15 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30155

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Devlet Su İşleri Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Demirdemir İnşaat Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca 6 ay süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 18/07/2017 tarihli ve 30127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Demirdemir İnşaat Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin “24250990677” olan vergi kimlik numarası "2750990677" olarak düzeltilmiştir.

7443/1-1


 


 


 


 


 


 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Belgesi, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Belgesi, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Profesör

1

1

Jeoloji Mühendisliği

Mineraloji - Petrografi

Profesör

1

1

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Profesör

1

1

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Doçent

1

1

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

1

 

İlgililere duyurulur.

7464/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 15.08.2017

Son Başvuru Tarihi    : 29.08.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik  belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

     BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

  İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi       : (0232) 4888113

Tıp Fakültesi             : (0232) 4888311

Mühendislik Fakültesi : (0232) 4888122

Fax                            : (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç. Dr.

1

- Uluslararası Güvenlik

Tıp Fakültesi

Anatomi

Prof. Dr.

1

- Tıp Doktoru olmak ve Anatomi alanında Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Prof. Dr.

1

- Tıp Doktoru olmak ve Halk Sağlığı alanında Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Yrd. Doç. Dr.

2

- Doktora alanı moleküler biyoloji, kimya, biyokimya veya biyomühendislik olan

7420/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Profesör kadrosuna atanacak daimi statüde çalıştırılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

Anabilim Dalı

Derece

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Profesör

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

1

1

Doktorasını katıhal fiziği alanında almış olmak, uluslararası bilimsel dergilerde yarıiletken kuantum nano yapıların elektronik ve optik özellikleri üzerine teorik yayınları bulunmak.

7470/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Tahıllar ıslah ve yetiştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Kürt Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olup Kürt Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Doçentliği Fizikokimya alanında almış olup Lipozom sistemlerinde floresans enerji transferi çalışmış olmak

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Doçent

1

1

Doçentlik alanını Temel Eğitim alanında almış olup Değerler alanında çalışmalar yapmış olmak

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup 19. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

1

Engelliler konusunda çalışmalar yapmış olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

5

Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

5

Türk Dili Edebiyatı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

1

5

Uluslararası İktisadi Gelişmeler alanında doktora yapmış olmak

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

3

Alanında doktora yapmış olmak

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

1

3

Hadis Anabilim Dalında doktora yapmış olup hadis ilmi tarihi alanında çalışmaları olmak

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

1

1

İslam Hukuku alanında doktora yapmış olup ibadetler ve vakit ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

1

4

Hemşirelik alanında çalışmalar yapmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Yardımcı Doçent

1

4

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

2

Veterinerlik Cerrahisi alanında doktora yapmış olmak

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Yardımcı Doçent

1

2

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi alanında doktora yapmış olmak

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

Yardımcı Doçent

1

5

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

 

İlan olunur.

7469/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

1

Klasik Osmanlı Türkçesinin Söz Dizimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

20. Yüzyıl Harp Tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

1

Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale ile ilgili çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yrd. Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

 

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Acil Tıp alanında tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak.

7487/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD / ASD / PR

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretmen eğitimi, öğretim, öğrenen özerkliğinin desteklenmesi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Yönetimi

1

1

Eğitim yönetimi ve teftişi alanında doktora yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

1

Türk Eğitim Tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

1

1

Çok değişkenli istatistik ve yapay sinir ağları konusu ile ilgili çalışmaları olmak

İşletme

Sayısal Yöntemler

1

1

Nicel karar yöntemleri, hedef programlama içnokta algoritmaları konularında çalışmak.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Pazarlama

1

1

Marka ve küresel markalama ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

1

1

Bor atıkları ve kil minerallerinin zenginleştirilmesi ile değerlendirilmesi konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

1

Tıpta uzman olmak, bakteri serotipleri ve antibiyotik direnci üzerine çalışmaları olmak, sterilizasyon, dezenfeksiyon, sertifikalı olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Korozyon, elektrokimyasal sensörler ve iyonlaşma sabitleri konularında çalışmaları bulunmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

1

1

Osmanlı askeri-mali tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

1

1

Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

1

1

Yönetimde karar verme ve idari usul konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

1

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

2

1

Protez kapak trombüsü, ASD kapatılması konularında çalışmaları olmak, CRT sertifikası olmak.

7485/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, Kafa Tabanı Cerrahisi alanında deneyimi olmak.

Profesör

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Kardiyoloji

1

1

İnvaziv kardiyolojik girişimler ve Primer Perkütan Girişimler konusunda deneyimli olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez   Tel: 03542421085

7319/1-1