1 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30111

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 


 

 


 


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR VE YARDIMCI DOÇENT İLANI)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adaylardan profesör kadrolarına başvuracakların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, (4) dört adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

Olasılık esaslı analizlerin biyomekanik uygulamaları üzerine çalışma yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç

1

3

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

1

4

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

 

5899/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının;  nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)  anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kişilere sınav sonuçları ayrıca bildirilecektir).

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 17.07.2017 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları    : www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres                   : Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

                             No:1 Avcılar/İstanbul  --  Tel: 0212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Turizm Rehberliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Ticaret (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Sosyoloji

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Psikoloji

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Psikoloji (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Ekonomi ve Finans

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Ticaret

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Yönetim Bilişim Sistemleri

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak. Video reklamcılık, basılı reklamcılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1

-

1

Medya ve İletişim Sistemleri

İlgili alandan doktorasını almış olmak. Grafik tasarımı, grafik animasyon ve masaüstü yaratıcılık gibi alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

-

-

1

Gastronomi

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

1

Gastronomi (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyal Hizmet

İlgili alandan veya sosyoloji alanından doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

-

3

Restorasyon ve Konservasyon

İlgili alandan doktorasını almış olmak.

-

-

1

Uçak-Gövde ve Motor Bakım

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

1

Lojistik

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

1

Uluslararası Ticaret

İlgili alandan doktorasını almış olmak.

-

-

2

Bankacılık ve Sigortacılık

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

2

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alandan doktorasını almış olmak.

-

-

1

İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

2

Endüstri Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

3

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

2

Mekatronik Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

3

Mimarlık

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

2

Mimarlık (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

3

Biyomedikal Mühendisliği

İlgi alandan doktorasını almış olmak.

-

-

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İç Mimarlık

Doçentliğini veya doktorasını mimarlık ya da iç mimarlık alanında yapmış olmak.

1

-

1

İletişim Tasarımı

Doçentliğini veya Sanatta yeterliliğini resim alanında yapmış olmak.

1

-

2

Grafik Tasarım

Doktorasını veya Sanatta yeterliliğini resim ya da grafik alanında yapmış olmak.

-

-

4

Sinema ve Televizyon

Doktorasını veya Sanatta yeterliliğini sinema ve televizyon alanında yapmış olmak.

-

-

2

Moda ve Tekstil Tasarımı

Doktorasını veya Sanatta yeterliliğini sinema ve televizyon alanında yapmış olmak.

-

-

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

2

2

2

Rekreasyon

İlgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

2

2

2

Antrenörlük Eğitimi

İlgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

2

2

2

Spor Yöneticiliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

2

2

2

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Klinik Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

3

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Klinik Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

3

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olup, yüksek Lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Dil ve Konuşma Terapisi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Dil ve Konuşma Terapisi ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olmak, yüksek Lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, yüksek Lisans veya doktorasını Odyoloji ile ilgili

alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını Ortez Protez  ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Perfüzyon Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak,  yüksek lisans veya doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Patoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

-

-

3

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

-

-

1

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

5978/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/ Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına başvuru yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  01.07.2017

Bitiş Tarihi           :  15.07.2017

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

1

1

Elastomerik Esaslı Bazı Ölçü Maddelerinin Reolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ile Materyallerin Renk Stabilitesi konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Biyokimya alanında doçentliğini almış olmak ve Kararlı ve Kararsız Anjina Pektoris Olgularında Alfa Tokoferol Desteğinin Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine etkileri ile Obezitede Er Stres Mekanizmaları ve İnflamazom Aktivasyonu Aracılı Hepatosit Piropitotik Hücre Ölümü konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Mukoadezif Vajinal Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Doçent

1

1

BexZn(1-x) O/ZnO heteroyapılarında iki boyutlu elektron gazının incelenmesi ve armchair ve zigzag grafen nanoribbonların elektronik özellikleri konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Doçent

1

1

Avrupa bilgisayar yetkinlik sertifikası (ECDL) konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak ve Türkiye'de yaygınlaştırılması için sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütmüş olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim sosyolojisi alanında doçentliğini almış olmak ve politik eğitim ve eğitimin felsefi temelleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf öğretmenliği eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve okuma yazma eğitimi ve teknoloji konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Fizik eğitimi, bilim doğası, görelilik ve kuantum fiziğinde öğrenci güçlükleri ve fizik dersine yönelik öğrenci tutumları konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Yabancı dil öğretmeninin eğitimi ve yabancı dil eğitim politikaları konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Mikro iktisat, sosyal hesaplar matrisi ile çevre ve enerji konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Finansal yönetim, sigorta matematiği, proje değerleme ve uluslararası portföy yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Vergi psikolojisi ve vergilemenin ekonomik etkileri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

Nicel karar yöntemleri, bulanık veri zarflama analizi ve matematiksel modelleme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Mali hukuk, vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve uluslararası vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

İnorganik membran sentezi, sentezlenen membranların reaktör uygulamaları ve dehidrojenasyon reaksiyonları için katalizör geliştirme çalışmaları yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Yüksek gerilim tekniğinde, izolasyon tasarımında bolzmann transport denklemlerinin kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Biyodizel üretimi üzerine heterojen katalitik malzemeler tasarımı ve kimyasal kinetik konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Yardımcı Doçent

1

1

İngilizceden KPDS/ÜDS/YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve kuaterniyonların involüsyonları üzerine ve tanjant demeti (tangent bundle) üzerinde legendre eğriler üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

1

Gazali ve İbn Rüşd'e göre yaratma ile vahiy ve iman konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yardımcı Doçent

1

1

İradecilik ve din bilim ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

Süleymaniye Dar-ul hadisi ve Taşköprizâdeler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh

Yardımcı Doçent

1

1

İslam hukukunda haksız fiil sorumluluğu, yetimin şahıs ve mal varlığı üzerindeki tasarrufu ve zekâtı anlamak konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

1

1

El Cahız'ın hadis anlayışı ve nebevi öğretide estetik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Yardımcı Doçent

1

1

Tevlid nazariyesi, kelam ilmini yenileme projesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları

El Sanatları

Profesör

1

1

İşleme (el ve makine nakışları) alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Atletizm ve yetenek seçimi alanında yayın yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Doçent

1

1

İyonomerlerin elektron spin rezonans (ESR) yöntemiyle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Profesör

1

1

Sıkıştırılmış spin durumları ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Nanoakışkanlar ve ısı borusu üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Pediatrik nöroşirürji alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Nörootoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

Elektromanyetik kirlenme ile radyofrekans radyasyonun kan-beyin bariyerine etkisi konularında çalışmaları olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ingilizce biyofizik dersi vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Kardiyovasküler cerrahi anestezisi ve transözefagial ekokardiyografi konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil servis ve adli vakalar ile geriatrik aciller konularında çalışmaları olmak.

5973/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

09.06.2017 gün ve 2017/129 ceza kararı

Recep TAŞDEMİR- Hilmi Hatice Aksoy Ortaokulu Öğretmeni (Emekli)

1 - Okul Müdürü Yasemin KOCAMAN'a karşı takındığınız tavır, tutum ve davranışlarla okulun idaresini zor durumda ve çaresiz bıraktığınız, Velileri idareye karşı kışkırtıcı söz ve davranışlarda bulunduğunuz,

İddiası sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-e maddesi gereğince "UYARMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

5968/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.05.2017 gün ve 103 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 gün ve 1262 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95232 nolu adanın kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5952/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ