28 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30108

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Samsun İli, Atakum İlçesi, İstiklal Mahallesi, 20İ-1C Pafta, 134 Ada, 1 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Cafer DEVELİ”nin Yetki Belgesi Numarasının (0055112573993121);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8995 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5795/1/1-1

—————

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 5387 Ada, 26 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Muslihittin Kayhan AVANOĞLU”nun Yetki Belgesi Numarasının (0071110241185320);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8992 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5795/2/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 025-A-10-D-1-B Pafta, 2070 Ada, 06 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “BOZHANE Yapı İnş. ve İnş. Malz. Eml. Tur. Taş. Tek. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315639215057);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Aydoğan BOZKURT’un yetki belge numarasının (0007110090652365) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve iptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8998 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5795/3/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Ahi Mesut Mahallesi, 46166 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Abdulcebbar İpek İnş. Pro. Eml. Gıda Hayv. Nakl. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311844180567);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket Müdürü Abdulcebbar İPEK’in yetki belge numarasının (0006110289040248) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8990 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5795/4/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Ege Mahallesi, 39450 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Halit BOĞA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006110309840130);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8991 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5795/5/1-1

—————

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Rumeli Caddesi, 5669 ada, 18006 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığınca tespit edilen yapı müteahhidi Övülmüşler Yapı Bilişim Turizm Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034311276627102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Ali UZUNAL’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8984 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5795/6/1-1

—————

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi, 30L-1B pafta, 581(eski 135) ada, 40 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratlı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yaşar YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0059110173283257);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8986 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5795/7/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

Böl. Anabilim/Anasanat Dalı

Doç.

Yrd. Doç.

Açıklamalar

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Fıkıh

1

 

Şafii’nin görüşleri ve Şebeh kıyası konularında çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

1

 

Eğitim bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

KESKİN MESLEK Y.O.

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

 

Kişisel satış alanında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hukuk Bilimleri

 

1

Ulus-Devlet ve Ulusçuluk konularında çalışma yapmış olmak.

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

 

1

Kredi Temerrüdü konusunda çalışma yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon

 

1

Rekreasyon bölümü mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Rekreasyon alanında yapmış olmak. Tenis branşında antrenörlük belgesi sahibi olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği

 

1

Doktorasını Fiziksel Aktivite konusunda yapmış ve bu konuda çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik

 

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

1

Eğitimsel amaçlı internet kullanımında telif hakları ve görev yükü konularında çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

Mali Hukuk

 

1

--

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku

 

1

--

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği Bölümü

Otomotiv

 

1

Motorlarda 3 boyutlu silindir içi yanma modellemesi, 1 boyutlu motor modellemesi ve motor testi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yöneylem Araştırması

 

1

Trijenerasyon sistemlerinin modellenmesi, Karma modelli montaj hattı dengelenmesi ve elektrik üretim planlamasında çok amaçlı optimizasyon yaklaşımı konularında çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Veterinerlik Genetiği

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Doktorasını Veterinerlik Zooteknide yapmış olmak ve Hasak ve Hasmer koyunlarında çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bilimleri Bölümü

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Doktorasını Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında yapmış olmak ve ineklerde kistik ovaryumların etiyolojisine büyüme faktörlerinin etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

Veterinerlik Fizyolojisi

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Doktorasını Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak ve endokrin bozucu bileşikler ile luteal hücre kültürü üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

3

13

 

5777/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Profesör kadrosuna başvuracaklar için

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı) ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

Unvan

Derece

Adet

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Açıklama

1

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri /Tıbbi Biyokimya

Akciğer kanserlerinde NGAL ekspresyonu ve apoptozisle ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

2

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri / Göz Hastalıkları

Üveitik hastalarda göz içi basıncı yükselme sıklığı ve cerrahi müdahalesine ilişkin çalışma yapmış olmak

3

Yardımcı Doçent

4

1

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi/ Müzik

Türk Halk Müziği ve Bozlaklar üzerine çalışma yapmış olmak

4

Yardımcı Doçent

3

1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği/Bilgisayar Yazılımı

Çevrimiçi sınav modeli ve bilgisayarlı uyarlanabilir sınav sistemleri geliştirilmesi konularında çalışma yapmış olmak.

5

Yardımcı Doçent

4

1

Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Psikolojik ölçme araçlarının uyarlanması ve bilgisayarlı bireyselleştirilmiş test uygulamasının geliştirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

5860/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 28 Haziran - 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlıklara ve Enstitü Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM/

ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doçent (2)

1

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doçent (3)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Analitik Kimya

Profesör (4)

1

Radyofarmasi

Yrd. Doçent (5)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Antropoloji

Profesör (6)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent (7)

1

Sosyoloji

Doçent (8)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör (9)

1

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör (10)

1

FEN FAKÜLTESİ

 

Anorganik Kimya

Profesör (11)

1

Botanik

Doçent (12)

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör (13)

1

Resim

Doçent (14)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent (1) (15)

1

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (16)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmet

Profesör (17)

1

Pazarlama

Doçent (1) (18)

1

İktisat Politikası

Yrd. Doçent (Türkçe) (19)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Devreler ve Sistemler

Profesör (1) (20)

1

Elektronik

Profesör (1) (21)

1

Otomotiv

Doçent (1) (22)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Diyetetik

Profesör (23)

1

Ergoterapi

Yrd. Doçent (24)

1

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör (Türkçe) (1) (25)

1

Biyoistatistik

Profesör (İngilizce) (1) (26)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (27)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (28)

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör (Türkçe) (1) (29)

1

Genel Cerrahi

Profesör (İngilizce) (1) (30)

1

Genel Cerrahi

Profesör (İngilizce) (1) (31)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1) (32)

1

Kulak Burun Boğaz

Doçent (Türkçe) (1) (33)

1

Radyasyon Onkolojisi

Doçent (Türkçe) (1) (34)

1

Anatomi

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (35)

1

Biyoistatistik

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (36)

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (37)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent(Türkçe) (1) (38)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (39)

1

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

 

Yrd. Doçent (1) (40)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

Prevantif Onkoloji

Profesör (1) (41)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Trombositten Zengin Fibrin (TZF), kemik yara iyileşmesi ve sintigrafi konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Epidemiyoloji, Toplum Ağız - Diş Sağlığı, Geriatrik Diş Hekimliği ve Dental Materyaller konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4 - Eczacı ve Analitik Kimya doçenti olmak, Kromatografi - Elektrokimya alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5 - Eczacı olmak, Radyofarmasi alanında doktora yapmış olmak, beyin görüntülemede ilaç taşıyıcı sistemler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

6 - Biyolojik Antropoloji alanında doçent unvanına sahip olmak, doktora derecesini Antropoloji alanında almış ve iskelet biyolojisi konusunda uzmanlaşmış olmak.

7 - Türkmen Türkçesi alanında çalışmalar yapmış ve deneyimli olmak.

8 - Etnik Sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

9 - İnsan bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik, çevrimiçi öğrenme ve eğitsel bilgisayar oyunları konularında çalışmalar yapmış olmak.

10 - Doçent unvanını Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak ve erken çocukluk eğitiminde sürdürülebilir gelişme için eğitim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11 - Doçentlik unvanını Anorganik Kimya alanında almış olmak.

12 - Bitki fizyolojisi - fotosentez ve Klorofil a flüoresansı konularında çalışmalar yapmış olmak.

13 - Ticari amaçlı mekanlar konusunda çalışmalar yapmış olmak ve doktora sonrası en az 4 ay bu konuda yurtdışında çalışmış olmak.

14 - Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Resim) alanından almış olmak.

15 - Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Kırsal bölge halkının sağlık durumu ve okul sağlığı hemşireliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

16 - İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve en az 4 ay süreyle yurtdışı deneyimine sahip olmak.

17 - Sosyal Hizmet alanında doktora derecesine sahip olmak ve doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

18 - Lisans derecesini İşletme alanından almış olmak, Pazarlama alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Pazarlama konusunda doktora tezi yazmış olmak. Doçentlik unvanını Pazarlama Bilim Dalından almış olmak.

19 - İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.

20 - Biyomekanik sistemler, protez ortez elektroniği ve yapay zeka uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

21 - FPGA, gömülü sistemler ve gerçek zamanlı veri işleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

22 - Bütünleşik taşıt dinamiği kontrolü ve taşıt/lastik parametrelerinin çevrimiçi kestirimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

23 - Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

24 - Geriatrik Rehabilitasyon alanında deneyimli olmak.

25 - Beyin Cerrahi anestezisinde deneyimli olmak.

26 - Sağlık Bilimleri Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak ve Doçentlik unvanını Sağlık Bilimleri Biyoistatistik alanından almış olmak. Tıpta veri madenciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

27 - Çocuk Hematolojisi Onkolojisi uzmanı olmak, kemik iliği transplantasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28 - Çocuk Hematolojisi Onkolojisi uzmanı olmak, hemoglobinopatiler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, invaziv aspergilloz tanı ve tedavisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

30 - Yoğun Bakım Yan Dal uzmanlık belgesi sahibi olmak.

31 - Cerrahi Onkoloji Yan Dal uzmanlık belgesi sahibi olmak. Hepatopankreatobilier cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

32 - Adölesan alanında doktora derecesine sahip olmak.

33 - Endoskopik kafa kaidesi cerrahisi sertifikası sahibi olmak.

34 - Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.

35 - Plastinasyon sertifikasına sahip olmak.

36 - Biyoinformatik alanında doktora derecesine sahip olmak, metabolomik ve epigenetik konularında çalışmalar yapmış olmak.

37 - Yurtdışında en az 1 yıl süreyle dermatopatoloji eğitimi almış olmak.

38 - Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, jinekolojik onkoloji konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.

39 - Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak, temel klinik araştırma eğitimi almış olmak.

40 - Fizik tabanlı animasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

41 - Medikal Onkoloji uzmanı olmak, kanser epidemiyolojisi alanında yüksek lisans eğitimi almış olmak.

İlan olunur.

5720/1-1