11 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30121

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İzelman Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İKT. VE İDR. BİL. FAK.

Profesör

İktisat Politikası

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

TIP FAK.

Profesör

Üroloji

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Nefroloji alanında almış olmak.

Doçent

Acil Tıp

2

1

Servikal boyunluklarla ilgili çalışması olmak.

Doçent

Radyoloji

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Tıbbi Genetik

2

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

ZİRAAT FAK.

Profesör

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

1

1

Mera Islahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85

6111/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Besyo

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör Dr.

1

1

Sporcu Beslenmesi Üzerine Çalışması Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Profesör Dr.

1

1

Kök Kırıklarıyla İlgili Araştırmalar Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyokimya

Profesör Dr.

1

1

Enzim Uygulamaları Konusunda Çalışması Olmak.

Köşk Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Doçent Dr.

3

1

Gıda Analizleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent Dr.

1

1

Zemin Sıvılaşması Konusunda Çalışması Olmak.

İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Profesör Dr.

1

1

Egzersiz Fizyolojisi Alanında Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör Dr.

1

1

Gebelikte Yüksek Tansiyon Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör Dr.

1

1

Meme Radyolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör Dr.

1

1

Moleküler Mikoloji Alanında Çalışmaları Olmak.

Turizm Fakültesi

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

Profesör Dr.

1

1

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Çalışması Olmak.

Turizm Fakültesi

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

Profesör Dr.

1

1

Yöresel Mutfak Konusunda Çalışması Olmak.

Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent Dr.

2

1

Kanatlı Beslenmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

6203/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26.maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Kriterlere Yükseköğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii sayfasından ulaşılabilir. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (*) işaretli birim/bölüme başvuracak adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8. Madde 7. Paragraf" da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,

b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması,

c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olduğunu belgelemesi, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)

• Adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Denklik Belgesi alınması zorunludur).

• Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adaylar 5 (beş) adet, yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar ise 3 (üç) adet, yayın dosyasını ilgili dekanlığa verecektir.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanı sıra, başvuruları kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b (2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olan adayların başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti eklemeleri gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AÇIKLAMA

PROF.

YRD. DOÇ.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji *

Sosyal Psikoloji

1

 

Klinik/Uygulamalı Psikoloji

113007-Sağlık Psikolojisi

113002- Aile Psikolojisi

113004-Kişilik Psikolojisi / 1130

 

1

Bilişsel Psikolojisi

112601-Bellek

112604- Bilişsel Psikolojisi

112605- Biyopsikoloji

112608- Davranışsal Sinirbilim

112609- Deneysel Psikoloji / 1126

 

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk

Ticaret Hukuku

1

 

6189/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_21.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_23.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ