdeği, 699 kilogram pirinç

Mübadele Karşılığı alınacak mala ilişkin özellikler

:

4 Adet Volkswagen Passat 1.6 TDİ BMT 120 PS Comfortline Tiptr. ve 3 Adet Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT Mode Plus tipi taşıt

Verilecek hizmetin yeri, nevi, süresi ve özellikleri

:

Mübadelede teklif edilen taşıtlar Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA adresine teslim edilecektir.

Taşıtlar ve Hurda Malzelmeler Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.

Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (30) günü içinde teslim edilecektir.

Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30) günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel

:

827.733,20 TL

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer

:

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü A Girişi İhale Salonu   Gölbaşı/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

08/09/2017 Cuma günü Saat: 10.00

 

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ü oranındaki Geçici Teminat,

c) Tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirkülerini sunmaları zorunludur.

e) Gerçek kişi olması halinde Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Binası A Girişi İşleri Büro Amirliği   Gölbaşı/ANKARA adresinde görülebilir ve Gölbaşı Malmüdürlüğüne 50.00 TL doküman bedeli yatırıldıktan sonra aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 08/09/2017 Cuma günü Saat: 10.00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Binası A Girişi İşleri Büro Amirliği Gölbaşı/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi, ilk yazılı tekliflerden sonra isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak açık artırma suretiyle gerçekleştirecektir. Pey miktarı 400 paket 1. Sınıf hamur A4 kağıt üzerinden yapılacaktır.

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin % 3’ü oranında (24.832,00 TL) geçici teminat vereceklerdir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu   Gölbaşı/ANKARA adreslerinden görülebilir.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7739/1-1


KAPALI SPOR SALONU İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE ANAHTAR TESLİM İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 1200 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir.

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

a) Adı                                        :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/Gaziantep

c) Telefon numarası                   :  0 342 337 11 01

d) Faks numarası                       :  0 342 337 13 71

e) Elektronik posta adresi          :  ihale@gaosb.org - ramiz@gaosb.org

f) İlgili personelinin adı,

    soyadı/Görevi                        :  Mehmet Ramiz AK - Fen İşleri Müdürü

                                                     Can Mahmut YAPICI - İnşaat ve Alt Yapı Hizmetleri Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) Adı                                           :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 1200 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu         :  İnş-001

c) İşin Süresi                                :  240 gün dür.

d) Yapılacağı yer                          :  2. Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Kompleksi Sahası - Şehitkâmil/Gaziantep

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler       :  Gaziantep Organize Sanayi 2. Bölgesi Betonarme ve Çelik Spor Salonu Binası, Dükkânlar, İstinat Duvarları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale usulü                                :  Açık ihale.

b) İhalenin yapılacağı adres          :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl Cd. Başpınar / GAZİANTEP

c) İhale tarihi                                 :  19/09/2017

d) İhale saati                                 :  11.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri   :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının

    görülebileceği yer                  :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü- Muhasebe Bölümü

b) İhale dokümanının

    satın alınabileceği yer             :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü-Muhasebe Bölümü

c) İhale dokümanı satış bedeli

    (varsa vergi dâhil)                  :  5.000,00-TL + KDV (Beşbintürklirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.

d) Mahal Listeleri

e) Projeler

f) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.

(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale kanunu standart formları kullanılabilir.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi

İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, son 5 yıl içerisinde yükleniminde yapmış olduğu ve tek sözleşmeye dayalı olmak üzere kamu kurum, kuruluşları ve iştiraklerinden almış olduğu işlere bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme bedelinin ise en az %100 lük kısmının idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren, teklif edilen bedelin en az %70’i oranında ki tutar üzerinden ihale konusu olarak 3B grubu inşaat yapım işi ve teklif bedelinin yine en az %70’i oranında 18A grubu yapım işiyle ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilmesi sonucunda adına düzenlenmiş olan kamu kurum ve kuruluşları adına yapmış olduğu işlere karşılık bu kurumlardan alınmış olan iş bitirme belgesi yerine geçen iş deneyim belgesinin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır; İş Denetleme belgeleri kabul edilmeyecektir.

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, standart form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelini %3 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 09.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin ihale dosyasından hesapladığı miktarları ile bu iş kalemleri için teklif edilen kendilerinin belirlediği birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden anahtar teslim olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslim sözleşme düzenlenecektir. Bu birim fiyatlar ve metrajlar bilgi amaçlıdır idareyi bağlayıcı değildir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

7650/2-2


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Canik Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/07/2017 tarih ve 13/51 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulacaktır.

Tapuda, Samsun, Canik, Merkez Yenimahalle 12482 ada 5 Nolu Parsel; İmar planında Konut+Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok: 12 katlı yere isabet etmektedir. Yenimahalle Hurdacılar alanı plan notlarının 19. maddesine göre toplam inşaat alanı 4.916,65 m2 dir.

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL (Yüz TL)’ ye temin edilebilir.

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER/ADRES: Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır/Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 - 55080 Canik/SAMSUN 13/09/2017 Çarşamba günü saat: 14.00’da yapılacaktır.

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazın tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’den istisnadır.)

 

Ada/Parsel

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

12482/5

2.396,66 m²

8.364.343,40TL. (Sekizmilyon

Üçyüzaltmışdörtbinüçyüzkırküçlira

kırkkuruş.

250.930,30 TL. (İkiyüzellibin

Dokuzyüzotuzlira

otuzkuruş)

 

İstekliler dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 13/09/2017 Çarşamba günü saat: 14.00’a kadar, yatırılmış olacaktır. Teminat makbuzunda Ada ve parsel numarası belirtilecektir.

İSTENEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.

ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu.

d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.

f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g) Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ı) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

l) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

m) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İlan olunur.

7716/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 22.700 ADET HAZIR ÇELİK SELETİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2017/421647

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  S - 49 MAKAS İÇİN 22.700 ADET HAZIR ÇELİK SELETİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 18.09.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Yasalara tabi değildir.

7680/1/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 85.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2017/421660

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  85.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 19.09.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Yasalara tabi değildir.

7680/2/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 2 KALEM KONTRAY SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2017/421679

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  S-49 MAKAS İÇİN 2 KALEM KONTRAY SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 20.09.2017 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Yasalara tabi değildir.

7680/3/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 2 KALEM KİLİT MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2017/421688

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  S-49 MAKAS İÇİN 2 KALEM KİLİT MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 20.09.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Yasalara tabi değildir.

7680/4/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 500 ADET GEÇİŞ RAYININ DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2017/421965

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  500 ADET GEÇİŞ RAYININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE DÖVÜLMESİ İŞİ

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 21.09.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Yasalara tabi değildir.

7680/5/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menteşe Belediye Başkanlığından:

1 - Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı l ad. taşınmaz (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 13.09.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili bilgi ve şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde, Menteşe Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

4 - İhaleye katılacak iştirakçilerin ve de taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; İstenen belgelerle birlikte, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 11.09.2017 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne sıra alındı karşılığı teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular ile Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b) Nüfus Cüzdanı Sureti,

c) İkametgâh Belgesi,

d) Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair belge,

e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete,

f) Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

6 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

7 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzını ve sonucunu itiraz edemezler.

 

S No

MAHALLE MEVKİİ

PAFTA

PARSEL

ALAN M2

İMAR DURUMU

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ TL.

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

İHALE TÜRÜ

1.

Akçaova Mah. Merdivenli Mevkii

N20C1A1B

2221

14861,71

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. (Arsa)

3.865,000,00

115.950,00

KAPALI

7566/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İl

İlçe

Mahalle/Köyü

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarihi ve Saati

1

Mardin

Artuklu

Nur Mah.

873

30

  3.048,30

Tam

Arsa

 Ticari Alan

2.515.000,00 TL

251.500,00 TL

12.09.2017-10:00

2

Mardin

Artuklu

Acar Mah.

130

1

10.911,93

Tam

Arsa

Konut Alanı

2.292.000,00 TL

229.200,00 TL

12.09.2017-10:30

3

Mardin

Artuklu

Acar Mah.

132

1

12.189,77

Tam

Arsa

Konut Alanı

2.560.000,00 TL

256.000,00 TL

12.09.2017-11:00

4

Mardin

Artuklu

Acar Mah.

134

1

  9.004,58

Tam

Arsa

Konut Alanı

2.836.000,00 TL

283.600,00 TL

12.09.2017-11:30

5

Mardin

Artuklu

Acar Mah.

135

1

  7.359,40

Tam

Arsa

Konut Alanı

2.392.000,00 TL

239.200,00 TL

12.09.2017-14:00

6

Mardin

Artuklu

Acar Mah.

141

1

  9.522,73

Tam

Arsa

Konut Alanı

3.308.000,00 TL

330.800,00 TL

12.09.2017-14:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradaki taşınmazların satışı 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında (Defterdarlık Binası 6. kat) toplanacak komisyon eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıdaki her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

- Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi

- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

- Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak Kiralanacak taşınmaza ait vergi, resim ve harçlar tahsil edilecektir.

6 - Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr ve ve www.mardin.gov.tr ile www.mardindefterdarliği.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

İlan olunur.

7565/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti, EGO Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki ilçesi, Mahallesi, ada/ parsel numarası, Muhammen bedeli, geçici teminat, yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı zarf usulü ile peşin bedelle öncelikli olarak Toptan; Toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı değerlendirilerek taşınmazların satışı yapılacaktır.

1 - Artırma ve İhale 12/09/2017 tarihinde saat 14.00’de EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 (Yenimahalle/ANKARA) adresinde Kuruluşumuz hizmet binasının 4. katında toplanacak Ego Genel Müdürlüğü İdare Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın ihale satış şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Kat: 4 (Yenimahalle/ANKARA) adresinde Satınalma Dairesi Başkanlığı Ticaret Şube Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 250 TL. bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin ihale satış şartnamesini almaları zorunludur.

3 - İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı “İhaleye Katılma Şartları” başlıklı hükümlerini teklif verme durumlarına göre sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerin de (Gerçek kişi -Tüzel kişi - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde durumuna uygun olarak) İhale Satış Şartnamesi doğrultusunda (3. Maddeye göre) hazırlayacakları ve dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir;

a) Teklif Mektubu, (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmaz Satış Şartnamesi, (İhaleye iştirak edenler tarafından şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanacak ve şartnamenin son sayfasına şartnamenin okunup kabul edildiğine ilişkin şerh düşülecektir.)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, İkametgah belgesi, İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

f) Dernek, Vakıf, Federasyon, Konfederasyon olması halinde; Dernek, Vakıf, Federasyon, Konfederasyon Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belge, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca taşınmazın alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli sureti, Dernek, Federasyon; Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli sureti, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

g) Şartname alındı makbuzu,

h) Yabancı İstekliler için İzin Belgesi,

ı) Tebligat Adres Beyanı,

j) Yer Görme Belgesi.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ KDV hariç olarak, rakam ve yazı ile okunaklı (Silinti, kazıntı olmayacak) şekilde yazılacaktır.

6 - Teklif mektupları 12 Eylül 2017 Salı günü saat 13:45’e kadar EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Evrakına verilecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar kurumda olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler idarece kabul edilemez.

7 - İhale satış şartnamesinde belirtilen hususları, taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan ve taşınmazın devrinden mütevellit her türlü vergi, resim harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ve İhale bedeli, ihale kararı ve sözleşme damga vergileri alıcıya ait olup alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, istekliler idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta işe ait ihale satış şartnamesi hükümleri aynen uygulanacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLER

S. No

İl/İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Arsa Alanı (M2)

Hissesi

H. Max

Emsal

Plan Amacı

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat %3 (TL)

1

Ankara Mamak

İmrahor

52487/1

50.225,58

Tam

Yençok:Serbest

E:200

Konut + Ticaret Alanı

  75.338.370,00

2.260.151,10

2

Ankara Mamak

İmrahor

52488/1

63.847,77

Tam

Yençok:Serbest

E:200

Konut + Ticaret Alanı

  95.771.655,00

2.873.149,65

3

Ankara Mamak

İmrahor

52489/3

31.218,22

Tam

Yençok:Serbest

E:200

Konut + Ticaret Alanı

  43.705.508,00

1.311.165,24

 

Toplam

                                             145.291,57

 

214.815.533,00

6.444.465,99

7688/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Karesi Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin

Adı                                         :  KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi                                     :  Eskikuyumcular Mah. Yeşilyol Sokak No: 5   10100 Karesi/BALIKESİR

Telefon numarası                    :  0-266-2430400-5001

Faks numarası                        :  0-266-2416801

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı

b) Yeri                                    :  Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu (7. Kat)

b) Tarihi ve Saati                    :  Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Geçici Teminat Belgesi,

c) İhale Dokümanının satın alındığını gösterir belge

d) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

e) İkametgah İlmühaberi,

f) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ı) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürgüleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

i) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

5 - İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6 - İhale şartnamesi Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 100 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale şartnamesini satın alması zorunludur.

7 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini 07/09/2017 Perşembe günü saat 13:30 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

NOT: Gayrimenkullere ait bedeller tamamı peşin olarak veya %50’sini Peşin, kalan 30 günlük vadelerle 3 taksit halinde Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bedelin veya bedellerinin tamamı ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

8 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale Sıra No

İhale Tarihi

İhale Saati

Mahalle

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hisse Oranı

İmar Durumu

Geçici Teminat Tutarı (TL)

Satış Rayiç Değeri (TL)

1

07.09.2017

14:00

2. KAYABEY

ARSA

22O-I/22O-IV

8746

1

2.475,59

TAM

İmarlı

82.500,00

2.750.000,00

2

07.09.2017

14:30

PAŞAALANI

ARSA

20MI-21MIV

8736

1

1.527,81

TAM

İmarlı

112.500,00

3.750.000,00

3

07.09.2017

15:00

ATATÜRK

ARSA

84

1503

281

1.220,77

TAM

İmarlı

90.000,00

3.000.000,00

4

07.09.2017

15:30

KARABEYLER

ARSA

1

-

1434

656,00

TAM

İmarlı

1.500,00

50.000,00

 

İlan olunur.

7714/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 12/09/2017 Salı günü saat 14:30 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

YAKUTİYE İLÇESİ HASANİBASRİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz M²

Pay

Payda

Hisse Oranı M²

M² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

12455

2

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

4.269,38

1

1

4.269,38

2.100,00

8.965.698,00

268.970,94

12455

3

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

4.269,37

1

1

4.269,37

1.830,00

7.812.947,10

234.388,41

12455

4

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

4.269,38

1

1

4.269,38

2.100,00

8.965.698,00

268.970,94

12456

2

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

3.034,05

1

1

3.034,05

2.100,00

6.371.505,00

191.145,15

12456

3

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

3.034,05

1

1

3.034,05

1.830,00

5.552.311,50

166.569,35

12456

4

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

3.034,05

1

1

3.034,05

2.100,00

6.371.505,00

191.145,15

PALANDÖKEN İLÇESİ KAZIM YURDALAN MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz M²

Pay

Payda

Hisse Oranı M²

M² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

12476

1

Konut+Ticaret

E=2.00

21.950,35

1

1

21.950,35

300,00

6.585.105,00

197.553,15

 

Hasanibasri mahallesinde kayıtlı arsaların satış bedelinin % 50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

Kazım Yurdalan mahallesinde kayıtlı arsanın satış bedelinin % 50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’si ise 10 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

İhaleye girecek olanlar 200,00 (İki Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 12/09/2017 Salı günü saat 11:00’a kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7702/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve 35/c maddeleri gereği çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra No

Adresi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan (m²)

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Dosya Satış Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Usulü

1

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad.

1037

1

4.700,00

Arsa

06.09.2017

14:00

16.685.000,00 ¨

500,00 ¨

500.550,00 ¨

Kapalı Teklif Usulü

2

Cumhuriyet Mah. Geçit Sk.

432

16

416,14

Arsa

06.09.2017

14:30

     603.403,00 ¨

100,00 ¨

  18.102,09 ¨

Açık Teklif Usulü

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri 06.09.2017 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - İhale isteklileri; katılmak istedikleri ihaleye ait yukarıda belirtilen ihale dosya bedelini ödeyerek satın almak zorundadırlar.

6 - Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir.

7 - İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7. 8. 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır.

a) Teklif Mektubu (Ek 1),

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

d) Geçici Teminat,

e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),

f) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için),

g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

h) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

i) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

j) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

l) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

m) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

n) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır,

o) Şartname alındı makbuzu,

p) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

8 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 06/09/2017 tarihinde Çarşamba günü katılmak istedikleri ihalenin saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İlan olunur.

7701/1-1