8 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30118

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/44 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6142/1-1

—————

Niğde 1. İcra Müdürlüğünün 2004/4897 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6143/1-1

—————

Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/198 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6144/1-1

—————

Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/111 Esas, 2017/173 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6145/1-1

—————

Ankara 2. İş Mahkemesinin 2010/775 Esas, 2014/533 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6146/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

TÜRKAY KALİBRASYON MÜHENDİSLİK EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

27-HYB-3948

HYB K 298/ İPTAL

26.05.2017

Kriter İptali

ASUM YEMEK ANONİM ŞİRKETİ

27-HYB-4044

TS 13075

19.04.2017

Firma İsteği

6133/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\l1.jpg


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017, 08/06/2017, 15/06/2017 ve 22/06/2017 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Topçam HES

01/06/2017 tarihli ve 7097-10 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Steag Enerji Ticareti ve Hizmetleri A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

08/06/2017 tarihli ve 7109-1 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

3

Lesaffre Turquıe Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Lesaffre Lüleburgaz Kojenerasyon Tesisi

08/06/2017 tarihli ve 7109-2 sayılı Kurul Kararı ile;

Akmaya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilen 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-1/02701 numaralı üretim lisansının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi gereğince Karar tarihi itibariyle sona erdirilerek, Lesaffre Turquıe Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Lesaffre Lüleburgaz Kojenerasyon Tesisi” için, Karar tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-1/02701 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde ve 28/09/2021 tarihine kadar geçerli üretim lisansı verilmiştir.

4

Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

15/06/2017 tarihli ve 7133 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Yaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Yaysun GES

22/06/2017 tarihli ve 7144-32 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Gürmat Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Efe 6 JES

22/06/2017 tarihli ve 7152 sayılı Kurul Kararı ile 01/04/2034 tarihine kadar geçerli 16 (onaltı) yıl 9 (dokuz) ay 10 (on) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Trabzon Ballıca Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Ballıca Reg ve HES

15/09/2011 tarihli ve EÜ/3417-1/2064 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-17 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Şirikçioğlu Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Bizna Bendi ve HES

20/11/2008 tarihli ve EÜ/1845-1/1308 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-18 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

BND Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Gelincik HES

20/03/2008 tarihli ve EÜ/1539-6/1124 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-19 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Anadolum Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Başköy (Fırat) HES

21/01/2009 tarihli ve EÜ/1946-3/1383 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-20 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Anadolum Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Karataş (Fırat) HES

21/01/2009 tarihli ve EÜ/1946-3/1384 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-21 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Sanko Rüzgar Enerjisi San ve Tic A.Ş.

Üretim Lisansı

Çatalkaya Reg ve HES

16/07/2009 tarihli ve EÜ/2175-2/1526 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-22 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7

Sanko Rüzgar Enerjisi San ve Tic A.Ş.

Üretim Lisansı

Karapur Reg ve HES

07/02/2008 tarihli ve EÜ/1485-4/1077 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-23 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8

Grup Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Gürlavik HES

18/07/2012 tarihli ve EÜ/3925-6/2384 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-24 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9

Antik Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Erkan HES

23/08/2012 tarihli ve EÜ/3987-1/2416 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-25 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

10

ATM Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

ATM-1 HES

31/12/2008 tarihli ve EÜ/1923-1/1367 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-26 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

11

Eren Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Erenler HES

20/03/2014 tarihli ve EÜ/4921-1/02691 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-27 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

12

Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Gençosman HES

10/03/2011 tarihli ve EÜ/3110-2/1864 numaralı

15/06/2017 tarihli ve 7124-29 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

13

Baysan Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Rüzgarlı HES

06/09/2010 tarihli ve EÜ/2756-10/1703 numaralı

22/06/2017 tarihli ve 7144-16 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

14

Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş.

Üretim Lisansı

Sinanhoca Reg ve HES

22/03/2007 tarihli ve EÜ/1134-2/815 numaralı

22/06/2017 tarihli ve 7144-22 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

15

Atya Enerji Elektrik Üretim Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Merkez Reg ve HES

09/02/2011 tarihli ve EÜ/3071-32/1823 numaralı

22/06/2017 tarihli ve 7144-23 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

16

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

İndere Barajı ve HES

17/01/2008 tarihli ve EÜ/1461-3/1057 numaralı

22/06/2017 tarihli ve 7144-24 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

17

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Yamanlı I HES

20/05/2010 tarihli ve EÜ/2564-3/1627 numaralı

22/06/2017 tarihli ve 7144-25 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

18

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Kor Barajı ve HES

30/10/2008 tarihli ve EÜ/1820-9/1287 numaralı

22/06/2017 tarihli ve 7144-26 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

19

Lega Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Taç HES

25/06/2009 tarihli ve EÜ/2139-9/1509 numaralı

22/06/2017 tarihli ve 7144-27 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

20

Sunel Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Hunut I-II-III HES

11/03/2009 tarihli ve EÜ/2012-5/1426 numaralı

22/06/2017 tarihli ve 7144-28 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi:

 

SIRA NO

 

1

15/06/2017 tarihli ve 7135-1 sayılı Kurul Kararı ile;

Selena Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Selena Kömür Santrali” projesi için 29/03/2017 tarihli ve 6996-3 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen 29/08/2012 tarihli ve EÜ/3989-3/2419 numaralı üretim lisansının yeniden yürürlük kazanarak, yeniden yürürlüğe giren 29/08/2012 tarihli ve EÜ/3989-3/2419 numaralı üretim lisansına ilişkin olarak; Şirketin, 27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18. Maddesi ile Kanuna eklenen Geçici 21 inci madde gereğince, 29/08/2012 tarihli ve EÜ/3989-3/2419 numaralı üretim lisansının Şirketin talebi doğrultusunda karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2

22/06/2017 tarihli ve 7144-1 sayılı Kurul Kararı ile;

Hidrogüç Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Çamlıca Reg. ve HES projesi için verilen 20/09/2007 tarihli ve EÜ/1315-6/950 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin 12/01/2017 tarihli ve 6852-9 sayılı Kurul Kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 03/03/2017 tarihli ve K: 2017/510 No’lu kararı kapsamında alınan 16/03/2017 tarihli ve 6978-1 sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak; Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 14/04/2017 tarihli ve K: 2017/510 No’lu “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” yönelik kararının uygulanması kapsamında söz konusu 16/03/2017 tarihli ve 6978-1 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

6113/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017, 15/06/2017 ve 29/06/2017 tarihli Kararlarıyla

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

01/06/2017 tarihli ve 7098-6 sayılı Kurul Kararı ile 01/06/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

Ang Doğal Gaz Taşımacılık Dönüşüm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

15/06/2017 tarihli ve 7125-5 sayılı Kurul Kararı ile 15/06/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

3

Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

29/06/2017 tarihli ve 7159-4 sayılı Kurul Kararı ile 29/06/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

6113/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017, 08/06/2017 ve 15/06/2017 tarihli Kararlarıyla,

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

İmen Petrolcülük Dış Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

01/06/2017 tarihli ve 7099-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/06/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Lubrico Petrokimya Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

08/06/2017 tarihli ve 7111-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/06/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

3

Epet Grup Petrolcülük Kuyumculuk Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

15/06/2017 tarihli ve 7126-1 sayılı Kurul Kararı ile 15/06/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Lokoil Petrol Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

15/06/2017 tarihli ve 7126-2 sayılı Kurul Kararı ile 15/06/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Burdur Kimyevi Madde Madeni Yağ Akaryakıt Pak. Gıda Tarım Nak. Madencilik İnş. Sanayi Ticaret Limited Şirketi

20/10/2010 tarihli ve MYĞ/2826-1/28465 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

01/06/2017 tarihli ve 7099-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Raman Bio Dizel Ürünleri İmalat Nakliyat Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi

14/01/2010 tarihli ve MYĞ/2396-1/27073 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

22/06/2017 tarihli ve 7146-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

08/06/2017 tarihli ve 7111-8 sayılı Kurul Kararı ile;

Tripet Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13/08/2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 numaralı dağıtıcı lisansının sona erdirilmesine ilişkin alınmış olan 29/12/2016 tarihli ve 6814-5 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

08/06/2017 tarihli ve 7111-9 sayılı Kurul Kararı ile;

Aydem Kimyasal Ürünler Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 22.12.2011 tarihli ve MYĞ/3572-1/30374 numaralı madeni yağ lisansının sona erdirilmesine ilişkin olarak alınmış olan 27/04/2016 tarihli ve 6240-7 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

6113/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017, 08/06/2017 ve 15/06/2017 tarihli Kararlarıyla,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

Sıra

No

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Gasrall LPG Petrol Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

01/06/2017 tarihli ve 7100-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/06/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Yeniyurt  Petrol Terminal Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

01/06/2017 tarihli ve 7100-2 sayılı Kurul Kararı ile 01/06/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Ulusgaz Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

08/06/2017 tarihli ve 7112-1 sayılı Kurul Kararı ile 08/06/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Kalegaz Petrol Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

15/06/2017 tarihli ve 7127-6 sayılı Kurul Kararı ile 15/06/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Pet Gaz Anonim Şirketi

26.06.2013 tarihli ve LPG-DPO/4472-2/14007 numaralı

LPG Depolama Lisansı

01/06/2017 tarihli ve 7100-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Lipetgaz LPG Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi

26.12.2013 tarihli ve 4795-1 sayılı LPG-DAĞ/ 4795-1/ 14578 numaralı

LPG Dağıtıcı Lisansı

01/06/2017 tarihli ve 7100-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6113/4/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Belge Durumu

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

AYDIN TELEFON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

27-HYB-1212

FESİH

TS 12749/İPTAL –

TS 12739/İPTAL

9.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NADİR ELEKTRİK BOBİNAJ-AYDIN KAVCI Esnaf

27-HYB-4063

FESİH

TS 12711/İPTAL

9.06.2017

Talimata Aykırılık

GATEM PETROL MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4068

FESİH

TS 12820 -- TS 11939

9.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

RATEL DİAFON VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ-TANER MUSTAFA CINCIK Esnaf

27-HYB-4148

FESİH

TS 13229

13.06.2017

Firma İsteği

GAZİANTEP TARIM MAKİNALARI LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

27-HYB-3883

FESİH

TS 12047

9.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NEON TEK MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

27-HYB-3865

FESİH

TS 12426/İPTAL

9.06.2017

Talimata Aykırılık

HS TEKNİK ISITMA SOĞUTMA-HASAN İNAL Esnaf

27-HYB-4203

FESİH

TS 12850 -- TS 12355

29.06.2017

Talimata Aykırılık

KAYA GROUP İLAÇLAMA-AHMET KAYA Esnaf

27-HYB-4239

FESİH

TS 8358

2.06.2017

Üretim Yeri Değişikliği

ÖMER İKİZOĞLU - İKİZOĞLU ELEKTRONİK

27-HYB-517

FESİH

TS 12498/İPTAL –

TS 10956 – TS 10079 –

TS 12713/İPTAL –

TS 12739/İPTAL

9.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ACARSAN MOTORLU ARAÇLAR PET.ÜR.TUR.İSAN.VE TİC.A.Ş.

27-HYB-4027

FESİH

TS 12047

9.06.2017

Talimata Aykırılık

AVİRA GIDA İNŞAAT ARAÇ KİRALAMA TAAHHÜT A.Ş.

27-HYB-99

FESİH

TS 13075 -- TS 8985

15.06.2017

Talimata Aykırılık

TEMAKTÜRK İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

27-HYB-4223

FESİH

TS 13075 -- TS 8985

15.06.2017

Talimata Aykırılık

ÖZEROL-NECAT ÖZEROL

27-HYB-568

FESİH

TS 12487/İPTAL

9.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DASMED MEDİKAL SAĞLIK ARAÇ GEREÇLERİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

27-HYB-1005

FESİH

TS 12426/İPTAL

9.06.2017

Talimata Aykırılık

RAİF DEMİR-GÜNEY ŞARK

27-HYB-24

FESİH

TS 12047

9.06.2017

Talimata Aykırılık

METİN KALKAN - TEKNOSA KLİMA

27-HYB-544

FESİH

TS 12850 -- TS 10079

9.06.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

6112/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ROTA HİZMET ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

33-HYB-941

TS 11497

02.06.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ÖZANADOLU OTOMOTİV İNŞAAT-TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MERSİN YENİHAL ŞUBESİ

33-HYB-961

TS 12047

07.06.2017

FİRMA İSTEĞİ

LCD ELEKTRONİK-ALİ SEYDİ BOZAY

33-HYB-491

TS 12498  TS 12134

TS 10079  TS 10956

07.06.2017

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

33-HYB-830

TS 12498  TS 10956

TS 10079  TS 12134

TS 12739

07.06.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

DİRİM MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV PETROL NAKLİYAT İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

33-HYB-364

TS 13168

07.06.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

C.P. CİHAN PVC İNŞAT MALZEMELERİ HAYVANCILIK GIDA MADDELERİ PETROL ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-310

TS 12558

07.06.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

UZUNOĞLU PEYZAJ MİMARLIĞI SERA İNŞAAT BİLGİSAYAR NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

33-HYB-835

TS 12652  TS 12868

TS 12866  TS 12706

07.06.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

YAPI-SAN PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

33-HYB-63

TS 12558

07.06.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYKÜ MÜHENDİSLİK İÇME SUYU BAKIM ONARIM DAĞITIM EMLAK PROJE İNŞAAT TURİZM PETROL VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-841

TS 12663  TS 11939

TS 12820

07.06.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

ASYA SOĞUTMA-NURETTİN ERVÜZ Esnaf

33-HYB-936

TS 12850

07.06.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARAHANPET İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ

33-HYB-959

TS 12820  TS 11939

22.06.2017

FİRMA İSTEĞİ

MERİT PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

33-HYB-194

TS 12134  TS 12498

06.06.2017

YILLIK VİZESİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

 

Adres            : Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat: 3   AKDENİZ / MERSİN

Tel                 : 0 324 337 41 71 - 72

Faks              : 0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

6079/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             20.01.28

Toplantı Tarihi ve No    : 22.06.2017 - 162                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.06.2017 - 6709                                           DENİZLİ

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.07.2000 tarih ve 9559 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Bağardı Höyük ve yuğ Höyüğüne ilişkin tescil haritasının koordinatlı kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edildiğinin bildirildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15/06/2017 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Mahallesinde bulunan, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin kararımız eki koordinatlı kadastral haritanın uygun olduğuna, sit sınırları içerisine yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi.

 

6073/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             36.01.42

Toplantı Tarihi ve No    : 21.06.2017 - 124                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.06.2017 - 1699                                             KARS

Kars İli, Akyaka İlçesi, Çetindurak Köyünde yer alan ve tapunun 311 ve 312 parselinde kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyet ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların tescil talebine ilişkin; Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih ve 1935 sayılı yazı ve ekleri, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarih ve E.6045 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanının 08.06.2017 tarih ve 915 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Akyaka İlçesi, Çetindurak Köyünde yer alan ve tapunun 311 ve 312 parselinde kayıtlı, Herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyet ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların tescil talebine ilişkin; söz konusu taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca tescil edilmesine, söz konusu parsele “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulmasına, koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle belirlenmesi ve Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince II. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, tescilli taşınmazların bulunduğu parsel ve koruma alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

6072/1-1