15 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30097

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6950 ada, 6 parsel üzerindeki 928911 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 93746-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5223, Oda Sicil No: 17131), Tayfun Ali ERTAYRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13288, Oda Sicil No: 4428), Emel ATAMANER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32725) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5223, Oda Sicil No: 17131) ve Özgür Ferit AYIK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59561) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14016 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/1/1-1

—————

Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6950 ada, 7 parsel üzerindeki 928919 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 93746-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5223, Oda Sicil No: 17131), Tayfun Ali ERTAYRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13288, Oda Sicil No: 4428), Emel ATAMANER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32725) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5223, Oda Sicil No: 17131) ve Özgür Ferit AYIK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59561) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14017 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/2/1-1

—————

Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6950 ada, 8 parsel üzerindeki 928925 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 93746-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5223, Oda Sicil No: 17131), Tayfun Ali ERTAYRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13288, Oda Sicil No: 4428), Emel ATAMANER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32725) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5223, Oda Sicil No: 17131) ve Özgür Ferit AYIK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59561) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14018 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/3/1-1

—————

Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 87 pafta, 450 ada, 26 parsel üzerindeki 887087 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11465 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 915 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-4 Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mustafa Vedat ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5263, Oda Sicil No: 8520),Seyfettin BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9230, Oda Sicil No: 15694),Ayla ZAİMOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70145), İsa ÇINAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52158, Murat Can TUNA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89453), Mehmet Başar NAMLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88979), Ufuk KOYLUÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73047), Uğur ÖZCEYLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88090), Talat KILIÇ (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 36391969466), Çağlayan ALTINTAŞ’ın (Yapı Denetim Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 17765590820) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şeref YEŞİLDAĞ’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No:16859, Oda Sicil No: 25988) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14020 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/4/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Hayrabolu OSB, F18D01B3D pafta, 579 ada, 12 parsel üzerindeki 868724 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13388, Oda Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ertuğrul CAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31501) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14021 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/5/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 12/3 pafta, 8060 parsel üzerindeki 552647 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ertuğrul CAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31501) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14022 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/6/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 2 pafta, 2022 ada, 4 parsel üzerindeki 550305 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mustafa DOĞANIŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9491, Oda Sicil No: 8195), Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13388, Oda Sicil No:36066, Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12072, Oda Sicil No: 32053), Sefer BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70158), Yasin KORKMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61142), Zehra KAPUSUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:93367), Serhat YİĞİT’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73499),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ertuğrul CAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31501) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14031 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/7/1-1

—————

Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, 30.30.ŞD pafta, 43 ada, 31 parsel üzerindeki 1196093 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15147 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 2230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karınca Yapıt Yapı Denetim.Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Sabri HİDAYETOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:919, Oda Sicil No: 5166), Elif Itır PALAOĞLU KIZILCIKLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24077, Oda Sicil No:55242), Mehmet SEVÜK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:101649), Emrah ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66217), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet SEVÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:101649) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14026 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/8/1-1

—————

Akay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1131790, 1133859 ve 1246303 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Akay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Boyabat, Ticaret Sicil No: 1764, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1259), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Feyzi ABALI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18551, Oda Sicil No:38282), Nedim ÇEPNİ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18545, Oda Sicil No:12355) ve Zeynep Seda MOR’un (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37448) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14027 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/9/1-1

—————

MSY Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Selçuklu İlçesi, 20071 ada, 9 parsel üzerindeki 1267850 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) bendindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37797 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1827 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MSY Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması MSY Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hüseyin ACIYAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17447, Oda Sicil No: 20485), Talip ÇALIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22410, Oda Sicil No:25637), Lütfi Özgür NEVRUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:109052), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MSY Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin SÖĞÜT (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 109509) ve Samet TOZAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85242) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14028 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/10/1-1

—————

Balkan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 872796, 884312 ve 857151 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Balkan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7134-10094, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1002), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Balkan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mahmut BİRGÜL(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17813, Oda Sicil No:65510),Yavuz SEKMEN’in(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26458, Oda Sicil No:75163) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14032 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/11/1-1

—————

Akış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 960421, 974842 ve 936330 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Akış Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Mersin, Ticaret Sicil No: 34638, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1538), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Münevver KARSIZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20141, Oda Sicil No:21062) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14033 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/12/1-1

—————

Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 931885, 983918 ve 1000884 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Didim, Ticaret Sicil No: 4637, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1906), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Haluk Hadi UYSAL’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11347, Oda Sicil No:34017) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14035 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/13/1-1

—————

Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2295 ada, 6 parsel üzerindeki 972865 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14005-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2152 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bekir AŞÇI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23846, Oda Sicil No: 24811), Osman COŞKUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11837), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bekir AŞÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23846, Oda Sicil No: 24811), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14043 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/14/1-1

—————

Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 2103 ada, 26 parsel üzerindeki 999011 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) ve (ı) bentleri ile 3.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14005-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2152 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bekir AŞÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23846, Oda Sicil No: 24811), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bekir AŞÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23846, Oda Sicil No: 24811), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14046 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/15/1-1

—————

Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2450 ada, 4 parsel üzerindeki 1021770 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14005-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2152 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bekir AŞÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23846, Oda Sicil No: 24811), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bekir AŞÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23846, Oda Sicil No: 24811), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14047 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/16/1-1

—————

İki Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, İ25A21C2A4 pafta, 13418 ada, 23 parsel üzerindeki 1276874 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 20635 Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 536 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İki Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İki Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Orhan UÇAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2691, Oda Sicil No: 23516), Meral ERAKALIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45121) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İki Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Recep KORUYUCU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66369), Orhan UÇAR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2691, Oda Sicil No: 23516) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14050 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/17/1-1

—————

SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 43139 ada, 5 parsel üzerindeki 661286 YİBF (B Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 227219 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 646 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Sebahattin AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12054, Oda Sicil No: 18164), Kemal YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61934) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin kuruluş ortakları Sebahattin AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12054, Oda Sicil No: 18164), Mahir AYDUĞAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23440) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14052 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/18/1-1

—————

Ata-3 Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, İnegöl İlçesi, 3207 parsel üzerindeki 638736 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 66519 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 825 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata-3 Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ata-3 Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Abdurrahim AKUŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12744), Aclan GÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7549, Oda Sicil No: 11795), Ayhan TAMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14217, Oda Sicil No: 28182), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ata-3 Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Abdurrahim AKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12744) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14054 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/19/1-1

—————

Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 385 ada, 12 parsel üzerindeki 515650 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 61025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 573 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ahmet DOĞRUCA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61942), Seda ERBİL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77921), Mukaddes ÇELİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12340, Oda Sicil No: 18117), Ertuğrul BUMİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9078, Oda Sicil No: 12661), Serdar BİLGEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13595, Oda Sicil No: 31687), Savaş DEMİRCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7779, Oda Sicil No: 16516), Fatma ÖZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83177), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatih CANBAZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21733, Oda Sicil No: 60305), Cevat ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61941) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14055 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/20/1-1

—————

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 3435 ada, 3 parsel üzerindeki 659231 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Refik KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45350), Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832), Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Erol ERFİDAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14057 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/21/1-1

—————

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700718 YİBF (A Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Cemal GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830), Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832), Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Erol ERFİDAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14058 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/22/1-1

—————

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700723 YİBF (B Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Cemal GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830), Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832), Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Erol ERFİDAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14060 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/23/1-1

—————

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700727 YİBF (C Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Cemal GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830), Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832), Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Erol ERFİDAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14062 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/24/1-1

—————

Doğadan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 5072 ada, 17 parsel üzerindeki 714936 YİBF (A Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.,6. ve 27/3. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 70799 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 923 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğadan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğadan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Cengiz KAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12536, Oda Sicil No: 33012), Hasan SİVRİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16453, Oda Sicil No: 31043), Miraç MACİT’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64838), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doğadan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Sebahattin MUTLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66459), Cengiz KAHRAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12536, Oda Sicil No: 33012), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14063 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/25/1-1

—————

Doğadan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 5072 ada, 17 parsel üzerindeki 714948 YİBF (B Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 70799 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 923 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğadan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğadan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Cengiz KAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12536, Oda Sicil No: 33012), Hasan SİVRİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16453, Oda Sicil No: 31043), Miraç MACİT’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64838), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doğadan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Sebahattin MUTLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66459), Cengiz KAHRAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12536, Oda Sicil No: 33012), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14064 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/26/1-1

—————

Emak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Gemlik İlçesi, 172 ada, 30 parsel üzerindeki 792461 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4682 Ticaret Sicil No ile Gemlik Ticaret Odasına kayıtlı 1463 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Emak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Yakup ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82022), Teoman Mustafa EGE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22158, Oda Sicil No: 4407), Ertan DEMİREL’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21609, Oda Sicil No: 33957), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Emak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, İsmail Merter ERHUY (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68183), Asil YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37001), Yakup ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82022), Yasin ÖZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84608), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14083 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/27/1-1

—————

Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kastamonu İli, İhsangazi İlçesi, 217 ada, 11 parsel üzerindeki 1219127 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç), (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4778 Ticaret Sicil No ile Kastamonu Ticaret Odasına kayıtlı 2002 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mehmet AHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23915, Oda Sicil No: 28960), Mehmet Hikmet YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27090, Oda Sicil No: 42511), Cemil KORKMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13041) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Mehmet AHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23915, Oda Sicil No: 28960), Musa KAVAS’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8724, Oda Sicil No: 9292) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14084 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/28/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L1c pafta, 978 ada, 324 parsel üzerindeki 254122 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c),(d),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hacı Mustafa YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4355, Oda Sicil No: 17995), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14085 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/29/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L1c pafta, 821 ada, 197 parsel üzerindeki 268994 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c),(d),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi, 4.fıkrasının (ç),(f),(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Ahmet ALBAYRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16286, Oda Sicil No: 8509), Enver DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No: 24581), Ender VAPUR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20337, Oda Sicil No: 43792), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hacı Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4355, Oda Sicil No: 17995), Muzaffer SEVİNÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768), Yavuz AKSU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81055), Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Aysun VATANSEVER (EZER) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71702), Tolga ATMACA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62080), Mustafa Fevzi EVREN’in (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10921, Oda Sicil No: 66267), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14088 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/30/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 32L2D pafta, 1187 ada, 240 parsel üzerindeki 256066 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c),(d),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç),(d),(f),(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hacı Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Yavuz AKSU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81055), Halil KÖYMEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69274), Aysun VATANSEVER (EZER) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71702), Mehmet Tuğrul GÜDER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49328), Mustafa Fevzi EVREN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10921, Oda Sicil No: 66267), Mansur Ziya KOÇ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7735, Oda Sicil No: 10653), Hasan ÇARDAK’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10347, Oda Sicil No: 10347), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14090 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/31/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 32L2a pafta, 667 ada, 24 parsel üzerindeki 240000 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c),(d),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç),(f),(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Hatice ŞEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141), İslam Ersen ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088), Hacı Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Enver TUNA (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10613, Oda Sicil No: 65951), Hasan ÇARDAK’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10347, Oda Sicil No: 10347), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14091 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/32/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Kepez İlçesi, 2 pafta, 100 parsel üzerindeki 269033 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c),(d),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç),(f),(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Enver DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No: 24581), İslam Ersen ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088), Muzaffer SEVİNÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768), Gökçer FİLİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64470), İsmail ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77298), Onur SEZGİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62960), Enver TUNA (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10613, Oda Sicil No: 65951), İsmail ÖZCAN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8738, Oda Sicil No: 12525), Mustafa Fevzi EVREN’in (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10921, Oda Sicil No: 66267), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14094 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/33/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Kepez İlçesi, 14 pafta, 5895 parsel üzerindeki 267289 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi, 4.fıkrasının (ç),(f),(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Burçin SOYSAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57341), Cemal GÜNAYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61774), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14096 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/34/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31l2a pafta, 1218 ada, 1 parsel üzerindeki 256370 YİBF (A Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c),(d),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç),(f),(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Enver DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No: 24581), Hatice ŞEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141), Muzaffer SEVİNÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768), İslam Ersen ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088), Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Mehmet USAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15859), Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Aysun VATANSEVER (EZER) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71702), Sinan APAYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47781), Recep GÖKŞİN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10560, Oda Sicil No: 13075), Hasan YAĞMUR (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15089, Oda Sicil No: 12206), Hasan ÇARDAK (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10347, Oda Sicil No: 10347), İsmail ÖZCAN’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8738, Oda Sicil No: 12525), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14097 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/35/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 900569, 598674 ve 573094 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14100 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/36/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 240000, 269033 ve 267289 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14102 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/37/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 256370, 256573 ve 256574 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14104 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/38/1-1

—————

Arsem Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1083902, 1083910 ve 1083919 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kahramanmaraş, Ticaret Sicil No: 10796, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 978), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Abdurrahman ERBİLİR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25546, Oda Sicil No: 36613), Sadi UZDİL’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15239, Oda Sicil No: 3341) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14106 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/39/1-1

—————

Mimak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 148 ada, 43 parsel üzerindeki 723253 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 65851 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 826 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mimak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Nurdan BALLISOY (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 30834), Osman TURAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15383, Oda Sicil No: 11670), Necdet ATIŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8261, Oda Sicil No: 12141), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mimak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Osman TURAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15383, Oda Sicil No: 11670), Nermin CAN (ASLAN)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71190) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14109 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/40/1-1

—————

Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, İnegöl İlçesi, 499 ada, 548 parsel üzerindeki 783691 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ümmü Gülsüm ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64592), Mustafa AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167), Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 526, Oda Sicil No: 14004), Ahmet ALTINTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 525, Oda Sicil No: 13427), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 526, Oda Sicil No: 14004), Ahmet ALTINTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 525, Oda Sicil No: 13427), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14110 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/41/1-1

—————

Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 566 ada, 7 parsel üzerindeki 605897 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49315 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 152 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Özgür Ozan YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52373), Mehmet ŞEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14458, Oda Sicil No: 9854), Mehmet Mustafa GÖKBULUT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1206, Oda Sicil No: 21883), Cevat TUTAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1612, Oda Sicil No: 10532), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin kuruluş ortakları, Sabahattin KURTULMUŞLAR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24291), Cevat TUTAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1612, Oda Sicil No: 10532), Ahmet Ümit DURAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1452, Oda Sicil No: 27469), Mehmet Mustafa GÖKBULUT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1206, Oda Sicil No: 21883), Hasan YORULMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1205, Oda Sicil No: 29045), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14112 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/42/1-1

—————

Çelebi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 4088 ada, 21 parsel üzerindeki 792145 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 71586 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 934 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelebi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çelebi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hafize ERKEN GÜNDÜZ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33804), Recai OBUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14998, Oda Sicil No: 14929), Kemalettin MÜJDECİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4349, Oda Sicil No: 38001), Selami AYSU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3813, Oda Sicil No: 19920), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çelebi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Evrim ŞAMATACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26946, Oda Sicil No: 36782), Gökhan ERTAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16388, Oda Sicil No: 52611), Orhan KADİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79817), Gökhan ALTINKAYA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26921, Oda Sicil No: 75992) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14114 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/43/1-1

—————

Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4892 ada, 1 parsel üzerindeki 723178 YİBF (A Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49798 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Fahri GÜNAYDIN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 4565), Seyfi ERTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 883, Oda Sicil No: 14755), Refet SERBEST’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1136, Oda Sicil No: 34954), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Seyfi ERTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 883, Oda Sicil No: 14755), Refet SERBEST’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1136, Oda Sicil No: 34954), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14116 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/44/1-1

—————

Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4892 ada, 1 parsel üzerindeki 723192 YİBF (B Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49798 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Fahri GÜNAYDIN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 4565), Seyfi ERTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 883, Oda Sicil No: 14755), Refet SERBEST’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1136, Oda Sicil No: 34954), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Seyfi ERTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 883, Oda Sicil No: 14755), Refet SERBEST’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1136, Oda Sicil No: 34954), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14118 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/45/1-1

—————

Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 69172 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 917 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Döndü DEMİR KAMÇILAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51156), Nejla ÖZEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15685, Oda Sicil No: 12925), Ahmet GÖNÜLLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1761, Oda Sicil No: 34952), İmran Ayşe DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16285, Oda Sicil No: 33212), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Ahmet GÖNÜLLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1761, Oda Sicil No: 34952), Döndü DEMİR KAMÇILAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51156), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14119 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/46/1-1

—————

Lonca Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 941856, 941849 ve 1058181 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Sakarya, Ticaret Sicil No: 23465, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1730), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Resul BASMACI’nın (Elekrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48871), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14121 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/47/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 597439, 597440 ve 596162 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Didim, Ticaret Sicil No: 3189, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:881), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İ.Özgür TUFAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57702), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20439), Tuncay KIZILYAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20270), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14123 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/48/1-1

—————

Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 195 ada, 3 parsel üzerindeki 822216 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23289 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1367 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Dıldar ATLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18900, Oda Sicil No: 28783), Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20851, Oda Sicil No: 66057), Cihan KIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15114, Oda Sicil No: 38458), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Şah BULUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71594), Ümit SARIYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68101), Arif GÜLKESEN’in (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 69579), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14125 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/49/1-1

—————

Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 213 ada, 2 parsel üzerindeki 958568 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23289 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1367 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Dıldar ATLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18900, Oda Sicil No: 28783), Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20851, Oda Sicil No: 66057), Cihan KIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15114, Oda Sicil No: 38458), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Megaron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ümit SARIYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68101), Berna KADİROĞLU’nun (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42919), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14126 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/50/1-1

—————

Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Isparta İli, Merkez İlçesi, 29M-4B pafta, 3695 ada, 11 parsel (B Blok) üzerindeki 1040783 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10104-12127 Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1472 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan KARAKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20347, Oda Sicil No: 16234), Mehmet Selim ÇAĞLAYAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17582, Oda Sicil No: 33281), Caner AKBULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73975), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet ŞATANA’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31821), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14127 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/51/1-1

—————

Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Isparta İli, Merkez İlçesi, 29M-4B pafta, 3695 ada, 11 parsel (A Blok) üzerindeki 1040778 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10104-12127 Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1472 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan KARAKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20347, Oda Sicil No: 16234), Mehmet Selim ÇAĞLAYAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17582, Oda Sicil No: 33281), Caner AKBULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73975), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Isparta Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet ŞATANA’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31821), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarihli ve 14128 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/52/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 839219, 918618 ve 808620 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Tunca Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Edirne İdare Mahkemesinin 27.04.2017 tarihli ve E.2016/1806, K.2017/751 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 918618 YİBF nolu yapıya ilişkin idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7115-10073, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1031) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat TOSUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), İsmail KARAKAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12555, Oda Sicil No: 12931), Bayram VİRLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17829, Oda Sicil No: 3920) ve Hüseyin GÜNDOĞDU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19295, Oda Sicil No: 52010), hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 13.06.2017 tarihli ve 14346 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/53/1-1

—————

Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 888884, 1049715 ve 872761 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Abdullah AYAZOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22122, Oda Sicil No: 20018), Muzaffer AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5628, Oda Sicil No: 10428),

Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, 1085786, 980828, 980846, 980815, 980791, 980744, 980726, 980873 ve 980768 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039),

Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980828, 980846, 980815, 980791, 980744, 980726, 980873, 980858, ve 980768 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312),

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 702612, 585898 ve 752266 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Feyzi GÜNDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15666, Oda Sicil No: 18761), İbrahim SAÇÇIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15150, Oda Sicil No: 16421),

İdilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1209791, 1169237 ve 1150378 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18663, Oda Sicil No: 61040),

Asıl Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 571443, 547370 ve 550305 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asıl Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Mustafa DOĞANIŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9491, Oda Sicil No: 8195), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053),

Egevizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 769102 YİBF nolu ve Tüm Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 904775 ve 902591 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Egevizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Tüm Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Nazmi ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1608, Oda Sicil No: 4690),

Matay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 730257, 528964 ve 534281 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Matay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Şükrü KIRAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11198, Oda Sicil No: 15688),

Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 878577, 886365 ve 928903 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Tayfun Ali ERTAYRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13288, Oda Sicil No: 4428),

Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 676085, 674189 ve 656151 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Güzin ULUSEMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 198, Oda Sicil No: 17899), Nurdan SARICA BAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12911, Oda Sicil No: 17037),

Mimak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 723201, 725460 ve 723253 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mimak Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Necdet ATIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8261, Oda Sicil No: 12141), Osman TURAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15383, Oda Sicil No: 11670),

Gözdem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1131061 YİBF nolu ve Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 876015 ve 647720 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Gözdem Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Celal ÖZYÖRÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8660, Oda Sicil No: 12796),

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1005726 ve 958478 YİBF nolu ve Egekent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1115032 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası, Egekent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Esen ÇELİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25892, Oda Sicil No: 17727),

Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 931885, 983918 ve 1000884 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hasan Hulki ÖZTOPRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6057, Oda Sicil No: 13721),

SahilkentYapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 997290, 979791 ve 982552 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan SahilkentYapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Muharrem ÇELİKKALELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24689, Oda Sicil No: 14119),

Pegasus Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 776079 YİBF nolu ve Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1127785 ve 1127800 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Pegasus Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Şükran AKOVA’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17060, Oda Sicil No: 19327),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi,

Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980791, 980744 ve 980726 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Dilşah GÜNEŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46889), Mehmet ÇİMEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90876),

Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980846, 980873 ve 980858 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Fırat AÇAR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547),

Mimak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 723201, 725460 ve 723253 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mimak Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Nurdan BALLISOY (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 30834),

Akyıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 829424, 893010 ve 897870 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Akyıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Emre TÜTÜNCܒnün (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.: 58489372354),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,

Bakanlık Makamının 13.06.2017 tarihli ve 14345 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/54/1-1

—————

Gök-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 7838 ada, 1 parsel üzerindeki 810790 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de daha önce ilan edilmiş olan Emre FİDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) hakkında yeni iş almaktan men cezasına sebebiyet vermiş olması nedeniyle Bakanlıkça kayıtlarının tutulması işleminin iptal edilerek yerine sorumlu denetim elemanı Ahmet DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36765) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.06.2017 tarihli ve 14343 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/55/1-1

—————

Gök-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 7838 ada, 1 parsel üzerindeki 810793 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de daha önce ilan edilmiş olan Emre FİDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) hakkında yeni iş almaktan men cezasına sebebiyet vermiş olması nedeniyle Bakanlıkça kayıtlarının tutulması işleminin iptal edilerek yerine sorumlu denetim elemanı Nermin ÇELİK’in ( Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14571) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Bakanlık Makamının 13.06.2017 tarihli ve 14342 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/56/1-1

—————

Gök-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 7838 ada, 1 parsel üzerindeki 810815 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de daha önce ilan edilmiş olan Emre FİDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) hakkında yeni iş almaktan men cezasına sebebiyet vermiş olması nedeniyle Bakanlıkça kayıtlarının tutulması işleminin iptal edilerek yerine sorumlu denetim elemanı Nermin ÇELİK’in ( Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14571) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.06.2017 tarihli ve 14340 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5477/57/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.06.2017 Karar No: 7011

DEVREDEN ve LEHİNE HAK TESİS

EDİLEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

• MERKEZ ADRESİ                             :  Sea Meadow House PO Box 173 Road Town

                                                                  Tortola VG1110 British Virgin Islands

• TÜRKİYE’DEKİ

   ADRESİ                                             :  İran Cad. No: 21/448 06880 Kavaklıdere, Çankaya/ Ankara

DEVRALAN ve ALEYHİNE TAKYİT

KONULAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Statoil Banarlı Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ                             :  Conradstraat 38, Groot Handelsgebouw, Entrance D, Unit D6.128, 3013 AP Rotterdam P.O. Box 322, 3000 AH Rotterdam Hollanda

• TÜRKİYE’DEKİ

   ADRESİ                                             :  Deloitte Maslak Value House, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1 Plaza No:1-M1/09 Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul

LEHİNE HAK TESİS

EDİLEN ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI                             : Corporate Resources B.V.

● MERKEZADRESİ                             : Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

● TÜRKİYE’DEKİ

   ADRESİ                                             :  İran Cad. No:21/448 06680 Kavaklıdere/Ankara

PETROL HAKKININ

MAHİYETİ                                           :  AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 ve F18-d1, d2, d4 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation’ın %41,5’ar hissesinden %10’ar hissesinin Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devredilmesi ve bu devirle birlikte eski hakların terkini ile söz konusu arama ruhsatları üzerinde yeni hak tesisinin tescil edilmesi.

MÜRACAAT TARİHLERİ                  :  10.03.2017, 13.03.2017

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Statoil Banarlı Turkey B.V.’nin Pinnacle Turkey Inc. ile Tekirdağ ve Edirne illeri sınırları içerisinde müştereken sahip oldukları AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-STT/K/F18-d1, d2, d4 pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının her birindeki Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation’ın %41,5’er hissesinden %10’ar hissesini Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devretmek ve adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki %10’ar hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak,

Bu devirle birlikte, evvelce 23.12.2016 tarihli ve 6972 sayılı petrol hakkına müteallik kararla Corporate Resources B.V. lehine bir hak ve Statoil Banarlı Turkey B.V. aleyhine bir takyit olarak 29.12.2016 tarihinde tescil olunan hakların terkin edilmesi,

Ayrıca söz konusu ruhsatlar üzerinde;

a) AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PlN-STT/K/F18-dl, d2, d4 pafta no.lu arama ruhsatları kapsamındaki sahalarının tamamına ilişkin "Sığ Hakları" (aşağıda tanımlı) kapsamında Statoil Banarlı Turkey B.V. şirketinin toplam %50 payı üzerinde Corporate Resources B.V. ve Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation şirketlerinin söz konusu Sığ Hakları çerçevesinde hidrokarbonların aranması ve üretimi ile ilgili olarak sırasıyla % 40 ve %10 bölünmemiş hakkı olacaktır. "Sığ Hakları" yukarıda belirtilen arama ruhsatlarının tamamı içerisinde, 0.6 psi/ft veya daha yüksek Basınç kapanı olarak tespit edilen derinliğin (metrik olarak) üzerinde kalan bölümlerdir (genel olarak 2.500 metre gerçek dikey derinliğin üzerinde kalan kısımlar olarak öngörülmektedir). Bu bağlamda AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-STT/K/F18-dl, d2, d4 pafta no.lu arama ruhsatları kapsamındaki Sığ Hakları üzerindeki hakları; Corporate Resources B.V. %40, Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation %41,5 ve Pinnacle Turkey Inc. %18,5 şeklinde olacağı,

b) Konuyla ilgili aksi yönde anlaşmalar saklı kalmak üzere, arama ruhsatlarına tesis edilen bu haklar çerçevesinde; (A) Sığ Hakları ile ilgili olarak yürütülecek operasyonlardaki tüm masraf ve giderlerin %40'ı Corporate Resources B.V. tarafından, %41,5'i Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation tarafından karşılanacağı, (B) Corporate Resources B.V.'nin Sığ Haklarındaki % 40 ve Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation'ın %41,5 hakkına ilişkin olarak operasyonlardan doğabilecek (taraflar arasındaki anlaşmada tanımlı) tüm talep, sorumluluk ve zararlar (Dolaylı Zararlar ve Çevresel Yükümlülükler dahil) ile ilgili olarak Corporate Resources B.V. ve Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation, Statoil Banarlı Turkey B.V. şirketini masun tutacaktır, ve (C) Corporate Resources B.V. şirketinin Sığ Hakları ile ilgili olarak tesis edilen %40 hakkına ilişkin tüm haklar ve kazançlar Corporate Resources B.V. şirketine, Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation şirketinin Sığ Hakları ile ilgili olarak tesis edilen %41,5 hakkına ilişkin tüm haklar ve kazançlar Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation şirketine ait olacağı,

c) Hayrabolu-10 ve Kazancı-5 kuyuları dışında, anılan arama ruhsatları kapsamında 13 Ekim 2016 tarihinden önce delinen ve kurulan (taraflar arasındaki anlaşmada tanımlı) tüm mevcut kuyular ve tesislerin mülkiyetinin Corporate Resources B.V. ve Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation şirketlerinin tesis edilen haklarına tekabül eden kısmı bu şirketlerde kalacaktır ve Corporate Resources B.V. ile Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation bunlarla ilgili hak ve kazançları almaya ve yine bunlara ilişkin yükümlülükler, masraflar, talepler, sorumluluklar ve zararlardan sorumlu olmaya devam edeceği,

hususlarının Corparate Resources B.V. ve Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation lehine bir hak, Statoil Banarlı Turkey B.V. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil edilmesi için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-(c), (ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8/1-d ve 21’inci maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 02.06.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Tarafların aralarında 10.03.2017 tarihinde imzaladıkları “26.10.2016 tarihli Operatör Anlaşması Tadili No.1”in kendi aralarında geçerli olması ve Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartlarıyla, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesine istinaden,

• AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-STT/K/F18-d1, d2, d4 pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının her birindeki Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation’ın %41,5’er hissesinden %10’ar hissesinin Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devredilmesine, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki % 10’ar hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmasına,

• Bu devir ile birlikte, söz konusu ruhsatlar üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 23.12.2016 tarihli ve 6972 sayılı petrol hakkına müteallik kararıyla 29.12.2016 tarihinde tescil olunan hakların terkin edilmesine,

• Ayrıca, AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-STT/K/F18-d1, d2, d4 pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının her biri üzerinde; yukarıda (a), (b), (c) maddelerinde belirtilen hususların Corparate Resources B.V. ve Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation lehine bir hak, Statoil Banarlı Turkey B.V. aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-STT/K/F18-d1,d2, d4 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki hisse oranları: Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation %31,5, Statoil Banarlı Turkey B.V. %50, Pinnacle Turkey Inc. %18,5 olacaktır.

5433/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

KARARIN KALDIRILMASI VE DAVANIN REDDİ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında verilen yasaklama kararı 27/04/2016 tarih, 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un 29/06/2016 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2016/2755 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ve bu karar gereğince; 12/08/2016 tarih, 29799 sayılı Resmi Gazete’de ilanı yayımlanarak yürütmesi durdurulan yasaklama kararı ile ilgili işlem, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 28/12/2016 tarihli, Esas No: 2016/1991 Karar No: 2016/5891 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve karar 08/03/2017 tarih, 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ancak istinaf başvurusunda bulunulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi’nin 24/05/2017 tarihli Esas No: 2017/370 Karar No: 2017/364 sayılı kararı ile Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce verilen 28/12/2016 tarih ve Esas No: 2016/1991 Karar No:2016/5891 sayılı kararın kaldırılmasına karar verildiğinden; Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yasaklı kaldığı sürenin 1 (bir) yıla tamamlanması amacıyla, 27/02/2018 tarihine kadar kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı tekrar yürürlüğe konulmuştur.

5463/1-1


Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca (sözlü sınav yöntemi ile) Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 4 (Dört) adet Avukat alınacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AH

6

4

 

1 - BAŞVURU ŞARTLARI

a. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

d. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP3 puan türünden) girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak,

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

3. www.turkiye gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulamasının çıktısı

4. Bir adet vesikalık fotoğraf

5. KPSS (B) sonuç belgesi

6. Avukatlık ruhsatnamesinin fotokopisi

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı GAZİANTEP  0342 317 13 09

Başvuru Tarihleri

15.06.2017 - 30.06.2017

Başvuru Değerlendirmesi Sonucu Açıklama Tarihi

10.07.2017

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 17 Temmuz 2017 Saat: 14:00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 15 Haziran 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://www.gantep.edu.tr/ internet sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adayların, KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralaması yapılacak ve ilk 20 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.gantep.edu.tr) duyurulacaktır.

4 - SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat.

5 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü Sınavda adaylar;

a. Sınav Konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4'üncü fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl ve bir yedek aday belirlenecek ve Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.gantep.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2 - Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde KPSS puan sıralaması sonuçları ile sözlü sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili kurulca yönetmelikte belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılır.

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8 - ATANMA İŞLEMLERİ

1 - Avukat kadrosuna atama işlemleri Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 18. maddesinde belirtilen hükümler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre yapılacaktır.

5462/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; yardımcı doçentler 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4- Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5- İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ekonomi Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Osmanlı Son Dönem İktisadı/ Modernleşmesi ve Beşeri Sermayenin Niteliği konularında çalışmaları bulunmak

Ekonomi Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Para Politikası, Maliye Politikası ve Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Kamu Politikalarının Etki Analizi konularında çalışmaları bulunmak

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Türkiye - Irak ilişkileri, Türkiye’nin Ortadoğu’daki Yumuşak Gücü ve Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Uyum Süreci konularında çalışmaları bulunmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Yargı Sistemleri, Arabuluculuk ve Tahkim konularında çalışmaları bulunmak

5478/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi

Alanında uzmanlık yapmış olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji

Alanında uzmanlık yapmış olmak.

1

Doçent

5475/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu

(Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAU 2017-2018 ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN

SAYI

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / ALAN

UNVAN

SAYI

İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR

1

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr.

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak., öğretmenlik uygulaması üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

2

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç. Dr.

1

Eğitim Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. ve okul yöneticiliği deneyimine sahip olmak.

3

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

Eğitim Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. ve öğretmenlik deneyimine sahip olmak.

4

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Çevre Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak. ve STEM alanında akademik çalışma yapmış olmak.

5

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Matematik eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak. ve STEM alanında akademik çalışma yapmış olmak.

6

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisans, tiyatro eleştirmenliği alanında doktora yapmış olmak.

7

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yrd. Doç. Dr.

1

Özel Hukuk doktora mezunu olmak., Medeni Hukuk alanında çalışmalar yapmış olmak. Üniversite tecrübesi olması.

8

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Doç. Dr.

1

Milletlerarası Özel Hukuk alanında çalışma yapmış olmak.

9

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti Hukuku)

Yrd. Doç. Dr.

1

Özel Hukuk doktora mezunu olmak., Deniz Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak. Üniversite tecrübesi olması.

10

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.
Müzakere ve Çatışma Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme

Prof. Dr./

Doç. Dr.

1

Hospitality and Entertainment Management, Dijital Pazarlama Yönetimi, alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

12

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Pazarlama

Prof. Dr./

Doç. Dr.

2

Endüstride Dijital Dönüşüm Yönetimi, Yeni Medya Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

13

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim Organizasyon

Prof. Dr./

Doç. Dr.

2

Hospitality and Entertainment Management alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

14

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

2

Kent içi Lojistik konularında çalışmaları olan veya Deniz Lojistiği konularında çalışmaları olan, Lojistik Yönetimi, İşletme veya Endüstri Mühendisliği'nde Lisans/Y Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak.

15

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

Klinik ve/veya araştırma yöntemleri alanında yüksek lisans yapmış olmak. Sosyal ve/veya gelişim psikolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak. Niteliksel yöntemlere hakim ve bu konuda uluslararası yayın yapmış olmak.

16

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

Psikoloji lisans deresine sahip olmak.; bilişsel/deneysel/nöro psikoloji ya da sinirbilim alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve bu alanda uluslararası yayın yapmış olmak.

17

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler

Doç. Dr.

1

Amerikan Tarihi, Dış Politikası ve Devlet Sistemi, Ortadoğu, İsrail-Filistin Sorunu, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk Siyasi Tarihi alanlarında uzman ve yayınları bulunan doçent alınacaktır.

18

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doç. Dr.

1

Sosyoloji mezunu, Suç Sosyolojisi ve Viktimoloji alanında çalışmalar gerçekleştirmek, Sosyoloji alanında Adli Bilimler anahtar kelimesi ile Doçent unvanı almış olmak.

19

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç. Dr.

1

Üniversitelerin halkla ilişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlamış olmak. Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin halkla ilişkiler anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak. Kurum kültürü, etkinlik yönetimi, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

20

İletişim Fakültesi

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

İnteraktif Medya Tasarımı veya Bilgi Teknolojileri alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Bilgisayar destekli tasarım, web tasarımı veya interaktif medya tasarımı konularında çalışmalara sahip olmak.

21

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

Reklamcılık

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans ve doktorasını İletişim ve Reklam alanında yapmış olmak. İletişim araştırmaları, Araştırma metodolojisi, İstatistik, Kaliltetif araştırma teknikleri, SPSS kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak. Reklam Yönetimi ve Reklam Araştırmaları konusunda akademik çalışmalara sahip olmak. Uzmanlık alanında en az 5 yıl İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

22

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

Reklamcılık

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans ve doktorasını Reklam alanında yapmış olmak. İletişim araştırmaları, Araştırma metodolojisi, İstatistik, Kaliltetif araştırma teknikleri, SPSS kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak., Reklam Yönetimi, Bireysel Yaratıcılık, Reklam Yaratıcılığı ve Reklam Etki Araştırmaları konusunda akademik çalışmalara sahip olmak. Uzmanlık alanında en az 5 yıl İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

23

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

Reklamcılık

Prof.Dr./Doç. Dr.

2

Endüstride Dijital Dönüşüm Yönetimi, Yeni Medya Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

24

İletişim Fakültesi

Yeni Medya

Gazetecilik/Bilişim

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilişim alanında Doktora mezunu olmak.

25

İletişim Fakültesi

Yeni Medya

Yeni Medya

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

İletişim, İletişim Bilimleri, Gazetecilik, Medya Teknolojileri, Yeni Medya veya Medya Çalışmaları alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak.
Dijital medya veya yeni medya konularında akademik çalışmalara sahip olmak.

26

Mimarlık ve Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde lisans mezunu olması, yüksek lisansını Endüstri Tasarımı Tarihi alanında, doktorasını Sanat Tarihi alanında tamamlamış olması.

27

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

İç Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde lisans mezunu olması, yüksek lisans ve doktorasını İç Mimarlık alanında tamamlamış olması.

28

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Mimarlık

Doç. Dr.

1

Mimarlık bölümünde lisans mezunu olması, yüksek lisans ve doktorasını yapı bilimleri alanında tamamlamış olması, doçentliğini mimarlık bilim alanında almış olması.

29

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Mimarlık

Prof. Dr/ Doç. Dr./

1

Mimarlık doktora mezunu olmak.

30

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Mimarlık

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

Mimarlık bölümünde lisans mezunu olması. Doktorasını Yapı Bilimleri alanında tamamlamış olması.

31

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Paralel programlama, grafik işlemcisi, yüksek hızlı veri haberleşmesi konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

32

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr

1

Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

33

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Sinyal işleme, haberleşme sistemleri, gömülü sistemler, nesnelerin interneti konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

34

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fizik alanında doktora yapmış olmak. Klinik mühendisliği, deneysel parçacık fiziği, parçacık dedektörleri, dedektör simülasyonu konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

35

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

2

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Eniyileme yöntemleri, tedarik zinciri yönetimi konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

36

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği veya Matematik alanında doktora yapmış olmak. Hyperbolic geometri, analitik sayı teorisi, hyperbolic manifoldlar Laplace, Maass formlar konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

37

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Ekserji analizi ve entegre yenilenebilir çoklu üretim enerji sistemleri, sürdürülebilir enerji sistemleri konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

38

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Fotokatalitik hidrojen üretimi/sudan boyar madde giderimi, Hidrojen/Metanol Yakıt pilleri, Heterojen katalizör tasarımı konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

39

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

 Yrd. Doç. Dr

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Ulaştırma sistemleri, trafik sistemleri, ulaşım ekonomisi konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

40

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

41

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Sürekli ortamlar mekaniği, dalga yayılımı, deprem dalgaları, dalga dispersiyonu, elasto dinamik problemler konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

42

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

İşletme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

43

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

Matematik alanında doktora yapmış olmak.

44

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

Fizik alanında doktora yapmış olmak.

45

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

2

Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Robotik, otomotiv, otonom sistemler, akışkanlar mekaniği, siber-fiziksel sistemler konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

46

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik veya Biyoinformatik alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Mikrobiyal Genetik, bitki genetiği, biyoinformatik konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

47

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç. Dr

1

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Deniz biyolojisi, genetik çeşitlilik, mikrosatelit belirteç konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

48

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgisayar Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak. Semantik Web, Semantik Arama, Gras, Algoritmaları, Ontoloji, Paralel Programlama ve Büyük Veri konularında çalışmalar yapmış olmak.

49

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

2

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Yazılım mimarisi, sanal gerçeklik, oyun tasarımı ve geliştirme, mobil yazılım geliştirme, siber güvenlik, büyük veri analitiği, kurumsal yazılım sistemleri, çok ortamlı bilgi erişimi, veri madenciliği, bulut bilişim konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

50

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

3

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.; Beslenme ve Diyetetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

51

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak.

52

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizyoterapi-Rehabilitasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak.

53

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı hemşireliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı'nda Doktora derecesine sahip olmak.

54

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

1

Hemşirelik Doktora derecesine sahip olmak.

55

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

3

Odyoloji Bölümü Yüksek Lisans mezunu veya Odyoloji/ilgili alanlarda Doktora yapmış olmak.

56

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr

2

Sağlık yönetimi veya yönetim organizasyon alanında doktora derecesine sahip olmak veya tıp fakültesi mezunu olmak.

57

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD. Doç’ler için H index Kriteri 4

b. Doç’ler için H index Kriteri 8

c. PROF.DR.’ler için H index Kriteri 12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak.

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak.

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak.

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

58

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doç. Dr.

1

59

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr.

1

60

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1

61

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç. Dr.

1

62

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr.

2

63

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

1

64

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doç. Dr.

1

65

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yrd. Doç. Dr.

1

66

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

67

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Yrd. Doç. Dr.

1

5449/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ