29 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30138

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden:

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Amity Oil International Pty. Ltd. şirketleri Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sahip bulundukları AR/AOI-TPO/4288 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/AOI-TPO/K/E19-d4-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 06.07.2017 ve 14.07.2017 tarihlerinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6849/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Amity Oil International Pty. Ltd. şirketleri Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sahip bulundukları AR/AOI-TPO/4288 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/AOI-TPO/K/F19-a1-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 06.07.2017 ve 14.07.2017 tarihlerinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6850/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Amity Oil International Pty. Ltd. şirketleri Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sahip bulundukları AR/AOI-TPO/4288 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/AOI-TPO/K/E18-c3-2 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 06.07.2017 ve 14.07.2017 tarihlerinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6851/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Konya Barosu Başkanlığından alınan 13.07.2017 günlü yazıda; Hüseyin ve Fatma Oğlu, 24743244842 T.C. Kimlik Nolu, 1947 doğumlu, Konya İli, Derebucak İlçesi; Kenankuyu Mahallesi; Cilt No: l, Hane No: 31'de kayıtlı Ali Karaçelik'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 27.01.2017 gün ve 2017/218 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

6844/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

21.07.2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda “…1807 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Muhammet Zeki AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 895, Oda Sicil No: 19805) tarafından…” ifadesinin çıkarılarak yerine “…1645 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Muhammet Zeki AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 895, Oda Sicil No: 19805) tarafından…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18073 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6881/1-1


 


 


 


 


 


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Profesör

Doktorasını Matematik Alanında Yapmış, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

6863/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ