9 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30119

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 43139 ada, 5 parsel üzerindeki 661286 YİBF (A Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 227219 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 646 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sebahattin AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12054, Oda Sicil No: 18164), Mustafa Hayri ÖĞÜT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84695), Kemal YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61934) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin kuruluş ortakları Sebahattin AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12054, Oda Sicil No: 18164), Mahir AYDUĞAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23440) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16156 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/1/1-1

—————

İskele Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1055447, 1055454 ve 1065355 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan İskele Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 135539-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:811), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İskele Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet ASLAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18083) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16158 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/2/1-1

—————

Yeni Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 8079 ada, 32 parsel üzerindeki 1017409 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 234087 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 684 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erdoğan ÇALIŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3623, Oda Sicil No: 8899), Barış BEŞORAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97420), Hüseyin KUMBARA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11487, Oda Sicil No: 12700), Süleyman ARSLANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25402, Oda Sicil No: 57481), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları Hasan UZUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 925, Oda Sicil No: 16253), Elvan ÜRÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77206) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16163 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/3/1-1

—————

Rehber Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 928903, 955253 ve 928911 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 93746-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:57), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Özgür Ferit AYIK (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59561), Hüseyin TURGAY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5223, Oda Sicil No: 17131), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16164 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/4/1-1

—————

Küçükoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 839043, 198237 ve 820515 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 109083-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:359), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Enver KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 684, Oda Sicil No: 33526), Kemal ALTINDAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16165 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/5/1-1

—————

Yağmur Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 637781, 649235 ve 219113 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 132401-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:713), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Abdülmenaf GÜNAYDIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2992, Oda Sicil No: 16934), Recep AKKUL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 998, Oda Sicil No: 14202) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16166 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/6/1-1

—————

İzyap Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1155327, 1141798 ve 1185427 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 160409-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1588), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf İBİŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97577) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16167 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/7/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058261, 1058266 ve 1058270 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 169198-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2124), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034, Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16168 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/8/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058278, 1058279 ve 1058286 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 169198-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2124), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034, Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16169 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/9/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058288, 1058292 ve 1058300 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 169198-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2124), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034, Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16170 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/10/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058308, 1058314 ve 1058316 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 169198-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2124), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034, Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16171 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/11/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058319, 1058329 ve 1058335 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 169198-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2124), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034, Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16172 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/12/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058228, 1058232 ve 1058234 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 169198-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2124), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034, Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16173 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/13/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058250, 1058296 ve 1058325 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 169198-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2124), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034, Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16280 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/14/1-1

—————

Amiral Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1046354, 1025613 ve 1063089 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Amiral Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 163754-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1659), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Amiral Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Akın KUVAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23882, Oda Sicil No: 3674) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16281 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/15/1-1

—————

Isparta Uzman Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1029454, 1040778 ve 1040783 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Isparta, Ticaret Sicil No: 10104-12127, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1472), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet ŞATANA (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31821) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16282 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/16/1-1

—————

Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 20LVD pafta, 432 ada, 4 parsel üzerindeki 891583 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24298 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1642 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah AYAZOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22122, Oda Sicil No: 20018), Muzaffer AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5628, Oda Sicil No: 10428), Erol YILMAZ (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.:69289012388), Ali SÖZEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15667, Oda Sicil No: 12199), Hüsamettin GÜVEN’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16817, Oda Sicil No: 5052), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Aykut Can MACİT’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86233), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16283 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/17/1-1

—————

Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 83 ada, 147 parsel üzerindeki 839009 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24282 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887), Bülent AKBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935), Fatih PEHLİVAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81100), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887), Bülent AKBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16285 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/18/1-1

—————

Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 30.30.5 pafta, 15 ada, 5 parsel üzerindeki 918585 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24282 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887), Bülent AKBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935), Fatma Tülay DİLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10789), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887), Bülent AKBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16286 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/19/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, 4386 ada, 28 parsel üzerindeki 1130511 ve 1130521 YİBF (Yapı Tektir) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Güler ÇETİN (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.: 27626493436), İbrahim Halil NACAR (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.: 59479436254), Uğur İPEKÇİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89729), Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5173, Oda Sicil No: 8848), Mehmet Emin AYBAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18663, Oda Sicil No: 61040), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16287 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/20/1-1

—————

Realist Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 26430 ada, 26 parsel üzerindeki 1088603 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 158733-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2315 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Realist Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Realist Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tansu TURABİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20754, Oda Sicil No: 59070), Halil TEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24834), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Realist Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Tansu TURABİK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20754, Oda Sicil No: 59070), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16288 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/21/1-1

—————

Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Söke İlçesi, 154 ada, 6 parsel üzerindeki 887846 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c), (g) ve (h) bentleri ile 3.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12581 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 781 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erkan ÜNLÜSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14037, Oda Sicil No: 7020), Beytullah AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209), Kanber DEDEOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 10827), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet ATAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28536), Beytullah AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16289 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/22/1-1

—————

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 962867, 922778 ve 1005978 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 18318-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1921), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Sim MORAY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18902, Oda Sicil No: 35354), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16291 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/23/1-1

—————

Öz Çukurova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, 105 ada, 7 parsel üzerindeki 1214456 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Maddesinin (a), (c) ve (g) bentleri, 3. Maddesinin 2. Fıkrası, 9. Maddesinin 5. Fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesinin 3. Fıkrası, 5. Maddesinin 1. Fıkrası, 2. Fıkrasının (b) bendi, 4. Fıkrasının (ç), (e) ve (l) bentleri, 6. Maddesinin 4. Fıkrası, 7. Maddesinin 1. Fıkrası ve 9. Maddesi 1., 3. ve 5. Fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 6822 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Çukurova Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Öz Çukurova Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları,Tevfik AKDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12210, Oda Sicil No: 23862), Ahmet AKSOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:100529),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Öz Çukurova Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Osman ÖZOĞLU(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21880, Oda Sicil No: 21792) ve Özden MANGTAY’ın(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21759, Oda Sicil No: 19659) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16292 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/24/1-1

—————

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 3 pafta, 6077 parsel üzerindeki 855181 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Memet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda Sicil No: 64396), Mehmet ÖZBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10044, Oda Sicil No: 20452), Mahmut Murat YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8460, Oda Sicil No: 30719), Ufuk KOYLUÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73047), Fatih ÖZGEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73139), Bekir Güray AYDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38824), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatih ÖZGEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73139), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16295 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/25/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 810793, 810790 ve 810783 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Gök-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca 07.11.2016 tarihli ve 26113 sayılı Makam Oluru ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması talimatlandırılan Emre FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) Ankara Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından 810793 ve 810790 YİBF nolu yapılardaki aykırılıklardan sehven sorumlu tutulmuş olması sebebiyle, Emre FİDAN hakkında 07.11.2016 tarihli ve 26113 sayılı Makam Oluru ile tesis edilen üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamasına ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamasına ilişkin işlemin iptal edilmesi;

Bakanlık Makamının 05.07.2017 tarihli ve 16297 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/26/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628588 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Adnan ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Hamdiye Nevin GÜREŞ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13478, Oda Sicil No: 16413), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16174 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/27/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628584 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Hamdiye Nevin GÜREŞ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13478, Oda Sicil No: 16413), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16175 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/28/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 562856 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16176 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/29/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 562859 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16177 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/30/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628583 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16178 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/31/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628581 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16179 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/32/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628578 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16180 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/33/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628574 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), Ömer Nusret DEMİRCİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14826, Oda Sicil No: 13332), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16181 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/34/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628573 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), Ömer Nusret DEMİRCİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14826, Oda Sicil No: 13332), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16182 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/35/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628571 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), Ömer Nusret DEMİRCİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14826, Oda Sicil No: 13332), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16183 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/36/1-1

—————

Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 628570 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları İsmail ATA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16184 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/37/1-1

—————

As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 562852 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 520043 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 406 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile , 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şükrü KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5409, Oda Sicil No: 18114), ile Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Süleyman Münci ALP (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5207, Oda Sicil No: 5866), Emir Beşir SURAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79137) ve Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Adnan ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16185 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/38/1-1

—————

As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 562846 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 520043 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 406 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile , 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şükrü KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5409, Oda Sicil No: 18114), ile Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Adnan ÖZCAN’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Süleyman Münci ALP (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5207, Oda Sicil No: 5866), Emir Beşir SURAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79137) ve Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16186 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/39/1-1

—————

As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C3A pafta, 1644 parsel üzerindeki 562844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 520043 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 406 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile , 645518 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 757 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şükrü KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5409, Oda Sicil No: 18114), ile Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939), Ömer Nusret DEMİRCİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14826, Oda Sicil No: 13332), İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Süleyman Münci ALP (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5207, Oda Sicil No: 5866), Emir Beşir SURAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79137) ve Tyd Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Mustafa KILIǒın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1237, Oda Sicil No: 24121), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16187 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/40/1-1

—————

Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 19D-3A pafta, 383 ada, 4 parsel üzerindeki 699500 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 667190 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 899 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Halil İbrahim AYKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8213, Oda Sicil No: 7375), Ömer Faruk KOYLUǒun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8632, Oda Sicil No: 13611), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları Sare ORUÇ (MAVİŞ) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80872), Ahmet BAĞATIR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19482, Oda Sicil No: 55620) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16189 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/41/1-1

—————

Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 19D-3A pafta, 383 ada, 4 parsel üzerindeki 699501 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 667190 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 899 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Halil İbrahim AYKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8213, Oda Sicil No: 7375), Ömer Faruk KOYLUǒun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8632, Oda Sicil No: 13611), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları Sare ORUÇ (MAVİŞ) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80872), Ahmet BAĞATIR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19482, Oda Sicil No: 55620) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16190 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/42/1-1

—————

Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 72 pafta, 247 ada, 71 parsel üzerindeki 1088994 YİBF nolu (A ve Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 661861 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 940 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muharrem ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25109, Oda Sicil No: 74554), Mustafa DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 16549), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları Mehmet BOZKIR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8122, Oda Sicil No: 13498), İsmail Volkan DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50641), Lütfi ALAMEHMET’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5724, Oda Sicil No: 18910), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16191 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/43/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980908 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Fırat AÇAR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), Müslüm PALALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17794, Oda Sicil No: 24746), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Müslüm AKALTUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16582, Oda Sicil No: 14286), İbrahim Halil BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101101), Murat KIZILAY’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50325), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16192 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/44/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980917 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Fırat AÇAR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), Müslüm PALALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17794, Oda Sicil No: 24746), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Müslüm AKALTUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16582, Oda Sicil No: 14286), İbrahim Halil BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101101), Murat KIZILAY’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50325), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16193 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/45/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980945 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Fırat AÇAR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), Müslüm PALALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17794, Oda Sicil No: 24746), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Müslüm AKALTUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16582, Oda Sicil No: 14286), İbrahim Halil BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101101), Murat KIZILAY’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50325), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16194 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/46/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980933 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Fırat AÇAR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), Müslüm PALALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17794, Oda Sicil No: 24746), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Müslüm AKALTUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16582, Oda Sicil No: 14286), İbrahim Halil BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101101), Murat KIZILAY’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50325), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16195 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/47/1-1

—————

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 51 pafta, 2108 ada, 16 parsel üzerindeki 839879 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Memet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda Sicil No: 63496), Mehmet ÖZBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10044, Oda Sicil No: 20452), Enes ÖZDEMİR’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.: 23945011320) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Fatih ÖZGEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73139), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16196 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/48/1-1

—————

Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 131 ada, 233 parsel üzerindeki 1072589 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4768 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 2114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Eda BENDERLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25643, Oda Sicil No: 26180), Mehmet Hulki ÇELİKCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20920, Oda Sicil No: 10644), Memet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda Sicil No: 64396), Ersin KORKMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21568, Oda Sicil No: 44638), İbrahim UMULU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81234), Yasin KORKMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61142), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Salih PERK’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1292, Oda Sicil No: 20256), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16197 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/49/1-1

—————

Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 34.L.3.A pafta, 3446 ada, 4 parsel üzerindeki 821862 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2551 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet Ardıl BUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17434, Oda Sicil No: 27586), Erdinç Sedat OMAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19839, Oda Sicil No: 32576), Hayrettin USLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13527, Oda Sicil No: 22517), Cengiz SEVENGİN’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10398), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları Hamza TORAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17433, Oda Sicil No: 28754), Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17434, Oda Sicil No: 27586), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16198 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/50/1-1

—————

Denizkent Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 846475, 830341 ve 819047 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Muğla, Ticaret Sicil No: 5350-MUĞLA, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1130), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Halil DÜDÜKÇÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU’nun (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 44476) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16199 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/51/1-1

—————

Beştepe Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 107 ada, 5 parsel üzerindeki 1244401 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç) ve (l) bentleri ve 6.maddesinin 4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 35556-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 968 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beştepe Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beştepe Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22671, Oda Sicil No: 18012), Taner KANDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59930) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beştepe Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Mehmet BİLGİǒin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81035), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16200 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/52/1-1

—————

Atasoy Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, M22A21B2B pafta, 387 ada, 10 parsel üzerindeki 1006240 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6.maddesinin 4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 25219 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 686 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atasoy Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atasoy Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aytek AKKAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25677, Oda Sicil No: 56152), Ali Fırat GÜRLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98557) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atasoy Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Ozan BİLGܒnün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25820, Oda Sicil No: 59724), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarihli ve 16202 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/53/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 900569, 598674 ve 268994 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Ahmet ALBAYRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16286, Oda Sicil No: 8509),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 160670, 268994, 269033, 256370, 256574 ve 256573 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Enver DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No: 24581),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 240000, 269033 ve 269115 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Enver TUNA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10613, Oda Sicil No: 65951),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 160670, 254122, 268994, 256066, 267289 ve 255694 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 254122, 268994 ve 256066 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hacı Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4355, Oda Sicil No: 17995),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 256066, 240000, 256370, 256574, 256573 ve 269115 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hasan ÇARDAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10347, Oda Sicil No: 10347),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 256370, 256574 ve 256573 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hasan YAĞMUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15089, Oda Sicil No: 12206), Recep GÖKŞİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10560, Oda Sicil No: 13075),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 160670, 598674, 268994, 256066, 240000, 269033, 256370, 256574 ve 256573 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 240000, 269033 ve 256370 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan İslam Ersen ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269033, 256370 ve 256574 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan İsmail ÖZCAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8738, Oda Sicil No: 12525),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 268994, 256066 ve 269033 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Mustafa Fevzi EVREN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10921, Oda Sicil No: 66267),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 268994, 269033, 256370, 256574, 256573 ve 269115 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Muzaffer SEVİNÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 240000, 256370, 256574, 256573 ve 269115 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 160670 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan cezası verilmesine sebep olan Hatice ŞEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141),

Asıl Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 571443, 550305 ve 868724 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asıl Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13388, Oda Sicil No: 36066),

Bilyapı- Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 659231, 700718 ve 700723 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bilyapı- Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832),

Bilyapı- Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 700718, 700723 ve 700727 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bilyapı- Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064),

Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 972865, 999011 ve 1021770 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Bekir AŞÇI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23846, Oda Sicil No: 24811),

Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 924381, 942446 ve 924381 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Gülay KANAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17645, Oda Sicil No: 12682),

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 922778, 962867 ve 1005978 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Haluk TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23969, Oda Sicil No: 4227),

Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1029454, 1040783 ve 1040778 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hasan KARAKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20347, Oda Sicil No: 16234),

Balkan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 872796, 884312 ve 857151 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Balkan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Hasene YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7639, Oda Sicil No: 17273),

Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 928903, 928900 ve 928911 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5223, Oda Sicil No: 17131),

Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 928900, 928911 ve 928919 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Tayfun Ali ERTAYRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13288, Oda Sicil No: 4428),

Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 920293, 920299 ve 1219127 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Mehmet AHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23915, Oda Sicil No: 28960),

Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1206675 ve 1168914 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası, Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 949472 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan cezası verilmesine sebep olan Mehmet Uğur BEYAZGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18963, Oda Sicil No: 15444),

İdilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1209791, 1169237 ve 1130511-1130521 (Yapı Tektir) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Sinan YAVRUOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5173, Oda Sicil No: 8848) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 268994, 256066 ve 256370 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Aysun VATANSEVER (EZER) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71702),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 160670, 268994, 240000, 267289, 256370, 256574, 256573, 255694 ve 269115 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 268994, 240000, 267289, 256370, 256574 ve 256573 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 256370, 256574 ve 256573 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Mehmet USAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15859), Sinan APAYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47781),

Bilyapı- Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 700718, 700723 ve 700727 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bilyapı-Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Cemal GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830),

Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 928903, 928900 ve 928911 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Emel ATAMANER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32725),

Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 924381, 942446 ve 924381 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Osman ELLİİKİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45992) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6147/54/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltd Şti’nin K46-a2, a3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6129/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.'nin Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/4635 hak sıra no'lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Beykan-101 lokasyon sahasının yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Ergani Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan, Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Olgun köyündeki 126 ada 3 no'lu parselin 611,22 m2'lik kısmının, 126 ada 4 no'lu parselin 616,27 m2'lik kısmının, 126 ada 5 no'lu parselin 1733,24 m2'lik kısmının, 126 ada 14 no'lu parselin 1703,07 m2'lik kısmının, 126 ada 15 no'lu parselin 3558,07 m2'lik kısmının, 126 ada 16 no'lu parselin 5514,42 m2'lik kısmının, 126 ada 17 no'lu parselin 3591,04 m2'lik kısmının olmak üzere toplam 17327,33 m2'lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun l0'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince

İlan olunur.

6130/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd. Şti’nin K46-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6131/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd. Şti’nin K47-a1,a4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6132/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin http://personel.karabuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLGESEL COĞRAFYA

1

Ekosistem ekolojisi ve coğrafyası konusunda çalışma yapmış olmak.

FİZİKİ COĞRAFYA

1

Arazi kabiliyeti ve toprak coğrafyası konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

3B CBS kapsamında navigasyon ve tahliye sistemleri konusunda çalışma yapmış olmak.

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

1

Biyokütle dönüşümü ve ağır metal uzaklaştırması konularında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Prematür ejakulasyonda akupunktur tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIBBİ BİYOKİMYA

1

Ratlarda antioksidan enzim aktiviteleri konusunda çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

ORGANİK KİMYA

1

Biyoaktif heterosiklik bileşiklerin sentezi konusunda çalışma yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

1

Bireysel bankacılık müşterilerinin yatırım davranışları konusunda çalışma yapmış olmak.

SAYISAL YÖNTEMLER

1

Dizi ailelerinin kolerasyon dağılımları konusunda çalışma yapmış olmak.

6135/1-1