11 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30151

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Merzifon Belediye Başkanlığından:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milli Savunma Bakanlığından:

YASAKLAMA KARARININ İPTALİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesine göre; 2013/48198 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak Karmetal İnş. Taah. Dan. Paz. San. ve Dış Tic. A.Ş. ile bu Şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Didar BAYRAMOĞLU ve Şirketin temsilcisi Muhammet Yasir BAYRAMOĞLU hakkında verilen ve 01/07/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı; Ankara 18’inci İdare Mahkemesi tarafından 05/07/2017 tarihli ve Esas No: 2015/1595, Karar No: 2017/1695 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

7242/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_6.jpg


Merzifon Belediye Başkanlığından:

MERZİFON BELEDİYESİ İŞ VE YAŞAM MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

“T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” Merzifon Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak, düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50.00 TL karşılığında “ T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yarışma takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

• Yarışmanın İlanı                                               :  11 Ağustos 2017, Cuma

• Son Soru Sorma Tarihi                                     :  29 Ağustos 2017, Salı

• Soruların Yanıtlarının İlanı                               :  4 Eylül 2017, Pazartesi

• Proje Teslim Tarihi (Elden veya Kargo ile)       :  7 Kasım 2017, Salı,              18:00

• Kargo ile Teslim Alma için Son Tarih              :  9 Kasım 2017, Perşembe,    18:00

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi              :  11 Kasım 2017, Cumartesi

• Sonuçların Açıklanması                                    :  17 Kasım 2017, Cuma

• Kolokyum ve Ödül Töreni                                :  25 Kasım 2017, Cumartesi

• Danışman Jüri Üyeleri

Alp KARGI, T.C. Merzifon Belediye Başkanı

Hüseyin ÜNSAL, T.C. Merzifon Belediyesi Eski Belediye Başkanı (1989-1999), 23. Dön. Amasya Mv.

Mustafa ATAK, T.C. Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı

İshak MEMİŞOĞLU, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı

Samet YÜCEL, T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

• Asli Jüri Üyeleri

Derya OKTAY, Prof. Dr., Mimar & Kentsel Tasarımcı (Juri Başkanı)

Feride ÖNAL, Doç. Dr., Mimar

Cem ERÖZÜ, Y. Mimar

Yıldırım GİGİ, Y. Mimar

Hasan ALTINTAŞ, İnşaat Mühendisi

• Yedek Jüri Üyeleri

Hakan SAĞLAM, Doç. Dr., Mimar

Fatih US, Yrd. Doç. Dr., Mimar

Necmettin KOÇ, İnşaat Mühendisi

• Raportörler

Serhat ULUBAY, Y.Mimar

R. Fatih ASLAN, İnşaat Mühendisi

Serdar GÜNTÜRKÜN, Peyzaj Mimarı

Ödüller ve Ödeme Şekli:

•1. Ödül                            : 50.000 TL

• 2. Ödül                           : 30.000 TL

• 3. Ödül                           : 20.000 TL

• Eşdeğer mansiyon          : 10.000 TL

• Eşdeğer mansiyon          : 10.000 TL

• Eşdeğer mansiyon          : 10.000 TL

• Eşdeğer mansiyon          : 10.000 TL

• Eşdeğer mansiyon          : 10.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRESİ

“T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü

İdarenin Adı                     :  T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi                              :  Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No: 163 05300 Merzifon /AMASYA

Telefon                             :  0 358 513 1387 - (1156)

Faks                                 :  0 358 513 83 29

e - posta                            :  destekhizmetleri@merzifon.bel.tr

Belediye web                    :  www.merzifon.bel.tr

Yarışmanın mail adresi     :  yarisma@merzifon.bel.tr

7299/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• Profesör kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Yardımcı Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birime şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

▪ Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

▪ Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

▪ Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden http://www.adanabtu.edu.tr alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro derecesi

Kadro sayısı

Açıklamalar

İşletme

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Teknolojileri

Yardımcı Doçent

3

1

Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Bilişim veya Bilgisayar alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Gıdalardaki fenolik bileşikler ve aroma maddeleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Yardımcı Doçent

3

1

Güç elektroniği dönüştürücüleri ve motor sürücüleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Otomotiv Mühendisliği

Taşıt Elektrik-Elektroniği

Yardımcı Doçent

3

1

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak, elektrikli araçlar, güç elektroniği konularında çalışmaları bulunmak.

7298/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına başvuru yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 11.08.2017

Bitiş Tarihi           : 25.08.2017

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PRG

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Miyokard infarktüsü geçirmiş periodontitisli hastaların periodontal tedavi öncesi ve sonrası klinik ve biyokimyasal değerleri üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Oral Patoloji

Doçent

1

1

Oral patoloji alanında doktora yapmış olmak ve tükürük bezi tümörleri üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Rus edebiyatı ve mitolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Eski Anadolu Türkçesi (EAT) dönemi tıp metinleri ve diyalektoloji üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Dizi Uzayları ve Toplanabilme Teorisi alanında; A-Wedge ve zayıf A-Wedge FK-Uzayları üzerine ve Yaklaşımlar Teorisi alanında; Bernstein Tipli Operatörlerin Varyasyonel Yakınsaklığı üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Çok değişkenli polinomların doğurucu fonksiyonları, bunların genişlemeleri ve yaklaşımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Profesör

1

1

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri ve hiper ortamlarda gezinme modellemesi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Ders kitaplarındaki grafik/görsel tasarımın öğrenci başarısına, derse ilişkin tutumlarına etkisi ve görsel okuryazarlık konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Ergenlerin çalışma (iş) anlayışı ve lise öğrencilerinin duygusal ve kişilik ilişkili kariyer karar verme güçlükleri alanlarında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Plastik sanatlar alanında doçentliğini almış olmak ve tekstil konularının çok alanlı sanat eğitimi yöntemiyle uygulanması konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve ham petroldeki bakterilerin korozyon etkisi ve nanopartiküllerle hızlı bakteri tayini konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve rasyonel sayılarda hata ve kavram yanılgılarında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Zihin engellilerin eğitiminde etkili öğretim yöntemleri ve özel eğitimde öğretmen yetiştirme üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve probleme dayalı öğrenme ve çevre eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Yabancılara ve Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde yurt içi ve yurt dışı deneyime sahip olmak ve bu alanlar ile Hakas Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Erken çocukluk gelişiminde izleme ve değerlendirme ile okul öncesi sınıflarında çocuğun katılım hakkına uygun uygulamalar konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Fransız Dili Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve Fransız dili eğitimi, çocuklara yabancı dil öğretimi, dil ve kültür, uzaktan öğretim ve beyin temelli öğrenme alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Mali hukuk, vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve uluslararası vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Maliye politikası, finansal krizler ve vergileme kalkınma ilişkisi konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Yapı fiziği alanında; aydınlatma, akustik, yapılarda ısı transferi ve yangın konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Kumların dinamik üçeksenli davranışı ve zemin stabilzasyonu alanlarinda çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı, roman teorisi, edebiyat bilimi, edebiyat psikolojisi ve postmodernizm konularında çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Şevâhidü'n-nübüvve, İlm-i Kavâfi, Sanâyi-i Şi'riyye ve İlm-i Bedî" konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

1

1

Cessas ve F. Razi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

1

Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlı ayrımcılığı konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Yönetimi

Profesör

1

1

Hemşirelik bakım maliyetlerinin hesaplanması konusunda çalışmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Profesör

1

1

EDXRF'de dış elektrik ve manyetik alanların saçılma peak'lerine ve karakteristik x-ışınlarının açısal dağılımına etkisinin incelenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Lineer elektrik motorları ve güneş enerjili akıllı damla sulama sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Algoloji uzmanı olmak ve baş ağrılarında girişimsel tedaviler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Kolorektal cerrahi ve yenidoğan cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Onkoplastik cerrahi konusunda sertifikalı olmak ve meme kanseri üzerine çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuk kalp cerrahisi uzmanı olmak ve kalp nakli konusunda yurtdışında en az bir yıl deneyime sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

İlizarov ekstremite rekonstrüksiyon cerrahisi alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Laparoskopik ve robotik ürolojik cerrahi konusunda yurtdışı deneyimi olmak ve organ nakli merkezlerinde renal transplantasyon alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Video EEG ve epilepsi cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

Fototerapi, mikrofototerapi ve uva1 tedavileri konularında çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Multiple sklerozda nörogörüntüleme konusunda en az bir yıl yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve biyokimya eğitimi ile kemik metabolizması konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Doktoru olup Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve tıbbi parazitoloji alanında çalışmaları olmak.

7258/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

İnsan ve Toplum Bilimleri

İktisat *

İktisat

Prof. Dr.

1

Çevre Ekonomisi ve Makro Ekonomi alanında çalışmalar yapmış olmak,

İşletme *

Üretim Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisans ve doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlamış olmak ve üretim planlaması alanında çalışmalar yapmış olmak,

İktisat *

İktisat

Yrd. Doç. Dr.

1

Makroekonomi, Politik Ekonomi, İktisat Tarihi, Uygulamalı Ekonometri alanında çalışmalar yapmış ve yurtdışı doktorasına sahip olmak,

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık *

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisans ve doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yapmış olmak,

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Tömer (Türkçe Eğitimi)

-

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisans ve Yüksek Lisansını Türk Dili Edebiyatında, Doktorasını Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yapmış olmak,

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

7301/1-1


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BOTANİK

PROFESÖR

1

1

Manisa Florası, Vejetasyonu ve Geofitlerin Moleküler Taksonomisi Konularında Çalışmaları Bulunmak.

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Metal Teknolojisi Alanında Almış Olmak. Üç Boyutlu Yazıcılar ve Polimer Malzemeler Konularında Çalışmaları Bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

FİNANSMAN

PROFESÖR

1

1

Türk Vergi Sistemi ve Uluslararası Vergilendirme Sorunları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Konularında Çalışmaları Bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

RADYODİAGNOSTİK

PROFESÖR

1

1

Avrupa Nöroradyoloji Diploması ile Türk Nöroradyoloji Derneği Diploması Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL TÜRK TARİHİ

DOÇENT

1

1

Azerbaycan ve Karabağ Tarihleri İle Ermeni Meselesi Konularında Çalışmaları Bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Çalışma Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet Konularında Çalışmaları Bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ

DOÇENT

1

1

Yerel Kamu Politikalarının Oluşturulması ile Yerel-Bölgesel Kalkınma ve Girişimcilik Alanlarında Çalışmaları Bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

DOÇENT

2

1

Ontoloji Mühendisliği, Bilgi Gösterimi ve Semantik Web Konularında Çalışmaları Bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAPI

DOÇENT

1

1

Betonarme Yapıların Güçlendirilmesi, Genel Serendip Elemanlar ve Tarihi Yapılar Konularında Çalışmaları Bulunmak.

7233/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0 216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

Sıra No

Birim

Bölümü

Ana Bilim Dalı / Programı

Drc.

Unvanı

Aranan Şartlar

1

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

TENS'in torakal epidural analjezideki etkileri konusunda çalışması olmak.

2

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, göğüs cerrahisinde anestezi, analjezi ve fiberoptik bronkoskopiyle ilgili çalışmaları bulunmak.

3

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Akciğer malignitelerinde aspirasyon biyopsisinin implantasyon riskiyle ilgili çalışması olmak.

4

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Profesör

Çocuklarda göğüs cerrahisi deneyimi olmak.

5

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

Astımlılarda sitokinlerle ilgili çalışması olmak.

6

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Profesör

İmmunoloji ve allerji yan dal uzmanı olmak, ilaç allerjisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

7

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Pediatrik immunoloji yan dal uzmanı olmak.

8

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk göğüs hastalıkları yan dal uzmanı olmak, çocuklarda interstisyel akciğer hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

9

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk enfeksiyon yan dal uzmanı olmak, çocuklarda sepsisle ilgili çalışmaları olmak.

10

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji yan dal uzmanı olmak, çocuklarda obezitenin kalp fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışması olmak.

11

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Algoloji yan dal uzmanı ve pediatrik KVC anestezisi deneyimi olmak.

12

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Rejiyonel anestezi ve algolojide sinir blokajı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

13

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Profesör

Endoskopik yöntemle deneysel SAK modeli konusunda çalışması olmak.

14

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Doçent

Hiperplazilerde kriyocerrahi konusunda çalışması olmak.

15

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Ayak deformiteleri ve uyku kalitesi konusunda çalışmaları olmak.

16

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Pediatrik rehabilitasyon, otonom sinir sistemi EMG'si ve spastisite tedavisinde deneyimi olmak.

17

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Yutma bozukluklarının tanı ve tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.

18

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Laparoskopik cerrahide ergonomik ve teknik sorunlar konusunda çalışmaları olmak.

19

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Yamayla yapılan açık kasık fıtığı onarımı konusunda çalışması olmak.

20

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

Uyku bozuklukları konusunda deneyimi ve bronkoskopiyle ilgili epidemiyolojik çalışması olmak.

21

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Pediatrik oftalmoloji ve şaşılıkla ilgili eğitim almış olmak.

22

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyonda ürolojik komplikasyonlar ve takip konusunda çalışması olmak.

23

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Poliüretan damar grefti konusunda çalışması bulunmak.

24

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Parkinson hastalığında biyobelirteçlerle ilgili çalışması olmak.

25

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Profesör

Baş ve boyun rekonstrüksiyonlarında serbest doku transferi konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

26

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

Akciğer kanserlerinin çok dedektörlü bilgisayarlı tomografiyle tanısı konusunda çalışması olmak.

27

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

Romatolojik hastalıklarda tendon sonoelastografisi konusunda çalışması olmak.

28

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Bukkal mukoza üretroplasti konusunda deneyimi olmak.

29

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Üriner sistem taş hastalığının endoskopik tedavi yöntemleri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

30

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Algoloji yan dal uzmanı olmak, palyatif bakımda konusunda çalışması olmak.

31

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Erkek meme kanseri ve metastatik meme kanserleri konusunda çalışmaları bulunmak.

32

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Meme kanseri cerrahisinde frozen kesitlerle sınır değerlendirmesinde deneyimi bulunmak.

33

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuklarda nazal provokasyon ve nonallerjik rinitle ilgili çalışması olmak.

34

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, Yeni doğan yoğun bakım ünitesi organizasyonu ile ilgili çalışması bulunmak.

35

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk nöroloji yan dal uzmanı olmak, SSPE konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

36

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, arteryel tromboz modelinde kök hücre çalışması olmak.

37

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, nekrotizan enterokolitle ilgili kök hücre çalışması olmak.

38

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, prematüre bebeklerin adrenal yetmezliği konusunda çalışması olmak.

39

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Fetal kardiyak inceleme konusunda eğitimi bulunmak.

40

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Ürojinekoloji deneyimi olmak, inkontinans cerrahisi sonrası komplikasyonlaryla ilgili çalışması olmak.

41

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Adölesan üreme sağlığı konusunda çalışmaları olmak.

42

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

ÜYTEM sorumluluğu deneyimi bulunmak, tedavi gebeliklerinin sonuçlarıyla ilgili çalışmaları olmak.

43

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak, oksidatif stres markerlarıı ile ilgili çalışması olmak.

44

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

IVF sertifikası ve deneyimi olmak, östrojen reseptör modülatörleri ile ilgili çalışmaları olmak.

45

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, neonatal sepsisde yöntemlerle ilgili çalışmaları bulunmak.

46

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yeni doğan yan dal uzmanı olmak, prematüre retinopati lazer tedavisinde sedo-aneljezi ile ilgili çalışmaları olmak.

47

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Jinekolojik onkoloji yan dal uzmanı olmak, nüks endometrium ve serviks kanserleri konusunda çalışması olmak.

48

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Türkiye'de üreme sağlığı ile ilgili projede çalışmış olmak, postpartum kanamayla ilgili çalışması olmak.

49

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Robotik jinekolojik cerrahi deneyimi ve endometriyozis konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak.

50

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Omurilik hasarında robotik yürümenin solunum fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışmaları olmak.

51

Ankara Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Artropati ve kas iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda çalışmaları olmak.

52

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

1

Profesör

Epilepsi ve vitamin D ilişkisi konusunda çalışması olmak.

53

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Hematoloji yan dal uzmanı olmak, renal anemi ve amiloidozla ilgili çalışmaları olmak.

54

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Kolon karsinomalarında histopatoloji ve KRAS mutasyonu ilişkisiyle ilgili çalışması olmak.

55

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Robotik ve laparoskopik pelvik organ prolapsus cerrahisiyle ilgili çalışmaları olmak.

56

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

1

Doçent

Nargile tüketiminin EKG parametreleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

57

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

Yoğun bakımda enfeksiyon kontrolü konusunda hizmetiçi eğitim almış olmak, kırım kongo kanamalı ateşi ile ilgili çalışması olmak.

58

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Dispepsi ve parasempatik aktivite konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

59

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Doçent

Tarsal tünel dekompresyonu konusunda çalışması bulunmak.

60

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Perkütan nefrolitotomi ve retrograt intrarenal cerrahiyle ilgili çalışmaları olmak.

61

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

1

Profesör

Yaşlılarda kardiyovasküler risk faktörleri ile ilgili çalışması olmak.

62

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Profesör

Tırnak cerrahisi konusunda deneyimi ve Behçet Hastalığıyla ilgili çalışmaları olmak.

63

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Profesör

Anogenital HPV enfeksiyonlarında risk faktörleri konusunda çalışması olmak.

64

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Romatoloji ve elektrofizyoloji alanında deneyimi olmak.

65

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Viskokanalostomi ve sublükse lens tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.

66

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Kök hücre kültürü uygulamasında deneyimi bulunmak, Behçet Hastalığı ve glokomda genetik konusunda çalışmaları olmak.

67

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

AIDS ilişkili retina patolojileri konusunda çalışması olmak.

68

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Akromiyoklaviküler eklem revizyonu cerrahisi konusunda çalışması olmak.

69

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

1

Profesör

Kupa, ozon ve akupunktur uygulama sertifikasına sahip olmak; sigara ve dumansız tütünle ilgili çalışmaları olmak.

70

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Türkiye'de anne ölümlerini önleme konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

71

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Algoloji yan dal uzmanı olmak, ileri düzey girişimsel ağrı tedavisi deneyimi olmak.

72

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak,alfa-2 agonist ajan ve hemodinamik parametrelere etkileri konusunda çalışması olmak.

73

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, sepsis modelinde DNA hasarı ile ilgili çalışması olmak.

74

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Tiroid, paratiroid cerrahisi ve granülomatöz mastit konusunda çalışmaları olmak.

75

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Hepatektomilerde hipofosfatemi konusunda çalışması olmak.

76

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Endokrinoloji ve metabolizma yan dal uzmanı olmak,sclerosteosis hastalığıyla ilgili çalışması olmak.

77

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

In vitro fertilizasyon sertifikası olmak ve endoskopik cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

78

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

1

Doçent

Ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Endoskopik miringoplasti konusunda çalışması olmak.

79

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Çocuk ürolojisi yan dal uzmanı olmak, çocukta robotik cerrahi deneyimi ve genital embriyolojiyle ilgili moleküler çalışmaları bulunmak.

80

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Böbrek tümör tiplendirmesi ve eş zamanlı mesane-prostat kanserli olgularla ilgili çalışmaları olmak.

81

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Mide kitlelerinin endoskopik USG ve BT ile değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

82

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Aort cerrahilerinde beyin koruma yöntemleri konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

83

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Doçent

Kalp yetmezliğinin mekanik destek cihazları ile cerrahi tedavisi ve takibi konusunda deneyimli olmak.

84

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Profesör

KOAH olgularında koroner kan akım bozukluğu konusunda çalışması ve girişimsel kardiyoloji deneyimi olmak.

85

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Profesör

Perkütan mitral balon valvüloplasti, pekütan konjenital girişimler ve karotis stent işlemleri konusunda deneyimi olmak.

86

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

Biliyer girişimsel radyoloji ve vasküler ultrasonografi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

87

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

Karotis arter bozukluklarının B-flow ve renkli Doppler ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

88

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Vitreoretinal cerrahi ve prematür retinapatisi konusunda deneyimi ve çaışmaları olmak.

89

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Cerrahi retina ve optik pit konusunda çalışmaları olmak.

90

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Üveit epidemiyolojisi ve pediatrik üveitle ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.

91

Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-

Farmasötik Teknoloji

1

Profesör

Sürekli etkili tablet formülasyonlarının geliştirilmesi ve biyoeşdeğerliği konusunda çalışmaları olmak.

92

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

1

Profesör

Arteria centralis retinae'nin orijin ve seyir varyasyonları hakkında çalışmış olmak.

93

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Askeri Sağlık Hizmetleri

1

Yardımcı Doçent

Ordu ilaç fabrikaları konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

94

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

1

Doçent

Tıp fakültesi mezunu olmak, pinealektomi ve melatoninin yara iyileşmesine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

95

Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM'da görevlendirilecektir.)

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

1

Doçent

Tıp fakültesi mezunu olmak, çocuklarda kırım kongo kanamalı ateşi konusunda çalışmaları olmak.

96

Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara Gülhane SUAM'da görevlendirilecektir.)

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

1

Yardımcı Doçent

Romatoid artritli hastalarda peloidoterapinin etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

97

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, yenidoğanlarda işitsel nöropati konusunda çalışması bulunmak.

98

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Obsesif inançlar ve internet bağımlılığı konusunda çalışmaları olmak.

99

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Yumuşak doku tümörleri, jinekolojik ve pulmoner patolojide deneyimi ve çalışmaları olmak.

100

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Seksüel bozukluklar konusunda deneyimi ve semen volümü ölçüm yöntemleriyle ilgili çalışmaları olmak.

101

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Robotik cerrahi, mikrocerrahi ve seksüel tıp konusunda deneyimi olmak.

102

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

HIV epidemiyolojisi ve HIV-hepatit komorbiditeleri konusunda çalışmaları olmak.

103

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

HIV olgularında osteoporoz ve sifiliz konusunda çalışmaları olmak.

104

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Robotik cerrahi konusunda deneyimi olup özofagus kanserleri patolojisiyle ilgili çalışmaları olmak.

105

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Anemisi olmayan diyaliz hastaları ve diyaliz hemşireleriyle ilgili çalışmaları olmak.

106

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

İleri düzey spinal deformite cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

107

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

Endoskopik kafa tabanı ve hipofiz cerrahisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

108

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

İntoksikasyonlarda kognitif ve nörolojik komplikasyonlarla ilgili çalışmaları olmak.

109

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Pediatrik ortopedi deneyimi ve yürüme analizi konusunda çalışması olmak.

110

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

3

Yardımcı Doçent

El cerrahisi yan dal uzmanı olmak, radyodermatit ve yağ grefti konusunda çalışması olmak.

111

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Kalp nakli konusunda deneyimli olmak, sol ana koroner arterle ilgili çalışması bulunmak.

112

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Aort cerrahisinde spinal kord ve böbrek hasarını azaltmaya yönelik çalışmaları olmak.

113

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Doçent

Ritm bozuklukları ve implante edilebilir defibirlatörlerle ilgili çalışmaları olmak.

114

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Uyku bozuklukları merkezi deneyimi ve inmede MPV'nin rolü konusunda çalışmaları olmak.

115

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Akut pankreatitte hiperbarik oksijen ve asetil sistein tedavisiyle ilgili çalışması olmak.

116

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Çift balon enteroskopiyle ilgili çalışmaları olmak.

117

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Elektrik çarpmasının hipotalamik etkileri ve HCV'de demir tedavisinin karaciğere etkisi konusunda çalışmaları olmak.

118

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Serebral iskemiyle ilgili deneysel çalışması olmak.

119

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

MR-EEG,fonksiyonel MR ve canlı vericili karaciğer nakli ile ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.

120

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Algoloji yan dal uzmanı olmak, klinik nörofizyoloji elektrodiagnostik alanında eğitimi bulunmak.

121

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Karpal tünel elektrofizyolojisi ve metabolik sendromla ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

122

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

Kranyoservikal cerrahi anatomisi ve sinir sisteminde kök hücre tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.

123

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Pediatrik rehabilitasyon ve kas iskelet sistemi USG konusunda çalışmaları olmak.

124

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Profesör

Servikal sitoloji ve over tümörlerinde DNA ploidy analiziyle ilgili çalışmaları olmak.

125

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Spinal kord hasarı ve nöroendokrin tümörler konusunda çalışmaları olmak.

126

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Tip 1 diyabetli çocuklar ve annelerinde yaşam kalitesi ve psikolojik sorunlarla ilgili çalışması olmak.

127

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Nörooftalmoloji alanında deneyimi ve bu konuda çalışmaları olmak.

128

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Multipl sklerozda BOS akım dinamikleri ve sitokin değişiklikleri konusunda çalışmaları olmak.

129

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

3

Yardımcı Doçent

USG eşliğinde periferik sinir blokajı konusunda deneyimli olmak.

130

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

5

Yardımcı Doçent

Türkiye'de aile hekimliği ve performans sistemi konusunda çalışmaları olmak.

131

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Profesör

Transfüzyon tıbbı eğiticisi ve HIV'li olgularda APOBEC mutasyonları konusunda çalışması olmak.

132

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

İnmede denge ve hareket değerlendirilmesinde akselerometre cihazıyla ilgili çalışması olmak.

133

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Meme hastalıklarında onkoplastik cerrahi ve tiroid cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

134

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Fluorofotometri yöntemiyle korneal patolojileri değerlendirme konusunda deneyimi ve çalışması bulunmak.

135

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Medikal retina cerrahisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

136

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Hemodiyaliz hastalarında aort sklerozu, peroperatif mekanik kapak ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları olmak.

137

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Profesör

Klinik nörofizyoloji uzmanı olmak, Tek-lif EMG ve epilepsi-genetik ilişkisine dair çalışmaları olmak.

138

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Doçent

Gümüşlü yara örtüleri ve antioksidanların flap cerrahisine etkisiyle ilgili çalışmaları olmak.

139

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuk hematolojisi ve onkoloji yan dal uzmanı olmak, anne sütünün antioksidan etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

140

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, iskemik ensefalopati modelinde kombinasyon tedavileriyle ilgili çalışmaları olmak.

141

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Laparoskopik obezite cerrahisi deneyimi ve sütürsuz kolon anastomozları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

142

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Gastroenteroloji uzmanı olmak, özofagus motilitesi ve biliyer sirozla ilgili çalışmaları olmak.

143

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak ve kanser hastalarında venöz port kataterlerle ilişkili çalışmaları olmak.

144

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Pediatrik ortopedi deneyimi ve prokalsitoninle ilgili çalışmaları olmak.

145

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

İntrakranyal anevrizmaların endovasküler tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.

146

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji yan dal uzmanı olmak. Stres ekokardiyografiyle ilgili çalışması olmak.

147

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji yan dal uzmanı olmak. Pediatrik girişimsel tedavi yöntemleri ve aritmi ablasyonu konusunda deneyimli olmak.

148

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Doçent

Pediatrik KVC yan dal uzmanı olmak, kalp kapakçığı doku bankası organizasyonu deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

149

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Doçent

Koroner CTO,  endovasküler girişimler ve CRT implantasyonu konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

150

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

İnflamatuvar barsak hastalıklarında gen mutasyonlarıyla ilgili çalışma yapmak.

151

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk nefroloji yan dal uzmanı olmak, pediatrik renal transplantasyonda CMV ile ilgili çalışması olmak.

152

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Karaciğer nakli ve terapötik GİS endoskopisi eğitimi ve alkolik hepatik hasarla ilgili deneysel çalışması olmak.

153

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Fako ve vitrektomi cerrahisi cihaz modelleriyle ilgili çalışmaları olmak.

154

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

1

Doçent

Renal hücreli kanser tanısında FDG PET CT kullanımıyla ilgili çalışması olmak.

155

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Böbrek hasarını önleme konusunda deneysel çalışması olmak.

156

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Femtosaniye lazerle yapılan refraktif kornea cerrahisiyle ilgili deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

157

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Vitreoretinal cerrahi deneyimi ve herediter retina hastalıkları konusunda çalışması olmak.

158

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Lentikül ekstraksiyonu ve presbiyopik kornea içi implantlarla ilgili çalışması olmak.

159

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Uyku bozukluğu ve doğumun anestezik ihtiyacına etkileriyle ilgili çalışmaları olmak.

160

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Gastrointestinal ve hepatopankreatobiliyer sistem patolojisi konusunda çalışmaları olmak.

161

İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Lupus nefriti ve posttransplant proteinüriyle ilgili çalışmaları olmak.

162

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Enfeksiyöz akciğer hastalıklarında endoskopik akciğer rezeksiyonu konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

163

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Akciğer kanserinde sentinel lenf nodu değerlendirmesi ve plevra mezotelyomasıyla ilgili çalışmaları olmak.

164

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Profesör

Pasif tütün maruziyetinin KOAH gelişimine katkısı konusunda çalışması olmak.

165

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

KOAH'lı hastalarda mekanik ventilasyon sonrası uzun dönem sağkalımla ilgili çalışmaları olmak.

166

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, solunum mekanikleri değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

167

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

İmmunoloji ve allerji yan dal uzmanı olmak, girişimsel bronkoloji deneyimi ve PAPP-A ile ilgili çalışmaları bulunmak.

168

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak. İnflamatuvar barsak hastalığı olan çocuklarda hepatit B aşısıyla ilgili çalışmaları olmak.

169