1 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30083

YARGI İLÂNLARI

 


Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanlığından: