19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30043

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Uzmanlığını Üroloji alanında yapmış olmak,

Odyoloji

2

 

 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Uzmanlığını Kulak burun boğaz alanında yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Uzmanlığını Nöroşirüji alanında yapmış olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Anestezi

 

 

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Uzmanlığını Anestezi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak

İlk ve Acil Yardım

 

 

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında yapmış olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

3531/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI / ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Pestisitler ve Biyosensörler üzerine çalışmaları bulunmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

PİYANO

 

1

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

 

 

1

 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

 

 

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMAKOGNOZİ

 

 

1

Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.

ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ

 

1

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLASİK ARKEOLOJİ

1

 

 

 

SANAT TARİHİ

 

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. EĞİTİMİ

 

1

 

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

2

 

FEN FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

1

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN BİLİMLERİ

 

 

1

Balkanlarda İslam-Hristiyan İlişkileri üzerine çalışmaları bulunmak.

KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ

 

 

1

En az 5 yıl Kuran-ı Kerim eğiticiliği tecrübesine sahip olmak.

TEFSİR

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1

 

 

 

EKONOMETRİ

 

 

1

 

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

 

 

1

 

MALİ HUKUK

 

 

1

 

DEVLETLER HUKUKU

 

 

1

 

KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK

 

 

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

 

 

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

 

1

 

HEMŞİRELİK ESASLARI

 

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ

1

 

 

 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 

 

1

 

BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM

 

 

1

 

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

 

1

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Çocuk Gastroentrolojisi uzmanı olmak

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Hematoloji yandal uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

İç Hastalıkları Uzmanı olmak

NÖROLOJİ

 

 

1

En az 8 yıl uzman olarak çalışmış olmak.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

 

 

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

 

 

 

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

1

 

 

TIBBI FARMAKOLOJİ

 

1

 

 

TIBBİ GENETİK

 

 

1

Tıbbı Genetik alanında doktora yapmış olmak. Yeni nesil dizi analizi konusunda deneyimli olmak.

TIBBİ GENETİK

 

 

1

Tıbbi Genetik alanında doktora yapmış olmak. Hematolojik Sitogenetik ve Mikroarray konusunda deneyimli olmak.

3457/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                         :  19.04.2017

Son Başvuru Tarihi          :  03.05.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

 (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 -  Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 -  Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 -   Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi                                        : (0232) 4888139

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu      : (0232) 4888114

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi                   : (0232) 4885301

İşletme Fakültesi                                                 : (0232) 4888113

Hukuk Fakültesi                                                 : (0232) 4888145

Tıp Fakültesi                                                       : (0232) 4888311

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                    : (0232) 4888311

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu             : (0232) 4888311

Fax                                                                      : (232) 279 2626

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

2

Teorik Matematik, Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik alanlarından birinde bilimsel çalışmaları olmak

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

Turizm İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, İşletme Anabilim Dallarında veya Beslenme ve Diyetetik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör veya Doçent

1

Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör veya Doçent

2

Yapı, Yapım Bilgisi ve Strüktürel Tasarım

Hesaplamalı ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Mahkemesi Hukuku

Profesör veya Doçent

1

Ceza Hukuku

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Profesör veya Doçent

1

Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültesi

Vergi Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Mali Hukuk

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakımı

Yardımcı Doçent

1

Psikiyatri alanına uzmanlığını almış olmak

İşletme Fakültesi

İşletme

Doçent

1

Yönetim Organizyon

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Doçent

1

Finans

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Doçent

2

Pazarlama

Endüstri Mühendisliği

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

2

Anatomi (İnsan anatomisi alanında uzmanlık veya doktora derecesine sahip olmak)

3536/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ