5 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30057

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YEŞİLÇAY ÜNİTESİ, DİZEL JENERATÖRLER, FORKLİFTLER, KAZAN DAİRELERİ MAZOT TANKLARI VB. İÇİN MOTORİN ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN ARABA TAŞIMA VAGONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 40 ADET TSI’LI ÇAP 760MM KOMPLE TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TEKERLEK TAKIMLARININ VE BUATAGRESLERİN BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


RAFİNERİ KISMI MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 1621 ADET REKLAM ARACI KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


BATMAN HAVALİMANINA ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Batman Havalimanı Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ DIŞI 3 ADET TAŞIT SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1500 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Tirebolu/GİRESUN


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Provision of 10 Surveys

Location - Europe (non-EU) Turkey


BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FELAKET KURTARIM SİSTEMİ İÇİN DEPOLAMA BİRİMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


6 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ünye Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YEŞİLÇAY ÜNİTESİ, DİZEL JENERATÖRLER, FORKLİFTLER, KAZAN DAİRELERİ MAZOT TANKLARI VB. İÇİN MOTORİN ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 80.000 litre Motorin alımı işi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/05/2017 Cuma günü saat 14:00’e kadar Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4071/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’DEN YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme kapsam ve programına alınan Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesinde yer alan 109 taşınmazın özelleştirilmesini teminen yapılacak ihalelere ilişkin ilan metni 03.04.2017 tarih, 30027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının bedelinin ödenerek teslim alınması için son başvuru tarihi 05.05.2017 olarak belirlenmiştir.

İlgili ihalelerin ilan metni ve ihale şartnamelerine istinaden, söz konusu taşınmazların ihalelerine katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının bedelinin ödenerek teslim alınmasına ilişkin son başvuru tarihi 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

4154/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN ARABA TAŞIMA VAGONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 40 ADET TSI’LI ÇAP 760MM KOMPLE TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/212579

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu

     malın adı ve miktarı              :  40 ADET TSI’LI ÇAP 760 mm KOMPLE TEKERLEK TAKIMI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 01.06.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4121/1-1


TEKERLEK TAKIMLARININ VE BUATAGRESLERİN BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/209217

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     Türü ve miktarı                     :  2000 Adet Vagon Tekerlek Takımlarının Temizlenmesi, Buatagreslerin ve Rulmanların Demontajı ve Temizlenmesi, Buatagreslerin Tamiri İşi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25.05.2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/05/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4063/1-1


RAFİNERİ KISMI MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Rafineri Kısmı Muhtelif Kaynak İşleri işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/214125

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel 0354 441 10 10

                                                     Faks 0354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; RAFİNERİ KISMI MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ işi Teknik Şartnamede belirtilen adet ve evsaflara uygun şekilde Götürü Bedel yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 30 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.05.2017 Çarşamba günü - Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4149/1-1


ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 1621 ADET REKLAM ARACI KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde konuşlandırılmak üzere, 421 adet kapalı otobüs durağı, 500 adet raket vitrin, 75 adet megalight, 600 adet bilboard, 10 adet totem ve 15 adet alt-üst reklam aracı geçit olmak üzere toplam 1621 adet açık hava reklam işletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 17/05/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 100,- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 17/05/2017 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Cinsi

KDV Hariç 10 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Şehrimizin Muhtelif Yerlerinde

1621 Adet Reklam Aracı

30.853.778,- TL

925.614,- TL

4064/1-1


BATMAN HAVALİMANINA ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Batman Havalimanı Müdürlüğünden:

1 ADET ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesinin g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/209315

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  SİLVAN YOLU ÜZERİ 1 72100 BATMAN MERKEZ/ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası   :  4882180444 - 4882181005

c) Elektronik Posta Adresi      :  erol.yilmaz@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :  Batman Havalimanı Satın Alma ve İkmal Şefliği

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 ADET ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ

                                                  Ayrıntılı bilgiye Batman Havalimanında temin edeceğiniz ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                         :  DHMİ BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme İmzalandıktan sonra 60 gün içinde sistem çalışır hale gelmiş olmalı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Batman Havalimanı Müdürlüğü Silvan yolu 7. Km BATMAN

b) Tarihi ve saati                     :  31.05.2017 - 13:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli teklif edilen ürünlere ait TSE, ISO, CE vb. ulusal-uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgesini teklifle birlikte idareye verecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları gerekmektedir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4054/1-1


İHTİYAÇ DIŞI 3 ADET TAŞIT SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait 3 adet ihtiyaç dışı taşıt (3 adet binek otomobil) mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/ KÜTAHYA

c)Telefon Numarası                         :  0 274 461 34 00

d) Faks Numarası                            :  0 274 461 34 03

e) Elektronik Posta Adresi               :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı/

   elektronik posta adresi                  :  Mustafa Yasin COŞKUN - Satınalma İşlemleri Sorumlusu 0274 461 34 00/61 71 / mycoskun@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati         :  23/05/2017 - 14.00 Salı

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.6. Taşıt Görme Belgesini,

3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az % 10’u oranında; teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu, (nakit olarak sunulacak ise Emet Bor İşletme Müdürlüğü veznesine veya İdarenin şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini),

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “İhtiyaç Dışı 3 Adet Taşıt Satışı” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4 - Şartnamelerin Temin Yeri;

Taşıt satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi 43700 Emet/KÜTAHYA

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5 - Diğer;

5.1. Taşıtların ikisine veya birine adet bazında teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan taşıtların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Emet Bor İşletme Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp taşıtların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6 - Taşıtlara Ait Bilgiler;

Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne Ait Satılacak Taşıtların Listesi;

 

Sıra No

Kurum No

Cinsi

Markası

Modeli

Muhammen Bedeli (TL)

Bulunduğu Yer

1

B-3289

Otomobil

Opel Vectra 1.6 GL/AC

1999

17.000,00

Emet Bor İşletme Müdürlüğü

2

B-3253

Otomobil

Opel Vectra 2.0 GLS

1997

12.000,00

Emet Bor İşletme Müdürlüğü

3

B-3251

Otomobil

Opel Vectra 2.0 GLS

1997

10.000,00

Emet Bor İşletme Müdürlüğü

4049/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1500 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2017/206809

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. Cad. No: 1 / 29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                         :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                              :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa)     :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1500 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ. TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ (GX4OCrNiSi27 4 malzemeden imali) (FDÖ - TŞ - 009 Nolu Teknik Şartnameye Göre)

b) Teslim Yeri                                  :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 45 (kırk beş) günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  29.05.2017- Pazartesi - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                                  :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 100.-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal – TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 29.05.2017- Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

3861/1-1


TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Tirebolu/GİRESUN

1 - Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 1.800.000 Kg torbalı kuru çay nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah Tirebolu/GİRESUN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.05.2017 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Tirebolu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.

6 - Kısmi teklif verilemez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır..

8 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen  yapıp yapmamakta serbesttir.

3832/1-1


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Provision of 10 Surveys

Location - Europe (non-EU) Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SER/INT/03

2. Procedure

Restricted

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting Authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

6. Nature of contract

Global price

7. Contract description

The subject of the contract is the provision of 10 surveys; 5 pre survey and 5 post survey ın order to asses the achievment of the ındıcators and to gather suggestions from healthcare providers and local health authorities to improve services for refugees. The surveys wıll cover all the centers.

8. Indicative budget

EUR 700.000

9. Intended timing of publication of the contract notice

May 2017

10. Additional information

N/A

11. Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession

Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for information should be sent at this stage.

4147/1-1


BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı bilgisayar ve çevre birimleri KISIM-1: Masaüstü Bilgisayar ve Monitör, KISIM-2: Dizüstü Bilgisayar KISIM-3: Lazer Siyah-Beyaz Yazıcı, KISIM-4: Lazer Renkli Yazıcı KISIM-5: Tarayıcı, teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.- TL

KISIM - 1

Masaüstü Bilgisayar ve Monitör

140,00.- TL

KISIM - 2

Dizüstü Bilgisayar

130,00.- TL

KISIM - 3

Lazer Siyah-Beyaz Yazıcı

130,00.- TL

KISIM - 4

Lazer Renkli Yazıcı

130,00.- TL

KISIM - 5

Tarayıcı

100,00.- TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/05/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4143/1-1


FELAKET KURTARIM SİSTEMİ İÇİN DEPOLAMA BİRİMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı İhtiyacı Felaket Kurtarım Sistemi İçin Depolama Birimi Teknik Şartnamesine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlara ve IBM Markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Teknik Şartnamesine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlar ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 15.05.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin Teknik Şartnamesine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlara ve IBM markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4144/1-1


6 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı "6 kalem kişisel temizlik malzemesi” ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesinde belirtilen markalardan biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

MALZEME GRUPLARI

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE EVRAK BEDELİ

KISMİ TEKLİF İÇİN

MİKTAR

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1.

DİŞ MACUNU (100 ML)

130.- TL

300.000 adet

130.- TL

2.

DİŞ FIRÇASI

  85.000 adet

  70.- TL

3.

ŞAMPUAN SAÇ (200 ML)

450.000 adet

100.- TL

4.

TIRAŞ KÖPÜĞÜ (200 ML)

450.000 adet

130.- TL

5.

JİLET GÜVENLİ

900.000 adet

130.- TL

JİLET GÜVENLİ (1 KANAT)

450.000 adet

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.05.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, yukarıdaki tabloda yer alan her bir grup malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4145/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ünye Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Ordu İli Ünye İlçesi Kaledere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve imar planında Özel Proje Alanı olarak ayrılan 447 Ada / 13-14-15 ada/parsel üzerine Mimari Avan Proje, Peyzaj Avan Projesi ve Statik Avan Projeleri Ünye Belediyesi Tarafından Hazırlatılmış Olan, 2886 sayılı yasanın 36.Maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat işi yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Mah.

Ada/Parsel

Kullanım Şekli

Arsa Alanı

()

Toplam İnşaat Alanı ()

Peyzaj Alanı ()

Keşif Bedeli

(TL)

Ordu

Ünye

Kaledere

447Ada/13-14-15

Özel Proje Alani

11.793.56 m2

19.966,00

8.896,89 m²

19.000.000,00 TL

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2016 Yılı İnşaat- Tesisat analiz, birim fiyatlarına ve özel piyasa pozlarına göre 19.000.000,00-TL (Ondokuz Milyon TürkLirasıdir.

2 - İhale 18 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat 14.00’de Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye adresindeki Ünye Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ünye Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü (Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye) adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda yazılı belgeleri ibraz edecektir;

a- Kanuni İkametgahı olması, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi.

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli)

c- Noter tasdikli İmza sirküleri.

d- Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e- İstekliler, son 10 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları inşaat işlerinin keşif bedeli, yapılacak işin toplam keşif bedelinin % 60’ı kadar olacak şekilde iş bitirme belgesini tevsik edecektir.

f- Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar taahhütname şeklinde verecektir.)

ı- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2016 Yılı İnşaat-Tesisat analiz, birim fiyatlarına ve özel piyasa pozlarına göre hazırlanan tahmini keşif bedelinin %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

1. Tedavüldeki Türk parası,

2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.ncı ve 27.nci maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz, limit içi banka veya özel katılım bankaları teminat mektupları,

3. Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları (Hazine Bonolarında en fazla 6 ay vadeli ve nominal değerleri üzerinden olacak)

j- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k- Yer Görme Belgesi

l- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

m- Son 3 yıla ait Şirket Cirosu (Toplam 3 yılın ortalaması, ihale bedelinin % 60’ından az olmaması)

n- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce (Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye) adresindeki İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

4128/1-1