5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: VAN

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Fatma - Nuri Erkan İnsani Yardım Vakfı (Fatma - Nuri Erkan Vakfı)

VAKFEDENLER: Mehmet Emin Erkan, Ahmet Erkan, Mahmut Erkan, Süleyman Erkan, Ali Haydar Erkan, Kamil Erkan, Halil İbrahim Erkan, Zekeriya Erkan, Alaattin Erkan, Abdülkerim Erkan, Esra Erkan, Merve Erkan, Aslıhan Erkan, Safiye Erkan

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/07/2017 tarihinde kesinleşen 29/05/2017 tarihli tavzih kararlı, 06/04/2017 tarihli ve E: 2015/359, K: 2017/112 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf yurt içinde ve yurt dışında ilmin yayılmasını teşvik etmek ve yardıma muhtaçlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (Yetmiş Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Tasfiye sonucu kalan mal varlığı Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7047/1-1

—————

VAKFIN ADI: Musa Kazım Manasır Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER : Musa Kazım MANASIR, Suna MANASIR, Müşerref ASLAN, Nejla ASLAN, Davut Murat ASLAN, Diler ASLAN, Gülsüm Sündüz KARAKAYA, İsmail Hakkı GERELİOĞLU, İhsan VURAL, Tekin UĞURLU.

VAKFIN İKAMETGAHI: DENİZLİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/06/2016 tarihinde kesinleşen 21/04/2017 tarihli ve E: 2016/103, K: 2017/121 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Atatürk ilkelerine bağlı bilinçli nesiller yetişmesine yönelik olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda her türlü eğitim faaliyetine katkı sağlamak; toplum sağlığını ön planda tutarak gerek özel gerekse kamu kurumları tarafından verilen sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak; Denizli’deki sosyal yaşama katkı sağlayacak kültür ve sanat faaliyetleri yapmak ve bu doğrultuda yapılan faaliyetleri desteklemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL (yetmişbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Musa Kazım MANASIR, İsmail Hakkı GERELİOĞLU, Davut Murat ASLAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde borçlarından tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı’na (DEKEV) devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7048/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA KIRKÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.629.392,24 TL

2

BEŞİKTAŞ YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

 779.022,48 TL

3

BEYOĞLU ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

 625.580,37 TL

4

BEYOĞLU ELLİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

755.023,01 TL

5

BÜYÜKÇEKMECE YEDİNCİ NOTERLİĞİ

 2.450.460,79 TL

6

ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ

641.742,26 TL

7

GAZİOSMANPAŞA ALTINCI NOTERLİĞİ

 1.851.725,09 TL

8

KADIKÖY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.088.969,13 TL

9

KADIKÖY SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.385.870,58 TL

10

KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

640.314,94 TL

11

KAYSERİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.087.644,82 TL

12

KONYA ALTINCI NOTERLİĞİ

1.026.022,61 TL

7127/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Kahramanmaraş Dördüncü Noterliği 02.10.2017 tarihinde ve Kayseri Birinci Noterliği 04.10.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

KAHRAMANMARAŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.399.744,34 TL

2

KAYSERİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.629.881,46 TL

7128/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

S.NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ACIPAYAM NOTERLİĞİ

528.014,38 TL

2

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

283.794,06 TL

3

AFYONKARAHİSAR ALTINCI NOTERLİĞİ

434.236,30 TL

4

BARTIN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

535.674,34 TL

5

BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

402.952,55 TL

6

BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

611.728,85 TL

7

BODRUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ

558.467,22 TL

8

BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

239.217,68 TL

9

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

268.991,87 TL

10

ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

387.073,17 TL

11

ÇORLU ALTINCI NOTERLİĞİ

666.191,37 TL

12

DİDİM İKİNCİ NOTERLİĞİ

520.999,43 TL

13

EDİRNE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

315.065,24 TL

14

EREĞLİ (KONYA) ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

715.730,26 TL

15

EREĞLİ (ZONGULDAK) DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

462.051,44 TL

16

FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

180.070,59 TL

17

FETHİYE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

160.000,11 TL

18

GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ

264.899,59 TL

19

GÖLCÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

422.248,94 TL

20

HAKKARİ NOTERLİĞİ

438.873,81 TL

21

İNEGÖL ALTINCI NOTERLİĞİ

419.152,29 TL

22

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

325.109,18 TL

23

KIRIKKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ

505.503,79 TL

24

KÖRFEZ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

441.606,10 TL

25

LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

483.783,84 TL

26

MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

249.661,26 TL

27

MANAVGAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

280.823,26 TL

28

MİLAS İKİNCİ NOTERLİĞİ

299.058,01 TL

29

MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

226.210,60 TL

30

SARAY (TEKİRDAĞ) NOTERLİĞİ

537.959,41 TL

31

SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ

397.075,54 TL

32

UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

250.474,73 TL

7129/1-1

—————

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7’nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

AĞRI BİRİNCİ NOTERLİĞİ

AĞRI

289.630,63 TL

2

AKYAKA NOTERLİĞİ

KARS

50.997,32 TL

3

ANDIRIN NOTERLİĞİ

KAHRAMANMARAŞ

113.042,15 TL

4

AYDINCIK NOTERLİĞİ

MERSİN

81.942,94 TL

5

BAŞKALE NOTERLİĞİ

VAN

116.832,00 TL

6

BEYDAĞ NOTERLİĞİ

İZMİR

76.295,16 TL

7

BÜYÜKORHAN NOTERLİĞİ

BURSA

68.272,91 TL

8

CİZRE İKİNCİ NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

344.616,89 TL

9

ÇÜNGÜŞ NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

24.611,12 TL

10

DOĞANŞEHİR NOTERLİĞİ

MALATYA

221.792,42 TL

11

ELMADAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ANKARA

426.669,18 TL

12

EMİRGAZİ NOTERLİĞİ

KONYA

68.270,72 TL

13

GÖKÇEBEY NOTERLİĞİ

ZONGULDAK

135.232,82 TL

14

HANÖNÜ NOTERLİĞİ

KASTAMONU

40.008,12 TL

15

HEKİMHAN NOTERLİĞİ

MALATYA

81.883,84 TL

16

HÜYÜK NOTERLİĞİ

KONYA

114.591,56 TL

17

İDİL NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

198.004,01 TL

18

İSCEHİSAR NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

271.580,38 TL

19

KARAKOÇAN NOTERLİĞİ

ELAZIĞ

190.030,72 TL

20

KİĞI NOTERLİĞİ

BİNGÖL

48.855,20 TL

21

KİRAZ NOTERLİĞİ

İZMİR

289.489,67 TL

22

MAHMUDİYE NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

76.272,52 TL

23

ORTA NOTERLİĞİ

ÇANKIRI

61.846,01 TL

24

ÖZALP NOTERLİĞİ

VAN

186.202,58 TL

25

SARAYKENT NOTERLİĞİ

YOZGAT

72.782,77 TL

26

SARAYKÖY NOTERLİĞİ

DENİZLİ

317.922,36 TL

27

SEBEN NOTERLİĞİ

BOLU

32.272.71 TL

28

SİLOPİ İKİNCİ NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

360.113,80 TL

29

ŞAVŞAT NOTERLİĞİ

ARTVİN

110.885,54 TL

30

TORTUM NOTERLİĞİ

ERZURUM

44.079,30 TL

31

ÜZÜMLÜ NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

44.866,52 TL

7130/1-1


Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Türkiye’den çıkış yapmak üzere muhtelif tarihlerde Müdürlüğümüz Gümrük sahasına gelen aşağıda isim ve unvanları belirtilen firmalar tarafından Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ihlal nitelikte olduğu düşünülen muhtelif markalara ait eşyaların hak sahibi firma temsilcilerinden alınan çeşitli tarihli/ sayılı dilekçelerinde dava açmayacaklarını ve mezkur ürünlerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapmamaya karar verdikleri belirtilmiştir.

Bu itibarla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 57/3 maddesi gereğince verilen süre içinde hak sahiplerince verilen süre içinde herhangi bir müracaatın olmaması ve buna ilişkin ihtiyati tedbir kararı getirilmediği anlaşılan sözkonusu eşyaların firma yetkilisine veya Kanuni temsilcisine teslimi gerekmekte olup, aynı kanunun 50’nci Maddesi ve Kanununun uygulanmasına dair yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince yazımızın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde teslim alınması, aksi takdirde aynı Kanunun 177/2-b fıkrası gereğince tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

FİRMA İSİM/UNVAN

EŞYA

ADRES

Giykon Dış Ticaret Anonim Şirket

Liste Muhteviyatı

Çobançeşme Mahallesi Eren Sokak Topçuoğlu İş Merkezi No:2 Kat: 4 Bahçelievler/İSTANBUL

Yakacı Tekstil Kuyumculuk Canlı Hayvan Alım Satım Sanayi ve Ticaret Limited Şirket

Liste Muhteviyatı

Yenibosna Mahallesi Köksal Sokak No: 6/1 Bahçelievler/ İSTANBUL

İremcan Tekstil İhracat İthalat Kimya Sanayi ve Dahili Ticaret Limited Şirketi

Liste Muhteviyatı

Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi No: 104 Kat: 4 Avcılar/ İSTANBUL

6981/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/01/2017 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2017 tarih ve 1460 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi, imarın 45682 ada 12 ve 13 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 04/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7052/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 037 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2017 gün ve 1122 sayılı kararı ile onaylanan ‘Pursaklar 95664 ada kuzeyine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

7017/1-1


İçişleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 08/05/2017 tarihinde 2017/177589 ihale kayıt numarası ile yapılan "Alt Temel Dolgu Malzemesi - Yataklama-Gömlekleme Malzemesi, Taştozu (Filler Malzeme) Alımı İşi" İhalesinde Yıltaş İnşaat ve Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan Celal YILDIZ ve Denizler Petrol Ürünleri Taşımacılık Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 1 ay süreyle tüm İhalelerinden yasaklama kararı 22/07/2017 tarih ve 30131 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu yasaklama kararı, 22/07/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 1 (bir) yıl süreyle Tüm İhalelerden yasaklama şeklinde düzeltilmiştir.

7125/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ

İPTALİNE İLİŞKİN İLAN

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre Armada Pazarlama İnşaat Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Tayfun GÜLER hakkında verilen ve 13 Ağustos 2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete’nin 197’nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 2’nci İdare Mahkemesi tarafından 08 Haziran 2017 tarihli ve 2017/61 Esas, 2017/2128 Karar numaralı kararı ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

7145/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ

İPTALİNE İLİŞKİN İLAN

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre Alimar Jeneratör Makina Servis ve Kiralama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve 13 Ağustos 2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete’nin 198’inci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 2’nci İdare Mahkemesi tarafından 08 Haziran 2017 tarihli ve 2016/3271 Esas, 2017/2127 Karar numaralı kararı ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

7145/7/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_001.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_002.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_003.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_004.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_005.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_006.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_007.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_008.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_009.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_010.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_011.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_012.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_013.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_014.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_015.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_016.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_017.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_018.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_019.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_020.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_021.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_022.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_023.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_024.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_025.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_026.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_027.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_028.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_029.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_030.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_031.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_032.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_033.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_034.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_035.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_036.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_037.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_038.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_039.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_040.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_041.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_042.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_043.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_044.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_045.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_046.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_047.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_048.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_049.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_050.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_051.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_052.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_053.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_054.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_055.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_056.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_057.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_058.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_059.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_060.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_061.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_062.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_063.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_064.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_065.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_066.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_067.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_068.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_069.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_070.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_071.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_072.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_073.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_074.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_075.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_076.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_077.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_078.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_079.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_080.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_081.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_082.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_083.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_084.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_085.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_086.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_087.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_088.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_089.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_090.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_091.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_092.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_093.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_094.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_095.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_096.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_097.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_098.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_099.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_100.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_101.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_102.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_103.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_105.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_106.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_107.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_108.jpg