16 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30125

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.07.2017      Karar No: 7018

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI   :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                               2) Pinnacle Turkey Inc.

                                               3) Corporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESLERİ   :  1) Sea Meadow House PO Box 173, Road,

                                               Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands

                                               2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933,

                                               Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG 1110

                                               3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

• TÜRKİYEDEKİ

   ADRESLERİ                   :  1-3) İran Cad. No: 21/448 06680, Kavaklıdere, Çankaya/Ankara

                                               2) Çukurambar Mah. 1480 Sk. No: 2 Besa Kule B Blok D: 54 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT

  TARİHLERİ                     :  11.05.2017, 15.05.2017

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ              :  TGT-PIN-CBV/K

• KAPSADIĞI İL               :  Tekirdağ

• KAPSADIĞI İLÇE          : Gelindere

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  287 hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :                                          ARİ/TGT-PIN-CBV/3659

• BAŞLANGIÇ TARİHİ    :  08.06.2000

• VERİLİŞ TARİHİ            :  09.07.2001

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin müştereken sahip bulundukları, yukarıda saha işareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona erdiği 08.06.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 08.06.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuşlardır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 08.06.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

6281/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.07.2017      Karar No: 7019

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Dumluca Sokak No: 19 06530 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  29.03.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL               :  Şanlıurfa

• KAPSADIĞI İLÇELER   :  Siverek

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  3882 hektar

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/ARR/K/M42-d1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º45’00’’00’’’

39º07’30’’00’’’

b

37º43’00’’00’’’

39º07’30’’00’’’

c

37º43’00’’00’’’

39º00’21’’60’’’

d

37º45’00’’00’’’

39º00’21’’60’’’

 

 

 

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 02.06.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye 22.10.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “ruhsatın verilişinden itibaren bir yıl içerisinde kuyu açılması ve iki yıl içerisinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması” şartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/ARR/K/M42-d1–1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 4 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş’ye bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

6343/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.07.2017      Karar No: 7020

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Dumluca Sokak No: 19 06530 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  29.03.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL               :  Şanlıurfa

• KAPSADIĞI İLÇELER   :  Siverek

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  9697 hektar

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/ARR/K/M42-a4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º50’00’’00’’’

39º07’30’’00’’’

b

37º45’00’’00’’’

39º07’30’’00’’’

c

37º45’00’’00’’’

39º00’21’’60’’’

d

37º50’00’’00’’’

39º00’21’’60’’’

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha içi petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 02.06.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’ye 22.10.2016 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/ARR/K/M42-a4-1 pafta no.lu işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş’ye bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

6344/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

KAMU İDARESİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi

2015

Kamil KILIÇ

Genel Sekreter Vekili

Diğer Sorumlu

İzmir Karabağlar Belediyesi

2012

Fikret VAPURCU

Gerçekleştirme Görv.

Gerçekleştirme Görevlisi

Karayolları Genel Müdürlüğü

2013

Mahmut YILDIZ

Bölge Müdürü

Harcama Yetkilisi

6362/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

28.01.2017 tarih ve 29962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fedli Bahar ve MHS Hafriyat Makina İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde 2017/784 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkur Mahkeme tarafından 22/06/2017 tarihli karar ile "... dava konusu işlemin;... yürütülmesinin durdurulmasına ..." karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6388/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_8.jpg


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki  4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 1010

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOÇ.DR.

1

Siyasi Tarih alanında doçentliğini almış olmak ve Türkiye Uzakdoğu ilişkileri alanında yayınlar yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

PROF. DR.

1

Yönetim Strateji alanında doçentliğini almış olmak ve denizcilik yönetimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ

ANTRENÖRLÜK

YRD. DOÇ. DR.

1

Hareket ve Antreman Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YRD. DOÇ. DR.

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını almış olmak ve uluslarası terör ve güvenlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

YRD. DOÇ. DR.

1

Gazetecilik alanında yüksek lisans, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktorasını tamamlamış olmak

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI

YRD. DOÇ. DR.

1

Tekstil ve Moda Tasarımı alanında sanatta yeterliliğini almış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

PROF. DR.

1

Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

ODYOMETRİ

YRD. DOÇ. DR.

1

Odyoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak

6323/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi            : 14.07.2017

İlan son başvuru tarihi      : 28.07.2017

İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır. (Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Klasik Türk şiirinin terkip yapısı, lafız-anlam ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

ESKİÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

TOPOLOJİ

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

FİZİKOKİMYA

PROFESÖR

1

1

MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTİRİK VE ENERJİ

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA

PROFESÖR

1

1

Hava kanalları ile yerden ısıtma konusunda deneysel çalışmaları olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

TÜRK HALK MÜZİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

DOÇENT

1

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ

DOÇENT

1

1

Siyasal kimlik alanında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ PLANLAMA

PROFESÖR

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ TASARIMI

DOÇENT

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Güzel sanatlar eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

DOÇENT

1

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI

DOÇENT

1

1

Üzümsü Meyveler yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

FİTOPATOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Yabancı Otlarla Biyolojik Mücadele konusunda Doktora yapmış olmak yada Yabancı Otlar konusunda Doktora yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

DOÇENT

1

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK

ANALİTİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES REAKTÖR TASARIMI

PROFESÖR

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES REAKTÖR TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini elektrik - elektronik mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak, kesir dereceli sistemlerde modelleme ve kontrol uygulamaları çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM

YARDIMCI DOÇENT

1

1

"Veri analiz tabanlı yazılım tasarımı" konusunda çalışmaları olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İlgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, havza modellemesi ve kalibrasyonu konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOELEKTRONİK

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Biyomedikal veya elektrik elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve biyomedikal görüntüleme metotlarından tomografi üzerine scı kapsamında yayını bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, kadın sağlığı konusunda çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Erken çocukluk dil ve erken okuryazarlık yeteneği üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Tomoterapi cihazında en az (beş yıllık ımrt yoğunluk ayarlı radyoterapi) tecrübesine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Dirsek eklemi artroskopik ve açık cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Kültür ile tanısı doğrulanmış ekstrapulmoner tüberküloz konusunda deneyimli olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Öğretmen-öğrenci ilişkilerinde güven üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Okul öncesi döneminde aile katılımı ve sosyal becerilerle ilgili çalışmaları olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Dinleme Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Ürojinekoloji ameliyatlarında (laparoskopik, abdominal, vajinal) tecrübeli olmak; ürodinami testi ile ilgili eğitim almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PATOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

6342/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzce tanzimli 27/01/2017 tarihli listede yazılı araçların, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün değişik gün ve sayılı yazılarına istinaden, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek ekli listede de belirtildiği üzere, ceza kararları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediği ve araçları yurt içinde kullanan şahıslardan üç (3) tanesinin ise adresinin yeterli olmadığı veya yeni adres bırakılmadığından tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, liste yazılı yirmi iki (13) adet ceza kararları muhteviyatı para cezalarının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRÜLÜĞÜNDEN RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK CEZA KARARLARI LİSTESİ

 

No

Giriş Tarihi

Tescil No

Plaka

Marka

Model

Cinsi

Şahıs Adı

Şahıs Soyadı

Uyruğu

Para Cezası No/Tarih

Para Cezası Miktarı

Geç. Dep. No

Tarih

Yazı-Sayı/Tarih

1

06.12.2014

14310400T6656

620783

Kia

2010

B. Oto

A. Elşeyh

AHMED

Suriye

869-12/04/2017

1.640,00-TL.

2017/53

09.03.2017

322274/2017-08/03/2017

2

06.12.2014

14310400T6656

620783

Kia

2010

B. Oto

M. Adım

SUBHİ

Suriye

871-12/04/2017

1.640,00-TL.

2017/53

09.03.2017

322274/2017-08/03/2017

3

21.10.2015

2015-1021114

33SAB783

R. Rover

2007

B. Oto

M. Nazmi

SULMAN

Suriye

900-14/04/2017

2.980,00-TL

2017/54

09.03.2017

2017/388-23/02/2017

4

03.11.2016

16160100T78

PB2460CB

BMW

2000

B. Oto

I. Dımıtrov

DIMITROV

Bulgaristan

896-13/04/2017

1.148,05-TL

2017/61

12.04.2017

24159763-12/04/2017

5

29.03.2017

17220100T50622

PB9558CP

Volkswagen

2004

B. Oto

Georgıo

ASENOV

Bulgaristan

1094-10/05/2017

1.676,25-TL

2017/67

03.05.2017

2017/3079-02/05/2017

6

08.07.2015

15221300T34581

PB4837KP

BMW

2003

B. Oto

Stefan

MANOLOV

Bulgaristan

1104-11/05/2017

1676,25-TL

2017/68

03.05.2017

2017/3081-02/05/2017

7

10.09.2015

15220100T324075

PB0570CB

Audi

2001

B. Oto

Zhana

KRASTEVA

Bulgaristan

1102-11/05/2017

782,25-TL.

2017/69

03.05.2017

2017/3080-02/05/2017

8

08.01.2016

16220100T3252

PB0689CA

Ford

2000

B. Oto

Andon

STEFANOV

Bulgaristan

1330-09/06/2017

736,00-TL

2017/74

18.05.2017

25066040-17/05/2017

9

09.10.2015

15220100T348312

PB4144MK

Chrysler

1996

B. Oto

Atanas

DIMITROV

Bulgaristan

1181-24/05/2017

1.072,80-TL

2017/75

18.05.2017

25066040-17/05/2017

10

03.04.2013

13220100T57032

PB5577KA

Hyundaı

2008

B. Oto

Ferıyat

CHARAKCHA

Bulgaristan

1188-24/05/2017

1.490,00-TL

2017/76

22.05.2017

25124950-18/05/2017

11

19.08.2015

15220100T302178

PB8562KP

Audi

2007

B. Oto

Vıktorıa

ALEKSANDROVA

Bulgaristan

1191-24/05/2017

1.862,50-TL

2017/77

22.05.2017

25091645-17/05/2017

12

18.05.2015

15611500T27578

SZ350ZS

BMW

2007

B. Oto

Gıorgı

NEMSADZE

Gürcistan

1267-03/06/2017

2.980,00-TL

2017/78

01.06.2017

25433332-01/06/2017

13

18.06.2016

16220100T126943

K7154BB

BMW

2002

B. Oto

Gyulyuzar

VELI

Bulgaristan

1411-206/2017

1.565,00-TL

2017/85

19.06.2017

2584184-16/06/2017

6287/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ