7 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30147

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Arda KOÇ

ADRESİ          :  Bilinmiyor

İmarın 27784 ada 44 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 13.03.2017 gün ve 169/8519 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 23.05.2017 gün ve 2008 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.05.2017 gün ve 2008 sayılı karar, 7201 sayılı Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

6741/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 310 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2017 tarih ve 1340 sayılı kararı ile onanan ‘Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi imarın 8685 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ 07/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7142/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. 

 

Birimi

Bölümü

ABD/ Program

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Örgütsel davranış ve sosyal ağlar konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç. Dr.

1

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Çok kriterli karar verme ve matematiksel modelleme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doç. Dr.

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, gelir eşitsizliği ve oyun teorisi alanlarında çalışmış olmak.

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

Malzeme

Yrd. Doç. Dr.

1

Yapı eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Duvar ve harçlar konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

Malzeme

Yrd. Doç. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Geopolimer harcı konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Haberleşme sistemleri üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Yrd. Doç. Dr.

1

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Küresel yüzeyli objelerin fotogrametrik yöntemle değerlendirilmesi üzerine uygulamalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

1

Akademik yazım alanında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

Yakınçağ Tarihi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Osmanlı teşkilat tarihi konularında çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

Türkiye Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Biyografi ve tarih alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Genel Türk Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

Batı Türkistan tarihi üzerine çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Doç. Dr.

1

Doçentliğini sosyoloji alanında almak ve gündelik hayatın sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Doç. Dr.

1

Eğitim ve suç konularında çalışmış olmak.

Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilinler Fak.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgi ve Belge Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, Bilgi ve belge alanında çalışma yapmış olmak.

Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilinler Fak.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgi ve Belge Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, Bilgi ve belge alanında çalışma yapmış olmak veya Osmanlı yakınçağ tarihi sosyo-kültürel, ekonomi ve şehir tarihi alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yrd. Doç. Dr.

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak.

Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr.

1

Biyoteknoloji ve genetik alanında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Obez bireylerde davranış değişimi konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr.

1

Açlık hormonu olan ghrelin ve yağ asitleri ile ilgili özgün çalışmaları olmak.

7131/1-1


İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans programları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (profesörlük için 6 takım, doçentlik ve yardımcı doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Sayı

Unvan

Açıklamalar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

3

Yardımcı Doçent

İç mimarlık alanında doktora derecesine sahip olmak.

Mimarlık

2

Yardımcı Doçent

Mimarlık alanında doktora derecesine sahip olmak.

Birim

Bölüm

Sayı

Unvan

Açıklamalar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

1

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Birim

Program

Sayı

Unvan

Açıklamalar

Meslek Yüksekokulu

Spor Yönetimi

1

Profesör

Spor yönetimi ve spor psikolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

İç Mekân Tasarımı

1

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Birim

Bölüm

Sayı

Unvan

Açıklamalar

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

1

Profesör

Sağlık yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.

Beslenme ve Diyetetik

1

Profesör

İç hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak. Endokrin ve metabolizma hastalıkları alanında çalışmaları bulunmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Ortopedi ve travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak.

1

Doçent

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını kardiyoloji alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını beyin ve sinir cerrahisi alanında almış olmak.

Birim

Program

Sayı

Unvan

Açıklamalar

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Doçent

Radyoloji veya kadın hastalıkları ve doğum alanlarından birinde doçentliğini almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını radyoloji alanında almış olmak.

2

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını kadın hastalıkları ve doğum alanında almış olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı

1

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Diş Protez Teknolojisi

1

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Çocuk Gelişimi

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında almış olmak.

Elektronörofizyoloji

3

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını nöroloji veya beyin ve sinir cerrahisi alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını kulak burun boğaz alanında almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını genel cerrahi alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını Acil Tıp alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını kalp ve damar cerrahisi alanında almış olmak.

Patoloji Laboratuar Teknikleri

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını tıbbi patoloji alanında almış olmak.

2

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını iç hastalıkları alanında almış olmak.

Diyaliz

3

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını üroloji alanında almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

2

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını kadın hastalıkları ve doğum alanında almış olmak.

2

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını göz hastalıkları alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını göğüs hastalıkları alanında almış olmak.

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Doktora derecesini biyoloji alanında almış olmak ve fizyoloji alanında çalışmaları bulunmak.

Fizyoterapi

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını beyin ve sinir cerrahisi alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını ortopedi ve travmatoloji alanında almış olmak.

Radyoterapi

2

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını radyasyon onkolojisi alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Biyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, kanser hastalıkları alanında çalışma yapmış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını genel cerrahi alanında almış olmak.

Odyometri

3

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını kulak burun boğaz alanında almış olmak.

Anestezi

1

Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını göğüs hastalıkları alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Tıp fakültesi mezunu olarak uzmanlığını anesteziyoloji ve reanimasyon alanında almış olmak.

7132/1-1


Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

Akademimiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel hükümler ile 30044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi, noter veya kurum onaylı doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesini, adli sicil belgesini (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu, JSGA öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte 2 adet fotoğrafını, yayın listesini (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek);

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesini, adli sicil belgesini (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu, JSGA öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte 2 adet fotoğrafını, yayın listesini (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA örün sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması şarttır.

İlanen duyurulur.

BAŞVURU ADRESİ: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

İlan Başlangıç Tarihi     : 07 Ağustos 2017

Son Başvuru Tarihi       : 05 Eylül 2017

 

Unvan

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/ Program

Açıklama

Doçent

1

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde tamamlamak. Kent, Çevre, Çevresel Güvenlik, Göç ve Mülteci alanlarında akademik çalışma ve yayınları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi Bölümünde doktora sonrası  en az 5 yıl öğretim üyeliği tecrübesi olmak. Yurtdışında öğretim üyeliği tecrübesine sahip olmak. Akademik yayınlarda editörlük tecrübesi olmak. Alanında Bölüm Başkanlığı veya Anabilim Dalı Başkanlığı tecrübesine sahip olmak.

Doçent

1

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamak. Ortadoğu, Güvenlik, Etnisite ve Mezhep alanlarında akademik çalışma ve yayınları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora sonrası en 5 yıl öğretim üyeliği tecrübesi olmak. Akademik yayınlarda editörlük tecrübesi olmak.

Yardımcı Doçent

1

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde tamamlamak. Kamu yönetiminde reform, bürokrasi, yerel yönetimler ve karşılaştırmalı yönetim konularında çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi alanında doktora sonrası en 5 yıl öğretim üyeliği tecrübesine sahip olmak. Akademik yayınlarda editörlük tecrübesi olmak. Alanında Bölüm Başkanlığı veya Anabilim Dalı Başkanlığı tecrübesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Suç Araştırmaları

Suç Araştırmaları

Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini Fiziki İncelemeler ve Kriminalistik veya Biyokimya  alanlarından birinde tamamlamak. Kriminalistik alanında en az 10 yıllık tecrübe sahibi olmak. Yükseköğretim Kurumlarında doktora sonrası en az 2 yıl öğretim elemanlığı tecrübesi olmak. Patlayıcı maddeler, Patlama Sonrası Olay Yeri İncelemesi, Adli Balistik alanında çalışmaları bulunmak. En az 10 yıl yöneticilik tecrübesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Deniz Emniyeti ve Güvenliği

Deniz Emniyeti ve Güvenliği

Lisans veya Yüksek Lisans eğitiminin en az birini Hukuk veya Denizcilik alanında yapmış olmak, doktorasını Deniz Emniyeti ve Güvenliği veya Deniz Hukuku alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Fakülte

Sosyal Bilimler

Dil Bilimleri

Lisans ve Yüksek lisans derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamak. Doktora eğitimini Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamak. Bütünleşik dil becerilerinin öğretimi, akademik çalışma becerileri, dünya edebiyatı,  yabancı dil öğretiminde program geliştirme konularında çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarının yabancı diller veya İngiliz Dili alanında doktora sonrası en 5 yıl öğretim elemanlığı tecrübesi olmak. İngiliz Dili ve Eğitim alanında akademik çalışma ve yayınları olmak. Alanında yönetici tecrübesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Fakülte

Sosyal Bilimler

Temel Sosyal Bilimler

Lisans ve yüksek lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine yapmış olmak, Doktora eğitimini matematik alanında tamamlamak, Yüksek öğretim kurumlarında 3 yıllık öğretim elemanı tecrübesi olmak, Yurtdışında eğitim ve araştırmacı olarak bulunmak, Mantık felsefesi ve modern mantık alanlarında çalışmaları bulunmak.

7160/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

Kimya Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Kimya eğitiminde probleme dayalı öğrenme, kavramsal anlama ve kimyasal bağ öğretiminde model oluşturma ile ilgili yayınları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

Öğretim Yöntem ve Teknikleri hakkında kitapları bulunmak. Uygulamalı Dilbilim Yaklaşımlı Sistematik Yabancı Dil Öğretimi Yöntemleri konusunda kitapları bulunmak. İlkokulların seçmeli ders (Kuran-ı Kerim Öğretimi) müfredatına uygun ders kitabı hazırlamış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sigortacılık

Sigortacılık

Profesör

1

Muhasebe Bilim alanında Doçent olmak. Muhasebe, Denetim ve Sigortacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Aktüerya

Aktüerya

Profesör

1

İstatistik alanında Doktora yapmış olmak, nicel karar yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak. İstatistik, sigorta ve aktüerya konularında çalışmaları bulunmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sigortacılık

Sigortacılık

Doçent

1

Yönetim ve Strateji Doçenti olmak, Sigortacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

-

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Profesör

1

Farmakoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Diyabet, alzheimer ve invitro konularında çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

Biyokimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Doktora eğitimini Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Eczacılık) alanında yapmış olmak. K vitaminine bağımlı proteinlerle ilgili araştırma deneyimi ve yayın yapmış olmak. Kök hücre ile ilgili araştırma deneyimine sahip olmak. Sitotoksisite, antikanserojenik etki mekanizmalarıyla ilgili araştırmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

-

Profesör

1

Dilbilimi (Sosyolinguistik ve Çok Dillilik) üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

Top tipi ftalosiyaninlerin sentezi ve fungusit tayini için türevlendirmeyle HPLC yönteminin geliştirilmesi konularında SCI indeksli dergilerde yayınları olmak, tez yönetmiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Profesör

1

Reklam Fotoğrafçılığı konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak, Enerji ve Regülasyon konularında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Psikolojisi

Profesör

1

Din Psikolojisi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Profesör

1

İslam Felsefesi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Mantık

Doçent

1

Felsefe ve Din Bilimleri/ Mantık alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri/ Tefsir alanında Doçent olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Aile işletmeleri ve uygulamada strateji konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon lisansüstü programlarında ders vermiş olmak ve bu alanda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. Örgüt kültürü, Kurumsal iletişim yönetimi, İnovasyon yönetimi ve Sosyoloji alanında ders vermek. İnsan kaynakları yönetimi ve Yönetim organizasyon alanında akademik çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; ergonomi ve yalın üretim konularında yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Doçent

1

Doçentliğini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak; elektromagnetik teori, düz ve ters saçılma problemleri konularında yayınları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Profesör

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Yerel yönetimler, temsil, özerklik ve büyükşehir sistemi üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)

Devletler Hukuku

Doçent

1

Milletlerarası Kamu Hukuku (Devletler Hukuku) bilim alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Uluslararası hukuk, uluslararası örgütler hukuku, Avrupa Birliği hukuku, uluslararası insan hakları hukuku vb. konularda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Kırsal alanlar, yerel yönetimler, kent ve çevre konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Endokrinolojisi alanında doçentlik unvanı olmak, diyabet alanında çalışmaları olmak, kütle-spektrometri temelli analizle ilgili deneyimi olmak,

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, Yoğun Bakım Uzmanı olmak, Microarray Tekniği ve Fonksiyonel Genomic hakkında deneyim sahibi olmak, Diyafram Ultrasonografisi hakkında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Deneysel ateroskleroz oluşumunda proteomik profil belirlenmesi/ analizleri konusunda SCI-Expanded dergilerde yayınlanmış birden fazla makalesi olmak. İleri ekokardiyografik görüntüleme teknikleri ile ilgili eğitim almış ve sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Tıbbi Biyoloji ve genetik yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, Meme kanseri konusunda uluslararası yayın sahibi olmak ve bu alanda proje yapmış olmak, Tıbbi Biyoloji Doçenti olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Profesör

1

Tıp Eğitimi Doktora programını tamamlamış olmak ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalında tam zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak, Doçentliğini tıp eğitimi ile ilgili alanlardan birinden almış olmak, Tıp eğitiminde eğitici gelişimi, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde profesyonel tutum ve davranışların gelişimi ve değerlendirilmesi alanlarında deneyim ve bilimsel çalışmalara sahip olmak, Ulusal ve kurumsal düzeyde tıp eğitimi programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde yer almak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesinden mezun olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, Mikrobiyoloji Doçenti olmak, Rutin Mikrobiyoloji laboratuvarında özellikle Anaerop Bakteriyoloji, Mikobakteriyoloji ve Mikoloji birimlerinden her birinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yeterlilik (Board) sertifikasına sahip olmak, Ekokardiyografi ve Ultrasonografi eğitimleri almış olmak; Göğüs Cerrahisi, Karaciğer ve Akciğer Transplantasyonu Anestezisi ve Yoğun Bakım konusunda deneyimli olmak ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Gastrointestinal Cerrahi Yan Dal Uzmanlığı olmak, obezite cerrahisi deneyimi olmak. İltihabi bağırsak hastalıkları cerrahisi deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak, Obstetrik Cerrahi deneyimli ve bu alanda yayını olmak, Üreme Sağlığı Araştırmaları konusunda eğitimli olmak, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi (ÜYTE) Sağlık Bakanlığı tescilli sertifikaya sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

El Cerrahisi uzmanı olmak. Mikrocerrahi alanında eğitici faaliyetlerde bulunmuş olmak. Mikrocerahi eğitimi konusunda ulusal ve/veya uluslararası deneyimi olmak. El ve üst ekstremite cerrahisi konusunda yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olmak, Hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon alanında deneyimi olmak. Böbrek taşı, reflü nefropatisi immünolojisi konularında yayın yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktora derecesine sahip olmak, Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları alanında uluslararası yayın sahibi olmak ve bu alanlardan birinde proje yapmış olmak, Tıbbi Biyoloji Doçenti olmak.

7135/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme/Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doçent

1

5

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Maliyet muhasebesi ve muhasebe eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat/İktisat Teorisi

Yrd. Doçent

1

4

Makroekonomi ve Uluslararası Finans alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik/Botanik

Profesör

1

1

Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/Radyoloji

Yrd. Doçent

1

1

Obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik/Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yrd. Doçent

1

5

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Ulusal inovasyon sistemleri ve politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yrd. Doçent

1

5

Krizler ve emek piyasaları, iktisadi politika yapımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

7134/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmeci Adı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Dönemi

Son Ödeme Tarihi

Borç Tutarı (TL)

ALİCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

530521645

Cumhuriyet Mah. Rıfat Arın Sok. No:5/502 Kuşadası/AYDIN

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

52,68

ALİCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

530521645

Cumhuriyet Mah. Rıfat Arın Sok. No:5/502 Kuşadası/AYDIN

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

AMY BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

680848171

Emek Mah. 2169 Sok. No:4 D:7 Kepez/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

868,58

AMY BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

680848171

Emek Mah. 2169 Sok. No:4 D:7 Kepez/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

DİGİSAT DİJİTAL PLATFORM UYDU ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ AŞ

2950493101

Kırıkkonaklar Mh. 316. Cd. No:25/B Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

23,22

DİGİSAT DİJİTAL PLATFORM UYDU ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ AŞ

2950493101

Kırıkkonaklar Mh. 316. Cd. No:25/B Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

DLM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3020518064

Kışla Mah. Cumhuriyet Meydanı 135. Sok. No:13/3 Viranşehir/Ş.URFA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

73,20

DLM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3020518064

Kışla Mah. Cumhuriyet Meydanı 135. Sok. No:13/3 Viranşehir/Ş.URFA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-06/05/2016

06.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

EKİNNET TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

3290633278

15 Mayıs Mah. 831. Sokak Urhan İş Merkezi No:2 Kat:5 D:13 Pamukkale/DENİZLİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

3.267,05

EKİNNET TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

3290633278

15 Mayıs Mah. 831. Sokak Urhan İş Merkezi No:2 Kat:5 D:13 Pamukkale/DENİZLİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

GÜRKON İLETİŞİM İMALAT YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4450161144

Paşa Mah. 28. Sok. No:12/D Akhisar/ MANİSA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

3.439,85

GÜRKON İLETİŞİM İMALAT YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4450161144

Paşa Mah. 28. Sok. No:12/D Akhisar/ MANİSA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-16/05/2016

16.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

HBK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4610430895

Yenidoğan Mah. Adnan Selekler Cad. Anıt Apt. No:6/3 Kepez/ ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

562,94

HBK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4610430895

Yenidoğan Mah. Adnan Selekler Cad. Anıt Apt. No:6/3 Kepez/ ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

HRC İLETİŞİM HİZ. TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

4640601304

Korkut Reis Mah. Hanımeli Sok. No:30/11 Sıhhiye Çankaya/ ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

231,18

HRC İLETİŞİM HİZ. TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

4640601304

Korkut Reis Mah. Hanımeli Sok. No:30/11 Sıhhiye Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

HÜRNET TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ.

4640645581

Hanımeli Sok. No:30/11 Sıhhıye-ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

200,56

HÜRNET TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ.

4640645581

Hanımeli Sok. No:30/11 Sıhhıye-ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

İNTELİQUENT İSTANBUL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.

4650383175

Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok Kat:12 Akaretler Beşiktaş-İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

3.048,73

İNTELİQUENT İSTANBUL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.

4650383175

Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok Kat:12 Akaretler Beşiktaş-İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

KAMU TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

4940515762

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Ata Teknokent Binası B Blok Kat:3 No:311 Palandöken/ ERZURUM

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

1.774,80

KAMU TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

4940515762

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Ata Teknokent Binası B Blok Kat:3 No:311 Palandöken/ ERZURUM

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-16/05/2016

16.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

KÖRFEZ GRUP İLETİŞİM HİZ. TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

5860416399

Kadıköy Mah. Kocaseyit Cad. No:56/B Edremit BALIKESİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

56,87

KÖRFEZ GRUP İLETİŞİM HİZ. TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

5860416399

Kadıköy Mah. Kocaseyit Cad. No:56/B Edremit BALIKESİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

LONGSON İLETİŞİM AŞ

6090471228

Orta Mah. Demirkapı Cad. No:5/99 Bayrampaşa İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

55,30

LONGSON İLETİŞİM AŞ

6090471228

Orta Mah. Demirkapı Cad. No:5/99 Bayrampaşa İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

MYRONET TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

9480424409

Reşatbey Mah. 62013 Sokak Şair Fuzuli Apartmanı No:22 Seyhan/ADANA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

3.275,32

MYRONET TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

9480424409

Reşatbey Mah. 62013 Sokak Şair Fuzuli Apartmanı No:22 Seyhan/ADANA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-16/05/2016

16.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

NESS VERİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. AŞ.

7300373898

Gazi Cad. No:18 ELAZIĞ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

133,62

NESS VERİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. AŞ.

7300373898

Gazi Cad. No:18 ELAZIĞ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-11/10/2016

11.11.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

PLANET UYDU HABERLEŞME HİZ. VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

758 027 5700

Reşatbey Mah. Ordu Cad. 62010. Sok. No:10/B Seyhan/ADANA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

93,00

PLANET UYDU HABERLEŞME HİZ. VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

758 027 5700

Reşatbey Mah. Ordu Cad. 62010. Sok. No:10/B Seyhan/ADANA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

SEDNA TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8370536329

Sabuni Mah. Tahmis Sok. No:9 Kat:3 EDİRNE

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

52,25

SEDNA TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8370536329

Sabuni Mah. Tahmis Sok. No:9 Kat:3 EDİRNE

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

TELECOM SERVICE FIBER TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.

8370004644

Barbaros Mah. 5227 Sok. No:22/A Çamdibi Bornova/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

32,63

TELECOM SERVICE FIBER TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.

8370004644

Barbaros Mah. 5227 Sok. No:22/A Çamdibi Bornova/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

TELE-FAKS TELEKOMİNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8710527553

Tahran Cad. No:30 Kat:3 Ofis:308 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

109,79

TELE-FAKS TELEKOMİNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8710527553

Tahran Cad. No:30 Kat:3 Ofis:308 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-16/05/2016

16.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

TURKFON İLETİŞİM HİZ. TELEKOMÜNİKASYON İNT. LTD. ŞTİ.

9860224852

Deniz Mah. Hürriyet Cad. No:171/2 Derince/KOCAELİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

414,86

TURKFON İLETİŞİM HİZ. TELEKOMÜNİKASYON İNT. LTD. ŞTİ.

9860224852

Deniz Mah. Hürriyet Cad. No:171/2 Derince/KOCAELİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-30/09/2016

30.10.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

YURTCELL TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2950493101

Kırıkkonaklar Mh. 316. Cd. No:25/B Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/12/2015

30.06.2016

20,48

YURTCELL TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2950493101

Kırıkkonaklar Mh. 316. Cd. No:25/B Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2016-16/05/2016

16.06.2016

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme Ücreti” başlıklı 11’inci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (Yetkilendirme Yönetmeliği) “İdari Ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca; yukarıda adı geçen firmaların borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu bulunmakta olup; 2015 yılına ait söz konusu tutarların son ödeme günü 30/06/2016 ve 2016 yılına ait söz konusu tutarların son ödeme günü 16/06/2016 ve 30/10/2016 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesabına, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7157/1-1