28 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30137

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünden:


BUHARLI COMBİ FIRIN MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5000 ADET YÜZER BİRLİK ÖZEL TİP RÜZGARLIK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


OTOBÜS DURAĞI, KLİMALI OTOBÜS DURAĞI, BİLLBOARD, MEGABOARD, MEGALİGHT, IŞIKLI REKLAM VİTRİNİ, LED-VİDEO GRAFİK ÜNİTELERİNİN KURULUMUNUN YAPILARAK, ON (10) YIL SÜREYLE REKLAM HAKLARININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


32 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA SAYDİNGLERDE RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


ISPARTA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAAĞAÇ MAHALLESİ 4 ADET VE ISPARTA İLİ, KEÇİBORLU İLÇESİ, AŞAĞI MAHALLESİ 1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ RAFİNERİ VE HAM FABRİKADA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı, Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü personeline 1 yıl süre ile (haftasonu ve resmi tatil günleri hariç) her gün için verilecek 1 öğün yemek hizmet alımı yardımcı malzeme, yemek nakil işleri dâhil fiyat teklifi verilerek teknik şartnamede belirtilen hususlar dâhilinde İlanen   Kapalı Zarfla Teklif Alınarak Açık Eksiltme yöntemi ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 4.500,00 TL tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve Teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 22.08.2017 Salı günü saat 11:00’e kadar Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Akfırat Mahallesi Süleymaniye Bulvarı No: 69 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL adresindeki Sistemler Yönetimi Şefliği adresine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 22.08.2017 günü saat 14:30’da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6821/1-1


BUHARLI COMBİ FIRIN MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu teknik şartnamede belirtilen 4 Adet Buharlı Combi Fırın alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 08.08.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 08.08.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66   Faks: (0 312) 397 33 74 - 71

6827/1-1


İPTAL İLANI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - 26.07.2017 tarihinde ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Muhtelif Ebatlarda Bant Alımı ihalesi iptal edilmiştir.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

6848/1-1


5000 ADET YÜZER BİRLİK ÖZEL TİP RÜZGARLIK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 5000 adet Yüzer Birlik Özel Tip Rüzgarlık, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6830/1-1


ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Çamur Havuzlarının Temizlenmesi, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesi İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/368303

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eski Erzurum Yolu 5. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası   :  0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2 Adet çamur havuzlarındaki yaklaşık 33.354 m3 Hafriyatın temizlenmesi ve 4000 m mesafedeki döküm yerine boşaltılması.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası

b) İşin Süresi                          :  30 Gün

c) Tarihi ve saati                     :  08/08/2017 - 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YüzTL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 08.08.2017 SALI günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6824/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/367678

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eski Erzurum Yolu 5. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası   :  472 215 38 45 - 48, 472 215 35 80

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2017/2018 Kampanya Döneminde 67.400 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

 

Bölge ve Kantar Adı

Taşınacak Pancar (Ton)

Pancar Taşınacak Fabrika

Eleşkirt - Eleşkirt

65.000

Ağrı Şeker Fabrikası

Merkez - Aralık

  2.400

Kars Şeker Fabrikası

TOPLAM

67.400

 

 

b) Yapılacağı yer                    :  Eleşkirt Kantarı ile Ağrı Şeker Fabrikası ve Aralık Kantarı ile Kars Şeker Fabrikası arasında yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  Ağrı Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  09/08/2017 Çarşamba günü, Saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 09.08.2017 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6825/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı İşi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/377305

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası       :  0 436-215 12 80 - Faks: 0 436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2017/2018 yılı Kampanya döneminde

                                                     A- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında 14 işçi ile Pancar Analiz Laboratuvarındaki 30 işçi için, işe başlama tarihinden itibaren ± % 20 toleranslı 3 Ay 10 Gündür.

                                                     B- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında 4 işçi ise, işe başlama tarihinden itibaren ± % 20 toleranslı 2 Ay 20 Gündür.

                                                     Mezkur iş toplamda 48 kişi ile yürütülecektir.

                                                     (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir)

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikasında, kalite ve işletme kontrol servisinin belirleyeceği program dahilinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                        :  14.08.2017 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 14.08.2017 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6842/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/377379

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks no                 :  0 436 215 12 80 - 0 436 215 13 30

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2017/2018 yılı Kampanya döneminde ±%20 toleranslı 3 Ay boyunca Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri. (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.)

                                                     Çalışacak Personel: 97 Adet İşçi ±%20 Toleranslı 3 Ay Boyunca

b) Yapılacağı Yer                      :

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak Personel Adet

Merkez

Merkez

20

Merkez

Mercimekkale

18

Merkez

Güroymak

 9

Bulanık

Bulanık

30

Malazgirt

Malazgirt

20

TOPLAM

97

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                        :  14.08.2017 Pazartesi günü saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. YüzOnsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 14.08.2017 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6843/1-1


OTOBÜS DURAĞI, KLİMALI OTOBÜS DURAĞI, BİLLBOARD, MEGABOARD, MEGALİGHT, IŞIKLI REKLAM VİTRİNİ, LED-VİDEO GRAFİK ÜNİTELERİNİN KURULUMUNUN YAPILARAK, ON (10) YIL SÜREYLE REKLAM HAKLARININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Kentimizin muhtelif yerlerinde bulunan 338 adet otobüs durağı (203 adet mevcut 135 adet yapılacak), 17 adet klimalı otobüs durağı (2 adet mevcut, 15 adet yeni kurulacak ) 510 adet billboard (455 adet mevcut, 55 adet yapılacak), 12 adet megaboard, 40 adet megalight (35 adet mevcut 5 adet yeni kurulacak), 6 adet afiş değiştiricili megalight (5 adet mevcut, 1 adet kurulacak), 155 adet ışıklı reklam vitrini (CLP) (128 adet mevcut, 27 adet yapılacak) ve 6 adet Led-video grafik (3 adet mevcut, 3 adet yapılacak) kurulumunun yapılarak, on (10) yıl süreyle reklam haklarının kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İşin ihalesi 10.08.2017 Perşembe günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Kiraya verilecek reklam haklarının muhammen bedeli 4.500.000,00 TL + KDV (Yıllık) olup, geçici teminatı 1.350.000,00 TL’dir. (Geçici teminat %3’tür. 10 yıllık bedel üzerinden)

4 - İhaleye ait şartname ve ekleri Tahsilat Servisine yatırılacak 1.000,00 TL’lik makbuz karşılığında Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilinir.

5 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin hazırlayacakları dış zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Büyükşehir Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf (Teklif mektubu bırakılacak)

b) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz,

c) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt sureti (Reklam işi ile ilgili iştigal ettiklerine dair.)

d) Kanuni ikametgah,

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

f) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.(2017 yıllına ait)

g) Tüzel kişi olması halinde kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ticaret sicil gazetesi.

h) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin (b) (c) (d) (e) (f) (g)deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

ı) İmza sirkülerini vermesi.

i) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

j) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

k) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacakların adına vekaletname ile vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

l) İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SSK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazıları ile ihalenin yapılacağı ay içerisinde ve son müracaat tarihinden önce alınmış vadesi geçmiş vergi ve prim borcunun olmadığına dair belge.

m) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.

n) Bu işle ilgili olarak nüfusu 250.000’dan az olmayan şehirlerde en az bir kamu kuruluşu ya da Belediyeden (iştirak dahil) açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair, ilgili İdareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

o) İstekliler en az 1.000.000,00 TL (birmilyon Türk Lirası) sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

p) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına alınmış, 1.350.000,00 TL (birmilyonüçyüzelbin Türk Lirası) tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

6 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Hükümleri uygulanır.

7 - Bilimum vergi, harç ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.

8 - Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6675/1-1


32 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA SAYDİNGLERDE RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/357420

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) Dokümanların Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: 32 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasında Saydinglerde Ray Kaynağı Yapılması Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08/08/2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6676/1-1


ISPARTA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAAĞAÇ MAHALLESİ 4 ADET VE ISPARTA İLİ, KEÇİBORLU İLÇESİ, AŞAĞI MAHALLESİ 1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi’nde 4 adet ve Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Aşağı Mahallesi’nde 1 adet olmak üzere toplam 5 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Gar Binasının toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2224 ada, 1 parsel için 22.000,00 (Yirmiikibin) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 1 parsel için 35.000,00 (Otuzbeşbin) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 2 parsel için 10.000,00 (Onbin) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 3 parsel için 38.000,00 (Otuzsekizbin) TL ve Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Aşağı mahallesi, 166 ada, 67 parsel için 500,00 (Beşyüz) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanları, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü veznesine; Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi 2224 ada 1 parsel için 200,00 (İkiyüz) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 1 parsel için 300,00 (Üçyüz) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 2 parsel için 100,00 (Yüz) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2225 ada, 3 parsel için 350,00 (Üçyüzelli) TL ve Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Aşağı Mahallesi, 166 ada, 67 parsel için 50,00 (Elli) TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

22.08.2017 TARİHİNDE YAPILACAK İHALE

Sıra

İli

İlçe

Mah/Köy

Ada

Parsel

Alanı (M²)

Hisse

İhale Saati

1

Isparta

Merkez

Karaağaç

2224

  1

2.335,31

31055000/233531000

10:00

2

Isparta

Keçiborlu

Aşağı

  166

67

  901,00

Tam

14:00

 

24.08.2017 TARİHİNDE YAPILACAK İHALE

Sıra

İli

İlçe

Mah/Köy

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Hisse

İhale Saati

1

Isparta

Merkez

Karaağaç

2225

1

1.723,42

51681000/172342000

10:00

2

Isparta

Merkez

Karaağaç

2225

2

1.256,70

2536000/20945000

14:00

3

Isparta

Merkez

Karaağaç

2225

3

1.444,90

28762000/72245000

15:30

 

6 - Ayrıca 0 272 213 76 21 / 4368 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

6737/1-1


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Yılı Kampanya dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/368325

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok. No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/ 0 442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, bakım ve Onarımı ± % 20 toleranslı 730.000 ton Pancar boşaltılması.

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası ve Ziraat Bölge Şeflikleri

 

Bölge Adı

Kantar Adı

Makine Tipi

Tolerans

2017 Yılında Boşaltılacak Tahmini Pancar Ton

Fabrika

Fabrika

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

430.000

Çayırlı

Balıklı

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

  26.000

Çayırlı

Çayırlı

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

  58.000

 

Zige

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

  29.000

Hasankale

Altınbaşak

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

  26.000

 

Alvar

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

  22.000

 

Yağan

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

  21.000

Mercan

Altunkent

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

  25.000

 

Gözeler

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

  40.000

 

Mercan

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

  53.000

 

c) İşin süresi                                 :  Taşra kantarları 80 (Seksen) takvim günü, Fabrika Merkez Bölge 110 (Yüzon) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  07.08.2017 Saat: 14:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ilıca Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ERZURUM adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 07/07/2017 tarihi, saat 14:00’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - İdarenin İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

6780/1-1


FABRİKAMIZ RAFİNERİ VE HAM FABRİKADA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası*                    :  2017/367626

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ilıca Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/ 0 442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2017-2018 Kampanya Dönemi Rafineri ve Ham Fabrikada 3 vardiya 25 işçi çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  2017-2018 Kampanya dönemi Rafineri ve Ham Fabrika Personel Hizmet Alımı 110 gün,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  23.08.2017 Saat: 10.30

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya dönemi Rafineri ve Ham Fabrika personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [23.08.2017], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

6779/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K. Karabekir Mahallesinde geçici 1. adada 1 blok olmak üzere: A blok 53 adet 155 m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan inşaatı yapılması işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: K. Karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 1. ada

1 - İhale 08.08.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 8.774.416,31 TL. dır.

     (Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır)

3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgahı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H- İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

I- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

I- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

İ- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K- İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L- Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki ünvan) için

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

TEKNİKER

200

100

 

ceza uygulanır.

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inşaatlar üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

6783/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K. Karabekir Mahallesinde geçici 1. adada 2 blok olmak üzere B ve C blok olmak üzere B blokta 52 adet 135 m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan ve C blokta 78 adet 115-105 m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan inşaatı yapılması işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: K. karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 1. ada

1 - İhale 08.08.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 17.758.501,05 TL. dır.

    (Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgahı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler ;

H- İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

I- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

I- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

İ- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K- İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L- Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki Ünvan) için

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

TEKNİKER

200

100

 

ceza uygulanır.

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inşaatlar üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Bloklar 36 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

6782/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 100 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Esendere Yolu 2. Km. Küçük Sanayi Sitesi İdare Binası Yüksekova/HAKKARİ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  100 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Yüksekova / HAKKARİ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  16.430.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :    1.150.100 TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  10/08/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge.

(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Esendere Yolu 2. Km Küçük Sanayi Sitesi İdare Binası Yüksekova/HAKKARİ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6762/2-2


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 08.08.2017 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S.

No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale

Saati

İhale

Usulü

1

……

2235

Tepeören

3704.69 m²

Tepeören Mahallesi Birtan Sokak

……………

2.963.752.00 ¨

88.912.56 ¨

08.08.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ₺ karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                                 Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                                 a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                       b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                             c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                      d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6841/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

Mevki

Mahallesi

Taşınmazın Vasfı

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

18

2.990.00

2.691.000,00 TL

80.730,00 TL

10.08.2017

14.00

2

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

19

2.990.00

2.691.000,00 TL

80.730,00 TL

10.08.2017

14.10

3

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

20

2.990.35

2.691.315,00 TL

80.739,45 TL

10.08.2017

14.20

 

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

İhale 10.08.2017 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14.00, 14.10 ve 14.20 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1 - İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2017 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2 - Satışı yapılacak Ticari Konut arsaları ihale Onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedelinin % 50’si peşin olmak üzere geri kalan %50 ise 24 (yirmidört) ay eşit taksitle TEFE - TÜFE farkı uygulanarak ödenecektir. Satışı yapılacak olan arsalar KDV den muaftır.

Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3 - Her bir arsa satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 10.08.2017 tarihinde saat 13.30’a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6799/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra No

Adresi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan (m²)

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Dosya Satış Bedeli

Geçici Teminatı

1

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad.

1037

1

4.700,00

Arsa

09.08.2017

14:00

16.920.000,00 ¨

500,00 ¨

507.600,00 ¨

2

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad.

2093

1

3.230,00

Arsa

09.08.2017

15:00

  8.398.000,00 ¨

500,00 ¨

251.940,00 ¨

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri 09.08.2017 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - İhale isteklileri; katılmak istedikleri ihaleye ait yukarıda belirtilen ihale dosya bedelini ödeyerek satın almak zorundadırlar.

6 - Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir.

7 - İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7., 8., 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır.

a) Teklif Mektubu (Ek 1),

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

d) Geçici Teminat,

e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),

f) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için),

g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

h) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

i) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

j) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

l) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

m) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

n) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ’ye çevirmek zorundadır,

o) Şartname alındı makbuzu,

p) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

8 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 09/08/2017 tarihinde Çarşamba günü katılmak istedikleri ihalenin saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,  2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

6796/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü kat karşılığı bağımsız bölüm üzerinden yüzde olarak Belediye‘ye en fazla oranı teklif etme suretiyle İhale edilecektir.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Emsal

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

Şanlıurfa

Eyyübiye

Yenice

4167

27

6,331.65

1

11,072,884.50

332,186.54 TL

11:20

4168

34

7,975.09

1

13,413,157.50

402,394.73 TL

11:30

4169

23

5,594.19

1

  9,390,604.50

281,718.14 TL

11:40

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 10/08/2017 Perşembe günü saat Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişili oluşturan her biri ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak ) Son 10 yıl içinde Tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin %50’i kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipine uygun veya benzeri yapı iş yaptığını belgelemelidir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.

i) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın) Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, muhammen bedelin (Şartnamenin 5 maddesinde belirtilmiştir.) en az %25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu

j) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge aslı (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

k) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

m) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 10/08/2017 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası-ŞANLIURFA

Telefon    : 0 414 313 1607   Dahili 17 08   Faks: 0 414 313 0649 www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta    : buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur

6738/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

No

İlçe Mahalle

Ada Parsel

Encümen

Karar ve No

İhale Tarih

ve Saati

Yüzölçümü (m²)

Tamamının Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İmar Durumu

İhale Türü

1

Onikişubat

Üngüt

4528/7

20.07.2017

2017/516

08.08.2017

16:10

7.738,08

11.607.120,00

348.213,60

Karma Kullanım alanı Max=12

E=2.00 (Ayrıca İmar durumu aşağıda belirtilmiştir)

Kapalı teklif (35 a)

2

Onikişubat

Hayrullah

5807/5

20.07.2017

2017/517

08.08.2017

16:40

4.856,43

  4.006.554,75

120.196,65

Stratejik Merkez

H Max Serbest E=3 (Ayrıca İmar durumu aşağıda belirtilmiştir)

Kapalı teklif (35 a)

3

Onikişubat

Hayrullah

6620/3

20.07.2017

2017/518

08.08.2017

16:50

2.922,18

14.318.682,00

429.560,46

E=2.50 Mia

Kapalı teklif (35 a)

 

1 - Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 Iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4 - Satışı yapılacak olan tüm taşınmazların ihale bedellerinin % 50’si peşin, geriye kalanı 5 eşit taksit olarak ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste ödenmediği takdirse ise ihale kararı iptal edilecektir.

5 - Satışı yapılacak olan Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın kısmen yola terki olup, bedelsiz terkin durumunda terkin edilen alanın % 50’si kadar alan inşaat alanına eklenecektir. (Ayrıca 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde “ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS % 40’ı geçemez. Ancak çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS % 60’ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır” denmektedir.)

6 - Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın çevresinde yapılaşma kısmen tamamlanmış, mücavir alan içerisinde, imar planında tamamı E=3.00, H Max. Serbest, stratejik merkez olup, Plan notlarında Stratejik merkezlerde minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² altında olması durumunda E:1.00, 10.000 m² den büyük olması halinde E: 3.00 olarak hesaplanır.)

7 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazların imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazların her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

8 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

10 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

11 - İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

12 - Kapalı teklif usulü yapılan ihale dosyaları ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

6853/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe E.kapı Mah. 7634 ada, 13 nolu parselde bulunan 10334,11 m2 alanlı arsa üzerinde yapılı 4 adet Dubleks ve Tripleks Mağaza, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Nitelik

Hisse

Blok Adı

Kat

B. Bölüm No

B. Bölüm Niteliği

Brüt Alan

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Arsa

Tam

B

Zemin Kat

5

Dubleks Mağaza

230,00

2.300.000,00

69.000,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Arsa

Tam

B

Zemin Kat

6

Dubleks Mağaza

275,00

2.750.000,00

82.500,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Arsa

Tam

B

Zemin Kat

9

Dubleks Mağaza

219,00

2.190.000,00

65.700,00

Ereğlikapı

7634

13

10334,11

Arsa

Tam

G

Zemin Kat

2

Tripleks Mağaza

213,00

2.556.000,00

76.680,00

 

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden (“aksaray bel.tr”) bilgi temin edilebilecektir.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü                                   :  İhale, 08/09/1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36-37-40-43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres              :  Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati     :  08/08/2017 Saat 12.00 Salı

d) İhale tarihi ve saati                       :  08/08/2017 Saat: 14.00 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp - yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri       :  Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

5 - Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 08/08/2017 Salı günü saat 12.00’ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

İlan olunur.

6690/1-1