21 Haziran 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30103

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Profesör kadrosu için    : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçent kadrosu için      : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Legionella konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Uyku hekimliği sertifikasına sahip olmak

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Profesör

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

 

Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji

Profesör

1

 

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Profesör

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

 

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doçent

1

 

Edebiyat Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Türk Din Musikisi

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

 

Suşehri Sağlık YO

Hemşirelik

Doçent

1

 

Gemerek MYO

Laboratuvar Teknolojisi

Doçent

1

 

5685/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

(Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat Yönetimi Bölümü

1

Sanat Yönetimi alanının tercihen Müzikoloji alanında çalışmaları olan Profesörler başvurabilirler.

Profesör

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

1

Lisansüstü çalışmalarını Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı alanlarından birinde yapmış olması.

Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

1

Okul Öncesi Eğitimi veya Sınıf Öğretmenliği alanlarından birinde en az beş yıl çalışmış olan Profesörler başvurabilirler.

Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği alanlarından birinde Profesör unvanına sahip olması. (Tercihen “Yürüme Analizi” konusunda çalışmalarda bulunmuş olması.)

Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Lisansüstü çalışmalarını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği alanlarından birinde yapmış olması. (Tercihen “Yürüme Analizi” konusunda çalışmalarda bulunmuş olması.)

Yardımcı Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Lisansüstü çalışmalarını Beslenme ve Diyetetik, Tıp (Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi biyoloji ve Genetik), Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi) alanlarından birinde yapmış olması.

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

1

Doktora derecesini, “Muhasebe ve Finansman” veya “Finans” alanından almış olması, Finans bilim alanında akademik çalışmalarda bulunmuş olması.

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

1

Doktora derecesini, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama” veya “Pazarlama” alanından almış olması, Pazarlama bilim alanında akademik çalışmalarda bulunmuş olması.

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Girişimcilik Bölümü

1

Doktora derecesini, “Yönetim Organizasyon” alanından almış olması, Girişimcilik ve İnovasyon alanlarında çalışmalarda bulunmuş olması.

Yardımcı Doçent

Hukuk Fakültesi

 

1

Doktora derecesini almış olması, Anayasa Yargısı ve Anayasa Hukuku alanında çalışmış olması.

Yardımcı Doçent

Hukuk Fakültesi

 

1

Doktora derecesini almış olması, Hukuk Felsefesinde İnsan Onuru ve Kadının Yeri konusunda çalışmış olması.

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu Ataköy Yerleşkesi

                E-5 Karayolu üzeri 34156

                Bakırköy / İstanbul

Tel        :  0 212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

5602/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ