20 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30071

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet Eskicioğlu, Ali Bey Barca, Ali Ertaş, Ali Tutal, Ali Ulaş Bilir, S.S. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bahar Türkmenoğlu Çekiç, Bahar Nisa Özkan Ergün, Bülent Baratalı, Ahmet Bülent Kınık, Didem Ertem, Doğa Ertaş, Emrah Kurtoğlu, Fatma Kaya, Gülper İnce, Gülsevim Özdek, Hasan Kemal Tutal, Hasan Şengül, Fatma Hülya Türkmenoğlu, Hüseyin Karabacak, İbrahim Aytekin, Mehmet Sever, Mehmet Türkbay, Meltem Salman, Murat Ertaş, Özdem Mustafa İnce, Mustafa Kaymakçı, Mustafa Sepetçi, Nevin Kaya, Çağatay Özcan Kokulu, Seda Ertaş, Seyfettin Şen, Süleyman Erdoğan, Şener Atar, Tuncer Beybağ, Turan Karakaş, Türkan Miçooğulları, Uğur Özkan, Ünal Güngör, Mehmet Yaşar Varol, Yolcu Bilginç, Zerrin Ertaş, Ziya Çavdar.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Urla Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.02.2017 tarihli ve E: 2016/347 K: 2017/99 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gönüllü ve serbest giriş ilkesi, ortağın demokratik yönetimi ilkesi, ortağın demokratik katılımı ilkesi, özerklik ve bağımsızlık ilkesi, eğitim, öğretim ve ilgilendirme ilkesi, kooperatifler arası işbirliği ilkesi ve toplumsal sorumluluk ilkesi gibi kooperatifçilik ilkelerini savunmak, yayın ve yayım faaliyetlerini yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 62.000 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Mehmet Sever, Mehmet Türkbay, Ali Ulaş Bilir, Ali Tutal, Mustafa Kaymakçı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Genel Kurulca vakfın gayesine uygun bir tüzel kişiliğe devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4595/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 26.04.2017 günlü yazıda; Durmuş ve Hanife Oğlu, 16534482182 T.C. Kimlik Nolu, 1967 doğumlu, Antalya İli, Kumluca İlçesi; Beykonak Köyü; Cilt No: 006/01, Aile Kütük No: 49; Sıra No: 58'de kayıtlı Ayhan KARAKÖSE'nin, Baro Yönetim Kurulu'nun 15.03.2017 gün ve 27/20 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4572/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 3. İş Mahkemesinin 2015/232 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4579/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

30.03.2016 tarihinde Ayjet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitimi Hiz. A.Ş. işletmesinde yer alan TC-AYG tescil işaretli DIAMOND DA-20C1 tipi seri numarası CO206 olan hava aracı, Öğrenci Pilotun SXC-26 görevi yalnız uçuşu için LTBW 23 pistinden kalkmak amacı ile koşuya başlamış fakat bu esnada sola rule kaçırarak pist dışına çıkmış, rüzgar tulumuna çarpıp devirerek durmasıyla sonuçlanan hasarlı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

4578/1/1-1

—————

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

09.03.2016 tarihinde Tarkim Havacılık A.Ş işletmesinde yer alan TC-KSF tescil işaretli C208 tipi hava aracının ZZZZ (Gemlik denizden kalkış) - LTBW (Hezarfen Havaalanı) VFR uçuşu sırasında Hezarfen Havaalanı 05 Pistine inişi aşamasında iniş takımlarının geç açılması neticesinde floatlarının piste temas etmesi ve pist üzerinde kalmasıyla hasarlı hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

4578/2/1-1

—————

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

04.12.2016 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) envanterinde yer alan TC-OMU tescil işaretli Evektör SportStar RTC tipi hava aracı öğrenci pilotun PIC uçuşu amacı ile park alanında motor çalıştırma sonrası hareket ederek park alanı yanındaki drenaj kanalına düşmesi sonucu hasarlı hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

4578/3/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 05.01.2017 tarihli ve 6849-24 sayılı Kararı; 03.11.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12224 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Alday Akaryakıt İnşaat-Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti’ne ait tesiste 21/10/2014 tarihinde yapılan denetimde herhangi bir dağıtıcının bayii olmaksızın işyerinde şahsi ihtiyaç fazlası LPG tüpü bulundurulması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 05.01.2017 tarihli ve 6849-24 sayılı Kurul Kararı uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 05.01.2017 tarihli ve 6849-24 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 06/03/2017-324 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/1/1-1

—————

Kurul’un 05/04/2017 tarihli ve 7016-2 sayılı kararı ile; 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390 (lisansı iptal) sayılı İhrakiye Teslimi Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nde 07/04/2013- 25/04/2013 tarihleri arasında yapılan incelemede tespit edildiği üzere 2012 ve 2013 yıllarında Jet A-l yakıtını İhrakiye Teslimi faaliyeti kapsamında, hava taşıtlarına fiilen ikmal etmeksizin satış yapması ve sahip olunan lisansın amacı dışında kullanılarak kanuna karşı hile yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında sahibi olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların dışında faaliyette bulunması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına ayrıca 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan lisans sahibinin 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390 sayılı İhrakiye Teslimi Lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4575/2/1-1

—————

Kurumun 09/03/2017 tarihli ve 11564 evrak numaralı Başkanlık Makamı Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Acıdere Mah. D-400 Karayolu Bulvarı No:14/A Sarıçam/ADANA” adresinde mukim, 31/05/2006 tarihli ve LPG-BAY/776-145/03801 sayılı otogaz bayilik lisansı 29/12/2014 tarihinde sonlandırılan Demirler Gıda Tarım Hayvancılık Nakliye Otomotiv İş Makinaları Tekstil Petrol Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 28/09/2013 tarihinde yapılan denetimde, tesiste bulunan fiyat ilan panosunda ilan edilen LPG otogaz fiyatının pompa fiyatının altında olması nedeniyle yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 10/03/2017-345 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/3/1-1

—————

Kurulun 23.02.2017 tarih ve 6939-4 sayılı kararı ile 26.06.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14001 sayılı lisans kapsamında Tekmen Beldesi Limanağzı Mah. Erenler Cad. No:26 BOZYAZI/ MERSİN adresinde faaliyet gösteren EFEBEY PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 18.02.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırdığının tespit edilmesi sebebiyle 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 88.517,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4575/4/1-1

—————

Kurul’un 04/07/2016 tarih ve 6386-19 sayılı Kararı ile; 26.04.2011 tarih ve LPG-BAY/941-54/11527 sayılı LPG Otogaz bayilik lisansı ile faaliyet göstermekte olan Erzurum Petrol Tarım Ve Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen otogaz istasyonunda 12/09/2015 tarihinde yapılan denetimde, otogaz istasyonunda LPG tüp dolumunun yapıldığının tespit edilmesi ve LPG tüpü dolumuna yarayan aparat bulunması yönünde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 04/07/2016 tarih ve 6386-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 419.205.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

4575/5/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/16306 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunan Halk Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin istasyonunda ve ilan panosunda sözleşme yaptığı LPG dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosuna ve ilan panosunda bayilik lisansı sahibi olarak unvanına yer vermemesi ve asli faaliyetlerinde LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırması nedeniyle, 09.06.2016 tarih ve 6329-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca yapılan soruşturma neticesinde 7027-30 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında toplam; 531.113,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 531.113,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/6/1-1

—————

11/04/2017 tarihli ve 17103 sayılı Başkanlık Oluru ile Kılınçarslan Köyü Antalya Yolu Üzeri Sinanpaşa Afyonkarahisar adresinde mukim 13.04.2006 tarih ve BAY/721-115/16733 sayılı bayilik lisansı sahibi Fidan Akaryakıt Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 27/06/2014 tarih ve 2014-A-1119/42 sayılı Vergi Tekniği Raporuna göre istasyonunda 2013 ve 2014 yıllarında menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Fidan Akaryakıt Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/04/2017 tarihli ve 466 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/7/1-1

—————

Kurul’un 10/04/2017 tarihli ve 17017 sayılı Başkanlık Oluru ile Gaziosmanpaşa Mah. Ankara Cad. No:112/58 Gölbaşı Ankara adresinde mukim 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28263 sayılı bayilik lisansı sahibi Söğütlü Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv İnşaat Hafriyat Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı Opet Petrolcülük Anonim Şirketi’nin şikayeti üzerine akaryakıt istasyonunda 11.06.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve (14) üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Söğütlü Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv İnşaat Hafriyat Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14.04.2017 tarihli ve 473 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/8/1-1

—————

Güven Polat Taşımacılık Nakliyat Petrol Madeni Yağ Otomotiv Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket’ nin (Şirket) “Sivas-Kayseri Karayolu Üzeri Karagöl Mevkii Gemerek/Sivas” adresinde faaliyette bulunan istasyonunda 26.10.2016 tarihinde yapılan denetimde, istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığı, istasyonda yakıt bulunmadığı ancak sayaçların açık olduğu tespit edilmesi üzerine konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' na (Kurul) intikal ettirilmiş ve 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 20.02.2017 tarih ve 8431 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23.02.2017 tarihli ve 264 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

4575/9/1-1

—————

Kurul’un 29/03/2017 tarihli ve 7001-4 sayılı kararı ile; 28.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28322 (02/04/2013 tarihli ve 12722 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans sona erdirilmiştir) sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi İsa KOÇKIRAN’ın akaryakıt istasyonunda 16.5.2012 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM'da analizi sonucunda söz konusu numunelere ilişkin 1220P00534001 numaralı analiz raporu ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğu tespit edilmiş olup, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulmasının 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında, istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması dolayısıyla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile beraber dördüncü fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4575/10/1-1

—————

Kurul’un 29/03/2017 tarihli ve 7001-8 sayılı kararı ile; 17.06.2011 tarihli ve BAY/939- 82/29642 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.12.2012 tarihinde akaryakıt istasyonunda Altınak Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 35 HLF 49 plakalı tanker ile bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında, lisans sahibi hakkında, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4575/11/1-1

—————

23/03/2017 tarihli ve 14437 sayılı Başkanlık Olur'u ile; “Barbaros Mahallesi No:153/1 İzmir Ankara Asfaltı -Ahmetli-MANİSA" adresinde faaliyet gösteren 15.08.2014 tarihli ve BAY/939-82/34558 (06.01.2015 tarihli 290 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) sayılı bayilik lisans sahibi Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 16.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; lisans sahibi tarafından faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 14/04/2017-472 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiştir. Söz konusu Raporda lisans sahibi tarafından faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Söz konusu raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/12/1-1

—————

Kurul’un 29/12/2016 tarihli ve 6828-11 sayılı Kararı ile, 05.12.2006 tarih ve BAY/939-82/20795 numaralı ve 06.12.2006 ( Sonlandırma 12.10.2016 ) LPG-BAY/941-54/06006 numaralı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren BİLŞAH PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 19.09.2014 tarihinde yapılan denetimde LPG otogaz istasyonunda yetkisiz personel çalıştırması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 29/12/2016 tarihli ve 6828-11 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 25/01/2017-138 sayılı Soruşturma Raporu ekte gönderilmiş ancak, ilgilinin Lisans adresine ve Ticaret Sicilinde kayıtlı adresine tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/13/1-1

—————

Kurul’un 05.01.2017 tarihli ve 6849-21 sayılı Kararı ile, 29.04.2014 tarihli ve LPG-BAY/941-54/15002 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Satsuma Petrol İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 21/10/2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 05.01.2017 tarihli ve 6849-21 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 02/03/2017-299 sayılı Soruşturma Raporu ekte gönderilmiş ancak, ilgilinin belirlenebilen adreslerine tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/14/1-1

—————

Kurul’un 05.01.2017 tarih ve 6849-15 sayılı Kararı ile; 26.04.2007 tarihli ve LPG-BAY/941- 54/06469 numaralı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yağhaneci Petrol Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 24/10/2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 05.01.2017 tarih ve 6849-15 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 27/01/2017-141 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak ilgilinin belirlenebilen adreslerine tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/15/1-1

—————

Kurul’un 04/08/2016 tarihli ve 6422-37 sayılı Kararı ile;  17/11/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09698 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Pamukkale Gaz Lpg Dağıtım Ve Taşımacılık Beton Maden Petrol Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin “İstasyon Mah. Sanayi Cad. No:128 EŞME/UŞAK” adresindeki işyerinde, 01/06/2015 ve 15.03.2016 tarihlerinde yapılan denetimde, LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması yönünde tespit edilen hususa ilişkin olarak 04/08/2016 tarihli ve 6422-37 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü  Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

4575/16/1-1

—————

Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 05/05/2009 tarih ve BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 15. Km Zincirlikuyu Mevkii Tosya - Kastamonu adresinde faaliyet gösterdiği istasyonunda 15/10/2012 tarihinde yapılan denetime göre; A-015663 numaralı Numune Alma Tutanağı ile pompadan alınan motorin numunesinin ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olduğu ile numunenin solvent ve motorin içerdiğinin TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nün 2012-1220P00952001 sayılı motorin analiz raporu ile tespit edilmesi nedeniyle,

Ankara 10.İdare Mahkemesinin 2016/1689 E. ve 2016/1072 Karar sayılı kararında yer alan gerekçe uyarınca konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/25967 sayılı bayilik lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 18/08/2016 tarih ve 6444-88 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 26/10/2016 tarih ve 1693 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  05/04/2017 tarih ve 7015-10 sayılı Kararı ile “…., BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası  ile 2012 Yılında Uygulanacak  Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca  163.111,-TL idari para cezası uygulanmasına” uygulanmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 17/04/2017 tarih ve 20489 sayılı yazımız ile Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ticaret sicilinde kayıtlı Mesudiye Mahallesi 5103 Sokak No:28 Cumhuriyet İşhanı Kat:2-3 Akdeniz-Mersin adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüştür.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4575/17/1-1

—————

23/03/2017 tarihli ve 14438 sayılı Başkanlık Olur'u ile; “Ilıca Mahallesi Çataltepe Mevkii Süleyman Demirel Caddesi No:35/A -Alaşehir-MANİSA" adresinde faaliyet gösteren 21.11.2007 tarihli ve BAY/939-82/23348 (24.07.2014 tarih ve 26710 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) sayılı bayilik lisans sahibi Serenler Akaryakıt Sarrafiye Otomobil Tarım Aletleri Nakliye Zirai İlaç İnşaat Malzemeleri İnşaat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Turizm Taşımacılık Restaurant Besicilik Dericilik Su Ürünleri Maden Ocakları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 03.04.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere faturası ibraz edilemeyen yaklaşık 50.000 Litre akaryakıt ürünü bulunduğundan lisans sahibinin bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 13/04/2017-463 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiştir. Söz konusu Raporda lisans sahibine ait akaryakıt istasyonunda 03.04.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere faturası ibraz edilemeyen yaklaşık 50.000 Litre akaryakıt ürünü bulunduğundan lisans sahibinin bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Söz konusu raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4575/18/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasak şablon.jpg


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

İletişim Fakültesi

Radyo, TV ve Sinema Bölümü

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

4610/1-1

—————

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İktisat

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı)

(Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Alanı)

Doçent

2

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuracak olan adayların; Osteoporoz ve İmplant konusunda çalışmaları olması beklenmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

4611/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 28.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi , Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1.kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Unvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol

Profesör

1

1

Akıllı yapıların tasarımı alanında çalışmış olmak. Termo piezoelektrik manyetik malzemelerin modellenmesi, dönen kanatların titreşimlerinin ölçümü alanlarında deneyimi bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Yardımcı Doçent

1

1

Yüksek hızlı tren raylarının kaynak bölgelerinde yorulma ve gerilme davranışı, elektro erozyonda kullanılan iş parçasının aşınmasında teorik modelleme alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans veya doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında bitirmiş olmak. Uygulamalı Matematik, çok ölçütlü karar verme, bulanık mantık, veri hazırlama analizi ve hibrit modellemeleri konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teorisi

Doçent

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Radyo frekans mikro-elektro-mekanik sistemler ve terahertz bileşenler üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Düzensiz sistemlerde elektron iletimi konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Matematik Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Matematik bölümünde yapmış olmak, çizge kuramı ve matematiksel istatistik konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

4

1

Bilgisayar Bilimi alanında doktorasını almış olmak ve Siber -Fiziksel Sistem tasarımı için güvenilirlik ve hata toleransının sağlanması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Yardımcı Doçent

4

1

Kar yönetimi, muhasebe manipülasyonları, kurumsal yönetim konularında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yardımcı Doçent

1

1

Dünya gönüllülük programları ve performans yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

4

1

Arap Dilbilimi ve Kıraat ilişkisi konusunda doktora yapmış olmak ve Arapçanın Dini ilimlerdeki önemi ile Arapça Fonetiği konusunda çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri

Yardımcı Doçent

2

1

Maturîdî Kelâmında yöntem üzerine çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

" Cahiliyede ve Risalet Döneminde savaş olgusu"  üzerine çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Ortaçağ Tarihi ve 13 - 16 yy.Orta Asya Türk Devletleri üzerine çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

15. ve 16. yy Türk-i Basit üzerine yayınları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Doçent

1

1

Türk Halk Bilimi alanında ve Orta Asya sahası epik anlatmalar konusunda çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

İngiliz Dili Eğitimi, yabancı dil öğrenimi üzerine yayınları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Medya ve İletişim

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

Yönetsel İletişim, kitle iletişim ve etik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Yardımcı Doçent

3

1

Finansal içerme, endeksleme, mikro finans ve maliye politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Siyasi hayat, siyasi partiler ve kamu politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası enerji ekonomisi ve politikaları ile enerji tüketimi - büyüme ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Gingival biyotipin ortodontik uygulamalardaki önemi ve vertikal çeneliğin altçeneye etkilerinin FEM Analizi ile değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel  Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

MRIStudio konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

Çocuk yanık bakımı konusunda deneyimi olmak, genitoüriner patolojiler konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yardımcı Doçent

2

1

Çocuk yanık bakımı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Posterior omuz çıkıkları ve femoral yetmezlik kırıklarının cerrahi tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Kas - iskelet sistemi rejeneratif tıp ve diz artroplastisinde kanama azaltıcı ajanlar ile Ortopedi ve Travmatoloji asistan eğitiminin değerlendirilmesi hakkında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

2

1

Kas-iskelet sistemi rejeneratif tıp ve ulusal artroplasti kayıt sistemi ile kıkırdak tedavi seçenekleri alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Renal transplantasyon, laparoskopik ve robotik donör nefrektomi deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Sitopatoloji yandal uzmanı olmak, pankreas sitolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk nefroloji uzmanı olmak. Renal transplantasyon ve devamlı renal replasman tedavileri konularında deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yenidoğan uzmanı olmak, yenidoğan sarılıklarında flowsitometrik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Endokrinoloji uzmanı olmak.Çocukluk çağı obezitesi ve metabolik sendromun genetiği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanı olmak, Primer immün yetmezliklerinde hematopoetik kök hücre nakli ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak, tüberküloz konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak, çocuk karaciğer nakli konusunda deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Doçent

1

1

Ölçek geçerlik ve güvenirlik, yaşam kalitesi ve grup psikoterapileri konularında çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları  Doçent

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak. Troid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon konusunda çalışma ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları  Doçent

Doçent

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda uluslar arası çalışmaları ve yurtdışı proje deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları  Doçent

Yardımcı Doçent

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon ve nütrisyon konularında deneyimi ve çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ve hastane enfeksiyonları konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fibromiyaljide akupunktur tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Penetran toraks travması ve acil servise başvuran geriatrik hastalarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

1

Vasküler nöroloji alanında deneyimi olmak, inmeli hastalarda Thiol  /Disülfid homeostazi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

1

Uyku tıbbi hastalıkları ve polisomnografi konusunda deneyimi olmak, multipl sklerozlu hastalarda dizabilite ile optik kohorens tomografi ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Transkatater aort valv replasmanı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Kas-İskelet radyolojisi ve kartilaj elastosonografisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak, klinik anatomi doktorası yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

Tıbbi Genetik Uzmanı olmak, dismorfoloji ve moleküler dismorfoloji alanında deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Klinik biyokimya alanında Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Thiol / Disülfit homeostazı konusunda uluslar arası özgün çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Profesör

1

1

Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında sosyal hizmet uygulamaları konusunda deneyimi olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Diyabetli adölesanların  özyönetim becerileri konusunda çalışma yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

5

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Hasta güvenliği ve hastane enfeksiyonları konusunda çalışma yapmış olmak

4624/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 5 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Genel Jeoloji ABD

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Enerji ABD

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Bilimi ABD

Profesör

1

1

Hayvansal Üretim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Cumhuriyet Tarihi ABD

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Kişilerarası İletişim ABD

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında Doçent unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo Televizyon ABD

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında Doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Jeoloji Bölümü

Maden Yatakları ve Jeokimya ABD

Doçent

1

1

Çevre Jeokimyası alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi ABD

Doçent

1

1

Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak.

Şiran Mustafa Beyaz MYO

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Doçent

1

1

Hayvan Sistematiği alanında Doçent unvanı almış olmak.

4609/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin http://personel.karabuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PERİODONTOLOJİ

1

Fibrinin farklı greftler kullanarak kemik rejenerasyonuna etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ENDODONTİ

1

Mikro bilgisayarlı tomografinin endodontide kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

KOAH ve Periodontal hastalık ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI

1

Yönetsel coğrafya konusunda çalışma yapmış olmak.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

1

İlgili alanda çalışma yapmış olmak.

GENEL TÜRK TARİHİ

1

Tarih eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

1

Mevlevilik konusunda çalışma yapmış olmak.

HASAN DOĞAN BESYO

HARAKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

1

Beden eğitimi dersinin öğrenciye kazandırdığı değerler konusunda çalışma yapmış olmak.

HARAKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

1

Küreselleşme ve futboldaki dönüşüm konusunda çalışma yapmış olmak.

HARAKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

1

Denge, reaksiyon, koordinasyon, propriyosepsiyon konularında çalışma yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM HUKUKU

1

İslam Adliye Teşkilatı konusunda çalışma yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

GİRİŞİMCİLİK

1

Girişimcilik ve girişimcilik deneyimi konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜH.

1

Kütle spektrometrisi temelli glikozilasyon analizleri konusunda çalışma yapmış olmak.

BİYOMEDİKAL MÜH.

1

Optik cam malzemeler konusunda çalışma yapmış olmak.

MALZEME BİLİMİ

1

Otomotiv çelikleri ve kaykaklı bağlantıları konusunda çalışma yapmış olmak.

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

1

Üzerinde hareketli yükler bulunan sistemlerin titreşimleri konusunda çalışmış olmak.

BİLGİSAYAR YAZILIMI

1

Bina içi navigasyon sistemleri konusunda çalışma yapmış olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1

Elektromağnetik dalgaların yayılımı ve saçılması konusunda çalışma yapmış olmak.

ENERJİ

1

Fotovoltaik sistemlerin ekserji analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1

Sayı dizileri ve kriptoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

UYGULAMALI MATEMATİK

1

Graflarda zedelenebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU MYO

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

1

Tekstil işletmelerinin üretim tesisi kurma kararları konusunda çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU FEHTİ TOKER GÜZ. SAN. TAS. FAK.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

1

Endüstri mirası konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK

1

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti konusunda çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

1

İlgili alanda çalışma yapmış olmak

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜH

1

Karbon nanotüp takviyeli metal matrisli kompozitler konusunda çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ

1

Turizm coğrafyası açısından Safranbolu'da turizm konusunda çalışma yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

Eğlence pazarlaması konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

HİSTOLOJİ VE EMRİOLOJİ

1

Diyabetin erken gebelik döneminde, endometriyal bezler ve lektin histokimyası üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TİBBİ FARMOKOLOJİ

1

Alfatoksin ve zearalenon kirlilikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

4598/1-1