2 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30112

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, Yabancı Dil (İngilizce metin çevirisi) Sınavına alınacaklardır. Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 16 Temmuz 2017’dir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ PROGRAM

KADRO ÜNVANI

KADRO ADEDİ

UZMANLIK ALANI

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Doktora derecesini Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak. İşletim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği ve İletişim Ağları Güvenliği alanlarında eğitim, araştırma, proje ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Doktora derecesini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Çelik ve Kompozit Yapılar ve Tasarım alanında eğitim, araştırma, proje ve yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Prof. Dr.

1

Doktora derecesini Uluslararası Ticaret ve Finans alanında almış olmak. İşletme Yönetimi, Muhasebe, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Prof. Dr.

1

Doktora derecesini İşletme-Pazarlama bilim alanında almış olmak. Pazarlama Organizasyonu, Endüstriyel Müşteri Memnuniyeti, Pazarlama Performansı, Endüstriyel Pazarlama alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini İşletme bilim alanında almış olmak. Pazarlama, Markalar ve Markalaşma, Marka Yönetimi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Mimarlık Bina Bilgisi alanında almış olmak. Mimarlık ve İç Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik

Doç. Dr.

1

Doçentlik derecesini Müzik bilim alanında almış, Kompozisyon, Orkestrasyon, Enstrüman Bilgisi alanlarında uzmanlaşmış, ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında almış olmak. Marka İletişimi, Reklam Analizi, Sosyal Medya Reklamcılığı alanlarında eğitim, araştırma, yayınlar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini İletişim Bilimleri alanında almış olmak. Sinema ve Görsel Anlatım, Film Kültürü, Sinema Tarihi ve Video Yapımı alanlarında eğitim, araştırma, yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora derecesini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Yapılarda Kazısız ve Tahribatsız Teknolojilerin Kullanımı alanında uzmanlaşmış, ilgili alanlarda proje, araştırma ve yayınlar yapmış; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri alanlarında almış olmak. Bilgisayar Bilimleri, Programlama, Gömülü Sistem Yazılım Mühendisliği alanlarında eğitim, araştırma, yayınlar yapmış; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Gazetecilik alanında almış olmak. Çevrimiçi Habercilik, Radyo-TV Haberciliği alanlarında eğitim, araştırma, yayınlar yapmış; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora derecesini İşletme bilim alanında almış olmak. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Piyasa Mikroyapısı ve Türev Ürünler alanlarında eğitim, araştırma, yayınlar yapmış; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans derecesini Yapı Fiziği, Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olmak. Aydınlatma ve Aydınlatma Kontrol Sistemleri alanlarında eğitim, araştırma, yayınlar yapmış; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Bulanık Mantık, Gömülü Sistemler ve Bilgisayar Ağları alanlarında uzmanlaşmış, ilgili alanlarda araştırma ve yayınlar yapmış; tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora derecesini İşletme bilim alanında almış olmak. İşletme Yönetimi alanında eğitim, araştırma, yayınlar yapmış; Finans ve Dış Ticaret alanlarında tercihen akademik iş tecrübesine sahip olmak.

5948/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ