2 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30054

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHTİYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğünden:


SATIŞ VE PAZARLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


TAŞINMAZIN DEPO OLARAK KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından:


1.500 TON BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ (DE-ICING) SIVI ALIM İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


9.000.000 ADET FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Bandırma Malmüdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden:


6.300 TON (6.300.000 KG) YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHTİYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K. Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemizde bulunan muhtelif, ihtiyaç fazlası (ölü Stok) yaklaşık 1.500 Kg. Bakır Çıplak (Muhtelif) ve 1.200 Kg. Bushingin kapalı zarf teklif alma usulü ile satışları yapılacaktır.

1 - İdarenin:                                

a) Adresi                                    :  P.K. 47 34315 Avcılar / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No               :  Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)

                                                     Faks : (0212) 875 91 10-13

c) Elektronik posta adresi          :  ambarli.ticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusunun:

a) Niteliği                                   :  İhtiyaç fazlası (Ölü Stok Malzeme Satışı)

b) Türü                                      :  1.500 Kg. Bakır Çıplak (Muhtelif) ve 1.200 Kg. Bushing

c) Dosya No                              :  İST STŞ 2017 - 01

d) Şartname Bedeli                    :  50,00 TL

e) Teslim alınacak yer                :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                              :  Sözleşmeye müteakip 5 iş gününde sözleşme bedeli yatırılacaktır. Sözleşme bedeli yatırılması ile malın tesellümüne başlanması arasında geçen zaman 3 iş günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  24/05/2017 Çarşamba günü – Saat 11:00’te

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Ellitürklirası) bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte EÜAŞ İstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 24/05/2017 Çarşamba günü; saat 11:00’e kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihale EÜAŞ ın “Malzeme Taşıt-İş makineleri Değerlendirme ve satış Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3910/1-1


SATIŞ VE PAZARLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Müdürlüğe bağlı Ziraat Sanatları (Süt ve Mamulleri Fabrikası) ile Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen/üretilecek olan ürün/ürünlerin ve Müdürlükçe satışı yapılması istenen diğer gıda ürün/ürünlerin yüklenici aracılığı ile;

Adana İlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Adana İline sınır illerde (Osmaniye, Kayseri, Niğde, Antakya),

Gaziantep İlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Gaziantep İline sınır illerde

(Urfa, Adıyaman, Kahraman Maraş, Kilis),

Bursa İlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Bursa İline sınır illerde (Kütahya, Bilecik, Yalova),

Isparta İlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Isparta İline sınır illerde (Burdur),

İzmir İlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı İzmir İline sınır illerde (Aydın, Balıkesir, Manisa),

İzmit İlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı İzmit İline sınır illerde (Adapazarı),

Konya İlinde ve Müdürlükçe belirlenen bayiliğimizin olmadığı Konya İline sınır illerde (Aksaray, Karaman, Afyonkarahisar) doğrudan tüketiciye hitap eden market, bakkal, büfe, kantin vs. gibi yerlerde pazarlama ve satışının yapılması, ürün/ürünlerin boş kaplarının yüklenici tarafından toplanarak ilgili fabrika ambarlarına teslim edilmesi (kasalar, paletler vb.) yüklenici tarafından satışı yapılan ürün/ürünlerin bedel/bedellerinin nakit veya vade bitim tarihinde Müdürlük hesaplarına intikal ettirilmesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                           :  Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/ Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 211 01 70 - 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi               :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                              :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

   edileceği yer ve ücreti                    :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL

                                                            Posta Yoluyla 150,00-TL

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Adana İli:%17 Iskonto, Gaziantep İli: %17 Iskonto, Bursa İli: %15 Iskonto, Isparta İli: %15 Iskonto, İzmir İli: %17 Iskonto, İzmit İli: %15 Iskonto, Konya İli: %15 Iskonto

b) İşin Süresi                                   :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.

c) Tahmini Bedel:

ADANA ili için;                               3.600.000,00 TL.

GAZİANTEP ili için;                       1.800.000,00 TL.

BURSA ili için;                                3.600.000,00 TL.

ISPARTA ili için;                             1.800.000,00 TL.

İZMİR ili için;                                  7.200.000,00 TL.

İZMİT ili için;                                   1.800.000,00 TL.

KONYA ili için;                               3.600.000,00 TL.

d) Geçici Teminat:

ADANA ili için;                                  108.000,00 TL.

GAZİANTEP ili için;                            54.000,00 TL.

BURSA ili için;                                   108.000,00 TL.

ISPARTA ili için;                                  54.000,00 TL.

İZMİR ili için;                                     216.000,00 TL.

İZMİT ili için;                                        54.000,00 TL.

KONYA ili için;                                  108.000,00 TL.

e) Kati Teminat:

ADANA ili için;                                  216.000,00 TL.

GAZİANTEP ili için;                          108.000,00 TL.

BURSA ili için;                                   216.000,00 TL.

ISPARTA ili için;                                108.000,00 TL.

İZMİR ili için;                                     432.000,00 TL.

İZMİT ili için;                                      108.000,00 TL.

KONYA ili için;                                  216.000,00 TL.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  A.O.Ç.Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                              :  17/05/2017 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati, teslim yeri       :  17/05/2017 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç.Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

4010/1/1-1


TAŞINMAZIN DEPO OLARAK KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2100 Ada 16 Parselde 810 m2 kapalı, 7.939 m2 açık olmak üzere toplam 8.749 m2 taşınmazın depo olarak kiralanması işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                           :  Yeni Çiftlik Cad. No:6/3 06560 Yenimahalle/ Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 211 01 70 – 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi               :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                              :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    edileceği yer ve ücreti                   :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL

                                                            Posta Yoluyla 150,00-TL

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2100 Ada 16 Parselde 810 m2 kapalı, 7.939 m2 açık olmak üzere toplam 8.749 m2 taşınmazın depo olarak kiralanması işi

b) İşin Süresi                                   :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren10 yıldır.

c) Tahmini Bedel                              :  Aylık 10.500,00-TL

d) Geçici Teminat                             :  38.000,00-TL

e) Kati Teminat                                 :  Oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının % 6’sı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                              :  16/05/2017 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

     teslim tarihi, saati, teslim yeri      :  16/05/2017 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

4010/2/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından:

1 - Bursa İli, Karacabey ilçesi, Tavşanlı mahallesi,8 ada, 11nolu parselde kayıtlı 237, 53 m² yüzölçümlü bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır.

2 - Firmalar, 32.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kızılay Karacabey Şubesi Kat: 1 No: 1 Bursa/Karacabey” adresinden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.05.2017 günü saat 11:00’e kadar Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kızılay Karacabey Şubesi Kat: 1 No: 1 Bursa/Karacabey adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 29.05.2017 günü saat 11:00’de Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kızılay Karacabey Şubesi Kat: 1 No: 1 Bursa/Karacabey adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3906/1-1


1.500 TON BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ (DE-ICING) SIVI ALIM İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası               :  2017/10

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası     :  +90 (312) 204 2000- 204 2340- 204 2341- 204 2348- 204 2626- 204 2878

                                                     Fax No:+ 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi              :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı-1.500 Ton

b) Teslim yerleri                        :  Söz konusu malzeme İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                           :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  13/06/2017 saat 11:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.4. İdari şartnamenin 7.3 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.2.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler;

4.2.3.1. İstekli, De-Icing sıvının donma noktası ve sıvının görünümüne ilişkin teknik şartnamenin 3.1 maddesinde belirtilen özelliklere ilişkin laboratuar sonuçlarını verecektir.

4.2.3.2. İstekli, De-Icing sıvı içindeki aktif madde miktarına ilişkin teknik şartname 3.2 maddesinde belirtilen laboratuar sonuçlarını verecektir.

4.2.3.3. İstekli; Teknik Şartnamenin 3.3. maddesinde belirtildiği şekliyle Sıvı üretim tesisinin ismi, adresi ve sıvının Federal Havacılık Kurumu (FAA) onaylı AMS 1435 şartnamesi hükümlerine uygunluğunu belirten, bağımsız bir onay laboratuarından alınmış olan ürün sertifikasını verecektir.

4.2.3.4. İstekliler; Teknik Şartnamenin 3.4. maddesinde belirtildiği şekliyle şayet sıvı herhangi bir lisans altında veya taşeron bir firma tarafından üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya sunulan bir ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, tarafsız makamlar tarafından onaylanmış ve AMS 1435 Şartnamesine ait sertifikasyon belgeleri üretici firma adına alınmış olacak ve istekli tarafından teklifle birlikte İdareye teslim edilecektir.

4.2.3.5. Doğal çevre koruması kapsamında, İstekli, teknik şartname 3.5 maddesinde belirtilen sıvı için tam bir akut sıvı zehirlilik test raporunu (acute aquatic toxicity test report) verecektir.

4.2.3.6. İstekli sıvı ile ilgili olarak, Teknik Şartnamenin 3.6. maddesinde belirtildiği şekliyle EPA metotlarına uygun olarak yapılan ve bağımsız bir kurum tarafından tanzim edilen, bakterilerin su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen biyokimyasal oksijen gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten raporu verecektir.

4.2.3.7. İstekli, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından hazırlanmış olan, Teknik Şartnamenin 3.7. maddesinde belirtilen test raporunu verecektir.

4.2.3.8. İstekli, sıvının raf ömrünü Teknik Şartnamenin 3.8. maddesinde belirtilen şekliyle teklifle birlikte İdareye teslim edecektir.

4.2.4. Teknik Dokümanlar;

İstekli, Teknik Şartnamenin 3.10., 3.11. maddelerinde istenilen detaylı bilgi, resim, katalog ve dokümanları verecektir.

4.2.5. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar;

4.2.5.1. Teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik Şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle verilecektir.

4.2.5.2. İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme yapacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

3894/1-1


9.000.000 ADET FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinde kullanılmak üzere “9.000.000 adet Flebotomi Cilt Temizleme Çubuğu” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar / İstanbul“  adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.05.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeler” zarfı 26.05.2017 tarih saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail  ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3893/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Bandırma Malmüdürlüğünden:

 

Sıra No

Taşınmaz Dosya No

Mahalle

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Toplam Yüzölçümü (m²)

SATIŞ

Hazine Hissesi

Tahmin Edilen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İmar Durumu

1

10040103206

Şirinçavuş

Arsa

H19b16d

3524

13.382,43

İmarlı

Tam

4.015.000,00

1.003.750,00

12.Haziran.2017

14:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı İhale odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İsteklilerin geçici teminat alındısı veya banka geçici teminat mektubu (SÜRESİZ), T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği, yasal yerleşim yerini gösterir belge, (tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona başvurmaları.

2 - İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatlerinde Bandırma Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - 09/06/2017 tarihine kadar istenilmesi halinde yer gösterme yapılacaktır.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

3760/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 - İhale 18/05/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin peşinatı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.)

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2017 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 18/05/2017 günü saat 12.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2 si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Niteliği

İmar Durumu

Mevkii

Ödeme Şekli

1

YAZIR

28 M 4

(M28)

42306

3

3859,83

  75.000,00

2.500.000,00

ARSA

E=0.80 Hmax=Serbest Max Taks=0.40

Ticaret Alanı

BEYHEKİM

12 eşit taksit

2

YAZIR

28 L 3

(M29)

43076

2

17799,96

240.000,00

8.000.000,00

ARSA

E=1.15 Yençok=8 Kat Max Taks=0.25

Konut Alanı

YAZIR

16 eşit taksit

3

YAZIR

28 L 3

(M29)

43076

3

17830,99

240.000,00

8.000.000,00

ARSA

E=1.15 Yençok=8 Kat Max Taks=0.25

Konut Alanı

YAZIR

16 eşit taksit

4

YENİ SELÇUK

M28

(19 J 3)

28937

7

2843,00

  90.000,00

3.000.000,00

ARSA

E=2.10

Max Taks=0.25

Mesken Sahası

Hocacihan Tekke Caddesi Civarı

12 eşit taksit

5

DİKİLİTAŞ

25M-3

25N-4

15542

10

7159,41

135.000,00

4.500.000,00

ARSA

E=1.20

 Taks=0.50

 Yençok=9.50 m

Sanayi Alanı

HOROZLU

HAN

12 eşit taksit

6

DİKİLİTAŞ

25M-3

25N-4

15542

11

12.379,85

240.000,00

8.000.000.00

ARSA

E=1.20

 Taks=0.50

 Yençok=9.50 m

Sanayi Alanı

HOROZLU

HAN

12 eşit taksit

3693/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm M2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli M2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

15 Temmuz

N38c-17d/3a-3d-4b-4c

6204

1

11.762,65 m²

Konut (E:0.50 Yençok: 2 Kat)

1.100,00.-TL

12.938.915,00.-TL

388.167,45.-TL

17.05.2017 Çarşamba günü saat 15.00

15 Temmuz

N38c-17d/3a-3d-4b-4c

6204

2

9.545,61 m²

Konut (E:0.50 Yençok: 2 Kat)

1.100,00.-TL

10.500.171,00.-TL

315.005,13.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a ) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2017 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ilan tarihinden önce alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

3989/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda yeri, niteliği ada ve parsel nosu, DSİ hissesi veya hissesine düşen miktarı belirtilen 1 adet taşınmaz mal DSİ 13. Bölge Müdürlüğü -ANTALYA da karşısında belirtilen tarih ve saatte ihale suretiyle satılacaktır.

2 - İhale, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde 2886 sayılı ihale yasasının 45. Maddesi ve DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı Yönetmeliği hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı için aşağıda belirtilmiş olup, isteklilerin ihaleye katılabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasında belirtilen hükümlere haiz olmaları ve ihale saatinden önce geçici teminatı, Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırmaları gerekmektedir.

4 - İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale için yukarıda belirtilen Kanun Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlayacakları ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubunu da içeren teklif zarflarını ihale tarih ve saatine kadar elden İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile olan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekaletname ve Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6 - İhale en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. KDV dahil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

7 - İhale ile ilgili ŞARTNAME, idaremizden 100.00 TL bedel karşılığı olarak alınabilir.

 

İli

İlçesi

Köy/Mah

Niteliği

Ada/Parsel

Tapu Alanı M²

DSİ Hissesi

DSİ Alanı M²

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat 0,03 (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Antalya

Aksu

Kemerağzı

Arsa

13382/2

12900.00

99/430

2970.00

2,554,200.00

76,626.00

01.06.2017

10.00

 

İlanen duyurulur.

3510/1-1


6.300 TON (6.300.000 KG) YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 11 adet Yaş Çay Fabrikamızdan Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğümüze 6.300 ton (6.300.000 kg) Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.05.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına teklif vermek koşuluyla kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3461/1-1