24 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30133

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Derece

Adet

Nitelik

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Doçent

1

1

Reklam, etik ve tüketici davranışları ile ilgili çalışmaları olmak

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Emek piyasaları konusunda çalışmaları olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD.

4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

6710/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren  6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 24 Temmuz - 7 Ağustos 2017

 

BİRİM

BÖLÜM/PROG./ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Prof. Dr.

2

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doç. Dr.

2

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1*

Alanında Doçent veya Profesör olmak, Hematoloji Yandal Uzmanlığı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Prof. Dr.

1*

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doç. Dr.

1*

Alanında Doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr.

1*

Alanında Doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr.

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doç. Dr.

1**

Alanında Doçent olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.)

Prof. Dr.

1

Turizm, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerin ilgili alanlarında Lisans/ Lisansüstü eğitim almış olmak; yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteden mezun veya ÜDS/KPDS/YDS sınavından 80 ve üzeri puan almış olmak ve tercihen ikinci bir yabancı dile hakim olmak, turizm alanında İngilizce makale/ bildiri yazmış olmak, turizm sektöründe iş tecrübesine sahip olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Prof. Dr.

1

Üniversitelerin Fotoğraf Anasanat dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak veya Fotoğraf alanında Doçentliğini almış olmak.

 

*Türkçe Tıp

**İngilizce Tıp

6683/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI ========>>

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

1-1

İlköğretim matematik öğretmenliği programında lisans ve doktorasını tamamlamış olmak. Matematik eğitiminde üstbilişsel stratejiler konusunda çalışmaları bulunmak

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagatı

1-1

 

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

1-1

Abbasiler dönemi ile ilgili çalışmaları bulunmak

Alman Dili ve Edebiyatı

1-1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

1-1

Bilgisayar ağları konusunda çalışmaları bulunmak

Bilgisayar Yazılımı

1-1

Sistemlerin durum izlemesi konusunda çalışmaları bulunmak

Teknoloji Fakültresi

Konstrüksiyon ve İmalat

1-1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup Konstruksiyon ve İmalat bilim dalında doktorasını yapmış olmak

Seramik

1-1

Sürtünme kaynağı ve yüzey kaplamaları konusunda çalışmaları bulunmak

Yazılım Mühendisliği

1-1

 

Teknik Bilimler MYO

Elektronik Teknolojisi Programı

1-1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçent olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

1-1

 

Adli Tıp

1-1

Adli genetik ve moleküler incelemeler konusunda deneyimli olmak.

Psikiyatri

1-1

AMATEM'de en az 1 yıl sorumlu olarak çalışmış olmak, Opiat bağımlılığı konusunda çalışmaları bulunmak

TOPLAM

 

9

4

 

6703/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte/Yüksekokulu ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği (Profesör için), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan altı (6) takım dosya (Profesör için) / dört (4) takım dosya (Doçent için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi      : 24.07.2017

Son Başvuru Tarihi    : 08.08.2017

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Prof. Dr.

1

Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak, Sosyal Hizmet alanında Doçent olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Bölümü

Doç. Dr.

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Erken çocukluk eğitiminde fen ve matematik eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

6640/1-1