11 Haziran 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30093

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2014/1870 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5332/1-1

—————

Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 2016/664 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5333/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Oba Mahallesi Yem Sanayi Kümeevleri No: 10 Balışeyh / KIRIKKALE adresinde kurulu LPG Dolum ve Depolama tesisi için Lipetgaz LPG Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi 'ne 26/12/2013 tarih ve 4795-1 sayılı Kurul Kararı ile verilen LPG-DAĞ/4795-1/14578 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı, Şirketin talebi doğrultusunda, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin hükümleri uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01/06/2017 tarih ve 7100-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.

5334/1-1

—————

Pet Gaz Anonim Şirketi’nin 26.06.2013 tarih ve LPG-DPO/4472-2/14007 sayılı Depolama Lisansı, Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Barbaros Mahallesi Hamit Kaptan Sokak No: 3 adresinde faaliyet gösterdiği LPG Dolum ve Depolama tesisi kapsamındaki depolarını devretmesi nedeniyle, Şirket talebi doğrultusunda; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01/06/2017 tarih ve 7100-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.-

5335/1-1

—————

Kurul’un 20/04/2017 tarih ve 7040-1 sayılı Kararı ile, DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin, uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle mezkur lisans sahibi nezdinde 25/05/2016 tarih ve 6300-57 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 19/07/2016 tarih ve 1153 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 03/11/2016 tarih ve 6580-3 sayılı Kurul Kararı ile anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulması sonrasında; mezkur lisans sahibinin piyasa faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre zarfında söz konusu sistemin Kuruma açılmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığın giderilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile dağıtıcı lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümü hükümleri uyarınca sahibi olduğu 28/07/2011 tarih ve DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesi karar kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisans iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunulamayacağının ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğunun bilinmesi hususları,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5336/1/1-1

—————

BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin Yeni Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No: 1 Honaz- DENİZLİ adresinde kurulu bulunan akaryakıt istasyonunda 03/08/2015 tarihinde yapılan denetime göre; satışların otomasyon sistemine yansımaması ve pompalara ait tabancaların otomasyona bağlı olmamasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c ) bendlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca; BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ürünleri Nakliyat ve Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile hakkında 05/05/2017 tarih ve 20733 sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ve 05/05/2017 tarih ve 20868 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2017 tarih ve 20733 sayılı Başkanlık OLUR'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2017 tarih ve 568 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 08/05/2017 tarih ve 23704 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin ticaret sicilinde yer alan Koza Sokak No: 75-5 Çankaya-ANKARA adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5336/2/1-1

—————

08/09/2014 tarihinde 29.07.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08092 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Doğankent Alışveriş Merkezi Gıda Tekstil Petrol Taşımacılık Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi'nin "İstasyon Mahallesi No: 138 Adana Asfaltı Üzeri Türkoğlu - KAHRAMANMARAŞ" adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği (Tutanak: B-076783) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Doğankent Alışveriş Merkezi Gıda Tekstil Petrol Taşımacılık Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı Başkanlık Makamı oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Makam oluru, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2017-567 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak şirketin kayıtlarımızda yer alan ve Ticaret Sicilinde de kayıtlı olan adresine tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa Denetim tarihi öncesine ait Sorumlu Müdür Belgesi - Sorumlu Müdür Sözleşmesi- Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası) ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5336/3/1-1

—————

24/03/2017 tarih ve 14570 sayılı Başkanlık Olur'u ile, BAY/459-513/06586 sayılı bayilik lisansı sahibi Gür-Pet Petrolcülük Otomotiv Tarım Turizm İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nce, 28/06/2009 tarihinde Kurumca belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı yaptığının tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 25/06/2009 tarih ve 2145-1 sayılı Kurul Kararı’na aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03/04/2017 tarih ve 418 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5336/4/1-1

—————

14/06/2011 tarih ve DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (şirketin yeni ticaret unvanı Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmuştur) lisanslı bayisi olan Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile Karşıyaka Mahallesi Tosya - İstanbul Yolu 8.Km. No: 226 Tosya - Kastamonu adresinde faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22-23-24/04/2013 tarihlerinde yapılan denetimlerde, vaziyet planında yer almayan 5 adet gizli akaryakıt tankı bulunması nedeniyle,

Ankara 10.İdare Mahkemesinin 2014/6 E. ve 2014/1453 K. sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 26/01/2017tarih ve 4582 sayılı Başkanlık OLUR’u kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/02/2017 tarih ve 182 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/04/2017 tarih ve 7050-45 sayılı Kararı ile “….,DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000,-TL idari para cezası uygulanmasına” uygulanmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 08/05/2017 tarih ve 23646 sayılı yazımız ile Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Mormin Apt. No: 272 Daire:15 Kadıköy-İstanbul adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüştür.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 250.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5336/5/1-1

—————

04/05/2017 tarihli ve 7060-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 08.07.2008 tarihli ve MYĞ/1670-4/24763 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Panoil Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 2012 Hesap Dönemi Şubat-Mayıs ayları (5. Üretim Dönemi) incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olduğu anlaşıldığından Panoil Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Şirketi hakkında; 2012 Hesap Dönemi Şubat-Mayıs ayları (5. Üretim Dönemi) incelemelerine göre taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5336/6/1-1

—————

21/03/2005 tarih ve BAY/462-770/07954 numaralı bayilik lisansı alan fakat söz konusu lisansı 29/04/2014 tarihinde sonlandırılan Sevimli Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından "Ziyaret Beldesi Diyarbakır Yolu Üzeri Baykan-SİİRT" adresinde işletilmekte olan akaryakıt istasyonunun Mart-Nisan 2012 döneminde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle adı geçen şirkete ilişkin düzenlenen 12/12/2016 tarih ve 1909 sayılı soruşturma raporuna istinaden alınan yazılı savunmayı değerlendiren Kurul 20/04/2017 tarih ve 7039-13 sayılı Kararı ile şirket hakkında 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5336/7/1-1

—————

“Değirmenaltı Mahallesi Değirmenaltı Caddesi No: 2/2/ D:1 Merkez/Tekirdağ” adresinde 27.12.2013 tarih ve BAY/939-82/33592 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren Tekirdağ Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 16.12.2016 tarih ve 1931 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun üzerine 30 Ocak 2017 tarih ve 29964 sayılı Resmi Gazete'de yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 20.04.2017 tarih ve 7039-19 sayılı Kararı ile Tekirdağ Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 80.106- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 80.106- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5336/8/1-1

—————

Kurul’un 09/03/2017 tarih ve 6964-20 sayılı Kararı ile, MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Tilah İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5336/9/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

TURKUAZ GRUP LOJİSTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş

34-HYB-14918

TS 12524

2.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

FLASH NAKİL VASITALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

34-HYB-13940

TS 12047 -- TS 13070 -- TS 12681

3.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

RENK PETROL TURİZM A.Ş.

34-HYB-12653

TS 11939

5.9.2016

Firma İsteği

AYMAKSAN OFİS SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14227

TS 12125/İPTAL -- TS 12498/İPTAL

5.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ETİCKAN TEKNİK KLİMA HAVA. SİST./HAKAN ÇELENOĞLU

34-HYB-14135

TS 12850

7.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-1149

TS 1445 -- TS 1449 -- TS 1446

8.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ASEL GIDA YEMEK ÜRETİM VE EĞİTİM TURİZM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14158

TS 8985

8.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MOLLAOĞLU OTOMOTİV İTH. İHR. ABDULLAH MOLLAMEHMETOĞLU

34-HYB-13388

TS 12047

8.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AYNAN TURİZM OTOMOTİV TEM. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4595

TS 12652 -- TS 12257

9.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İKS Y TANITIM YAPIM REKLAMCILIK VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14548

130/İPTAL

11.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ERKAN ERHAN IRMAK IRMAK TEKNİK SERVİS SAHIS

34-HYB-14928

TS 12134 -- TS 12498/İPTAL –

TS 10956

12.9.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

RESPORT REST. PAS. ORG. TOPLU YEMEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-1490

TS 8985

14.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SERRA ÇEVRE DANIŞMANLIK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-14923

TS 13573

15.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SELİMPAŞA PETROL LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14571

TS 12820 -- TS 11939

15.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ARZU ŞEKERCİLER/DEĞİŞİM ASANSÖR SAHIS

34-HYB-14115

TS 12255/İPTAL

16.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ALNA SAYAÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14921

TS 12226 -- TS 13640

16.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BAĞCI SOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK İLAÇLAMA TUR. VE İN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3683

TS 12524

16.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

GENSA MÜHENDİSLİK JENERATÖR SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14073

TS 12650/İPTAL

16.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BOĞAZİÇİ DOKÜMAN ÇÖZÜMLERİ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ TİC. A.Ş.

34-HYB-2283

TS 12125/İPTAL

19.9.2016

Firma İsteği

TURBO PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-14102

TS 11939

19.9.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DEMİRBİLEK SERBEST MUH. VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

34-HYB-14974

TS 13573

19.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

GLOBAL ULUSLARARASI GİRİŞİM. MÜH. DAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12566

TS 13573

21.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

GPS BUDDY RTD TEKLONOJİ SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14109

TS 13573 -- TS 13560/İPTAL

21.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DUY-MER KARŞIYAKA İŞİTME CİHAZLARI MERKEZİ VE TIBBİ ÜRÜNLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13413

TS 12426/İPTAL

21.9.2016

Firma İsteği

DOĞUŞ MOTOR YENİLEME SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14118

TS 11954/İPTAL

22.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ELEKTROMAK BÜRO MAKİNALARI PAZ. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-51

TS 12125/İPTAL -- TS 12498/İPTAL

23.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ENTEGRE SATEK ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

34-HYB-14124

TS 12849 -- TS 13229 –

TS 12540/İPTAL

23.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÇEBİTEM İNŞAAT TEMİZLİK OTOMOTİV TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14277

TS 13111/İPTAL

27.9.2016

Firma İsteği

HRD ANTWERP İSTANBUL DEĞERLİ TAŞLAR TEST VE SERVİS LTD.ŞTİ.

34-HYB-15003

TS 13573

27.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZŞAH ELEKTRİK TAAH. VE SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-371

TS 12850

29.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

OC DANIŞMANLIK EĞİTİM MÜHENDİSLİK TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-12571

TS 13573

30.9.2016

Ara Kontrol Olumsuz

VERİFONE ELEKTRONİK VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-380

TS 12749/İPTAL -- TS 12963/İPTAL

30.9.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MİLLER OTO TİC. VE SAN. A.Ş.

34-HYB-5054

TS 11939

3.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NORMATÜRK ULUSLARARASI NORMALİZASYON VE BELG. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13453

TS 12255/İPTAL

3.10.2016

Firma İsteği

TEKNİK BİLİŞİM/İLKER AMİL ESNAF

34-HYB-14133

TS 12134 -- TS 12498/İPTAL

3.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PROAKTİF ULUSLARARASI ORGANİZASYON SİSTEMLERİ DAN. EĞİTİM BİLİŞİM VE ARAŞ. LTD.ŞTİ.

34-HYB-5180

TS 13573

4.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

UZ PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3474

TS 11939

5.10.2016

Firma İsteği

METAL VİZYON KURUMSAL OTOMOTİV HİZMETLERİ A.Ş.

34-HYB-14148

TS 12047 -- TS 13168

7.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ELMAS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-14171

TS 12047

10.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DOĞUŞZADE GIDA PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

34-HYB-13320

TS 8985

11.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

EFOR OTOMASYON ISITMA VE SOĞUTMA SİST. DIŞ TİC.LTD. ŞTİ.

34-HYB-13332

TS 12850

14.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

HERA STRATEJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-14988

TS 13573

14.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SKYLED REKLAM / ERKAN SARI SAHIS

34-HYB-13935

256

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

TUNCAY KARAKÜTÜK /AKTİF ASANSÖR VE İNŞAAT SAHIS

34-HYB-14578

TS 12255/İPTAL

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ZEYREK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-13732

TS 12868 - TS 12867 - TS 12866

TS 12706/İPTAL

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ZİHNİ GÖÇ YE YEŞİL ELEKTRONİK

34-HYB-14797

TS 12255/İPTAL

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

AS-TEM İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK GIDA TEM. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5288

TS 13111/İPTAL

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MİRA ASANSÖR MÜHENDİSLİK OTO ALIM SATIM İNŞ. TİC./SUAT FINDIKÇI

34-HYB-14855

TS 12255/İPTAL

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ŞAHKAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-1827

TS 12047

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GÜVEN OTOGAZ - HİKMET YAZICIOĞLU

34-HYB-3744

TS 12664-1

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ATAK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1626

TS 10956

17.10.2016

Firma İsteği

E MOBİLTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14802

TS 8986

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ES İKRAM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-14789

TS 8985

17.10.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

AB GRUP ÖZEL GÜVENLİK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2642

TS 12782/İPTAL

18.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BBRAUN KALYON MEDİKAL VE DIŞ TİC. A.Ş

34-HYB-2311

TS 13011/İPTAL -- TS 12426/İPTAL

18.10.2016

Firma İsteği

YENİ TOPÇUOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13325

TS 12820 -- TS 11939

19.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

TURBO DİZEL OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

34-HYB-258

TS 12047

19.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

BAYRAK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

34-HYB-13294

TS 12866

19.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

HEVESLİ OTOMOTİV YEDEK PARÇA TAMİR TUR. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2778

TS 12047

20.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZDE ELEKTRİK ELEKTRONİK MEKANİK BOBİNAJ/AYŞENUR ÖZCAN

34-HYB-14193

TS 12842

21.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DTA MİMARLIK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14359

TS 12255/İPTAL

21.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DİJİTAL TEKNOLOJİ SERVİS LTD. ŞTİ.

34-HYB-2821

TS 12426/İPTAL

24.10.2016

Firma İsteği

SARIYAR SOĞUTMA CEM SARIYAR

34-HYB-12589

TS 12850

25.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AB MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1200

TS 12426/İPTAL

26.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

REGİ ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14985

TS 10956

26.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AL-KA İNŞAAT VE TURİZM LTD. ŞTİ.

34-HYB-13934

TS 13111/İPTAL

28.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZEN MEDİKAL ELEKTRONİK ELEKTRİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-5034

TS 12426/İPTAL

28.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SET YANGIN SÖNDÜRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İKİTELLİ ŞUBESİ

34-HYB-14058

TS 11827/İPTAL

28.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ZAFER HİRA SERVİS TEKNİK YAPI MÜH. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13428

TS 12850 -- TS 12355

28.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

KAZANCI ÇEVRE TEKNİĞİ BİYOTEK. MÜH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-12563

TS 12843

28.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ANKA MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14473

TS 12868 -- TS 12867 -- TS 12866

28.10.2016

Ara Kontrol Olumsuz

KARDELEN BANYO DOLAP VE AKSESUARLARI İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14248

TS 12487/İPTAL

1.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ENTOKİM ÇEVRE SAĞ. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14896

TS 8358/İPTAL

1.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

COVİDİEN SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-2837

TS 13011/İPTAL -- TS 12426/İPTAL

2.11.2016

Firma İsteği

OR-TEK TESİSAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

34-HYB-12774

TS 12873 -- TS 12843

3.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

KAPLAN ULUSLARARASI MEDİKAL SAĞLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC. A.Ş. - KAZIM KARABEKİR ŞUBESİ

34-HYB-13387

TS 12426/İPTAL

9.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

YÜKSELEN OTO PEYZAJ VE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-5425

TS 12047

9.11.2016

Firma İsteği

NEHİR OTO-CUMA NEHİR

34-HYB-2523

TS 12047

9.11.2016

Firma İsteği

TEK-REN TEKNİK SERVİS A.Ş.

34-HYB-737

TS 12047

10.11.2016

Firma İsteği

ERDOĞAN YEMEK ÜRETİM GIDA İNŞAAT İLETİŞİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-15024

TS 8985

10.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GENET GENEL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14209

TS 13149

11.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

DERİNDERE OTOMOTİV YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-14540

TS 13168

14.11.2016

Firma İsteği

MOSTAR MÜHENDİSLİK ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14217

TS 12255/İPTAL

14.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÖZEL ÖZDENT DİŞ LABORATUVARI/CEMAL ERDEM

34-HYB-14221

TS 12821/İPTAL

18.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

SAYGIN HİDROFOR VE POMPA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3085

TS 12873

22.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZGÜVENLER TOPLU YEMEK GIDA KUYUMCULUK TURİZM SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14245

TS 13075

23.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZGÜVENLER TOPLU YEMEK GIDA KUYUMCULUK TURİZM SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-1358

TS 8985

23.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

KALSER ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-13603

HYB K 298/İPTAL

23.11.2016

Firma İsteği

CEYLAN TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-15035

TS 12257

24.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

AS-KALE OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14370

TS 12047

24.11.2016

Firma İsteği

ALSA OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-15075

TS 12047

24.11.2016

Firma İsteği

BG ALARM SİS. VE ELEKT. TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-15005

TS 12849

24.11.2016

Firma İsteği

PENTA OTOMASYON VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-3255

TS 12749/İPTAL -- TS 13201 –

TS 12540/İPTAL

25.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ASTAYMAN ASANSÖR/MUZAFFER DELİBAŞ SAHIS

34-HYB-15053

TS 12255/İPTAL

25.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ERPET AKARYAKIT PAZARLAMA VE GIDA TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-15048

TS 11939

25.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MC YÖNETİM DANIŞMANLIĞI EĞİTİM VE REKLAM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14243

TS 13573

25.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MUSTAFA TUTUŞ SEKTÖR ASANSÖR

34-HYB-15050

TS 12255/İPTAL

25.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

YILDIZ ERKE ASANSÖR-FATİH AYDIN ESNAF

34-HYB-14201

TS 12255/İPTAL

25.11.2016

Ara Kontrol Olumsuz

HÜRKAN MÜHENDİSLİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14322

TS 12255/İPTAL

30.11.2016

Firma İsteği

İSMET ÇELİK ÇELİK PARA KASALARI

34-HYB-15017

TS 13421/İPTAL

1.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİC. VE SAN. A.Ş.

34-HYB-2242

TS 1445 -- TS 1449 -- TS 1446

2.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MELSA BİLİŞİM SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5330

TS 13193/İPTAL

2.12.2016

Firma İsteği

ORTEK ASANSÖR METİN GÜNAN

34-HYB-12822

TS 12255/İPTAL

12.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

GTC OTOMOTİV A.Ş.

34-HYB-14524

TS 12047

15.12.2016

Firma İsteği

İSTASYON YÖNETMİ VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

34-HYB-15292

TS 12820 -- TS 11939

16.12.2016

Firma İsteği

MESAGON BİLGİSAYAR TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13447

TS 12498/İPTAL -- TS 12540/İPTAL

19.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

EKOMED DİAGNOSTİC İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2259

TS 12426/İPTAL

20.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

İSTANBUL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-727

TS 11939

21.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

34-HYB-403

TS 12047

23.12.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PERADOR ÇELİK KAPI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-15068

TS 12558/İPTAL

23.12.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DOĞA OTOGAZ TURİZM İNŞ. GIDA OTO İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-738

TS 11939

23.12.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ORTADOĞU ASANSÖR YÜRÜYEN MERD. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

34-HYB-12607

TS EN 13015+A1 -- TS 12255/İPTAL

23.12.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KALE ELEKTRİK JENERATÖR İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13459

TS 12650/İPTAL

23.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ARÇİN ASANSÖR İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-14252

TS 12255/İPTAL

26.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

UZAY GÜVENLİK DANIŞ. VE ÖZEL EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş.

34-HYB-15220

TS 12849 -- TS 12540/İPTAL

27.12.2016

Firma İsteği

MAR OTO TİCARET A.Ş.

34-HYB-15128

TS 12047

29.12.2016

Firma İsteği

ERDÖNMEZ PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1574

TS 11939

29.12.2016

Ara Kontrol Olumsuz

TURBO PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-14311

TS 11939

2.1.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FARMAKİM LABORATUVAR MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13470

TS 12426/İPTAL

3.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GEYLAN SAAT AKSESUAR İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

34-HYB-2966

TS 13187

3.1.2017

Firma İsteği

ELİF EV ALETLERİ BAKIM ONARIM VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-332

TS 10079

4.1.2017

Firma İsteği

GLOBAL PARK VE ÇEVRE TASARIM İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

34-HYB-3982

TS 12427/İPTAL -- TS 13578

4.1.2017

Firma İsteği

MERT İTHALAT İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3306

203

4.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ALMETSER ISITMA SOĞUTMA İHR. İTH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14300

TS 12865/İPTAL -- TS 12355/İPTAL

5.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TEKSAN GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANKARA ŞBESİ A.Ş.

34-HYB-145

TS 12650/İPTAL

5.1.2017

Firma İsteği

KOMTEK İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13721

TS 13306

6.1.2017

Firma İsteği

GADAMED CERRAHİ ALETLER SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

34-HYB-2927

TS 13011/İPTAL

6.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

AYHAN SARI SARNA ASANSÖR SAHIS

34-HYB-15114

TS 12255/İPTAL

9.1.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

YAPI ASANSÖR METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14472

TS 12255/İPTAL

9.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MESUT PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. AŞ.

34-HYB-1955

TS 11939

10.1.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

INSELBERG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

34-HYB-429

TS 12498/İPTAL

12.1.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

READEN ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14610

TS 12540/İPTAL

12.1.2017

Firma İsteği

KARACA ISITMA/MEHMET KARACA

34-HYB-15129

TS 12865/İPTAL

13.1.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FKB PETROL TAŞIMACILIK İTHALAT VE İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.

34-HYB-13132

TS 11939

16.1.2017

Firma İsteği

PALMİYE YEMEK ÜRETİM TEMİZLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14239

TS 13075 -- TS 8985

16.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MEHMET ÇALIŞKAN PHAR MEDİCAL VE TIBBİ CİHAZLAR İTH. İHR.

34-HYB-15132

TS 13393

16.1.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SERVO MATİK TRANSFORMATÖR REGÜLATÖR ELEKTRONİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5280

TS 13559

17.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GÖRAY SERVİS - AYDIN FİDAN

34-HYB-15145

TS 10079

18.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

OTAMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK GEREÇ. SAN.İ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3337

TS 12426/İPTAL

18.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZMA UNLU MAMULLERİ VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12778

TS 7282

18.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KARAHAN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş./SULTANGAZİ ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14546

TS 11939

18.1.2017

Firma İsteği

ARMADA NAKLİYAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5259

TS 12257

20.1.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

OLİMPİYAT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3355

TS 12868 -TS 12867 -- TS 12866 –

TS 12706/İPTAL

20.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

NİYAZİ ÖZTÜRK PETROL ÜRÜN. OTO KİRA. TAŞ. İNŞ. VE TAAH. TİC.LTD. ŞTİ.

34-HYB-4594

TS 11939

24.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ABANİKLER METAL SAN. TİC.LTD. ŞTİ

34-HYB-608

TS 12664-1

24.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

METYIL ASANSÖR ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12672

TS 12255/İPTAL

24.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

PASİFİK İÇ VE DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.

34-HYB-2469

TS 12425

24.1.2017

Firma İsteği

2KIDS SATIŞ PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-15109

TS 13422 -- TS 12512

25.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MEDİ SERVİS TIBBİ MALZEME İTHALAT İHRACAAT VE TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-1257

TS 12426/İPTAL

25.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

M.R. MEDİKAL REKLAMCILIK VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2800

TS 12426/İPTAL

26.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

FUTAŞ İNŞAAT GIDA ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-15182

TS 8985

26.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

METAN TEKNİK MÜMESSİLLİK VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-300

TS 12498/İPTAL -- TS 10956 –

TS 13562

27.1.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SAVİS ASANSÖR/ ALİ BAŞGÖZE

34-HYB-12767

TS 12255/İPTAL

27.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BOĞAZ ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12741

TS 12255/İPTAL

27.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

İSTANBUL ASANSÖR/HASAN AKKUŞ

34-HYB-14117

TS 12255/İPTAL

30.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GICIR MOTOR VE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-546

TS 12047

31.1.2017

Ara Kontrol Olumsuz

İRİS BİLGİSAYAR VE BÜRO MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2940

TS 12498

1.2.2017

Firma İsteği

TOİRENT ORGANİZASYON KİRALAMA HİJYEN HİZ. A.Ş. /KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ

34-HYB-14404

TS 8358/İPTAL -- TS 13111/İPTAL

2.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TEMPAK ASANSÖR/MUSTAFA KEMAL ULUDAĞ

34-HYB-13532

TS 12255/İPTAL

3.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EŞREFOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12781

TS 12047

3.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

YÖNETEAM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

34-HYB-12716

TS 13573

3.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MERCAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14550

TS 10956

10.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

E.L.S.İ. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13817

TS 12643/İPTAL

10.2.2017

Firma İsteği

TELLİ ASANSÖR/ALİ MURAT TELLİ

34-HYB-13770

TS 12255/İPTAL

10.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

AY SOĞUTMA SANAYİ İSMAİL SÜTÇÜ

34-HYB-15405

TS 12850

14.2.2017

Firma İsteği

BİOMET MEDİKAL ÜRÜNLER DAĞITIM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2822

TS 12426/İPTAL

15.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FARUK KÜLTÜR

34-HYB-20

TS 12749/İPTAL -- TS 12498 –

TS 10956 -- TS 10079 -- TS 13004/İPTAL

15.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

FOTO HAYAT FOTOĞRAFÇILIK VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15420

TS 11329

15.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SLT MEDİKAL VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14466

TS 12426/İPTAL

16.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ECİROĞLU ELEKTRONİKSANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12693

TS 12739/İPTAL

16.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BAŞAK YEMEK ÜRETİM TESİSLERİ SAN. VETİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1595

TS 8985

16.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TETAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A. Ş.

34-HYB-1312

TS 12498- TS 13429/ İPTAL - TS 13273 - TS 12510 - TS 12578 - TS 12683

17.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÖNCÜ TEKNİK HIRDAVAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-15416

TS 12134 -- TS 12498 -- TS 12907 –

TS 10956 -- TS 10079

17.2.2017

Firma İsteği

TRUVA AHŞAP ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2853

TS 12487/İPTAL

17.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DOAS ASANSÖR SİSTEMLERİ/ÜMİT AKBULUT

34-HYB-13409

TS 12255/İPTAL

20.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MUHARREM YILDIZ YENİ GÜÇ ASANSÖR SAN. VE TİC. SAHIS

34-HYB-15083

TS 12255/İPTAL

20.2.2017

Firma İsteği

SİNA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİVE DIŞ TİC. A.Ş.

34-HYB-15288

TS 11939

22.2.2017

Firma İsteği

İS-KA İMALAT İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ

34-HYB-13007

36

22.2.2017

Firma İsteği

KARDEŞLER ELEKTRONİK / KADİR GÖLGECİ SAHIS

34-HYB-14724

TS 12540 -- TS 12498 -- TS 10956 –

TS 12739 -- TS 10079 -- TS 12713/İPTAL

23.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

AVRUPA SERVİS ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

34-HYB-14970

TS 12047

23.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÇAVUŞOĞULLARI OTOMOTİV TEKSTİL VE TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-15044

TS 12047

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

TEKNO GRAND SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

34-HYB-4321

TS 12859 -- TS 10079

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

LİVA GSM TEKNİK SERVİS AKSESUAR BİLGİSAYAR ELEKTRONİK VE HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14381

TS 12134

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

İNTERİUM TURİZM MÜMESSİLLİK TİC. A.Ş.

34-HYB-15029

TS 12048

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

P.M.ELEKTRONİK SERVİS HİZM. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

34-HYB-805

TS 12850 -- TS 12498 -- TS 10956 –

TS 10079

24.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TOTAN AYDINLATMA ELEKTROTEKNİK SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

34-HYB-15160

256

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SARAY MADENİ EŞYA SAN VE TİC LTD ŞTİ

34-HYB-14952

TS 13416

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

İMPALA ASANSÖR MAKİNE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-15028

TS 12255/İPTAL

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HÜSEYİN OĞUZHAN AYCİBİN ASMER ASANSÖR SAHIS

34-HYB-15188

TS 12255/İPTAL

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EMS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SERVİSLERİ - MELEK ŞEN

34-HYB-3156

TS 12859 -- TS 10079

24.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MERD ASANSÖR İNŞAAT İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-3873

TS 12255/İPTAL

27.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TEKNODAL İLETİŞİM HİZMETLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ LUTFULLAH DALĞA SAHIS

34-HYB-14410

TS 12134 -- TS 12498

27.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

İNKUR GIDA İNŞAAT ELEKTRİK TURİZM SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3042

TS 12426/İPTAL

27.2.2017

Firma İsteği

BENGİ GRUP ÖZEL GÜVENLİK HİZ. A.Ş.

34-HYB-15225

TS 12782/İPTAL

28.2.2017

Ara Kontrol Olumsuz

DEKAT MAKİNA SAN. VE TİC LTD ŞTİ

34-HYB-15192

TS 12683

28.2.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NUR BEY ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM KURUMLARI LTD. ŞTİ.

34-HYB-3570

TS 12782

28.2.2017

Firma İsteği

ONLİNE REKLAM İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

34-HYB-15451

TS 13573

28.2.2017

Firma İsteği

PPS ÖZEL GÜVENLİK HİZ. VE EĞİTİM SAN. TİC. AŞ.

34-HYB-1006

TS 12782/İPTAL

1.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MEDİPAR MEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4530

TS 12426/İPTAL

1.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ULUDAĞ SOĞUTMA-MUSTAFA VONA

34-HYB-4809

TS 10079

1.3.2017

Firma İsteği

FORART BASIMEVİ SANAYİ TİCARET BEKİR KARAKUŞ

34-HYB-15199

TS 11894 -- 130/İPTAL

2.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GÖRAY İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14426

TS 12850 -- TS 10079

3.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BAY ASANSÖR SANAYİ TİCARET A.Ş.

34-HYB-14424

TS 12255/İPTAL

3.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SAYLON DANIŞMANLIK YAYINCILIK REKLAM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5300

TS 13341

6.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ROYAL ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14500

TS 12255/İPTAL

6.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BAHAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-15247

TS 12868 -- TS 12866 -- TS 12706/İPTAL

7.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BİLTEK YAPI İNŞAAT PEYZAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15220

TS 12868 -- TS 12867 -- TS 12866

10.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MERT MEDİCAL-CEMALETTİN GÜDER

34-HYB-14443

TS 12426/İPTAL

10.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BAK ASANSÖR ELEKTRİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12800

TS 12255/İPTAL

10.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BİRLİK DIŞ TİC. A.Ş.

34-HYB-14458

TS 12426/İPTAL -- TS 13422 -- TS 12512

13.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ARM ASANSÖR RAMAZAN DAŞ SAHIS

34-HYB-14742

TS 12255/İPTAL

13.3.2017

Firma İsteği

KARADENİZ OTO/BAYRAM AYDIN

34-HYB-14778

TS 12047

13.3.2017

Firma İsteği

PASİFİK BİLGİSAYAR ULUSLARARASI TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-453

TS 12749/İPTAL -- TS 12498

13.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GÜN-MAK ASANSÖR İNŞAAT DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-12795

TS 12255/İPTAL

14.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ARTE ÇEVRE MÜHENDİSLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ

34-HYB-14328

TS 13573

14.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

LÜKS ABC TURİZM TAŞIMACILIK TEKSTİL İNŞ. TAAH. PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ./İSTANBUL ŞUBESİ

34-HYB-1691

TS 11939

15.3.2017

Firma İsteği

ELTEKS-ELEVATÖR TEKNOLOJİSİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15191

TS 12255/İPTAL

15.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MERT CEM DİKİCİ PROMETEKS SAHIS

34-HYB-15429

TS 12426/İPTAL

16.3.2017

Firma İsteği

KİFİDİS ORTOPEDİ SANVE TURİZM TİC. A.Ş.

34-HYB-14795

TS 12559

16.3.2017

Firma İsteği

TR OTO EKSPERTİZ SERVİS VE ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15225

TS 12047

17.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EVREN DALGIÇ

34-HYB-2864

TS 12427/İPTAL

17.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

CDK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

34-HYB-5323

TS 12426/İPTAL

20.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NECAT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV VE ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12844

TS 12255/İPTAL

20.3.2017

Firma İsteği

UĞRUBOL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14521

TS 12540/İPTAL

20.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

LEDSUN BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKT. REKLAM ULUSLARARASI İTH. VE İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14741

TS 13243

20.3.2017

Firma İsteği

METİN END. TEMİZ. MAKELEKT. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.

34-HYB-15313

TS 10079

23.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

EVREN YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-2038

TS 8985

23.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ZM DANIŞMANLIK GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12832

TS 8358/İPTAL

24.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

TURKUAZ GRUP LOJİSTİK SAN. TİC. A.Ş

34-HYB-13626

TS 13111/İPTAL

24.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BİLTAŞ BİLGİ İŞLEM İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-5347

TS 13240 -- TS 13230

28.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

RS SERVİS OTO HİZMETLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

34-HYB-15185

TS 12047

28.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

SECUR VERDİ GÜVENLİK HİZ. A.Ş.

34-HYB-1044

TS 12782/İPTAL

28.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ERSU OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2339

TS 12047

28.3.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

AD-ER ASANSÖR/EMRAH CEYLAN

34-HYB-13075

TS 12255/İPTAL

30.3.2017

Firma İsteği

GÜVEN ASANSÖR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

34-HYB-12883

TS EN 13015+A1 -- TS 12255/İPTAL

30.3.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MOLLE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15381

TS 12426

30.3.2017

Firma İsteği

MURAT YEŞİLYURT SAHIS

34-HYB-14801

TS 12487/İPTAL

30.3.2017

Firma İsteği

STOP GRUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-12931

21

4.4.2017

Firma İsteği

MİNA ISI SİSTEMLERİ OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15339

TS 13168

4.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT A.Ş.

34-HYB-15183

TS 12850

4.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KRM DANIŞMANLIK KEREM KAAN ATILGAN SAHIS

34-HYB-15347

TS 13573

4.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

CER-SER İŞ MAKİNALARI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13151

TS 12510

4.4.2017

Firma İsteği

YASİN ÇAMUROĞLU FLAŞ ASANSÖR

34-HYB-14628

TS 12255/İPTAL

5.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BAŞAR BÜRO MAKİNALARI VE TEK. SER. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-15159

TS 12749 -- TS 12125

5.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

YILDIZ ELEKTRONİK - İBRAHİM TÜRKER YILDIZ

34-HYB-15542

TS 12134 -- TS 12498 -- TS 10956 –

TS 10079

5.4.2017

Firma İsteği

MEKANİKSAN ISITMA SOĞUTMA VE HAVA. SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

34-HYB-15262

TS 12850

7.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

KARABULUT ASANSÖR ELEKTRİK GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13102

TS 12255/İPTAL

7.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

TAKSİM İŞİTME CİHAZLARI İTH. İHR. VE PAZ. A.Ş.

34-HYB-352

TS 12426/İPTAL

11.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

F.S.S. GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV VE TUR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2119

TS 12849

13.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GRUP TEMİZLİK OTO KİRALAMA TAŞIMACILIK SERVİS VE YEDEK PARÇA DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-14529

TS 13354

13.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

İS-ÖZ ELEKTRONİK/İSMAİL AKTÜRK

34-HYB-15356

TS 12134 -- TS 12498 -- TS 10956 –

TS 10079

13.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ŞASE İSTANBUL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13753

TS 12047

13.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

CREON İLERİ TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş./ESENLER ŞUBESİ

34-HYB-15282

TS 13201 -- TS 12426/İPTAL

13.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HIZLI PETROL VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14527

TS 11939

13.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PİRANHA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

34-HYB-15079

TS 12134 TS 12498/ İPTAL -- TS 10956 -- 202 -TS 10079 TS 13193/İPTAL –

TS 13560/İPTAL

14.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MESUT PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. AŞ.

34-HYB-1955

TS 11939

18.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

İDEA ELEKTRONİK SİS. İNŞ. TAAH. DAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4705

TS 12540/İPTAL

19.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MARLA TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-12470

TS 12859

20.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BARIŞ OTO ELEKTRİK-BARIŞ ADIGÜZEL

34-HYB-15208

TS 12047

20.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KUTUP KLİMA/SERKAN YILGIN SAHIS

34-HYB-13700

TS 12850

20.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

NİMET GIDA TAŞIMACILIK İNŞAAT TEMİZLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ

34-HYB-2911

TS 8985

24.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EFEMİR PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

34-HYB-16114

TS 11939/T3

25.4.2017

Firma İsteği

VATOZ GRUP TEMİZLİK VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

34-HYB-15385

TS 12868 -- TS 12867 -- TS 12866 –

TS 12706/İPTAL

25.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

VATOZ GRUP TEMİZLİK VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

34-HYB-15386

TS 12993/İPTAL -- TS 13227

25.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZTAŞ KOMPRESÖR ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15389

TS 12870

25.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

YEŞİL OTOMOTİV - İBRAHİM YEŞİL

34-HYB-2958

TS 12664-1

26.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZSARIHAN GIDA OTOMOTİV İNŞ. MALZ. TAAH. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2025

TS 11138

26.4.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ULUDAĞ OTOMOTİV BAKIM VE SERVİS HİZMETLERİ TURİZM İNŞ GIDA TİC. LTD ŞTİ

34-HYB-14568

TS 12047

26.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PROTEL ELEKTRONİK SAN. TİC LTD ŞTİ

34-HYB-4210

TS 12498 -- TS 10956 -- TS 10079 –

TS 12845/İPTAL

27.4.2017

Firma İsteği

DOĞA İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15325

TS EN 13015+A1 -- TS 12255/İPTAL

28.4.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FİTA TEKNİK HAVALANDIRMA ISITMA SOĞUTMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2988

TS 12850

1.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TAŞSAN TEMİZLİK MADEN SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

34-HYB-14022

TS 12524

2.5.2017

Firma İsteği

BİMASS ASANSÖR VE YÜREYEN MERDİVEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2054

TS 12255/İPTAL

2.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PUL-KAR PETROLCÜLÜK İNŞ. TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-12963

TS 11939

2.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

GÜNAY TIBBİ CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2465

TS 12426

3.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

PAKS OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2172

TS 12047

3.5.2017

Firma İsteği

ERK PETROL YATIRIMLARI A.Ş.

34-HYB-15140

TS 11939

4.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

AREL ISI TEKNİK

34-HYB-14606

TS 12355

5.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

PNOMEDİKAL TIBBİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-13742

TS 13393

8.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

212 METROPOL İNŞAAT TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14704

TS 12524

10.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

MAVİ EKRAN BİLGİSAYAR/MURAT KOCACIK ESNAF

34-HYB-15359

TS 12134 -- TS 12498 -- TS 10956 –

TS 12845/İPTAL

11.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş.

34-HYB-12990

TS 11939

15.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

VİP İŞİTME CIHAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-4769

TS 12426/İPTAL

15.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HALİÇ OTOMOTİV VE LPG SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-3471

TS 12664-1 -- TS 12047

16.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TEKNİMA ELEKTRONİK SES VE GÖRÜN. SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13814

TS 13229

17.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

SUNGUR TEKNİK MUSTAFA SEDAT SUNGUR

34-HYB-15375

TS 10079

17.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

DOST TİCARET MUSTAFA AKSOY

34-HYB-1726

TS 10079

17.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

HB KLİMA MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15376

TS 12850

17.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

MEÇ OTOMOTİV DEKORASYON İNŞ. PET. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15389

TS 12664-2/İPTAL

17.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

TURNET İLETİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-1723

TS 12749/İPTAL -- TS 12498 -- TS 13164 -- TS 12739/İPTAL -- TS 13242

17.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BAKIN KOZMETİK MEDİKAL OTOMOTİV TEKSTİL İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

34-HYB-13779

TS 13193/İPTAL

17.5.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

TOROS MEDİKAL VE ENDÜSTRİYEL GAZ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15664

TS 12426/İPTAL

18.5.2017

Firma İsteği

EKAS BÜRO MOBİLYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13041

TS 12487

22.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.

34-HYB-14437

TS 11939

22.5.2017

Firma İsteği

BUHARİ OTOMOTİV MAMÜLLERİ PAZARLAMA İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-13553

TS 11939

22.5.2017

Firma İsteği

YAVUZ OTO KLİMA SERVİSİ

34-HYB-3009

TS 13070

23.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BAHAR FOTOĞRAFÇILIK REKLAMCILIK TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14715

TS 11329

23.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ADAR AKARYAKIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-15668

TS 11939/T3

25.5.2017

Ara Kontrol Olumsuz

BEKEN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-14958

TS 13168

30.5.2017

Firma İsteği

SERKAN YETİM CİHAN 2 OTO YEDEK PARÇA ALIM SATIM VE TAMİRATI

34-HYB-14845

TS 8986

31.5.2017

Firma İsteği

5283/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            05.00/811

Toplantı Tarihi ve No    : 28.04.2017-181                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.04.2017-4364                                            AMASYA

Amasya İli, Merkez, Sevincer Köyü, Dolamanlık Mevkii, 193 ada, 1 parselde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.01.2017 gün ve 54 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 28.02.2017 gün ve 58873 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 03.03.2017 gün ve 52608 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.03.2017 gün ve 1509 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2017 gün ve 410742 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 05.04.2017 gün ve 227870 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 13.04.2017 gün ve 3855 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.04.2017 gün ve 193 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Sevincer Köyü, Dolamanlık Mevkii, 193 ada, 1 parselde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 193 ada, 1 parselin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair kayıt konulmasına, kaçak kazı yaparak kültür varlığı tahribatına yol açanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı, 29.12.2016 gün ve 662 sayılı ilke kararları ile birlikte) I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5260/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             57.05/14

Toplantı Tarihi ve No    : 29.03.2017-176                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.03.2017-4215                                            SAMSUN

Sinop İli, Gerze İlçesi, Köşk Mahallesi, 139 ada, 81, 82 parsellerde bulunan ve sit sınırları en son Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.2005 gün ve 369 sayılı kararı ile belirlenen Köşk Höyük I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısal hale getirilmesine yönelik hazırlanan belgelerin gönderildiği Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.02.2017 gün ve 468 sayılı, 16.03.2017 gün ve 873 sayılı yazıları, konuya ait Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.11.1989 gün ve 452 sayılı kararı ile Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.2005 gün ve 369 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 27.03.2017 gün ve 137 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Gerze İlçesi, Köşk Mahallesi, 139 ada, 81, 82 parsellerde bulunan ve sit sınırları en son Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.2005 gün ve 369 sayılı kararı ile belirlenen Köşk Höyük I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısal hale getirilmesine yönelik hazırlanan ekteki 1/1000 ölçekli haritada sınırları belirlenen alanın ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna, 139 ada, 81 ve 82 nolu parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5261/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             57.01/16

Toplantı Tarihi ve No    : 26.05.2017-184                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.05.2017-4448                                               SİNOP

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Ünlüce Köyü, Huluyalısı- Hamamyeri Mevkii’nde, 104 ada, 2 parsel ve yanındaki yolda tespit edilen mozaikli yapı temel kalıntılarına ilişkin kurtarma kazısı yapılamadığına ve bu kalıntıları da içine alan 104 ada, 2, 7, 8, 9 parsellerdeki antik yerleşim alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.03.2017 gün ve 743 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.03.2017 gün ve 88821 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 27.03.2017 gün ve 70329 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.03.2017 gün ve 963 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.04.2017 gün ve 265990 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 03.05.2017 gün ve 413605 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2009 gün ve 2377 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.04.2017 gün ve 253 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Ünlüce Köyü, Huluyalısı- Hamamyeri Mevkii’nde, 104 ada, 2 parsel ve yanındaki yolda tespit edilen mozaikli yapı temel kalıntılarının sınır ve mahiyetinin anlaşılabilmesi için 17.12.2009 gün ve 2377 sayılı kurul kararı ile istenen kurtarma kazısının yapılamadığı, ancak buradaki antik yerleşim alanının 104 ada, 7, 8, 9 parsellere doğru devam ettiği Müze raporuyla anlaşıldığından 104 ada, 2, 7, 8, 9 parsellerde bulunan antik yerleşim alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 104 ada, 2, 7, 8, 9 nolu parsellerin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair kayıt konulmasına,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5262/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 27.04.2017 / 299                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.04.2017 / 6842                                            BURSA

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Doğruca Mahallesi, Yusufağaköprüsü Mevkii’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30/09/2006 tarih ve 1820 sayılı kararıyla tescil edilen, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2012 tarih ve 0858 sayılı kararıyla son şeklini alan, karar eki sit paftasında işaretlendiği şekliyle belirlenen 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanın sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Doğruca Mahallesi, Yusufağaköprüsü Mevkii’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30/09/2006 tarih ve 1820 sayılı kararıyla tescil edilen, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2012 tarih ve 0858 sayılı kararıyla son şeklini alan, karar eki sit paftasında işaretlendiği şekliyle 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanın sınırlarının anılan, kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, şerh yoksa; sit sınırları kapsamındaki 1139, 1140, 1141, 1142, 1180, 1181, 1182, 2209, 2210 parsellere “3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin, 2499 parsele “Kısmen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” ve “Kısmen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhlerinin konularak yapılan işlemin sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

 

5263/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 27.04.2017 / 299                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.04.2017 / 6848                                            BURSA

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Hisaralan ve Düzoba Mahalleleri sınırları içinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.10.1994 tarih ve 3693 sayılı kararıyla tescil edilerek,  arkeolojik yüzey verilerinin yayılma alanı doğrultusunda 1/5000 ölçekli 19b-08d ve İ19b-13a paftalarda sınırları belirlenen Dios Hieron (Esseron) Antik Kenti sınırları ile kısmen bu sınırlar ile çakışan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 2361 sayılı kararıyla tescil edilerek sınırları belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit alanının, anılan kurul kararları ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Hisaralan ve Düzoba Mahalleleri sınırları içinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.10.1994 tarih ve 3693 sayılı kararıyla tescil edilerek,  arkeolojik yüzey verilerinin yayılma alanı doğrultusunda 1/5000 ölçekli 19b-08d ve İ19b-13a paftalarda sınırları belirlenen Dios Hieron (Esseron) Antik Kenti sınırları ile kısmen bu sınırlar ile çakışan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 2361 sayılı kararıyla tescil edilerek sınırları belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit alanının, anılan kurul kararları ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, sit sınırları kapsamında kalan parsellerin güncel listesinin Kadastro Müdürlüğünce oluşturulmasına, şerh bulunmadığı tespit edilen parselere “1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhi konulmak üzere Tapu Müdürlüğüne, bilgi için Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

 

5264/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 27.04.2017 / 299                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.04.2017 / 6844                                            BURSA

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Çinge Mahallesi, Koru Mevkii’nde, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11/04/2012 tarih ve 0637 sayılı kararıyla tescil edilen 1. Derece arkeolojik sit alanının karar eki sit paftasında işaretlendiği şekliyle, 353, 352, 301, 303, 304, 307, 309, 315, 310, 311, 312, 313 (kısmen), 292, 293, 294, 270, 271, 266, 366 parsellerde belirlenen sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Çinge Mahallesi, Koru Mevkii’nde, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11/04/2012 tarih ve 0637 sayılı kararıyla tescil edilen 1. Derece arkeolojik sit alanının karar eki sit paftasında işaretlendiği şekliyle, 353, 352, 301, 303, 304, 307, 309, 315, 310, 311, 312, 313 (kısmen), 292, 293, 294, 270, 271, 266, 366 parsellerde belirlenen sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Tapu Müdürlüğünce şerh bulunmadığı tespit edilen parsellere “1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konularak yapılan işlemin sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

5265/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 27.04.2017 / 299                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.04.2017 / 6841                                            BURSA

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Kayacık Mahallesi, Hanaytarla Mevkii’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12/03/1999 tarih ve 7026 sayılı kararıyla derecesiz arkeolojik sit alanı olarak, karar eki sit paftasında işaretlendiği şekliyle, tapunun 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 116, 117, 118, 119, 126 parsellerinde belirlenen ve sit sınırlarına yönelik ayrıntılı kesin çalışmanın Müze Müdürlüğünce yapılması istenen, ancak bu güne kadar yapılmamış olan, bununla birlikte sayısal sınırlara ihtiyaç duyulması nedeniyle hazırlanan, sit sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Kayacık Mahallesi, Hanaytarla Mevkii’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12/03/1999 tarih ve 7026 sayılı kararıyla derecesiz arkeolojik sit alanı olarak, karar eki sit paftasında işaretlendiği şekliyle tapunun 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 116, 117, 118, 119, 126 parsellerinde belirlenen sit alanının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun olduğuna, tescile esas dosyasında yer alan Müze Müdürlüğü uzman raporunda alanda yoğun olarak Roma-Bizans Dönemi seramik örtüsüne rastlandığının belirtilmesi nedeniyle sit derecesinin 3. Derece Arkeolojik sit olarak belirlenmesine, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Tapu Müdürlüğünce şerh bulunmadığı tespit edilen parsellere “ 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konularak yapılan işlemin sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

 

5266/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 27.04.2017 / 299                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.04.2017 / 6843                                            BURSA

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Doğruca Mahallesi, Kayabayırhisar Mevkii’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26/10/2007 tarih ve 3055 sayılı kararıyla H20a.21b / 21c pafta, 1534, 1537, 2521 parselleri kapsayan alanda 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak, karar eki 1/5000 ölçekli sit paftasında işaretlendiği şekliyle belirlenen alanın sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Doğruca Mahallesi, Kayabayırhisar Mevkii’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26/10/2007 tarih ve 3055 sayılı kararıyla H20a.21b / 21c pafta, 1534, 1537, 2521 parselleri kapsayan alanda 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak, karar eki 1/5000 ölçekli sit paftasında işaretlendiği şekliyle belirlenen alanın sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Tapu Müdürlüğünce şerh bulunmadığı tespit edilen parsellere “3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konularak yapılan işlemin sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

 

5267/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            16.12.130

Toplantı Tarihi ve No    : 28.04.2017 / 300                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.04.2017 / 6936                                            BURSA

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar mahallesindeki, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında bulunan 1. ve 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Aktopraklık Höyüğüne yönelik Kurulumuzun 03.11.2016/6306 sayılı kararı doğrultusunda iletilen sit derecelendirmesiyle ilgili öneri ile Çevre Düzenleme Projesi revizyonu ve Arkeoloji Yaz Okulu Konaklama Yapıları Projesinin, değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 26.04.2017 gün ve 71720 sayılı yazısı, Müdürlüğün 28.04.2017 gün ve 2231 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar mahallesindeki, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında bulunan 1. ve 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Aktopraklık Höyüğüne yönelik

1) Kazı Başkanı tarafından bu aşamaya kadar kazı ve araştırma çalışması tamamlanan bölümlere yönelik olarak teklif edilen sit derecesinin 3.dererece Arkeolojik sit olarak değiştirilmesine yönelik değişikliğinin, önerilen şekilde uygun olduğuna;

2) Kurulumuzun 10.03.2017/6719 sayılı kararı doğrultusunda yeniden etüt edilen öneri Çevre Düzenleme Projesi revizyonunun uygun olduğuna;

3) Kurulumuzun 10.03.2017/6719 sayılı kararı doğrultusunda yeri değiştirilerek yeniden etüt edilen öneri Yaz Okulu Binası Projesinin, bu alanda daha 2015 yılında kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği ve yüzeyin hemen altında ana kayaya ulaşıldığına ilişkin Kazı Başkanın 27.04.2017 günlü yazısı dikkate alınarak uygun olduğuna, Kazı Başkanın ve Belediyesinin denetimi ve sorumluluğunda uygulamaya geçilebileceğine karar verildi.

 

5268/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             16.14.41

Toplantı Tarihi ve No    : 28.04.2017 / 300                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.04.2017 / 6906                                            BURSA

Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca mahallesindeki 2089 parsel ve çevresinde gerçekleştirilen tespit çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 23.11.2016 gün ve 198170 sayılı yazısı, ilgililerinin 18.11.2016 günlü başvurusu ve Müdürlüğün 25.04.2017 gün ve 2065 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca mahallesindeki 2089 parsel ve çevresinde gerçekleştirilen tespit çalışmasında, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait seramik parçalarına rastlanılan taşınmazların bulunduğu kararımız eki paftada sınırları işaretli sahanın, 2863 sayılı Kanunun gereğince ve K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak 3.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

0

5269/1-1