6 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30058

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü;

Aranan Şartlar;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Hesaplamalı Mekanik alanında yapmış olmak. Doçentliğini Kırılma Mekaniği ve Katı Cisimler Mekaniği alanında yapmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (4 takım), ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Doç.

1

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümünden mezun, yüksek lisansını ve doktorasını hesaplamalı mekanik alanında yapmış olmak. Doçentliğini Kırılma Mekaniği ve Katı Cisimler Mekaniği alanında yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi:

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

 

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        :  0 216 452 45 85 - 86/1158

Fax       :  0 216 452 87 17

4220/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin www.artuklu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

 

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

1

 

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Tarih

Yeniçağ

Doçent

2

1

Osmanlı-İspanyol İlişkileri ve Endülüs Müslümanları (Moriskolar) hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

3

1

Din sosyolojisi, Türk modernleşmesi, yoksulluk ve toplumsal hareketler konusunda çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Felsefe

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

Doçentliğini Felsefe alanında almış olup, İslam Kelamı üzerine çalışma yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri

Doçent

1

1

Mu’tezile ve imamet konusunda çalışmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tohumculuk Teknolojisi

Doçent

1

1

Tahıl ve baklagiller konusunda çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

2

1

Cerh-Ta’dil alanında çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yardımcı Doçent

3

1

Doktorasını Yeni Türk Dilinde tamamlayıp, Eski Anadolu Türkçesi dönemi üzerine anlam bilimi çalışmaları yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Tarih

Ortaçağ

Yardımcı Doçent

2

1

Ra’sül-Ayn şehrinin ortaçağ dönemini çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sanat Tarihi

Genel Sanat Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Bizans dönemi resimli el yazması alanında çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık

Restorasyon

Yardımcı Doçent

2

1

Doktorasını restorasyon alanında tamamlayıp, Mardin anıtsal yapıları üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yardımcı Doçent

4

1

Anti-kanser ilaç taşınımı ve salımı için manyetik nanokompozit sentezi ve sitotoksisitelerinin araştırılması hakkında çalışma yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri

Yardımcı Doçent

4

1

Çitosan/kil kompozitleri sentezi ve adsorpsiyon uygulamaları alanında çalışmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

5

1

Analitik Kimya alanında doktorasını tamamlayıp, Diazafluoren Ru(II) kompleksleri hakkında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Hemşirelik

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

2

1

Alüminyum ve alüminyum/bakırın iletken polimerler ile kaplama ve korozyon konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

5

2

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Görüntü Sanatları

Fotoğraf ve Video

Yardımcı Doçent

4

1

Canlandırma sineması ve imgenin gerçekliği konusunda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

2

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

 

Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O

Konaklama İşl.

Konaklama İşl.

Yardımcı Doçent

5

1

Turizm İşl. ve Otelcilik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

5

1

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

4067/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Doç.

Yrd. Doç.

Nitelikler

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

1

Türk Dili alanında doçentlik almış olmak ve galat sözcükleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

1

Yeniçağ Tarihi alanında doktora mezunu olmak ve Osmanlı İspanya ilişkileri alanında çalışmaları bulunmak.

Mütercim-Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

1

Çeviribilim (Almanca) alanında doktora mezunu olmak ve çeviri sürecine ilişkin yorumbilimsel çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

1

Kamu Hukuku yüksek lisans ve doktora mezunu olmak ve İdare Hukuku alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finasman

1

Muhasebe ve Finasman alanında doktora mezunu olmak ve muhasebe performansı, kâr yönetimi ve sermaye yapısı alanlarında çalışmaları bulunmak.

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Grafik Tasarımı

1

Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik mezunu olmak.

4221/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ