21 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30072

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, 21L-4A/21K-3B pafta, 3338 ada, 2 parsel üzerindeki 737208 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrası (ç), (e), (l) ve (o) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12810 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1315 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15521, Oda Sicil No: 21301), Hüseyin UĞUR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16894, Oda Sicil No: 5526), Adem KAYA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22743, Oda Sicil No: 16085), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57702) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11516 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/1/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980858 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Fırat AÇAR’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11517 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/2/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980726 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Dilşah GÜNEŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46889), Mehmet ÇİMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90876), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11518 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/3/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980873 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Fırat AÇAR’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11520 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/4/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980744 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Dilşah GÜNEŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46889), Mehmet ÇİMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90876), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11522 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/5/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980815 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Esra DEMİRBİLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97614), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11523 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/6/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980846 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Fırat AÇAR’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11524 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/7/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980828 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Esra DEMİRBİLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97614), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11525 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/8/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980791 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Dilşah GÜNEŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46889), Mehmet ÇİMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90876), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11526 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/9/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü-Merkez İlçesi, 216 ada, 1 parsel üzerindeki 980768 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312), Dilşah GÜNEŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46889), Mehmet ÇİMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90876), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11527 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/10/1-1

—————

İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Keşan İlçesi, 1462 ada, 1 parsel üzerindeki 974920 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 5207 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 1975 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet BİLİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24538, Oda Sicil No: 5403),Turgay GÜLTEKİN ( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24259, Oda Sicil No:59589),Mustafa KAFTELEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58605) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Turgay GÜLTEKİN( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24259, Oda Sicil No:59589) ve Mustafa KAFTELEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58605) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11530 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/11/1-1

—————

Selanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 850289, 895303 ve 790649 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Selanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7140-10100, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1332), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Selanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Emre ESENKAL(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43184) ve Ömer Faruk TURGUT’un(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24032, Oda Sicil No:70701) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11532 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/12/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 4591 ada, 16 parsel üzerindeki 1169237 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Şanlıurfa, Ticaret Sicil No: 16159 , Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2342) aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi; yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sinan YAVRUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848),Mehmet Emin AYBAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18663, Oda Sicil No: 61040), Adnan SÜTPAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91096)Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11533 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/13/1-1

—————

Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, 23H-III pafta, 6950 ada, 2 parsel üzerindeki 928903 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 93746-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim.Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5223, Oda Sicil No: 17131), Tayfun Ali ERTAYRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13288, Oda Sicil No:4428), Emel ATAMANER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:32725) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5223, Oda Sicil No: 17131) ve Özgür Ferit AYIK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59561) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11534 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/14/1-1

—————

Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6950 ada, 1 parsel üzerindeki 928900 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 93746-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim.Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5223, Oda Sicil No: 17131), Tayfun Ali ERTAYRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13288, Oda Sicil No:4428), Emel ATAMANER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:32725) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5223, Oda Sicil No: 17131) ve Özgür Ferit AYIK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59561) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11535 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/15/1-1

—————

Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 878577, 886365 ve 928900 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 93746-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:57), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rehber Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURGAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5223, Oda Sicil No: 17131) ve Özgür Ferit AYIK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59561), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11536 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/16/1-1

—————

Yiğit Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 243 ada,21 parsel üzerindeki 1081941 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 23262 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1729 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip, Yiğit Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yiğit Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mehtap AZICI(YILMAZ) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22440, Oda Sicil No: 36512),Veysel ÖNER’in( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20850, Oda Sicil No:51060) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yiğit Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer BAYHAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27585 Oda Sicil No:35515) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11537 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/17/1-1

—————

Yiğit Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 222 ada, 14 parsel üzerindeki 1029490 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 23262 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1729 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip, Yiğit Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yiğit Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mehtap AZICI(YILMAZ) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22440, Oda Sicil No: 36512),Veysel ÖNER( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20850, Oda Sicil No:51060), Serhan SAVUR’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25686, Oda Sicil No:62121) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yiğit Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer BAYHAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27585 Oda Sicil No:35515) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11538 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/18/1-1

—————

Çim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 2106 ada, 10 parsel üzerindeki 782719 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (d) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12009 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 868 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erdal BOSO(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13766, Oda Sicil No: 14468),Nuri ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5670, Oda Sicil No:16731),Mehmet GÜLBAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16831, Oda Sicil No:18839),Alpaslan KURBAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55267),Bayram YENİER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20254), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Minnur ÇAĞLAR (BERBER) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60056) ve Mehmet KANDEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57432) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11539 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/19/1-1

—————

Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4754 ada, 14 parsel üzerindeki 810057 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12652 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 1456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mustafa BATMAZ(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15130, Oda Sicil No: 10742), Cengiz MERCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10019, Oda Sicil No:9939), Bekir TAŞTEKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88012), Cem HAYRETDAĞ’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:42499522670), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Zafer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Kahraman BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59194) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11544 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/20/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 958478, 1207909 ve 1005726 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 31264, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1796), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Ertan SARI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49800) ve Kenan TOPÇU’nun( (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2569, Oda Sicil No:23002) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11547 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/21/1-1

—————

Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1644 ada, 5 parsel üzerindeki 777626 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11962 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Servet EROL ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10187, Oda Sicil No: 30422), Sinem ŞENOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74507) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Sadi AKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18613, Oda Sicil No:18982) ve Servet Erol ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10187, Oda Sicil No:30422) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11548 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/22/1-1

—————

Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5410 ada, 11 parsel üzerindeki 528964 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrası (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11962 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Şükrü KIRAY(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11198, Oda Sicil No: 15688),Cemal BOZAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75225) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Akif BUĞDAYBEY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18495, Oda Sicil No:32504) ve Ağabey Alptekin YILDIRIM’ın( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70233) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11549 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/23/1-1

—————

Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1063 ada, 20 parsel üzerindeki 534281 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11962 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Şükrü KIRAY(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11198, Oda Sicil No: 15688), Yakup Metin DOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12076, Oda Sicil No:12012), Ağabey Alptekin YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70233) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Akif BUĞDAYBEY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18495, Oda Sicil No:32504) ve Ağabey Alptekin YILDIRIM’ın( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70233) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11550 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/24/1-1

—————

Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, 30.30.ŞD. pafta, 43 ada, 14 parsel üzerindeki 897870 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrası (c) ve (g) bentlerindeki hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti’ne (Ticaret Odası: Tekirdağ, Ticaret Sicil No: 737-6881 , Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1892) aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi; yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları ; Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15863, Oda Sicil No: 8113), Selma ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4866, Oda Sicil No: 56715),Emre TÜTÜNCܒnün (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:58489372354) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail SİRGÜN(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:9815) ve Tevfik ATALAY’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81455) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11551 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/25/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 997290, 979791 ve 944596 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16549-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2175), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Necati ARADAŞ(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:456 Oda Sicil No:13097), Volkan UYGURALP(İnşaat Mühendisi,Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97085), Kadir Saim BİRCAN’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11553 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/26/1-1

—————

Kentsel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 332 ada, 5 parsel üzerindeki 856225 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 3314 Ticaret Sicil No ile Körfez Ticaret Odasına kayıtlı 1455 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kentsel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kentsel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, - Ahmet Levent ERGÜL(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14929, Oda Sicil No: 31350), Dilek BİROL(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22308, Oda Sicil No:31346), Refik Doğan ÇEVİKEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89352), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kentsel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zehra VAROL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91264) ve Adem YILDIRIM’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81505) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11555 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/27/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1610 ada, 8 parsel üzerindeki 752266 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Feyzi GÜNDOĞAN(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15666, Oda Sicil No:18761),İbrahim SAÇÇIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15150, Oda Sicil No: 16421),Turan DURAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79295),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Saadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1756, Oda Sicil No: 10030), Ercan MİSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1755, Oda Sicil No: 3953) ve Bülent ARĞA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3480, Oda Sicil No: 12578) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11556 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/28/1-1

—————

Profil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 61123 ada, 3 parsel üzerindeki 666571 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 238019 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 712 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Profil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Profil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Atilla YÖNÜAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 208, Oda Sicil No: 19378), Nizamettin ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11801, Oda Sicil No: 26891), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Profil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Yahya DURLANIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29001, Oda Sicil No: 65017) ve Melih TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27330, Oda Sicil No: 64890) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11563 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/29/1-1

—————

CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791536 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmedikleri anlaşılan; 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, ve 19944-28273 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1716 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Akif AKA(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3453, Oda Sicil No:34795), Veysel SELVİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16685, Oda Sicil No: 14872), Abdullah Üsame CEYLAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41126) ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Cevher KUMRAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5944, Oda Sicil No: 13420), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Cihan DUMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20379, Oda Sicil No:61241) ve Arif YÜCEL’in(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5669, Oda Sicil No:28329) ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bilal IŞIK’ın(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69826) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11559 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/30/1-1

—————

CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791540 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrası (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmedikleri anlaşılan; 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, ve 19944-28273 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1716 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Akif AKA(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3453, Oda Sicil No:34795), Veysel SELVİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16685, Oda Sicil No: 14872), Abdullah Üsame CEYLAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41126) ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cevher KUMRAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5944, Oda Sicil No: 13420), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Cihan DUMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20379, Oda Sicil No:61241) ve Arif YÜCEL’in(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5669, Oda Sicil No:28329) ve Kuruluş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bilal IŞIK’ın(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69826) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11558 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/31/1-1

—————

CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4012 ada, 13 parsel üzerindeki 606117 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mehmet AYDIN(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13556, Oda Sicil No: 8543), Arif YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5669, Oda Sicil No:28329), Murat ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56422), Akif TAŞDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74607), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Cihan DUMAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61241) ve Arif YÜCEL’in(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5669, Oda Sicil No:28329) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11545 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/32/1-1

—————

ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 824 ada, 6 parsel üzerindeki 642911 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 11974 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, İsmail Eryurt KODAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10361, Oda Sicil No: 10511), Erdoğan ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12577, Oda Sicil No:21774), Gürkan SÜNGÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84486), Mehmet Umut ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38395), Muhammet Hanifi ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65289) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ETK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Şevket ATEŞ ( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14892, Oda Sicil No: 29134), Ekrem ATEŞ ( İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 54943), Hakan ŞAHİN( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72727), Ulaş UZUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54777), Bekir ATA (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 30305) ve Özge ÇELTEKLİGİL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84229) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11546 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/33/1-1

—————

ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 776 ada, 11 parsel üzerindeki 662489 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 11974 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mehmet Gürdal BATTAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16053, Oda Sicil No:15001), İsmail Eryurt KODAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10361, Oda Sicil No: 10511), Mehmet Umut ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38395), Muhammet Hanifi ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65289),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ETK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Şevket ATEŞ ( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14892, Oda Sicil No:29134), Hakan ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72727), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11531 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/34/1-1

—————

Atkın-Bora Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Atakum İlçesi, 11298 ada, 13 parsel üzerindeki 834464 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 24322 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 951 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atkın-Bora Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atkın-Bora Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları ,Atkın ÇELİK(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17768, Oda Sicil No: 28149), Süleyman ŞİMŞİR( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14388, Oda Sicil No:23851), Serkan TUNCEL’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91283) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atkın-Bora Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları, Bekir Bora KOCABAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17900, Oda Sicil No:47073) ve Atkın ÇELİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17768, Oda Sicil No: 28149) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11542 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/35/1-1

—————

Atkın-Bora Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, İlkadım İlçesi, 116 ada, 57 parsel üzerindeki 1009310 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24322 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 951 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atkın-Bora Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atkın-Bora Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bekir Bora KOCABAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17900, Oda Sicil No: 47073), Süleyman ŞİMŞİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14388, Oda Sicil No: 23851), Serkan TUNCEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91283), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atkın-Bora Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bekir Bora KOCABAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17900, Oda Sicil No: 47073), Atkın ÇELİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17768, Oda Sicil No: 28149), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11528 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/36/1-1

—————

Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi 3/1 pafta, 809 parsel üzerindeki 872761 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24298 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1642 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah AYAZOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22122, Oda Sicil No: 20018), Muzaffer AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5628, Oda Sicil No: 10428), Yeşim YAVAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46411), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı, Aykut Can MACİT’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86233) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11560 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/37/1-1

—————

Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 30.30.Ş pafta, 187 ada, 37 parsel üzerindeki 872807 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 24298 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1642 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah AYAZOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22122, Oda Sicil No: 20018), Muzaffer AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5628, Oda Sicil No:10428), Eda İSMAİLOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82783) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Aykut Can MACİT (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86233) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11543 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/38/1-1

—————

Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 3-4-5 pafta, 797 parsel üzerindeki 888884 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 24298 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1642 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah AYAZOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22122, Oda Sicil No: 20018), Muzaffer AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5628, Oda Sicil No:10428), Erol YILMAZ’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:69289012388) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin kuruluş ortağı Aykut Can MACİT (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86233) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11541 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/39/1-1

—————

Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, F36C05D1D pafta, 1094 ada, 10 parsel üzerindeki 1049715 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24298 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1642 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah AYAZOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22122, Oda Sicil No: 20018), Muzaffer AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5628, Oda Sicil No: 10428), Eda İSMAİLOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82783), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güventaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı, Aykut Can MACİT’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86233) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11529 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/40/1-1

—————

Çizgi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1082468, 1082480 ve 909234 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çizgi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Ali UYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19463, Oda Sicil No: 31373), Hüseyin Osman HEPGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26583, Oda Sicil No: 16737)

Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 637590, 637596 ve 637462 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alfa Teknik Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ateş TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12150, Oda Sicil No: 8307), Makbule ATÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9908, Oda Sicil No: 10821), Selahattin KARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13405, Oda Sicil No: 15584), Serap GÖNCÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15963, Oda Sicil No: 32144),

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1015360, 1031165 ve 1024094 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Aydın TURA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19451, Oda Sicil No: 39669), Fikret AYTANIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13190, Oda Sicil No: 3897),

Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 984622, 1063764-1063765 ve 1050330 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Emin MENDER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9728, Oda Sicil No: 6198), Haldun Haşmet AYSAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22212, Oda Sicil No: 26879),

Kaler Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 983566, 975795 ve 986394 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kaler Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Fahri TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17722, Oda Sicil No: 39832),

Kaler Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 983566, 967764 ve 986394 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kaler Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Mehmet ACAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22779, Oda Sicil No: 26226),

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti. denetim sorumluluğunda bulunan 1013388 ve 601470 YİBF nolu ve Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1013388 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No: 18068),

Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 846475, 830341 ve 819047 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4007, Oda Sicil No: 5798), Mevlüt MERCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2062, Oda Sicil No: 23185),

Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 934853 ve 934854 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Kemalettin ÇAMLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765),

Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 934853, 934854 ve 937565 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Mustafa ŞENTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8207, Oda Sicil No: 4497),

Arsem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1083910, 1083902 ve 1083919 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arsem Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Ali TATLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5601, Oda Sicil No: 12891), Bayram BOZOĞLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24803, Oda Sicil No: 49874), Seçil BASTIRMACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24902, Oda Sicil No: 33871),

Dem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1217036, 1217028 ve 1133926 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Dem Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Metin KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18441, Oda Sicil No: 56876), Songül ONUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17780, Oda Sicil No: 21709),

BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 688645, 708128 ve 688645 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Zafer GENÇER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3498, Oda Sicil No: 26621),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi,

Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 934853 ve 934854 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Parsyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Yeliz PUNAR’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.:11096445156),

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,

Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/41/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 924381, 942446 ve 942707 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Gülay KANAT tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 16.02.2017 tarihli ve E:2016/5177 sayılı kararı ile 742707 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında uygulanan idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Gülay KANAT’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17645, Oda Sicil No: 12682) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 16.05.2017 tarihli ve 11562 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4613/42/1-1


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:11.05.2017          Karar No:7002

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Standart Enerji Üretim A.Ş.

• MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı

                                               Ortadoğu Plaza No: 73 Kat: 10

                                               Okmeydanı - Şişli/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  20.11.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.320 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Şırnak, Siirt

• PAFTA NUMARASI      :  M48-c2

KARAR:

Standart Enerji Üretim A.Ş.’nin Şırnak, Siirt illerinde 15.320 hektarlık M48-c2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9. , 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4557/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.05.2017          Karar No: 7000

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj

                                               Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ  ADRESİ         :  Adıyaman-Kahta K.yolu 17.Km. Uludam Köyü

                                               Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği

                                               ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Cad. No.23

                                               Söğütözü 06520 Balgat/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  15.10.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.320 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Şırnak, Siirt

• PAFTA NUMARASI      :  M48-c2

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Şırnak, Siirt illerinde 15.320 hektarlık M48-c2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4558/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.05.2017          Karar No: 7001

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163

                                               Şişli/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9

                                               06510 Söğütözü/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  12.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.320 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Şırnak, Siirt

• PAFTA NUMARASI      :  M48-c2

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Şırnak, Siirt illerinde 15.320 hektarlık M48-c2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4559/1-1


Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

No

Plakası

Şase No

Markası

Modeli

Ad

Soyad

Pas. No

Gir. Tar.

Son. Çık.

Tar.

Ceza Karar

Numarası

Ceza

Miktarı

1

H1934BP

VF7GJ9HWC93337743

CITROEN

2006

ROZALINA

ANGELOVA

383945427

07.04.2016

04.10.2016

17CK221300559

7.164,90 TL

2

H2009BP

WVWZZZ1JZXP540149

VOLSKWAGEN

1999

EMAZER

VAHID

382458193

08.04.2016

05.10.2016

17CK221300561

4.478,06 TL

3

M2143BB

VF1B56M0513680384

RENAULT

(FRANSA)

1995

KRASIMIR

VICHEV

383755035

12.04.2016

09.10.2016

17CK221300562

2.686,84 TL

4

PB7596CA

JMZGF12T201239992

MAZDA

2000

KATYA

ALEKSANDROVA

383944049

01.04.2016

27.09.2016

17CK221300563

4.298,94 TL

5

H1681BP

WDB1240231B125434

MERCEDES-BENZ

1989

NASKO

NASKOV

383945196

31.03.2016

27.09.2016

17CK221300565

4.418,35 TL

6

H4916BP

W0L0AHL4845224752

OPEL

2004

SELYAMIE

MEHMED

384172777

15.08.2016

13.11.2016

17CK221300570

6.866,36 TL

7

PP2894AX

WVWZZZ1JZWW179318

VOLSKWAGEN

1998

SEHER

OZSEN

384136049

05.07.2016

27.09.2016

17CK221300571

4.478,06 TL

8

CH3196AP

W0L0AHL4858063162

OPEL

2005

PETAR

IRIBOYUNOV

384139017

06.07.2016

03.10.2016

17CK221300572

7.164,90 TL

9

CA9257TH

WBADP81060G047001

BMW

2004

FIODOR

POPAZOGLU

AA0170484

08.07.2016

06.10.2016

17CK221300573

15.941,90 TL

10

X7185BK

WF0AXXGBBAWU54669

FORD

(DEUTSCHLAND)

1998

SNEZHANA

DIMITROVA

384135159

07.07.2016

05.10.2016

17CK221300578

3.582,45 TL

11

PP0633BB

WVWZZZ1HZVW239389

VOLSKWAGEN

1997

AYSHE

ATMADZHA

383372417

09.07.2016

07.10.2016

17CK221300579

3.880,99 TL

12

H1526BM

WDB2020801F653867

MERCEDES-BENZ

1994

KRASIMIR

MARINOV

384166113

09.07.2016

07.10.2016

17CK221300580

5.373,67 TL

13

T6372MT

WDB1240211B362089

MERCEDES-BENZ

1990

VASIL

ANGELOV

384142264

12.07.2016

10.10.2016

17CK221300581

3.880,99 TL

14

DOGE131

WDB2100261B183220

MERCEDES-BENZ

2000

IONUT

TAMBOI

87107948

15.07.2016

13.10.2016

17CK221300584

14.031,26 TL

15

EH0264KK

WBAAL11070JN17822

BMW

1999

AURELIAN

MARIA

87107755

15.07.2016

13.10.2016

17CK221300585

8.657,58 TL

16

H3850BP

W0L0ZCF6931034949

OPEL

2002

GYULDZHAN

SALIM

384147019

04.07.2016

02.10.2016

17CK221300586

6.269,29 TL

17

H3872BP

WBABL31040JP57622

BMW

2000

BEYHAN

SABIT

384147025

04.07.2016

02.10.2016

17CK221300587

10.747,35 TL

18

H3827BP

VF1JM0G0629157214

RENAULT

(FRANSA)

2003

HRISTINA

ATANASOVA

384166817

16.07.2016

14.10.2016

17CK221300588

5.075,14 TL

19

CH4408AM

VF1BMR20532280256

RENAULT

(FRANSA)

2004

SHIBIL

RADEV

384139170

15.07.2016

13.10.2016

17CK221300592

5.373,67 TL

20

PA9804BB

WBADG71030BW87853

BMW

1998

ERDZHAN

ALIMAN

382506905

25.07.2016

23.10.2016

17CK221300595

8.060,51 TL

21

B4244BB

WBANC51030B129151

BMW

2005

HAYRIE

IBRYAMOVA

382007781

05.08.2016

03.11.2016

17CK221300596

14.150,67 TL

22

T6989XT

WDB1241281B286044

MERCEDES-BENZ

1990

MEHMED

MEHMEDOV

384025882

06.08.2016

04.11.2016

17CK221300597

3.880,99 TL

23

FR456H

WBA5D71060G249375

BMW

2016

SABUHI

CHALABIYEV

C00691891

08.08.2016

03.11.2016

17CK221300598

102.099,79 TL

24

PP4162AX

WDB2100531A123417

MERCEDES-BENZ

1996

MEHMED

BONDZHUK

384136042

26.07.2016

24.10.2016

17CK221300599

10.627,93 TL

25

PP1487BC

WBAAL32000AZ21135

BMW

1999

NEVIN

ISUF

384198200

27.07.2016

25.10.2016

17CK221300600

8.956,12 TL

26

CA8009PA

W0L000036T1064581

OPEL

1995

ALI

ALI

384172757

05.08.2016

03.11.2016

17CK221300602

3.582,45 TL

27

A1954KT

WDB2100041A252770

MERCEDES-BENZ

1996

ATANAS

ATANASOV

381792943

05.08.2016

03.11.2016

17CK221300603

10.747,35 TL

28

CA4789PT

WDB1240211B247052

MERCEDES-BENZ

1990

IVAN

BALAN

AA0276188

11.08.2016

09.11.2016

17CK221300604

3.880,99 TL

29

BT8563KB

VF1KMR20531842164

RENAULT

(FRANSA)

2004

ISMAIL

ZEYNEL

384142511

11.08.2016

09.11.2016

17CK221300605

5.373,67 TL

30

CC6432CK

WVWZZZ3BZVP098105

VOLSKWAGEN

1997

VICTOR

CRAVCENCO

B1201727

11.08.2016

09.11.2016

17CK221300606

3.880,99 TL

31

H4495BP

WAUZZZ8P96A143869

AUDI

2006

NURIDIN

HASAN

382767377

15.08.2016

13.11.2016

17CK221300607

10.150,27 TL

32

HPBK736

WDB2032421F535105

MERCEDES-BENZ

2004

MARIOARA

GALBEN

53719623

14.08.2016

12.11.2016

17CK221300608

15.822,48 TL

33

H2794BP

WDB2093161F121648

MERCEDES-BENZ

2006

RESHAD

HAMID

383463723

16.08.2016

14.11.2016

17CK221300611

16.897,22 TL

34

X6063KB

000000ECR33106521

NISSAN

2004

VESA

ASENOVA

383954779

24.08.2016

21.11.2016

17CK221300612

5.970,75 TL

35

H5485BP

WBAAM11010CA25386

BMW

1998

NURSEL

HYUSEIN

383047313

09.09.2016

08.12.2016

17221300CK000630

8.956,12 TL

36

B05EXR

JMB0NK9403J000727

MAZDA

2003

MARIUS

UNGUREANU

87216352

09.09.2016

08.12.2016

17221300CK000631

6.806,65 TL

37

CH4436AP

UU1BSDAFK43954776

DACIA

2010

DIMITAR

TODOROV

384271244

30.08.2016

28.11.2016

17221300CK000632

6.746,95 TL

38

A3119MX

WBABJ52030EA10623

BMW

1994

KRASIMIR

STOYANOV

384180941

30.08.2016

28.11.2016

17221300CK000633

7.164,90 TL

39

CH9661KA

KMHJG31FPVU068945

HYUNDAI

1998

HYUSEIN

MUSOV

382515292

30.08.2016

28.11.2016

17221300CK000634

3.582,45 TL

40

T4741TH

JHMBB21500C100421

HONDA

1994

PLAMEN

ANTONOV

384264820

29.08.2016

27.11.2016

17221300CK000635

3.403,33 TL

41

CB8214BM

VF7DERFNC76418594

CITROEN

2003

MARIN

GHITA

14714061

29.08.2016

27.11.2016

17221300CK000636

5.373,67 TL

42

IF13EMU

WVWZZZ1KZ5P075127

VOLSKWAGEN

2005

GIGI

SAVA

87144897

21.07.2016

19.10.2016

17221300CK000655

8.956,12 TL

43

H7979BH

VSSZZZ7MZ1V510294

SEAT

2001

KAMEN

NAYDENOV

382968436

26.08.2016

24.11.2016

17221300CK000656

3.582,45 TL

44

HSZ306

SB1ER56L40E247281

TOYOTA

2008

MAHMOOD

TAHA

91701820

21.08.2016

19.11.2016

17221300CK000657

3.582,45 TL

45

DAH04388

WDD2211711A139452

MERCEDES-BENZ

2006

EREN

TEKCAN

500532931

19.09.2016

18.12.2016

17221300CK000658

26.450,41 TL

46

CA8380PC

YV1VW1623VF103945

VOLVO

1997

MUMIN

YAKAR

382266871

17.09.2016

16.12.2016

17221300CK000672

4.179,52 TL

47

PP5742BC

WBAAS710X0CH07238

BMW

2001

METIN

HALIL

384304779

16.09.2016

15.12.2016

17221300CK000673

10.926,47 TL

48

CH9475KA

VF1BB07CF24642395

RENAULT

(FRANSA)

2001

NIKOLAY

NIKOLAEV

384225658

16.09.2016

15.12.2016

17221300CK000674

4.478,06 TL

49

B340YSM

WDB2037421A450612

MERCEDES-BENZ

2002

ION

MILITARU

87216675

16.09.2016

15.12.2016

17221300CK000675

15.046,28 TL

50

KID746

WDB1680331J293590

MERCEDES-BENZ

1999

SULTAN

GARIP

L1CC8Z5LV

14.09.2016

13.12.2016

17221300CK000676

13.314,77 TL

51

H5402BP

WAUZZZ8CZRA090298

AUDI

1994

VLADIMIR

VASILEV

384303589

14.09.2016

13.12.2016

17221300CK000677

10.687,64 TL

52

XX8937

WBAAL71030KG70536

BMW

2001

OSKAN

ZYUREFOV

382460588

09.09.2016

04.12.2016

17221300CK000678

11.045,88 TL

53

CH4713AP

WDB2100201A047903

MERCEDES-BENZ

1995

MARTIN

ILIEV

384272462

10.09.2016

09.12.2016

17221300CK000680

9.851,73 TL

54

CB4928BB

JMB0NK940YP001233

MITSUBISHI

2000

HRISTINA

MIRCHEVA

383824803

15.03.2016

11.09.2016

17221300CK000681

4.478,06 TL

55

BT5672KB

00000000GC8016042

SUBARU

2003

YUMER

KELIMEROV

383952911

21.03.2016

17.09.2016

17221300CK000682

8.359,05 TL

56

CB0262BK

MMBJNK7401D039942

MITSUBISHI

2001

NINA KIRILOVA

MITEVA

383942667

02.04.2016

29.09.2016

17221300CK000683

3.582,45 TL

57

PB8092CA

JMZGF14T201192863

MAZDA

1998

ANTON

ANGELOV

383991069

02.04.2016

29.09.2016

17221300CK000684

3.582,45 TL

58

Y1408AC

WDB1241331A989183

MERCEDES-BENZ

1992

GANCHO

KOLEV

383822593

06.04.2016

03.10.2016

17221300CK000685

6.269,29 TL

59

CB7537BA

JMZGF14R201461221

MAZDA

2001

DURAN

YONKOV

383943229

23.03.2016

19.09.2016

17221300CK000686

4.776,60 TL

60

AAN858

VF1BMR20A33871484

RENAULT

(FRANSA)

2005

MUZAFFER

KAYIKCI

U00988817

26.03.2016

22.09.2016

17221300CK000687

5.373,67 TL

61

PB1367AB

JMZGF14T201428112

MAZDA

2000

SMAIL

MURDZH

383942659

29.03.2016

25.09.2016

17221300CK000688

4.358,65 TL

62

DGR954

JMZBJ12R200230725

MAZDA

1999

IRAKLI

KANKIA

08AI53546

06.11.2016

21.11.2016

17221300CK000689

4.478,06 TL

63

CC2110AH

VF1JM0G0629530298

RENAULT

(FRANSA)

2003

STALINA

SALI

384084566

11.10.2016

12.12.2016

17221300CK000690

5.373,67 TL

64

ZH860226

WBABB21070EB98365

BMW

1988

ZARKO

ZAREV

384360288

29.09.2016

30.09.2016

17221300CK000691

5.373,67 TL

65

ZH860225

WBABA11080EB43243

BMW

1988

YUSEIN

ALIEV

384360282

29.09.2016

30.09.2016

17221300CK000692

5.373,67 TL

66

DAH355A

WDB2100371A425107

MERCEDES-BENZ

1997

ASEN

ENCHEV

384145293

12.10.2016

27.10.2016

17221300CK000695

5.672,21 TL

67

CB7097BB

JMB0NK9403J004856

MITSUBISHI

2003

ASEN

KIRILOV

383942016

18.03.2016

14.09.2016

17221300CK000696

8.657,58 TL

68

P6630BM

WDB2030081F646628

MERCEDES-BENZ

2005

DENISLAV

ILIEV

383611181

29.11.2016

19.12.2016

17221300CK000697

13.911,84 TL

69

BT5020KB

SALLTGM844A846240

LAND ROVER

2004

IVAN

PETROV

383952767

18.03.2016

14.09.2016

17221300CK000698

13.732,72 TL

70

E1596KX

JMB0NK9402J007117

MITSUBISHI

2002

MINKA

MIHAYLOVA

383943011

17.03.2016

13.09.2016

17221300CK000699

8.657,58 TL

71

OBPZ719

WF0NXXGCDN3S77106

FORD

(DEUTSCHLAND)

2003

ERTAN

ÖRS

C6Z69HL9N

06.11.2016

14.12.2016

17221300CK000702

5.373,67 TL

72

BT5019KB

SALLTGM843A794219

LAND ROVER

2002

SASHO

ASENOV

383952766

18.03.2016

14.09.2016

17221300CK000703

12.359,45 TL

73

X0662KK

WDB2100161A967522

MERCEDES-BENZ

1999

ANTONIA

BAKALOVA

384259014

21.09.2016

20.12.2016

17221300CK000704

10.448,81 TL

74

CH4963AP

VF1LM1R0H35527281

RENAULT

(FRANSA)

2006

NIKOLAY

SOSEROV

383939113

22.09.2016

21.12.2016

17221300CK000705

6.866,36 TL

75

PP5925BC

WBANC710X0B636544

BMW

2004

DZHIHAN

IRFAN

382435801

28.09.2016

27.12.2016

17221300CK000706

14.329,80 TL

76

PP5768BC

WDB2100481B273104

MERCEDES-BENZ

2000

SERVET

DAUD

382512721

19.09.2016

18.12.2016

17221300CK000707

10.747,35 TL

77

NTC970

WV2ZZZ7HZ7H146304

VOLSKWAGEN

2007

ALI

YIGITBASI

U08226654

20.09.2016

20.10.2016

17221300CK000708

6.866,36 TL

78

XX8360

WF0AXXGCDAXC16775

FORD

(DEUTSCHLAND)

1999

BOGOMIL

BOGDANOV

384202218

20.09.2016

19.12.2016

17221300CK000709

5.075,14 TL

79

H5797BH

WBAFA71010LN29144

BMW

2002

IRFAN

ILYAZOV

382767685

13.07.2015

07.09.2016

17221300CK000710

15.822,48 TL

80

PP3844AT

WVWZZZ6NZVW058094

VOLSKWAGEN

1997

NEDZHMIDIN

OSMAN

383467462

21.09.2016

05.12.2016

17221300CK000711

5.373,67 TL

81

CB4958BA

NLJWWH7HP4Z004807

HYUNDAI

2002

BONCHO

MARKOV

383783713

06.03.2016

02.09.2016

17221300CK000712

5.970,75 TL

82

P2530BH

WDB2083441F175188

MERCEDES-BENZ

2001

TANYA

MOLOVA

382622864

16.03.2016

12.09.2016

17221300CK000713

7.761,97 TL

83

H0996BP

WBABN52010JU62997

BMW

2001

SANIE

HRISTOVA

383785403

08.03.2016

04.09.2016

17221300CK000714

10.448,81 TL

84

PB5030CA

JMZGF12R201455421

MAZDA

2001

MARIYA

GANCHEVA

383784750

17.03.2016

13.09.2016

17221300CK000715

4.179,52 TL

85

H1352BP

VF1KZ1A0748321736

RENAULT

(FRANSA)

2013

SEVDA

MIHAYLOVA

383854021

17.03.2016

13.09.2016

17221300CK000716

11.941,50 TL

86

PB5765BM

JHMEG85500S105740

HONDA

1994

RIDVAN

YULMI

384147286

02.07.2016

30.09.2016

17221300CK000717

3.283,91 TL

87

H3851BP

WDD2120251A128509

MERCEDES-BENZ

2010

BEYTIYA

YUSUF

382349446

01.07.2016

29.09.2016

17221300CK000718

35.824,49 TL

88

DONK5561

WBAEU71010FM68105

BMW

2004

ZÜBEYR

ARICI

A 2658825

04.07.2016

02.10.2016

17221300CK000719

14.329,80 TL

89

P6109BT

WDB2102061B081302

MERCEDES-BENZ

2000

LILIANA

PODGORNAI

87175914

02.07.2016

30.09.2016

17221300CK000720

9.553,20 TL

90

E6423KX

MMBJNK7401D042536

MITSUBISHI

2001

NENO

TODOROV

384097227

25.06.2016

23.09.2016

17221300CK000721

4.776,60 TL

91

H8031AP

YV1TS7202X1038689

VOLVO

1999

IVAYLO

IVANOV

384147076

30.06.2016

28.09.2016

17221300CK000722

4.776,60 TL

92

X6979BT

WDB2021331A674986

MERCEDES-BENZ

1998

ELENKA

IVANOVA

384097479

28.06.2016

26.09.2016

17221300CK000723

8.060,51 TL

93

P8051AK

WDB2100351A042936

MERCEDES-BENZ

1995

NEVZAT

HASAN

384136001

04.07.2016

02.10.2016

17221300CK000724

6.269,29 TL

94

LN03BVC

WP1ZZZ9PZ4LA43900

PORSCHE

2003

YUMER

YUMER

384092093

19.06.2016

17.09.2016

17221300CK000725

21.315,57 TL

95

C9600HK

WBADG81070BX02604

BMW

1997

NIYAZI

NIYAZIEV

382733886

19.06.2016

17.09.2016

17221300CK000726

6.567,82 TL

96

B08AKS

WDB2100061B377386

MERCEDES-BENZ

2001

IONEL

MARCIULESCU

87079731

23.06.2016

21.09.2016

17221300CK000727

9.851,73 TL

97

PB6633PK

WBAVC31050VC79039

BMW

2007

ASPARUH

ATANASOV

384097481

25.06.2016

23.09.2016

17221300CK000728

30.450,81 TL

98

PA0362BB

VF32AKFXE40684287

PEUGEOT

(ARGENTINIEN)

2000

IVAN

CHAVDAROV

382624462

11.06.2016

09.09.2016

17221300CK000729

3.582,45 TL

99

Y7267AC

WAUZZZ4L57D104831

AUDI

2007

SIBEL

SHAKIR

383036206

14.06.2016

12.09.2016

17221300CK000730

28.361,05 TL

100

H2121BP

WDB2100261B095167

MERCEDES-BENZ

2000

NASAF

YAKUBOV

383755223

15.06.2016

13.09.2016

17221300CK000731

9.553,20 TL

101

H3475BP

WDD2193221A077266

MERCEDES-BENZ

2006

RUSHAN

RASIM

383364159

15.06.2016

13.09.2016

17221300CK000732

21.196,16 TL

102

H4462BH

W0L0ZCF6961078321

OPEL

2006

SEVINCH

AHMED

382522932

24.06.2016

22.09.2016

17221300CK000733

7.463,44 TL

103

T4451TH

W0L0TGF48W5202957

OPEL

1998

TODOR

STEFANOV

382786408

24.06.2016

22.09.2016

17221300CK000734

4.478,06 TL

104

B272VYS

WAUZZZ4E67N008847

AUDI

2006

DANUT

SIRGHI

13675001

11.06.2016

09.09.2016

17221300CK000735

24.778,60 TL

105

B72CRU

WF0HXXGAJH7J35744

FORD

(DEUTSCHLAND)

2007

CUMHUR

SENLIKCI

U08660677

27.04.2016

30.12.2016

17221300CK000736

24.778,60 TL

106

3SU3859

ZFA24400007131262

FIAT (ITALYA)

2002

TOMAS

HOFFMANN

41078992

14.06.2016

12.09.2016

17221300CK000737

3.582,45 TL

107

PB7706CK

WBANY71060CT68927

BMW

2007

RIDVAN

OSMAN

382546250

14.07.2016

12.10.2016

17221300CK000738

29.853,74 TL

108

PB5312CA

MMBJNK740YD038068

MITSUBISHI

2000

ASEN

OGNYANOV

383851384

11.03.2016

07.09.2016