21 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30130

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından:

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI

1 - Mimarlar Odasının 14542 sicil no.lu üyesi Yusuf USTA hakkında Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45246 Ada 4 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 09.10.2015 tarih 2015-43/1007 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

2 - Mimarlar Odasının 5529 sicil no.lu üyesi Hüseyin ALTAY hakkında Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6621 Ada, 6 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 08.12.2015 tarih 2015-43/1107 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

3 - Mimarlar Odasının 6919 sicil no.lu üyesi Hüseyin Enis MALKARA hakkında Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, 30K3B Pafta, 1984 Ada, 9 Parsel ve Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 46 Pafta, 275 Ada, 1 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 11.03.2016 tarih 2016-43/1344 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

4 - Mimarlar Odasının 31254 sicil no.lu üyesi Pınar TOKABAŞ hakkında Manisa ili, Akhisar İlçesi, 713 Ada, 277 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.05.2015 tarih 2015-43/712 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

5 - Mimarlar Odasının 37073 sicil no.lu üyesi İsa UZUN hakkında İstanbul İli, Tuzla İlçesi, 26 pafta, 7226 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 09.03.2017 tarih 2017-44/518 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

6 - Mimarlar Odasının 44968 sicil no.lu üyesi Mutlu Abidin ABACI hakkında İstanbul ili, Kadıköy ilçesi Kozyatağı mahallesi, 178 pafta, 1446 (eski 643) Ada, 120 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 06.04.2017 tarih 2017-44/713 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

7 - Mimarlar Odasının 15637 sicil no.lu üyesi Hilal BACAKSIZOĞLU hakkında Manisa İli, Turgutlu ilçesi, Subaşı Mahallesi, 350 Ada, 35 Parselle ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 09.03.0217 tarih 2017-44/523 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

8 - Mimarlar Odasının 1452 sicil no.lu üyesi Mehmet Ruhi GÜLLER hakkında Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı davranması ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 13.05.2017 tarih 2017-44/761 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

9 - Mimarlar Odasının 16789 sicil no.lu üyesi Yavuz SÖZEN hakkında Aydın ili, Efeler Belediyesi, 195-1 Pafta, 6388 Ada, 49 Parsele ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 13.05.2017 tarih 2017-44/742 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur.

6604/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Oltan Kasabası Yeni Mahalle Polatlı 2. Cadde No: 7/2 Ayaş Ankara adresinde 23.02.2011 tarih BAY/939-82/29052 sayılı bayilik lisansı (09/07/2013 tarihli ve 23917 sayılı Olurla sona erdirilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Oltan Petrol Ürünleri Hayvancılık Tarım İnşaat Gıda İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin A-661169 sayılı İrsaliyeli Fatura ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 11/12/2015 tarih 99211 sayılı yazısı ve ekinde yer alan 28/11/2015 tarihli tutanak çerçevesinde lisansının sona erdirildiği 09/07/2013 tarihinden sonra akaryakıt alım satım faaliyeti yaptığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Oltan Petrol Ürünleri Hayvancılık Tarım İnşaat Gıda İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 16/05/2017 tarihli ve 7083-13 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Oltan Kasabası Yeni Mahalle Polatlı 2. Cadde No: 7/2 Ayaş Ankara ve Ostim OSB 1170 Sk. Kapı No:4 Daire No: 57 Yenimahalle Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/1/1-1

—————

“Samsun Yolu 30. Km. Hasanoğlan Elmadağ / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 21/03/2005 tarih ve BAY/462-1101/08278 numaralı bayilik lisansı sahibi Bora Petrol Ticaret ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi’nin 23/11/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Bora Petrol Ticaret ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 16/05/2017 tarihli ve 7083-19 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Ankara Samsun Yolu 30.Km Hasanoğlan Elmadağ Ankara ve Zübeyde Hanım Mah. Sesveren Sok. No:22 İskitler Altındağ Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/2/1-1

—————

08/03/2013 tarihli denetimde tespit edilen hususlar çerçevesinde “Karaoğlan Mahallesi Serpmeleri No:232 (110791 Ada,1 Parsel) Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 13/10/2010 tarih ve BAY/939-82/28410 numaralı bayilik lisansı sahibi Fomsad Petrol İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışından başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Fomsad Petrol İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 16/05/2017 tarihli ve 7083-28 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Karaoğlan Mahallesi Serpmeleri No:232 Gölbaşı Ankara ve Şafak Mah. Cadde/Sokak 56. Kapı No: 125 Merkez Batman adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/3/1-1

—————

20/10/2014 tarihinde 25.11.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09740 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin " Kurfallı Köyü BERGAMA/İZMİR "adresinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığına ilişkin olarak 05/01/2017 tarihli ve 6849-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği (11.05.2017-7076/56 sayılı Kurul Kararı) yazımız ekinde gönderilmiş ancak belirlenen adreslerde tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 76.142.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

6512/4/1-1

—————

Ali YARALI - (TC-47758156788) Erkenez Mahallesi 23021 sokak No: 40 Kahramanmaraş adresinde bulunan, işyerinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmadığı halde 6 Adet 12 Kg'lık Dolu lpragaz, 10 Adet 12 Kg'lı k Dolu Likitgaz, 4 Adet 12 Kg'lık Dolu Sihirgaz, 2 Adet 12 Kg'lık Boş Likitgaz, 1 Adet 12 Kg'lık Boş İpragaz, 9 Adet 2 Kg'lık Boş Likitgaz marka LPG tüplerini bulundurması; Tüplü lpg satışını İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın yapması yönünde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 01/12/2016 tarihli ve 6635-28 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.766.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

6512/5/1-1

—————

 “Küçük Kayaş Mahallesi. 19 Mayıs Bulvarı No: 342 MAMAK ANKARA” adresinde 27/10/2008 tarih ve BAY/939-82/25162 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Beg-Nak Nakliyat İnşaat Petrol Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin (Şirket); 2010 yılı içerisinde Öz Ayyıldız Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt alımı gerçekleştirerek lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 1886 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun üzerine 8 Şubat 2017 tarih ve 59241 sayılı Resmi Gazete’de yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 24.05.2017 tarih ve 7094/51 sayılı Kararı ile Beg-Nak Nakliyat İnşaat Petrol Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/6/1-1

—————

13.01.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12420 numaralı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Bergama Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 20/10/2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesine ilişkin olarak 05/01/2017 tarihli ve 6849-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği ( 16.05.2017-7083/31 Kurul Kararı) yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 76.142.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

6512/7/1-1

—————

 “Eymir Mahallesi İstiklal Caddesi Sanayi Sitesi Karşısı Suluova/AMASYA" adresinde mukim, sahip olduğu 26.06.2009 tarihli ve LPG-BAY/ 941-54/09231 sayılı otogaz bayilik lisansı 15/06/2016 tarihinde sonlandırılan Caner Otomotiv Turizm Tarım Petrol Gıda İnşaat Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06.07.2015 tarihinde yapılan denetimde anlaşma yapılan dağıtıcının tescilli markası ve amblemi olmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 19/11/2015 tarihli ve 5882-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 10/12/2015-193 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 24/05/2017 tarihli ve 7094-60 sayılı Karar ile Lisans sahibi hakkında, 419.205,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 419.205,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/8/1-1

—————

 “Eymir Mahallesi İstiklal Caddesi Sanayi Sitesi Karşısı Suluova/AMASYA" adresinde mukim, sahip olduğu 26.06.2009 tarihli ve LPG-BAY/ 941-54/09231 sayılı otogaz bayilik lisansı 15/06/2016 tarihinde sonlandırılan Caner Otomotiv Turizm Tarım Petrol Gıda İnşaat Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 10.11.2014 tarihinde yapılan denetimde zorunlu sigortanın yaptırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 14/05/2015 tarihli ve 5601-77 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/2015/3 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 24/05/2017 tarihli ve 7094-56 sayılı Karar ile Lisans sahibi hakkında, 761.432,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 761.432,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/9/1-1

—————

21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 (lisansı 30/04/2014 tarih ve 15320 sayılı karar ile sonlandırılmış) sayılı bayilik lisansı sahibi Egeberk İnsaat Madencilik Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, lisans sahibinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı gerçekleştirmesi sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlık Makamının 22/05/2017 tarih ve 23170 sayılı Oluru ile 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/05/2017 tarihli ve 655 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’in Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Kurum kayıtlarında yer alan “Reşatbey mh. Fuzuli cd. Sunay Apt. No.59 Kat:1 Daire: 5 Seyhan /ADANA” ve “Çakaldere Köyü No:131 Parsel:522 Ceyhan /ADANA” adreslerine posta ile gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

6512/10/1-1

—————

Kurul 16.05.2017 tarihli ve 7083-21 sayılı Kararı ile, 22.01.2016 tarihinde yapılan denetimlerde, “Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Kömürcüler Mahallesi, Kırkgöz Sanayi Sitesi, No:258” adresinde bulunan ve işletmeciliğini yapan Barış SAK’ın, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak lisans almaksızın madeni yağ üretiminde bulunduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca gerçek kişi nezdinde 18.08.2016 tarihli ve 6444-82 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/04/2016-532 sayılı Soruşturma Raporu ve yazılı savunması Kurul’ca değerlendirilmiş olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı anlaşıldığından; Barış SAK hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.208.229-TL (Bir milyon iki yüz sekiz bin iki yüz yirmi dokuz TL) tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.208.229-TL (Bir milyon iki yüz sekiz bin iki yüz yirmi dokuz TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6512/11/1-1

—————

26/09/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Evgoil Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin “Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Caddesi 9. Sokak No:39 Süksün / KAYSERİ” adresinde kurulu madeni yağ üretim tesisi için almış olduğu 14/01/2010 tarih ve MYĞ/2396-8/27079 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı başka bir isim altında ticarete konu etmesi nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 1891 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ in “Saray Mahallesi 7 Nolu Cadde No:12 Kahramankazan/ANKARA” tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 01.06.2017 tarih ve 7106/80 sayılı Kararı ile Evgoil Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiş, anılan Kurul Kararı Şirket’ in “Saray Mahallesi 7 Nolu Cadde No:12 Kahramankazan/ANKARA” adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/12/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253-46 sayılı Kararı ile BAY/939-82/33996 sayılı bayilik lisansı sahibi Fuat ÇEKEN'in 06/05/2014 tarihli tespite göre 2014 yılında müteaddit kez BAY/939-82/30908 sayılı bayilik lisansı sahibi İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Fuat ÇEKEN hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 911 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/13/1-1

—————

Hacettepe Mahallesi Ankara-Samsun Asfaltı Üzeri NO:62 Sungurlu ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 10.08.2007 tarihli ve LPG-BAY/941-54/06862 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Hitit Akaryakıt Madeni Yağ Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 12.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 10/05/2017 tarih ve 21653 Makam Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 15/05/2017-605 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/14/1-1

—————

DAĞ/299-13/043 numaralı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı sahibi İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ) doğal gaz dağıtımı gerçekleştirdiği bölgede faaliyet gösteren GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (GES Enerji); vizesiz faaliyette bulunarak ve makul ve basiretli bir tacir gibi davranmayarak (İGDAŞ projelerinde tahrifat yaparak) 4646 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesi ve 652 sayılı Kurul Kararı hükümlerine aykırı hareket ettiği hususunda yapılan tespitler çerçevesinde, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri ve 12/01/2017 tarih 6864-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca, GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 07/03/2017 tarih 11047 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 01/06/2017 tarihli ve 713 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/15/1-1

—————

10/09/2014 tarihinde 19.12.2007 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07293 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Mehmet Savran 'ın "Kadirli Karayolu Üzeri ( Ada: - , Pafta: - , Parsel:522 ) Kumarlı Köyü Andırın – Kahramanmaraş" adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği (Tutanak: B-143644) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Mehmet Savran nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiş ancak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 16/05/2017-611 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa Denetim tarihi öncesine ait Sorumlu Müdür Belgesi- Sorumlu Müdür Sözleşmesi- Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası) ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/16/1-1

—————

Başkent Oto Galericiler Sitesi 2311 Sokak No:10 Batıkent Yenimahalle / ANKARA” adresinde 01/03/2011 tarih ve BAY/939-82/29086 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Netak Petrol İnşaat Gıda Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin (Şirket) 2011 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 1866 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 24.05.2017 tarih ve 7094/53 sayılı Kararı ile Netak Petrol İnşaat Gıda Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/17/1-1

—————

 “Rafet Canıtez Caddesi Zekai Apaydın Sokak No: 10 Oran Çankaya ANKARA” adresinde 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin (Şirket) 06/06/2012 tarih ve BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Gökselin Petrol Ürünleri Gıda Turizm İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamaması nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 1867 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun üzerine 20 Şubat 2017 tarih ve 29985 sayılı Resmi Gazete’de yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 24.05.2017 tarih ve 7094/24 sayılı Kararı ile Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/18/1-1

—————

 “Kazakburun Mah. D-100 Karayolu Uzuntarla Beldesi İzmit / KOCAELİ” adresinde faaliyet gösteren 12.03.2005 tarihli ve BAY/454-1072/04382 (lisansı 30.12.2013 tarih ve 40702 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Uzuntarla Petrol Nakliyat Turizm Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 14/10/2009 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 10/01/2012 tarih ve 3637-21 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin E: 2012/3709, K: 2014/633 sayılı kararıyla “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uzuntarla Petrol Nakliyat Turizm Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 03/05/2017 tarihli ve 20523 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İlgili lisans sahiplerince piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde ilgililer nezdinde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 18/05/2017 tarihli ve 633 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6512/19/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Varlık Mahallesi 7564 ada 1 parselin batısının Pazar Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6586/1-1

—————

60583 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6587/1-1

—————

61015 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6588/1-1

—————

61411 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6589/1-1

—————

15977 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6590/1-1

—————

44751 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6591/1-1

—————

15665 ada 46 parselde bulunan trafo alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6592/1-1

—————

43106 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6593/1-1

—————

43572 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6594/1-1

—————

8221 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6595/1-1

—————

61383 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6596/1-1

—————

61361 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6597/1-1

—————

15678 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6598/1-1

—————

15475 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama  Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6599/1-1

—————

61307 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6600/1-1

—————

13518 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6601/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

ANKARA

Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi imar ve parselasyon planı kapsamında bulunan 98449 ada 56 parsel ve 98421 ada 13 no.lu parselleri kapsayan 90004/64 numaralı parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 08.06.2017 gün 2017/186 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 15.06.2017 tarih 1272 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla onaylanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6633/1-1


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

1117262, 730595 ve 867675 YİBF nolu yapılar üzerindeki denetim sorumluluğunu yerine getirmediğinden dolayı hakkında üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle 07.11.2016 tarihli ve 26032 sayılı Makam Oluru ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanunun 8. Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” uygulanan 1807 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Muhammet Zeki AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 895, Oda Sicil No:19805) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 26.05.2017 tarihli ve E.2016/5080 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Muhammet Zeki AKTAŞ hakkında, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan işlemin yürütmesi 14.07.2017 tarihli ve 17155 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6528/1/1-1

—————

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 102 ada, 124 parsel üzerindeki 816469 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 6814 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1158 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 09.03.2017 tarihli ve E.2015/123-K.2017/737 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2017 tarih ve 17063 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6528/2/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/ Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

6583/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Öğretim üyesi olarak en az 5 yıl eğitim ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

3 - Konusunda saygın dergilerde yayınlarının, tanınmış yayınevlerinden kitap bölümlerinin bulunması.

4 - Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Sanat Tarihi alanında almış olmak.

5 - Yurtdışı akademik deneyimine sahip olmak, İngilizce ders verecek ve araştırma yürütecek seviyede İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Yardımcı Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (Yök formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Sanat Tarihi alanında almış olmak. Sanat-Tasarım Teori ve Tarihi, Sanat Tarihinde Kent ve Mekân Çalışmaları, İstanbul Çalışmaları alanlarında bilimsel araştırma ve yayın yapmış olmak. Yurtdışında doktora sonrası araştırma yapmış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

6605/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurduklarını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi,  doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurduklarını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen bilgisi eğitimi

Doçent

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

İnşaat mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Gıda mühendisliği

Gıda teknolojisi

Profesör

1

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Malzeme bilimi ve mühendisliği

Malzeme bilimi ve mühendisliği

Profesör

1

1

Biyomedikal mühendisliği

Biyomedikal mühendisliği

Doçent

1

1

Termofilik campylobacter türler üzerine çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Dahili tıp bilimleri

İç hastalıkları (endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı)

Doçent

1

1

İdiopatik hirsutizm ve polikistik over sendromlu hastalarda insülin direnci konusunda çalışmaları olmak.

6624/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/ AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım ve Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak Türkçe özgeçmişin de eklenerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİK

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Profesör

1

1

Farmasotik Kimya bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık (Aile Danışmanlığı) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Alan Eğitimi (Tarih Eğitimi) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

1

Alan Eğitimi (Türkçe Eğitimi) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematik

Profesör

1

1

Matematik bilim alanında doçent unvanı almış ve lightlike hiperyüzeyleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematik

Profesör

1

1

Matematik bilim alanında doçent unvanı almış ve Uygulamalı Matematik ve Sayılar Teorisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Profesör

1

1

Sosyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

İçel Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği doktora ve Hemşirelik alanında doçent unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Makro iktisat bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve betonarme yapılar alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Kulak, burun ve Bogaz bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedi ve travmatoloji bilim alanında doçent ve El cerrahisı alanında uzman unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları (Çocuk Neonatoloji) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları bilim alanında doçent ve Çocuk yoğun bakım uzmanı unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İç hastalıkları bilim alanında doçent ve Gastroenteroloji uzman unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Nöroloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Nükleer Tıp bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

6614/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 21.07.2017

Son Başvuru Tarihi    : 04.08.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

    (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

    (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

    (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi : (0232) 4888122

İşletme Fakültesi : (0232) 4888113

Fax: : (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

2

•  İnşaat Mühendisliği’nde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

•  Endüstri Mühendisliği’nde doktora derecesine sahip olmak ve Toplam Kalite Yönetim ve Uzman sistemler alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

•  Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak, Sensörler ve Lokalizasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İşletme Fakültesi

İşletme

Prof. Dr.

1

•  Yönetim ve Organizasyon bilim alanında uzmanlığı olmak ve Örgüt Teorisi alanında çalışmaları olmak

6602/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak Makine Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak

2. Katı Mekaniği konusunda ders verebilir durumda olmak

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

7. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

2 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doçent)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Makine Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

2. Balistik Sistemler konusunda ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek

2. Veri tabanı Tasarımı ve Yönetimi, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Proje Yönetimi, Algoritma, Veri Yapıları, Algılayıcı Ağlar, Doğal Hesaplama Yöntemleri alanlarında ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü ya da Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü lisans derecesine sahip olmak ve doktorasını Fizik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, 

2. Doçentlik unvanını Atom ve Molekül Fiziği alanında almış, Lazer Plazma Spektroskopisi, Yanma (Combustion), ve elementlerin gaz fazında tespiti ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,

3. Uluslararası düzeyde yaptığı araştırmaları ve yayınları ile güçlü akademik geçmişe sahip bulunmak,

4. Yurtdışında bir üniversite ya da araştırma merkezinde en az iki yıl doktora sonrası (postdoc) araştırmalar yapmış olmak,

5. Lisans ve lisansüstü programlarda ders vermiş, özellikle Optoelektronik alanındaki derslerde deneyim sahibi olmak,

6. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

8. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Fizik Öğretmenliği lisans programlarından mezun, Fizik alanında doktora derecesine sahip olmak, Biyofizik alanında doçentlik almış olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek

2. Kızılötesi spektroskopisinin biyolojik malzemelerde kullanımı alanında uzmanlaşmış olmak ve bu konuda uluslararası yayınlara sahip olmak.

3. Lisans ve lisansüstü programlarda İngilizce Fizik dersleri vermiş olmak, özellikle birinci sınıf Fizik dersi vermede en az beş yıl deneyim sahibi olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu ve doktorasını Katı Hal Fiziği alanında tamamlamış olmak, iyi derecede İngilizce bilmek.

2. Doçentlik unvanını almış ve ikili, üçlü ve dörtlü yarıiletken kristallerin ısıluyarılmış akım ve termolüminesans özellikleri üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.

3. Uluslararası düzeyde yaptığı araştırmaları ve yayınları ile güçlü akademik geçmişe sahip bulunmak.

4. Lisans ve lisansüstü programlarda ders vermiş, özellikle birinci sınıf fizik derslerinde en az 5 yıl İngilizce eğitim vermiş olmak.

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Makina Mühendisliği Bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak, Makine Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak

2. Mekatronik tasarım konusunda doktora yapmış olmak, mekatronik tasarım modellemesi (Petri ağları v.b), davranış tabanlı tasarım ve modüler tasarım konularında araştırma ve yayın sahibi olmak

3. Mühendislik tasarımı, mekatronik tasarım ve davranış tabanlı tasarım konularında ders verebilir durumda olmak

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

7. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Prof. Doçent, veya Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim alanındaki bir Lisans veya Y. Lisans programından mezun olmak

2. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya bir Bilişim alanından doktora derecesine sahip olmak

3. Doçent ve Profesör kadroları için, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak)

4. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Nesne Tabanlı Yazılım Tasarım ve Geliştirme, Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Test Mühendisliği ve Yazılım Proje Yönetimi gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2 (Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin işletme, iktisat, lojistik, dış ticaret, hukuk, mühendislik fakültelerinden veya ilgili fakültelerin endüstri mühendisliği ve matematik bölümlerinden lisans derecesi almış olmak,

2. Tercihen lojistik, dış ticaret, gümrük, uluslararası iktisat, risk yönetimi, finansal yönetim alanlarında doktorasını tamamlamış olmak,

3. Uluslararası düzeyde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Yüksek Lisans eğitimini Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) alanında yapmış olmak

2. Doktora Eğitimini Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) alanınıda yapmış olmak (Tercihen Eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak)

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Yüksek Lisans eğitimini Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku) alanında yapmış olmak

2. Doktora Eğitimini Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku) alanınıda yapmış olmak (Tercihen Eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak)

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Profesör)

1. Mali Hukuk (Vergi Hukuku) alanında uzmanlaşmış olmak ve bu alanda prestijli uluslararası dergilerde yayınları bulunmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

6631/1-1