12 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30152

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Turhan Anadolu Kültür ve Kalkınma Vakfı (ANKA Vakfı)

VAKFEDENLER: Candan Turhan, Ceylan Berk, Yılmaz Turhan, Cem Turhan, Neslihan Duygu Kutlay, Fahriye Nesteren Turhan, Fahrettin Turhan, C.C.T Tarım, Hayvancılık ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

VAKFIN İKAMETGAHI: KAYSERİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bünyan Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/09/2016 tarih E: 2016/48 K: 2016/188 sayılı kararı ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 29/03/2017 tarih ve E:2017/75, K:2017/276 sayılı düzeltme kararı.

VAKFIN AMACI: Anadolu kentlerinin ve kasabalarının yaşam kalitelerini ve refahlarını artırmaya katkıda bulunmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Candan Turhan, Yılmaz Turhan, Ceylan Berk, Fahriye Nesteren Turhan, Neslihan Duygu Kutlay

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde arta kalan mal ve haklar Tasfiye Kurulunun uygun göreceği aynı amaca yönelik hizmet ve faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7339/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ferizan Peker Sağlık Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (PEKER VAKFI)

VAKFEDENLER: Ferizan Peker

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.07.2017 tarihinde kesinleşen, 20.04.2017 tarihli ve E: 2016/163, K: 2017/63 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve yurt dışında imkanları ölçüsünde başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim öğretim ve bilim faaliyetleri ile bu amaçla bağlantılı olarak sosyal yardım, kültür ve spor faaliyetlerinde bulunmak ve bu alandaki gelişmelere destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Köyü, Muratpaşa Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, 5/4 pafta, 2756 parselde kayıtlı 13 ve 15 nolu Özşahin İş Merkezinin;

Zemin kat, 27 nolu bağımsız bölümünün mülkiyet hakkı; 2. bodrum kat, 4, 5, 8 ve 9 nolu bağımsız bölümlerinin kira geliri; 1. bodrum kat, 20 nolu bağımsız bölümünün kira geliri; zemin kat, 28 nolu bağımsız bölümünün kira geliri; 1. kat, 33 nolu bağımsız bölümünün kira geliri; 2. kat, 45 nolu bağımsız bölümünün kira geliri.

YÖNETİM KURULU: Ferizan PEKER, Güney PEKER KIROĞLU, Feridun PEKER, Şebip İlker PEKER, Abdullah Barış HAZNEDAROĞLU

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın kurduğu üniversiteye devredilir. Tasfiye halinde bu kurum mevcut değilse Darüşşafaka Cemiyetine, tasfiye tarihinde bu kurumun da mevcut olmaması halinde Kızılay Genel Merkezine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7340/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.08.2017                     Karar No: 7032

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRES     :  İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No: 20   Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  27.05.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  55.475 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Trabzon, Rize

• PAFTA NUMARASI   :  G44-b

KARAR:

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Trabzon, Rize illerinde 55.475 hektarlık G44-b paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7244/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.08.2017                     Karar No:7030

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No: 20   Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  27.05.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  55.530 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Artvin

• PAFTA NUMARASI   :  F47-a

KARAR:

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Artvin ilinde 55.530 hektarlık F47-a paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7245/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.08.2017                     Karar No: 7029

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No: 20   Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  27.05.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  19.870 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Artvin

• PAFTA NUMARASI   :  F46-b2, b3

KARAR:

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Artvin ilinde 19.870 hektarlık F46-b2,b3 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7246/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.08.2017                     Karar No:7033

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No.20   Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  27.05.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  29.273 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Rize

• PAFTA NUMARASI   :  G45-a1, a4

KARAR:

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Rize ilinde 29.273 hektarlık G45-a1, a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7247/1-1

—————

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin Sakarya ilinde sahip bulunduğu AR/DPS/5070 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatını terk için 03.08.2017 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7248/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.08.2017                     Karar No:7031

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ VE 

  TEBLİGAT ADRESİ    :  İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No: 20   Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  27.05.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  41.770 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Trabzon

• PAFTA NUMARASI   :  G44-a

KARAR:

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Trabzon ilinde 41.770 hektarlık G44-a paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7249/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/L44-c4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Bostanpınar-1 lokasyon yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Ağaçlıdere köyündeki 2 parsel no’lu taşınmazın 480,14 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 27.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7250/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Eskişehir Barosu Başkanlığı'ndan alınan 26.07.2017 günlü yazıda; Ahmet ve Huriye Oğlu, 49345505566 T.C. Kimlik Nolu, 1973 doğumlu, Manisa ili, Salihli ilçesi; Eskicami Mahallesi; Cilt No:5, Hane No:223'de kayıtlı Rüstem Özışık'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 19.04.2017 gün ve 2017/125 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

7321/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 43273 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parseller, Belediye Encümenimizin 11.08.2016 gün ve 861 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.07.2017 gün ve 1654/3551 sayılı kararı onaylanan 84138/40 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.   

İlgililere ilan olunur.

7322/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Prof. Dr.

1

Adayların Sivil Havacılık ve ilgili alanlarda Doçentlik derecesine sahip olmaları ve Sivil Havacılık alanında en az beş yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Müzik Lisans Programı

Doç. Dr.

1

Başvuracak adayların Müzik kompozisyonu alanında Doçentliklerini almış olmaları gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

7330/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 11.08.2017 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Doçent kadrosu iptal edilmiştir.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc

Aranan Şartlar

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İmmunoloji ve allerji yan dal uzmanı olmak, girişimsel bronkoloji deneyimi ve PAPP-A ile ilgili çalışmaları bulunmak.

 

İlan olunur.

7416/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmaları, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacaktır (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kişilere sınav sonuçları ayrıca bildirilecektir).

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 29/08/2017 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İşletme

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

1

1

Ekonomi Finans

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Psikoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

5

Yeni Medya

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Turizm Rehberliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Halkla İlişkiler

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bankacılık ve Sigortacılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Gastronomi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Gastronomi (İngilizce)

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İşletme Bilgi Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Lojistik

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Medya ve İletişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya sanatta yeterlilik derecesini ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Restorasyon ve Konservasyon

İlgili alanda doktorasını veya sanatta yeterlilik derecesini ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmet

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

İlgili alanda doktorasını veya sanatta yeterlilik derecesini ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Uçak Gövde-Motor Bakım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

Endüstri Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

İnşaat Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

Mekatronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

Mimarlık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

Mimarlık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İç Mimarlık

Sanat Tarihi veya Mimarlık alanında doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

-

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

-

1

2

Sinema ve Televizyon

Sahne ve Görüntü Sanatları alanında doktorasını almış olmak.

-

-

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Antrenörlük Eğitimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

1

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

1

Rekreasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliği almış olmak.

1

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerden lisans mezunu olmak, doktorasını veya doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerden lisans mezunu olmak, doktorasını veya doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak, doktorasını veya doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak, doktorasını veya doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, doktorasını veya doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, doktorasını veya doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak, doktorasını veya doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak, doktorasını veya doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya odyoloji lisans mezunu olup, doktorasını ya da doçentliğini Odyoloji ile ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, doktorasını ya da doçentliğini Ortez Protez ile ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Perfüzyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, doktorasını ya da doçentliğini Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, doktorasını ya da doçentliğini Sağlık Yönetimi veya İşletme alanından almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim bölümü lisans mezunu olup, doktorasını ya da doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim bölümü lisans mezunu olmak, doktorasını ya da doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak.

1

1

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Diş Protez Teknolojisi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Uzmanlığını Protez alanında yapmış olmak.

-

-

1

Perfüzyon Teknikleri

Kardiyoloji veya Kalp ve Damar Cerrahisi alanlarında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

1

-

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

7381/1-1