20 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30044

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK - SİMİTLİK - BAKLAVALIK BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SOĞUTMA RADYATÖRÜ KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ETÜD, APLİKASYON, HARİTALAMA, ÖLÇÜM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM ÖLÇÜM CİHAZ TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


I. KATEGORİ ATIK YAĞIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 8. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Elazığ Belediye Başkanlığından:


2017 YILI FABRİKAMIZDAN 100.YIL PAKETLEME FABRİKASINA (RİZE) YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karasu Milli Emlak Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK - SİMİTLİK - BAKLAVALIK BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Çuval Özel Amaçlı (1.000 Çuval Pastalık - 1.000 Çuval Simitlik - 1.000 Çuval Baklavalık Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 27.04.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 27.04.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66 Faks: (0 312) 397 33 71 - 74

3545/1-1


SOĞUTMA RADYATÖRÜ KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/184524

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  500 adet Soğutma Radyatörü Komple, teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  03/05/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03/05/2017 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3502/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME GÜNÜ

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4210 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 VE 15 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 6.033,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

40.000

100

08/06/2017

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4212 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 4.036,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

25.000

100

08/06/2017

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4213 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.487,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

35.000

100

08/06/2017

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4214 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VE 9 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.850,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

25.000

100

08/06/2017

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4215 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 7 VE 8 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.868,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

25.000

100

08/06/2017

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4216 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.434,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

35.000

100

08/06/2017

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4217 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 VE 14 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.872,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

40.000

100

08/06/2017

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4220 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.278,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA İLE 12 NO.LU PARSELDE KAYITLI 400,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSANIN 279/400 ORANINDAKİ HİSSESİ

35.000

100

08/06/2017

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi taşınmaza ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

3606/1-1


ETÜD, APLİKASYON, HARİTALAMA, ÖLÇÜM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM ÖLÇÜM CİHAZ TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/173463

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında Etüd, Aplikasyon, Haritalama, Ölçüm İşlerinde Kullanılmak Üzere 2 Adet GNSS, 4 Adet Total Station ve 4 Adet Nivo Temini İşi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 12.05.2017 tarih saat: 11.00’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 12.05.2017 tarih ve saat: 11.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3231/1-1


HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                                        :  2017/186967

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00

d) Elektronik Posta Adresi                    

2 - İhale Konusu Malın                         

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Hassas Dikişli Çelik Boru

                                                                  - 4 Kalemde toplam 38.970 Adet (130.706,7 metre) Tephir ve Isıtıcı Borusu

                                                                  - 1 Kalemde 1.500 Adet (1.875 metre) Vakum Borusu

b) Teslim Yeri                                        :  Muhtelif Şeker Fabrikaları.

c) Teslim Tarihi                                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren en geç 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14   06100-Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                                    :  04.05.2017 tarihi, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 04.05.2017 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3524/1-1


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2017/177605

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası                :  424 251 2875-79 - 424 251 2414

c) Elektronik Posta Adresi                  :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Fabrikamız Şeker Ambarlarında 12 Ay süre ile Tahmil / Tahliye Hizmetleri (Hizmet ile ilgili detaylı bilgiler idari şartname ve ekini oluşturan belgelerde yer almaktadır.)

b) Yapılacağı Yer                                :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                       :  İşe başlama tarihini müteakip 1 yıl (12 ay) dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                                   :  02.05.2017 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3340/1-1


I. KATEGORİ ATIK YAĞIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 8. Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce çeşitli nedenlerle açığa çıkan I. Kategori Atık Yağın satışı;

09/05/2013 tarih, 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün “İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği”,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”,

30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/188227

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 397 2400 - 0 312 397 2414

c) Elektronik Posta Adresi                  :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  Satınalma ve Ticaret Şefliğinden talep edilmesi halinde e-mail olarak dokumanlar gönderilecektir. (Dahili 235-237)

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :

 

MALZEMENİN

SIRA NOSU

ADI VE KAREKTERİSTİĞİ

MİKTARI

YERİ

TEHLİKELİ ATIK KODU

1

I. Kategori Atık Yağ

108 TON (108.000 kg)

Gölbaşı ve Merkez Ambar Deposu

13 03 10

 

b) Malzemenin Teslim edileceği yer    :  TEİAŞ Gölbaşı Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü TEİAŞ Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA (80 Ton),

                                                               TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü (Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA (28 Ton)

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde malzeme bedeli ve KDV. Miktarı ödendiğinde teslimata başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       :  Alıcı, malzemelerin teslimatlarını malzeme bedelinin yatırıldığı günden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tamamlamak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  03.05.2017 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c,) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması zorunludur. Tehlikeli Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 4. maddede belirtilen Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Teklif isteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a, b, c, d, e, f) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin beyanname ve taahhütname.

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (ElliTürkLirası) karşılığı TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (AltmışTürkLirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları ve EKAP üyeliği zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü (Muhaberat ve Arşiv Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105 Yenimahalle/ Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi 01/08/2017 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3561/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)        Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :

 

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1-

1 Adet Halkalı Öğütücü Alımı 

187352

2017-0689

09.05.2017-14.00

90 Gün

2-

3. Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı

(2 Adet Etüv 2 Adet Kalori metre Cihazı 2 Adet Analitik Terazi )

187368

2017-0690

09.05.2017-14.30

90 Gün

3-

3 Kalem Polipropilen Branda Alımı

187379

2017-0691

09.05.2017-15.00

45 Gün

 

b) Teslim yeri                                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                                   :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

3537/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Elazığ Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası, m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile satışı yapılacaktır.

2 - İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00 (dahili 1502) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1. Kanuni ikametgahı olması,

4.2. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

4.3. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.7. Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

5 - İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri, eğitime katkı payı vb. tüm giderler ihale edilene aittir.

6 - Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan Arsanın dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

7 - Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

Mevkisi

Ada-Parsel

m2’si

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

Mornik Mah.

5183/2

5052,91

Konut E=1,50

2.122.222,20 TL.

63.666,67 TL

02.05.2017

14.00

3491/1-1


2017 YILI FABRİKAMIZDAN 100.YIL PAKETLEME FABRİKASINA (RİZE) YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430  Borçka/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2200 Ton Torbalı Kuru Çay ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Rize 100.Yıl Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilmesi işi, Satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN adresinden temin edebilirler.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.05 2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir..

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

9 - İhale 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 14:00’de yapılacaktır.

10 - İhale Kısmi Teklife kapalıdır.

11 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3493/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karasu Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

İLİ: SAKARYA

İLÇESİ: KARASU

İHALEYİ YAPAN İDARE: KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN TEL. NO: (0 264) 718 11 20

FAX NO                  : (0 264) 718 11 19

MAH./KÖYÜ

TAŞINMAZ

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HAZİNE

İMAR

TAHMİNİ

GEÇİCİ

İHALENİN

NO

NO

NO

NO

(m²)

HİS.(m²)

DURUMU

BEDELİ (TL)

TEMİNAT (TL)

TARİHİ

SAATİ

1

A. Aziziye Mah.

54070100161

Yalıboyu

Arsa

20M.4B

885

2

5.226,69

TAM

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Huzurevi alanında kalmaktadır.

4.286.000,00.-TL

1.285,800.-TL

03.05.2017

14:30

 

Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların; 03 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ karşısında belirtilen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak                       komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatine kadar yatıracakları Geçici Teminatın Makbuzu veya Süresiz Teminat Mektubu, (Banka teyit yazısı ile birlikte), İkametgah Senedi, Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi, nüfus cüzdan örneği,

Gerçek kişilerin: T.C Kimlik numarasını, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişiler noterden tastikli vekaletname ile tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını (Tüzel kişilerde ise ihalenin yapılacağı yıl içerisinde Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan alınmış sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tastikli yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İstekliler şartnameler ve eklerindeki bütün şartları kabul ve taahhüd etmek zorundadır. İstekliler şartnameleri ve eklerini mesai saatleri içerisinde Karasu Malmüdürlüğünde ücretsiz görebilirler.

İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ortak Girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

Türkiye genelinde ihale bilgileri internet vasıtasıyla "www.milliemlak.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

3497/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI (2017/ADYSATIŞ-9) “Kapalı Teklif Usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. No:256 PK:9 02040 - Merkez / ADIYAMAN

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 416 212 5311 / 5306

c) Elektronik Posta Adresi         :  ygoktas@tp.gov.tr, asalan@tp.gov.tr

d) İlgili personel                        : Yılmaz GÖKTAŞ, Ali SALAN,

2 - İhale konusu araçların

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  17 Adet E.Ö.D. Araç Satışı

b) Bulunduğu Yer                     :  TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü Park Sahaları

c) Teslim Süresi                         :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün TP’nin mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı malzemenin tamamını 10 işgünü içinde bedelini yatırmak ve bu tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Komisyon Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  04.05.2017, Saat: 10.00

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) T.P. Adıyaman Bölge Müdürlüğü’nde bulunan E.Ö.D. Araçlar Türkiye Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

İhaleye katılacaklar, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle ücretsiz olarak temin edebilirler.

c) Teklifler, 04.05.2017 tarih ve saat 10.00’a kadar Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü MUHABERAT SERVİSİNE elden verilebileceği gibi, 1. maddede verilen adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

d) İstekliler teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam taşıt bedelinin en az %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 04.05.2017 Perşembe günü saat: 10.00’da Bölge Müdürlüğü Komisyon Salonunda yapılacak, İhale Komisyonunca kapalı zarf teklifleri uygun bulunan istekliler ile açık arttırma yapılacaktır.

f) Tekliflerin fiyat opsiyonu son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günüdür.

g) İhaleye gerçek veya tüzel kişi herkes teklif verebilecektir.

Ek 1: Ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve muhammen bedel listesi (1 Sayfa)

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\333.jpg

3203/1-1