12 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30094

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TSE Aydın Temsilciliğinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TSE Aydın Temsilciliğinden:

MAYIS 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL,

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

SÜPER SELVA MERMER, MERMER MALZEMELERİ VE MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDİ ŞİRKETİ-SÖKE ŞUBESİ

TS 11954

09-HYB-601

18.05.2017

FİRMA İSTEĞİ

FERHAT DOLMACI / ELİT ASANSÖR

TS 13015+A1

TS 12255

09-HYB-653

16.05.2017

TALİMATA AYKIRILIK

5282/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/03/2017 tarih ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/05/2017 tarih ve 986 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi imarın 45841 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5361/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/02/2017 tarih ve 99 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2017 tarih ve 999 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi imarın 46008 ada 5 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5362/1-1


 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Profesör

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Doçent

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

4885/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hukuk

-

Ticaret Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Medeni Hukuk Anabilim Dalında almış olmak, Ticaret Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Termodinamik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Fen ve Matematik Alanı Kimya Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Mimarlık Bilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Gazetecilik

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Uygulamalı İletişim Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

5374/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi               : 12.06.2017

Başvuru Tarihi           : 12.06.2017

Son Başvuru Tarihi    : 28.06.2017

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Devlet Konservatuvarı

Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı

Profesör

1

1

Müzik alanında doçentlik unvanını almış olup kendi kendine piyano çalmayı öğrenme üzerine çalışmaları bulunmak

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kentsel koruma politikaları ile bölgesel kalkınma stratejileri konularında çalışmalar yapmış olmak

3

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Polimerik membranlar ve mikrokapsül yöntemleri ile izmetallerinin giderimi konusunda çalışmaları olmak

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış olmak

5

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tıbbi Biyokimya uzmanı olup, tıbbi biyokimya alanında doçentlik unvanı almış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Ekoloji alanında doçent unvanı almış olup, karayosunlarında ağır metal analizi üzerine çalışmaları olmak

7

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Fen bilgisi eğitiminde doçentlik unvanını almış olup, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı 5E öğrenme modeli, kavramsal değişim, bilgisayar destekli fen öğretimi alanlarında çalışmaları olmak

8

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Okulöncesi dönemde matematik ve geometri konusunda çalışmaları olmak

9

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Müzik eğitimi alanında doçentlik unvanını almış olup, piyano eğitimi alanında çalışmaları bulunmak

10

Espiye MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Doçent

3

1

Doğal ürünler üzerine invitro enzim inhibisyonu ve biyoaktivite çalışmaları yapmış olmak

11

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Moleküler modelleme yöntemleri kullanarak, floresans, manyetizma ve metal seçici sensör tasarımları üzerine çalışmaları olmak

12

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Giresun Geleneksel Mimarisi üzerine çalışmaları olmak.

13

Tirebolu İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü Gazetecilik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını İletişim alanında yapmış olmak, Demokratikleşme sürecinde basın, haber söyleminde ideoloji, siyaset ve siyasal iletişim, popüler kültür konularında çalışmaları olmak.

14

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Kadın doğum hastalıkları hemşireliğinde doktora yapmış olmak.

15

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Atom ve molekül fiziği bilim dalında doktora yapmış olmak, XRF, ve ICP-oes teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak

16

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doktora yapmış olmak, Görsel sanatlar öğretmen nitelikleri ve ilgili öğretmen eğitimi programları alanında çalışmış olmak, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak deneyimli olmak.

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak.

18

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Onkoloji uzmanı olmak

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastreoenteroloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Gastreoenteroloji uzmanı olmak.

20

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Acil Tıp uzmanı olmak

21

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yenidoğan Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Yenidoğan uzmanı olmak.

22

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı uzmanı olmak

23

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

5364/1-1