3 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30113

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 03/11/2016 tarih ve 589 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2017 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Köyü Köy Yerleşik Alanı Uygulama İmar Planına ait 6 nolu plan notunun revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5987/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 231 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2017 tarih ve 1055 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi, imarın 40527 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5988/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 236 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 1145 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, imarın 45628 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5989/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 232 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 1142 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Atakent Mahallesi, imarın 45013 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5990/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 235 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 1138 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, imarın 47464 ada 1 sayılı ve 48511 ada 1 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5991/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 224 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017  tarih ve 1147 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi imarın 8757 ada 7 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5992/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 223 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 1139 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 48325 ada 1 sayılı parsel, 18232 ada 1 sayılı parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5993/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 02/03/2017 tarih ve 132 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2017 tarih ve 1099 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Balıkuyumcu Mahallesi imarın 63915 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5994/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 222 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 1135 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47301 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5995/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 228 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 1144 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 47883 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5996/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 229 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 1181 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 47884 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5997/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Yabancı Dil Belgesi, Doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük   : 0 322 338 62 85      dahili 105

                    0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 105

                    0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

 

FAKÜLTE/Y.O/MYO

TALEP EDİLEN BÖLÜM/ ANABİLİM DALI/PROGRAM

ÜNVANI

DRC.

SAYISI

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

 

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

 

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

 

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

Tıbbi Genetik Uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı)

Doçent

1

1

Çocuk Yoğun Bakım Yandal Uzmanlığı bulunmak

Tıbbi Fizyoloji

Doçent

1

1

Teratojenite konusunda deneyimli olmak

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya

Profesör

1

1

 

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

 

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Lif Bitkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Tahıllarda Verimlilik Fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Peyzaj Mimarlığı

Profesör

1

1

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doçent

1

1

"Su-Verim İlişkileri ve Bitki Büyüme Modelleri" konusunda doktora yapmış olmak ve "Direnaj Suyunun Tarımsal Sulamada Kullanımı" konusunda çalışmalar yapmış olmak

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

Ruminant Beslenme konusunda çalışmalar yapmış olmak

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

 

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Tarihi

Profesör

1

1

 

Bilgisayar Bilimleri

Profesör

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya

Yrd. Doç.

3

1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak Platin komplekslerinin sentezi ve biyolojik aktiviteleri konusunda çalışmaları olmak

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doç.

3

1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak İlaçlarda invitro - in vivo Korelasyon konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör

1

1

 

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

 

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Pazarlama

Profesör

1

1

 

Muhasebe

Doçent

1

1

 

İstatistik

Doçent

1

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçentlik unvanına sahip olmak

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika ve Güvenlik konularında çalışmaları olmak

Su Ürünleri Fakültesi

Hastalıklar

Profesör

1

1

 

İç Sular Biyolojisi

Doçent

1

1

 

Deniz Biyolojisi

Doçent

1

1

 

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Enerji

Profesör

1

1

 

İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

Laboratuvar Teknolojisi

Profesör

1

1

"Hayvan Fizyolojisi ve Toksikolojisi" alanında çalışmaları olmak

İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon

Profesör

1

1

İletişim Çalışmaları ve Medya Söylemi alanında çalışmalar yapmış olmak

Genel Gazetecilik

Doçent

1

1

Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak

Toplum ve İletişim

Doçent

1

1

Kültürlerarası İletişim alanında çalışmaları bulunmak

Medya Çalışmaları

Yrd. Doç.

4

1

Lisansüstü çalışmalarını İletişim alanlarında yapmış olmak, Gündelik Yaşam ve Televizyon konularında çalışmaları bulunmak

Toplum ve İletişim

Yrd. Doç.

3

1

Lisansüstü çalışmalarını Toplumbilim alanında yapmış olmak

Genel Gazetecilik

Yrd. Doç.

3

1

Doktorasını Gazetecilik Anabilim dalında yapmış olmak Medya Okuryazarlığı konusunda çalışmaları bulunmak

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Profesör

1

1

 

Din Eğitimi

Doçent

1

1

 

Tefsir

Doçent

1

1

 

 

Toplam

Profesör                  : 18

Doçent                    : 19

Yardımcı Doçent    : 5

5845/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA NO

FİRMA ADI

ADRESİ

BELGE NO VE FESİH TARİHİ

STANDARD NUMARASI

FESİH SEBEBİ

1

ANADOLU EMLAK-SEDAT SÖNMEZ Esnaf

SULARBAŞI MAHALLESİ KEPENEK CADDESİ No:5 C/-/ SİVAS MERKEZ

58-HYB-360

23.03.2017

TS-11816

FİRMA İSTEĞİ

2

AYŞE ÇİLEM ÇINARGİL ÇINARGİL OTOMOTİV SAHIS

GÜLTEPE MAH.37/A BLOK 37 SAN. Sk.6/A / SİVAS

58-HYB-340

10.04.2017

TS-12047

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞİNDAN

3

EMİN EMLAK - CEMAL YAVUZ ESNAF

ÇARŞIBAŞI MAHALLESİ NALBANTLARBAŞI CADDESİ No:36 A/- / SİVAS MERKEZ

58-HYB-342

10.04.2017

TS-11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

4

ER OTOMOTİV EĞİTİM ÖĞRETİM AKARYAKIT İNŞAAT YATIRIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİŞEHİR MAH. KAYSERİ CAD. 1.KM

58-HYB-3

10.04.2017

TS-12820

TS-11939

ARA KONTROL OLUMSUZ

TALİMATA AYKIRILIK

5

UMUT EMLAK-HÜSEYİN KONCUK

ECE MAHALLESİ HAYRİ SIĞIRCI CADDESİ No:3 A/-

58-HYB-344

10.04.2017

TS-11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

6

ALİ AKAR-AKARLAR PETROL SAHIS

YENİ CAMİ MAH. M. HABİP SOLUK CAD. NO:5 ZARA

58-HYB-348

25.05.2017

TS-11939

TS-12820

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

7

ASLANLI YAPI MİMARLIKMÜHENDİSLİK İNŞAAT EMLAK MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ÇARŞIBAŞI MAH.HİKMET IŞIK CAD.14/B-MERKEZ/ SİVAS / SİVAS

58-HYB-314

25.05.2017

TS-11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

8

KIZILDAĞ TURİZM SEYH. TRM. VE HAYV. PETR. GIDA İNŞ. NAKL. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

DURUCİN MAH. SİVAS-ERZİNCAN BULVARI NO:258 İMRANLI

58-HYB-243

25.05.2017

TS-12820

TS-11939

ARA KONTROL OLUMSUZ

TALİMATA AYKIRILIK

9

KORKMAZ İNOKS MEDİKAL HASTANE EKİPMANLARI ENDÜSTRİYEL KROM ÇATI VE CEPHE KAPLAMA PANEL İMALATI HAVALANDIRMA ISITMA SOĞUTMA ELEKTRİK MAKİNA TARIM HAYVANCILIK İNŞ. İML. İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 11. KISIM 9.SOK. NO:11

58-HYB-258

17.05.2017

TS-13343

TS-12887

BELGE BİRLEŞTİRME

10

SERVET TAŞLIK

KARŞIYAKA MAH. ÇEVREYOLU ÜZERİ NO:2 KANGAL

58-HYB-261

29.05.2017

TS-8986

FİRMA İSTEĞİ

11

ORKA OTO TİCARET VE A.Ş.

ERZURUM YOLU 6.KM NO:72

58-HYB-255

13.06.2017

TS-12047

FİRMA İSTEĞİ

12

MOLLA AKARYAKIT TAŞ. TRZM. GIDA İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

BAHÇE İÇİ KÖYÜ GÜRÜN

58-HYB-214

29.06.2017

TS-12820

TS-11939

ARA KONTROL OLUMSUZ

TALİMATA AYKIRILIK

13

ALTINSOY MOTORLU ARAÇ. PET. ÜRÜN. TRM. VE HAYV. GIDA MAD.SAN. VE TİC. A.Ş. - SİVAS ŞUBESİ

ÜÇLERBEY MAH. ÇEVREYOLU ÜZERİ OTOGAR KARŞISI

58-HYB-34

29.06.2017

TS-12047

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

5975/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ