23 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30163

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

İletişim

Medya ve İletişim*

Medya ve İletişim

Prof. Dr.

1

Medya ve İletişim Sosyolojisi, Medya Teorileri, Siyaset Sosyolojisi ve Türk Modernleşmesi alanında çalışmaları olmak

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

7684/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 20168 ada, 3 parsel üzerindeki 162322 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Ayşe DEDELİ (ŞİMŞEK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55889), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 20999 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/1/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 20168 ada, 3 parsel üzerindeki 162326 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Ayşe DEDELİ (ŞİMŞEK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55889), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21000 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/2/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 6619 ada, 03 parsel üzerindeki 196675 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet POSTACI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8202, Oda Sicil No: 29607), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704, Hüseyin TALAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61417), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Fatin Rüştü TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21002 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/3/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 6604 ada, 06 parsel üzerindeki 202393 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail KOCABAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8501, Oda Sicil No: 15595), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Mehmet Ali ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), İsmail Selçuk YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57643), Ali Ozan KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), Yusuf Noyan AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58686), Hıdır UNAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741), Fatin Rüştü TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21003 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/4/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 6604 ada, 06 parsel üzerindeki 202397 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail KOCABAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8501, Oda Sicil No: 15595), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Mehmet Ali ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), İsmail Selçuk YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57643), Ali Ozan KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), Yusuf Noyan AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58686), Hıdır UNAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741), Fatin Rüştü TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21004 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/5/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 3942 ada, 8 parsel üzerindeki 144958 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704), Emrah AKKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59685), Ömer Ali KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58832), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Mehmet Ali ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), Yusuf Noyan AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58686), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21005 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/6/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 5497 ada, 02 parsel üzerindeki 154737 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fahrettin SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6510, Oda Sicil No: 12027), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704), Utkan ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53179), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Yusuf Noyan AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58686), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Mehmet Ali ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21006 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/7/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 5691 ada, 02 parsel üzerindeki 54099 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Ömer KULE’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4635, Oda Sicil No: 27179), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21007 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/8/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 7894 ada, 04 parsel üzerindeki 187866 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Mehmet Ali ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), Muhammet SEVİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53440), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21010 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/9/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 7894 ada, 04 parsel üzerindeki 187873 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Mehmet Ali ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), Muhammet SEVİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53440), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21012 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/10/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 7894 ada, 04 parsel üzerindeki 187874 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Mehmet Ali ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), Muhammet SEVİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53440), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21013 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/11/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 20175 ada, 6 parsel üzerindeki 157857 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Ali Osman KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Ali Cem ATASOY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65984), Muhammet SEVİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53440), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Mehmet Ali ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21014 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/12/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 20175 ada, 6 parsel üzerindeki 157859 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Ali Osman KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Ali Cem ATASOY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65984), Muhammet SEVİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53440), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Mehmet Ali ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21015 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/13/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 3834 ada, 11 parsel üzerindeki 154826 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fahrettin SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6510, Oda Sicil No: 12027), Sonkay CULA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57079), Muhammet SEVİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53440), Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704), Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550), Mehmet Ali ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21016 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/14/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 20017 ada, 09 parsel üzerindeki 41071 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 294, Oda Sicil No: 7982), İbrahim ÇİMRİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56308), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21018 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/15/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 3958 ada, 15 parsel üzerindeki 117130 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer KOCADAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5688, Oda Sicil No: 38632), Hıdır UNAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704), İbrahim ÇİMRİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56308), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan PAKIR’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21020 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/16/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, 776 ada, 1 parsel üzerindeki 1313502 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 31264 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1796 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kenan TOPÇU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2569, Oda Sicil No: 23002), Hatice USLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90339), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Kenan TOPÇU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2569, Oda Sicil No: 23002), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21021 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/17/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 924381 ve 942446 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası ve ayrıca 924381 YİBF nolu yapıda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne idari para cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Gülay KANAT tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 14.06.2017 tarihli ve E:2017/1432-K.2017/1995 sayılı kararı ile 924381 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında uygulanan idari işlemin iptaline hükmedildiğinden, Gülay KANAT’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17645, Oda Sicil No: 12682) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin iptal edilmiş olması sebebiyle denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21023 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/18/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 900569, 598674 ve 573094 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Çanakkale İdare Mahkemesinin 02.06.2017 tarihli ve E.2016/824, K.2017/720 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 598674 YİBF nolu yapıya ilişkin idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:579) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21025 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/19/1-1

—————

BCF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Gölköy İlçesi, 46-48-N pafta, 103 ada, 69 parsel üzerindeki 1034381 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç), (l) ve (o) bentleri ve 6. Maddesinin 4. ve 6. fıkraları hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3269 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1325 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BCF Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Kenan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17801, Oda Sicil No: 28903), Ali PAK (İnşaat Mühendisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24105, Oda Sicil No: 7481),Reyhan ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89344), Ali Demir KARAEROL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:26773), Selim YILDIRIM (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C No:31934204400), Mustafa IŞIKLI’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C No:11303483766) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BCF Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Kenan YILMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17801, Oda Sicil No: 28903) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21027 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/20/1-1

—————

MTL Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, 18 ada, 18 parsel üzerindeki 1242028 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrasının (ç) ve (e) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 10075 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 984 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MTL Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Levent ÖZVEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17924, Oda Sicil No: 27979),Turgay ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16769, Oda Sicil No: 27814), Zehra ALAGÖZ’ün (Mimar, Kontrol Elemanı,, Oda Sicil No: 15560), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MTL Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Levent ÖZVEREN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17924, Oda Sicil No: 27979) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21028 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/21/1-1

—————

Mercanlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Burdur İli, Bucak İlçesi, 30L-IIID pafta, 150 ada, 413 parsel üzerindeki 1260970 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Maddesinin (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 6487-BURDUR Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına kayıtlı 1089 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Pınar MALONEY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24757, Oda Sicil No: 31356), Sevim PAKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6782, Oda Sicil No: 26277), Salih SAYIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:104642), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Nuri Yasin MERCAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27640, Oda Sicil No:38804) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21029 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/22/1-1

—————

Mercanlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, 19K-III pafta, 346 ada, 33 parsel üzerindeki 1089901 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Maddesinin (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 6487-BURDUR Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına kayıtlı 1089 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Ümit YÖRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19457, Oda Sicil No: 59504), Türkay ERDOĞDU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:93333) ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Ümit YÖRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19457, Oda Sicil No: 59504) ve Nuri Yasin MERCAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27640, Oda Sicil No:38804) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21038 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/23/1-1

—————

Met Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,78 pafta, 2543 ada, 19 parsel üzerindeki 619519 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi hükmüne göre yerine getirmediği anlaşılan; 6389-TEKİRDAĞ Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 699 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aliye LENGERLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13795, Oda Sicil No: 8976), Haluk EKİNCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5434, Oda Sicil No: 20113), Halis SUCU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5556, Oda Sicil No: 11673) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları, Aydın CARTI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60086) ve Hayrettin GÜRSES’in (Mimar, Oda Sicil No:22153) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21030 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/24/1-1

—————

Çorum Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum İli, Merkez İlçesi, 109/2 pafta, 1788 ada, 21 parsel üzerindeki 719909 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (d) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1. Fıkrası, 4. Fıkrasının (e) ve (l) bendi, 6. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası, 14. Maddesinin 1. Fıkrası, 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi ile 3.fıkrasındaki hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;11887 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 952 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorum Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çorum Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Elif Gökçen ŞAHİNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16656, Oda Sicil No: 28914), Makbule AVŞAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27552), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çorum Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Turgut İLGÜ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16655, Oda Sicil No: 49645) ve Elif Gökçen ŞAHİNER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16656, Oda Sicil No: 28914) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21032 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/25/1-1

—————

Afkar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 10 pafta, 627 ada, 78 parsel üzerindeki 1160732 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Maddesinin (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 11076 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 966 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Afkar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Afkar Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Sadiye TELLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14090, Oda Sicil No: 18378), Hidayet YALÇINKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8256, Oda Sicil No:14576) ve Yakub Bedir Han KARAER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:82914), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Afkar Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Hidayet YALÇINKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8256, Oda Sicil No:14576) ve Yakub Bedir Han KARAER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:82914) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21034 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/26/1-1

—————

Kaler Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 967764, 986394 ve 902947 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Batman, Ticaret Sicil No: 5729, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1711), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Şemsettin GÜLMÜŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6000, Oda Sicil No:14519), Ufuk KALKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83200) ve Şeyma TÜRKAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82951) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21035 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/27/1-1

—————

Anlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21K-3D pafta, 2401 parsel üzerindeki 1006976 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Maddesinin (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 23408 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1049 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Anlar Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mehmet Can ÖZÇAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24981, Oda Sicil No: 65370), Gökhan REŞİTOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:98694) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Davut YARDIMCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18144, Oda Sicil No:66814) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21036 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/28/1-1

—————

Güç Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Güçden Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22a25a1ab pafta, 125 ada, 1 parsel üzerindeki 764790 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesinin 12. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 24982 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 664 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güç Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, ve 33356 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 2063 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güçden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güç Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Abdurrahman ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11494, Oda Sicil No:25744), Derya BURSALI GÖRGÜǒün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59575), ve Güçden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Serkan İLHAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23288, Oda Sicil No: 51379), Kadriye Tuğçe DEMİRCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92762), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Orhan DEVECİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24258, Oda Sicil No:69261) ve Süreyya GELEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11295, Oda Sicil No:9237) ve Güçden Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Gökhan BEKAR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Elemanı, Denetçi No:23417, Oda Sicil No:71241) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21040 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/29/1-1

—————

İvme Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Çivril İlçesi, L23-A-25-B-2-D pafta, 118 ada, 3 parsel üzerindeki 1123081 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 27315 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1567 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İvme Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İvme Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Ömer ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22053, Oda Sicil No: 21618), Atilla GÜZİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24076, Oda Sicil No:22466), Hasan ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:98107) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İvme Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Melih KARACA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108063) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21041 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/30/1-1

—————

Ergün Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, 234 ada, 12 parsel üzerindeki 973939 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 6490-BURDUR Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına kayıtlı 1169 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ergün Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ergün Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Hüseyin ULUBELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18078, Oda Sicil No: 10596), Ali Rıza ARPACIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1636, Oda Sicil No:29804), Ahmet Yıldırım OKŞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:9512) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ergün Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Ercan ERGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17670, Oda Sicil No: 62208) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21043 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/31/1-1

—————

Bolu Yapı Denetimi Mühendislik Hizmetleri ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 629876, 638782 ve 639594 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Bolu Yapı Denetimi Mühendislik Hizmetleri ve Müşavirlik Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Bolu, Ticaret Sicil No: 4421-BOLU, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 320), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bolu Yapı Denetimi Mühendislik Hizmetleri ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Necati YILMAZ(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3432, Oda Sicil No:12933), ve Kemal SERT’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19970) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21044 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/32/1-1

—————

Bahar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, 21 pafta, 11073 parsel üzerindeki 948430 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 662788 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 932 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bahar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bahar Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Nalan KESER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18351, Oda Sicil No: 21124), İsmail GÜLEÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14336, Oda Sicil No:20347), Tahsin İlker ALTINSOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96875) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bahar Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Tayfun YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69373) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21045 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/33/1-1

—————

KDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, F21C22D4D pafta, 114 ada, 15 parsel üzerindeki 997565 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 644170 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 753 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KDB Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KDB Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Onur EĞİLMEZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:669, Oda Sicil No: 13258), Aydın VARLIBAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23248, Oda Sicil No:69776), Leyla YAZICI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39439) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KDB Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Onur EĞİLMEZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:669, Oda Sicil No: 13258), ve Serdar ÜREN’in (Mimar, Oda Sicil No:13392) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21047 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/34/1-1

—————

Okaner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 16 pafta, 15337 ada, 40 parsel üzerindeki 1226346 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan;454435 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 271 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mustafa TABAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21466, Oda Sicil No: 21980), Engin RUMELİLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19439, Oda Sicil No:70865), Gökalp SOBA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92488), Süleyman Murat KÖKSAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68837), Okan ERDOĞDU’nun (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C Kimlik No:56623015266) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Mustafa TABAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21466, Oda Sicil No: 21980), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21048 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/35/1-1

—————

Batışehir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 110 pafta, 505 ada, 22parsel üzerindeki 1068121 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 454435 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1978 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batışehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batışehir Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cumali ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:194, Oda Sicil No: 7852), Hacer Sibel AKÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6492, Oda Sicil No:31442), Ahmet ÜLGER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13469), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Batışehir Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Hasan ACÜL(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20111, Oda Sicil No: 49100) ve Hulusi TATAR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17008, Oda Sicil No:25531), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21049 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/36/1-1

—————

CMC Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24B-4B pafta, 1365 ada, 13 parsel üzerindeki 550843 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;413318 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 141 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CMC Yapı Denetim A.Ş’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CMC Yapı Denetim A.Ş’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Orhan KAZAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:549, Oda Sicil No: 23756) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CMC Yapı Denetim A.Ş’nin kuruluş ortağı Haldun ÖZDİL( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43069) ve Mustafa KESKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67223), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21050 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/37/1-1

—————

Kiraz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 10 pafta, 2606 parsel üzerindeki 1195771 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 934553 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2349 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kiraz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kiraz Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Armağan CANOVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20258, Oda Sicil No: 24434), Tuncay TUĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26078, Oda Sicil No:19837), Selim DEMİRTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68388) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kiraz Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Yağmur KİRAZ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48607), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21051 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/38/1-1

—————

Entim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, 0 pafta, 0 ada, 899 parsel üzerindeki 1210050 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; ;8345 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 1533 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Entim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Entim Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mehmet KAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11254, Oda Sicil No: 22376), Erkan ÖZKILINÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11086, Oda Sicil No: 18829), Esra TURAMAN’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:28285781292) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Entim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet KAHRAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11254, Oda Sicil No: 22376), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21053 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/39/1-1

—————

Çorum İlk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum İli, Merkez İlçesi, 1 pafta, 418 ada, 104 parsel üzerindeki 1062595 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1. Fıkrası, 4. Fıkrasının (ç), (e) ve (l) bendi, 6. Maddesinin 3., 4., 6. ve 7. Fıkrası, 14. Maddesinin 1. Fıkrası, 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi ile 3.fıkrasındaki hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;11892 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1381 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorum İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çorum İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Kadir Gülhan KARAGÖZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19727, Oda Sicil No: 19985), İlknur YÜKSEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96934), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çorum İlk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Kadir Gülhan KARAGÖZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19727, Oda Sicil No: 19985) ve İlknur GÖKTEPE’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19681, Oda Sicil No:25401) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21054 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/40/1-1

—————

Demir Ay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1074226, 1124558 ve 1124811 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Demir Ay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Abdurrahim AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12064, Oda Sicil No: 54585),

Kaler Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 975795, 967764 ve 987063 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Ahmet Zeki ATAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2014, Oda Sicil No: 13587),

4M Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1176387, 1176389 ve 1176390 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Aynur AYCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12223, Oda Sicil No: 20203), Gökhan GÜDÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399),

Baran Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1123007, 1209853 ve 1199079 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Bilal YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25496, Oda Sicil No: 36857), Mehmet COŞANDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19049, Oda Sicil No: 55526),

BBS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1224784 ve 1133947 YİBF nolu yapılar ile Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 636625 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan BBS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası, Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hüdayi HİMMETOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11176, Oda Sicil No: 8822),

Yamaner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1072987, 1040983 ve 1255235 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Umut MERDOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25210, Oda Sicil No: 70059),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması için,

4M Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1176387, 1176389 ve 1176390 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Naime KOÇDAĞ BEKTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73225),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlık Makamına teklifte bulunulması, iptal işleminin Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi;

Bakanlık Makamının 21.08.2017 tarihli ve 21026 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7686/41/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Bartın ilinde faaliyet gösteren 2115 dosya no’lu AMASRA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 717 dosya no’lu FATİH Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 17.08.2017 tarih ve 20623 sayılı Makam Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

7671/1/1-1

—————

Bakanlık Makamının 17.08.2017 tarih ve 20625 sayılı Makam Olur’una istinaden, ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen;

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 912 dosya no’lu GAZİKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 584 dosya no’lu POYRAZ Yapı Denetim Ltd. Şti., 703 dosya no’lu ERDEM OĞUZ Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 221 dosya no’lu UZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1288 dosya no’lu DENGE-DEMİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2087 dosya no’lu AKNER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1444 dosya no’lu VERİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 1022 dosya no’lu İMZA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7671/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle;

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1125 belge no’lu BÜYÜK TUNA Yapı Denetim Ltd., Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2270 dosya nolu TEKİR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 17.08.2017 tarih ve 20628 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7671/3/1-1


 


 


 


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

NURKAP AKARYAKIT OTOMOTİV LOJİSTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

44-HYB-428

TS 11939/Ekim 2013

TS 12820/Temmuz 2006

07.07.2017

Firma Talebi

ABDULVAHAP YILDIRIM-YILDIRIM ELEKTRONİK

44-HYB-248

TS 12540/Temmuz 2011

TS 10956/Şubat 2012

TS 12498/Ekim 2015

TS 12739/Haziran 2009

TS 12845/Mart 2011

TS 12713/Ocak 2014

TS 12963/Nisan 2014

TS 12643/Nisan 2012

13.07.2017

Talimata Aykırılık

GÜNEŞ GIDA EĞİTİM SAĞLIK İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

44-HYB-125

TS 7244/Kasım 2010

15.08.2017

Firma Talebi

7659/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ