23 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30074

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

TCDD 4. Bölge Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı gayri safi geliri 1.064.913,48 TL olan Kocaeli İkinci Noterliği 12.07.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

4641/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı gayri safi geliri 686.858,65 TL olan ikinci sınıf Hendek Noterliği 16.07.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

4642/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60409/6, 60421/2, 3, 4 ve 60422/1, 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4713/1-1


İçişleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Kayseri Valiliğinden alınan 12/05/2017 tarihli ve E. 10200 sayılı yazı ve eklerinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 17/03/2017 tarihinde 2017/119438 ihale kayıt numarası ile yapılan “Kayseri İli Meslek Akademisi Mimari ve Mühendislik Uygulama Projesi Hazırlatılması işi” ihalesi üzerine bırakılan MND Mimarlık Taahhüt Mühendislik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip Mehmet Mustafa DEMİR hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi uyarınca 6 ay süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 06/05/2017 tarih ve 30058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu yasaklama kararı, 06/05/2017 tarihinden geçerli olmak üzere MND Mimarlık Taahhüt Mühendislik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin "6080449633" olan vergi kimlik numarası "6090504321" olarak düzeltilmiştir.

4626/1-1


 


 


 


 


 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

FEN-EDB. FAK.

Doçent

Geometri

1

1

Sabit eğimli yüzeyler ve loksodrom eğrileri üzerine çalışmaları olmak.

Doçent

Anorganik Kimya

1

1

Tiyofosfor grubu bileşiklerinin sentez ve yapı özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez  Tel: 0354 242 10 85

4723/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

20.05.2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi ilanı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

Doçent

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL TÜRK TARİHİ

1

Mevlevilik konusunda çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

1

Tarih eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

4716/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Uygulamalı Ekonometri ve Parasal İktisat konularında çalışmaları bulunmak.

Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Enflasyon Modellemesi, Zaman Serisi Analizi ve Kamu Sektör Açığı Modellemesi konularında çalışmaları bulunmak.

Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Maliye Politikası ve Kamu Mali Yönetim Kontrol konularında çalışmaları bulunmak.

Dini İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

3

İslam Hukuk Felsefesi ve Yargı Etiği konularında çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Özel Hayata Müdahale ve İletişimin Denetlenmesi konularında çalışmaları bulunmak.

4614/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 5 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

1

Elektronik Haberleşme

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

İşletme, İşletme Yönetimi

Doçent

İşletme

2

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

4625/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

20.05.2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

SEHVEN YAYIMLANAN

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak. Troid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon konusunda çalışma ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Doçent

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda uluslar arası çalışmaları ve yurtdışı proje deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Yardımcı Doçent

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon ve nütrisyon konularında deneyimi ve çalışması olmak

 

OLMASI GEREKEN

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak. Troid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon konusunda çalışma ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda uluslar arası çalışmaları ve yurtdışı proje deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon ve nütrisyon konularında deneyimi ve çalışması olmak

4654/1-1