29 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30109

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İLAVE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Muğla Dalaman Hava Limanı Başmüdürlüğünden:


ÇOK EKLEMLİ İZOKİNETİK TEST KUVVET VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


ARABA TAŞIMA VAGONLARININ İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 80 ADET PARABOLİK SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

TKİ Eli Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ 2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ 2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ ATIK SU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF TESİS VE BORU HATLARININ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SOĞUTMA KULESİNİN BAKIM, ONARIM VE İYİLEŞTİRMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:


1 ADET DİZEL JENERATÖR SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK


DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ RÖLE KUTUSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


MARTOPİKÖR İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 600 ADET ELASTOMERLİ SÜPER TAMPON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Equipment for Family Planning Support Materials & Vitamin and Supplements Location - Turkey


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Bilindiği üzere İdare tarafından MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. sermayesinde bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait %21,26 oranındaki (A) grubu imtiyazlı hissenin “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 23.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 13.07.2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 24.08.2017’ye kadar uzatılmıştır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

5921/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Bilindiği üzere İdare tarafından “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi’nde bulunan Taşucu Limanı’nın (Liman Alanı ve Lojistik Tesis Alanı) 36 yıl süreyle ‘İşletme Hakkının Verilmesi’ ve geri sahasının (Sanayi Tesis Alanı) ‘Satış’ yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesini” teminen 07.04.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 21.07.2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 24.08.2017’ye kadar uzatılmıştır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

5920/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Bilindiği üzere, İdare tarafından Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait “Güllük Liman Sahası” 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 13.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 21.07.2017 olarak belirlenmiştir.

Bu süreçte İdaremizce yapılan çalışma ve değerlendirmeler neticesinde Güllük Liman Sahasının 36 yıl olan işletme hakkı süresi 45 yıl olarak değiştirilmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

5919/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamıza ait yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve pancar işleme kampanyası süresince periyodik bakımları ile gerekmesi halinde 2017 yılı damgalama işlemlerinin yapılması işidir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/321351

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                   :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamıza ait 33 adet kantarın bakım, onarım ve pancar işleme kampanyasında periyodik kontrollerinin yapılması.

b) Yapılacağı yer                                 :  Burdur Şeker Fabrikası ve Ziraat bölge Şefliklerine bağlı kantarlar

c) İşin süresi                                       :  Kampanya öncesi kantarların bakım ve onarım işleri 30 günde yapılacaktır. Yaklaşık 100(± %20) gün sürecek kampanya süresinde 15’er günlük periyotlar halinde kontroller yapılacaktır. Ayrıca gerekmesi halinde 2017 yılı damgalama işlemleri yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  11/07/2017 Salı günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 11/07/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5882/1-1


AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis Ticari Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve İhale Ek Şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI (Top)

NEYE GÖRE ALINACAĞI

GRUP 1 : KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

 

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı

(I. Hamur, 80 gr/m2, A4, )

850.000

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve İhale Ek Şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.07.2017 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5918/1-1


İLAVE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Muğla Dalaman Hava Limanı Başmüdürlüğünden:

DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı İlave Araç Altı Görüntüleme Sistemi alımı 4734-3 g sayılı DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/309365

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü, 48780 HAVALİMANI, - DALAMAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 252 281 1348 - 0 252 281 1333

c) Elektronik Posta Adresi            :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 Adet Araç Altı Görüntüleme Sistemi Alımı (Montaj ve İşletmeye Alma Dahil)

b) Teslim yeri                               :  DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Giriş Nizamiye Kontrol Noktasına

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme tarihi itibari ile 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Binası 2. Kat Toplantı Salonu Dalaman/MUĞLA

b) Tarihi ve saati                           :  25.07.2017 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği Teknik Şartname ek-5’de belirlenen yedek malzeme listesi.

4.1.6. Teknik Şartnamenin 8.24. maddesinde istenilen proje,

4.1.7. Teknik Şartnamenin 9.2. – 9.3. - 9.4. maddelerinde istenilen açıklamalar.

4.1.8. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İş bitiminde As-BUİLT projeler 2 takım olarak hazırlanacak ve idareye teslim edilecektir.

4.4. Söz konusu sistemi güvenlik açısından önem arz ettiği için Yüklenici kesin kabul tarihinden itibaren 2 yıl garanti süresi verecek ve garanti süresi içerisinde çıkabilecek arızalara en geç 48 saat süre içerisinde müdahale edecektir. Arızaya geç müdahale edilmesi durumunda veya giderilmemesi durumunda ihale dokümanı, 4734-3 g DHMİ İhale Yönetmeliği ve 4734 İhale Kanunu çerçevesinde ceza hükümleri uygulanır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlük Binası, 1. Kat Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlük Binası, 1. Kat Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA (Kurumdan) ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu 48780 Dalaman/Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5856/1-1


ÇOK EKLEMLİ İZOKİNETİK TEST KUVVET VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 Adet Çok Eklemli İzokinetik Test Kuvvet ve Değerlendirme Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2017/316562

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası             :  (342) 360 11 85 - (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                 :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Çok Eklemli İzokinetik Test Kuvvet ve Değerlendirme Sistemi

b) Teslim [yeri/yerleri]                     :  Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi MYO Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                 :  Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                              :  24/07/2017 Pazartesi günü saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 (Elli) Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5877/1-1


ARABA TAŞIMA VAGONLARININ İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 80 ADET PARABOLİK SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/317280

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  80 adet Parabolik Susta

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 18.07.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5789/1-1


İPTAL İLANI

TKİ Eli Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait olup 17.06.2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3. sıradaki 1 Kalem Mobil Vinç Alımı ihale ilanı 28.6.2017 tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir. İlgililere ilanen duyurulur

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

3-

1 Kalem Mobil Vinç Alımı

300882

2016-1551

11.07.2017-15.00

90 Gün

5878/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Gedikkaya Mahallesi, 335 ada, 4 nolu parseldeki 3237.89 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - İhale 11 Temmuz 2017 Salı günü saat 14:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 7.285.446,77 TL’dir. Geçici teminat 218.563.40 TL’dir.

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00 - 16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 300 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

c) Noter onaylı imza sirküleri

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2017 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

d) İmza sirküleri

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.

6 - Teklifler, en geç 11 Temmuz 2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5847/1-1


FABRİKAMIZ 2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/314983

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km   Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya döneminde her vardiyada 8 kişi olmak üzere toplam 24 işçi ile Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taş, çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve yıkanmış pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi alınıp şeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak ve bu işlemler Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yaptırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  11.09.2017 ile 11.12.2017 tarihleri arası olup (Tahmini 92 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  12.07.2017 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5774/1-1


FABRİKAMIZ 2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ ATIK SU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2017/314962

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km   Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işi Hizmet Alımı.

                                                     9 Personel ile Tahmini 180 gün

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  İşe Başlama Tarihi: 15.09.2017

                                                     İş Bitim Tarihi       : 13.03.2018

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  11.07.2017 Saat: 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5775/1-1


MUHTELİF TESİS VE BORU HATLARININ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:

Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının yenilenmesi hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve / veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/304707

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Cumhuriyet Caddesi   Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası         :  0 356 275 35 30   Pbx.- 0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi             :  turhalseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının yenilenmesi

                                                         Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                          :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                           :  10/07/2017 Pazartesi günü, Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. (İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez, İhale Sadece yerli isteklilere açıktır.)

5738/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmetleri alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/315511

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eski Erzurum Yolu 8. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası   :  0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ağrı Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında ± % 20 Toleranslı 2 Ay Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Günlük 33 Kişi,                ± % 20 Toleranslı 10 Ay Kampanya Haricinde (Cumartesi, Pazar Hariç) Günlük 5 Kişi ile Kristal Şeker Tahmil Tahliye işinin yürütülmesi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası

b) İşin Süresi                          :  1 Yıl

c) Tarihi ve saati                     :  11.07.2017 - 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YüzTL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 11.07.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5916/1-1


SOĞUTMA KULESİNİN BAKIM, ONARIM VE İYİLEŞTİRMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız meydan sahasında bulunan 2 adet su soğutma kulesinin bakım, onarım ve iyileştirmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/297325

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Sivrihisar Cad. No. 195   Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

c) Elektronik posta adresi             :  eskisehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Soğutma Kulelerinin bakım, onarım ve iyileştirmesi İşleri.

b) Yapılacağı yer                          :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşme imzalanmasını müteakip idarece belirlenecek Tarihte işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  İşin süresi, işin başlangıcından itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                           :  11.07.2017 Salı günü, Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2- Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.3- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.4- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.5- Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- İş deneyim belgeleri;

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya montaj, demontaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11.07.2017 Salı günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5476/1-1


1 ADET DİZEL JENERATÖR SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ZONGULDAK

1 - Kurumumuzda mevcut 1 adet Dizel jeneratör satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarihi

Saati

İhale bedeli TL

Dizel Jeneratör

(1000 KVA, 550 V.) İşbir marka

1 adet

13.07.2017

15.00

70.000,00

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da TTK Ankara Misafirhanesi 7.cad. (Aşkaabat cad.) 19. sk. No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinden temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

5903/1-1


DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ RÖLE KUTUSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ ve RÖLE KUTUSU alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/312047

Dosya no                                   :  1722049

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın              :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Devre kesici ünite ve röle kutusu: 2 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Elektrik Atölyesi ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip; 45 gün içinde Yüklenici tarafından teslim edilecek numunenin uygunluk raporu tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125   ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  10/07/2017 Pazartesi günü Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Devre Kesici Ünitesi Röle Kutusu ve Devre Kesici Ünitesi için toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10/07/2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5843/1-1


MARTOPİKÖR İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Martopikör 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/315592

Dosya no                                      :  1726050

1 - İdarenin:

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                         Faks : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             :

2 - İhale Konusu Malın                 :

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Martopikör (100 adet)

b) Teslim yeri                               :  TTK Üzülmez T.İ.M., Armutçuk T.İ.M. ve Karadon T.İ.M. ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                              :  İşe başlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  12.07.2017 ÇARŞAMBA günü Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Firmalar, makinaların yürürlükteki ATEX direktifi, standart ve normlara uygun olarak Grup-1 metan gazlı ortamda kullanılabileceği belirtilen AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration of conformity) ve onaylanmış kuruluştan alınmış belgelerini teklifleri ya da teslimatla birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 12.07.2017 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5844/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 600 ADET ELASTOMERLİ SÜPER TAMPON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/315813

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  600 ADET ELASTOMERLİ SÜPER TAMPON

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 14.07.2017 günü ve saat 11.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5767/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI BELGELİ RGNS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                 :  2017/315796

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                        :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  2 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 14.07.2017 günü ve saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5768/1-1


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Equipment for Family Planning Support Materials & Vitamin and Supplements

Location - Turkey

1 - Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/02

2 - Procedure

Open

3 - Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities

4 -Financing

IPA budget item 27.09.2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union

5 - Contracting authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey, Turkish Public Health Institute Union, Ankara/Turkey

 


CONTRACT SPECIFICATIONS

6 -Description of the contract

The purpose of this contract is supply (all lots), delivery (all lots), unloading (all lots), warranty (all lots) of the following supplies; Vitamin D Preparations, Iron Supplements, Condoms, Intrauterine Device (IUD), Oral Hormonal Contraceptives (OHC), Injectable Contraceptives.

7 - Number and titles of lots

6 lots

Lots titles:

01 Vitamin D preparations

02 Iron supplements

03 Condoms

04 IUD

05 OKS

06 Enjectable Contraseptive

 


TERMS OF PARTICIPATION

8 - Eligibility and rules of origin

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping – consortium - of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). Participation is also open to international organisations.

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.

9 - Grounds for exclusion

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide.

10 - Number of tenders

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.

11 - Tender guarantee

Tenderers must provide a tender guarantee of for the lots with the amount stated in the table below when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer[s] upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.

 

Lot number

Amount of tender guarantee (€)

Lot 1

140.000

Lot 2

No tender guarantee is required.

Lot 3

80.000

Lot 4

400.000

Lot 5

150.000

Lot 6

150.000

 

12 - Performance guarantee

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 5 % of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender.

13 - Information meeting and/or site visit

No information meeting is planned

14 - Tender validity

 

IMPLEMENTATION OF TASKS

 

Delivery

Laboratory Testing

Issuance of provisional acceptance

(after laboratory testing process)

1st Phase

2nd Phase

3rd Phase

LOT 1

January / 2018

January / 2019

NA

60 days

30 days

LOT 2

January / 2018

January / 2019

NA

60 days

30 days

LOT 3

January / 2018

January / 2019

NA

60 days

30 days

LOT 4

January / 2018

January / 2019

NA

60 days

30days

LOT 5

January / 2018

January / 2019

NA

60 days

30 days

LOT 6

June / 2018

January / 2019

June / 2019

60 days

30 days

 

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of the instructions to tenderers).

15 - Period of implementation of tasks

The implementation period will last 30 calendar days, starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of Provisional Acceptance.

 

SELECTION AND AWARD CRITERIA

16 - Selection criteria

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors:

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for which accounts have been closed.

The selection criteria for each tenderer are as follows for all lots:

The average annual turnover of the tenderer in the last five financial years must be equal or exceed of the tenderer's financial offer.

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

Tenderer must be submitted a work certificate under 2 contracts at least 20% of the financial offer for each lots.

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.

Capacity-providing entities:

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links, which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority.

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

17 - Award criteria

Price

 

TENDERING

18 - How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from the following Internet address:

www.saglik.gov.tr

The tender dossier is also available from the Contracting Authority. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to

e-mail: procurement@sihhatproject.org

Postal addresses: Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 3/5 Demirtepe/Kızılay/Ankara, Turkey

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the www.dgmarket.com and Beneficiary’s website; www.saglik.gov.tr.

19 - Deadline for submission of tenders

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority:

Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 3/5 Demirtepe / Kızılay / Ankara, Turkey

12.00 noon (Local Time- Turkey) on 05.09.2017

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

20 - Tender opening session

02.00 p.m. (Local Time – Turkey) on 05.09.2017 in the premises of Contracting Authority,

Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 3/5 Demirtepe / Kızılay / Ankara, Turkey

21 - Language of the procedure

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

22 - Legal basis

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action. See Annex A2 of the Practical Guide.

23 - Additional information

N/A.

1 Please state any specificity that might have an impact on rules on participation (such as geographic or thematic or long/short term).

5879/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Beylerbeyi

N38c-13c/4c

901

2

2.420,85 m²

Konut (E: 1.80 Yençok: Serbest)

725,00.- TL

1.755.116,25.- TL

52.653,49.- TL

12.07.2017 Çarşamba günü, Saat 15.00

Beylerbeyi

N38c-13c/4c

901

3

3.362,94 m²

Konut (E: 1.80 Yençok: Serbest)

700,00.- TL

2.354.058,00.- TL

70.621,74.- TL

Beylerbeyi

N38c-13c/4c

901

4

3.440,06 m²

Konut (E: 1.80 Yençok: Serbest)

725,00.- TL

2.494.043,50.- TL

74.821,31.- TL

Beylerbeyi

N38c-13c/4c

901

5

2.453,68 m²

Konut (E: 1.80 Yençok: Serbest)

725,00.- TL

1.778.918,00.- TL

53.367,54.- TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.- TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2017 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

5727/1-1