17 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30041

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kamu İhale Kurumundan:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85313 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 21.02.2017 tarih ve 201/327 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.03.2017 tarih ve 718/1581 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85313'nolu parselasyon planı 17.04.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

85313 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller;

Ahimesut (Elvan) Mahallesi 46323 ada 1 parsel ve park.

İlanen duyurulur.

3335/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85281 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 06.12.2016 tarih ve 1537/2691 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.03.2017 tarih ve 705/1283 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 17.04.2017 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna 2.kez asılmıştır.

85281 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Etimesgut ilçesi, Fevziye Mahallesi, 101/17, 18, 19 - 102/4, 5, 6 -103/13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - 107/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 - 108/1 - 112/1, 2 - 113/1, 2, 3, 4 – 115/1 - 117/1 - 118/1, 2 - 119/1, 2 - 120/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-121/1, 2, 3, 4 -122/1, 2- 123/1, 2-124/1, 2, 3, 4-125/1 -126/1,- 127/1 -128/1, 2, 3 -129/1, 2 - 130/1, 2, 3 - 131/1 - 132/1, 2, 3, 4 - 133/1, 2, 3 - 134/2 - 135/1 - 136/1, 2, - 137/1, 2, 3, 4, 5, 6 - 138/1, 2, 3, 4 - 139/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 140/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 141/1 – 142/1, 2 - 143/1, 2 sayılı Ada/parseller

İlgililere ilanen duyurulur.

3336/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7 - İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.04.2017

     SON BAŞVURU TARİHİ        : 02.05.2017

 

Sınav Programı

Tarihi

Saati

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

05/05/2017

14:00

İlgili Birimlerde

 

Birim/Bölüm

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

 

Anabilim/Anasanat Dalı/Program

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

Sayısal Yöntemler

 

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı Matematik

1

 

 

Potansiyel teori üzerine çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kulak- burun-Boğaz Hastalıkları

1

 

 

 

İç Hastalıkları

1

 

 

 

Radyodiognastik

 

1

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

1

Fetal anomalilerin saptanmasında dört boyutlu ultrasonografinin yeri, Laparoskopik cerrahiler üzerine çalışmış olmak.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Veterinerlik Paratizolojisi

1

 

 

 

3311/1-1


Kamu İhale Kurumundan:

AVUKAT, BÜRO GÖREVLİSİ, İLETİŞİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere, aşağıda unvan ve sayıları belirtilen kadrolar için personel alımı yapılacaktır.

 

SIRA NO

UNVAN

KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

GEREKLİ ŞARTLAR

1

Avukat

4

40

KPSSP3

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2

Büro Görevlisi

6

60

KPSSP3

En az dört yıllık eğitim veren; Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Matematik, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarından mezun olmak.

3

İletişim Görevlisi

5

50

KPSSP93

En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların ya da dengi okulların; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarından mezun olmak.

 

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

Sınava girebilmek için;

1) Avukat, Büro Görevlisi ve İletişim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların (B) grubu kadrolar için 2016 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

2) Tabloda belirtilen öğretim kurumlarının birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak gerekir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarına ait diploma denklik belgesinin fotokopisi,

2) Avukat kadrosuna başvuru yapan adaylar için avukatlık ruhsatının fotokopisi,

3) İlgili KPSS sonuç belgesinin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

4) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 2 adet fotoğraf,

5) Sınav Başvuru Formu.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 15 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak olup, 26 Mayıs 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Adayların; sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) yer alan “Kamu İhale Kurumu 2017 Yılı Açıktan Atama Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formunu” elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186   06520 Balgat/Ankara” adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV YERİ:

Sınav; sözlü giriş sınavı olarak, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kurumun www.ihale.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Sınav Giriş Belgelerini, Kurumun resmi internet sitesinde yer alan “Kamu İhale Kurumu 2017 Yılı Açıktan Atama Giriş Sınavı” modülünden temin edecektir. Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecek olup, sözlü sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatlerine ilişkin bilgilere bu belgede yer verilecektir.

Adayların sınav esnasında, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

Sözlü sınav, adayların başvurdukları KPSS puan türü muhtevasında bulunan konular ve/veya eğitim gördükleri alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

SINAV SONUCU:

Sınav başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayın sözlü sınav puanının %50’si ve KPSS puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

Bu şekilde hesaplanan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Sınavda yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon    : (312) 218 48 43

Faks        : (312) 218 48 83

Not: Sınava ilişkin ilgililere duyurulması gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr internet sitesinden yapılacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

3316/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

05.04.2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak akademik personel alım ilanımız, ilan metninde sehven yapılan hata sebebiyle aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü/Farmasötik Teknoloji A. D.

Doç.

1

2

Eczacılık veya Kimya Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Kanser ve İlaç Kimyası Alanında Çalışmaları Bulunmak.

3452/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ıncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               :  17.04.2017

Başvuru Tarihi           :  17.04.2017

Son Başvuru Tarihi    :  02.05.2017

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Fen Eğitimi alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Fen eğitiminde kavram yanılgıları fen öğretimi öz yeterlik inançları ve meta analiz konularında çalışmaları olmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Atom transfer radikal, tersinir katılmalı/ayrışmalı zincir transfer, halka açılması polimerizasyonları, fotopolimerizasyon ve kopolimer sentezi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Havayolu ve ekipmanı alanında SCI, SCI expandet kapsamındaki dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Politikası ABD.

Profesör

1

1

Vergi gelirleri, borçlanma ve ekonomik büyüme konularında çalışmaları olmak.

5

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Prg.

Yardımcı Doçent

5

1

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olup, turizm talebi ve imajı üzerine çalışmış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını ölçme ve değerlendirme alanında yapmış olmak, DINA Model ve ölçeklerde derecelendirme 
konularında çalışma yapmış olmak.

7

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak, Evlilik Uyumu ile ilgili konularda bilimsel çalışma yapmış olmak.

8

Espiye Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent

5

1

Boyarmadde ve oksim komplekslerine nitritin katalitik etkisini voltametri ile çalışmış olmak.

9

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Nesiller arasında ve Türk göçmenlerde dini ve kültürel değişme üzerine çalışmaları olmak.

10

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

X ve gama ışını dedektörlerinin karakterizasyonu, kalınlık tayini ve katılarda difizyon üzerine çalışmalar yapmış olmak

11

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Nötron saçılması, moleküler dinamik simülasyon ve protein dinamiği üzerine çalışmış olmak.

12

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Altın katalizörlüğünde alkin siklizasyonu ve azometin iminlerin katılma reaksiyonları üzerine çalışmaları olmak

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalında doktora yapmış ve baharatlarda anti oksidan gastroprotektif ve anti enflamatuvar çalışmalar yapmış olmak

14

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk cerrahisi uzmanı olmak.

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Hematoloji uzmanı olup, Akut lösemilerde prognoza etki eden faktörler üzerine çalışmalar yapmış olmak

16

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Hematoloji uzmanı olup Troid hastalarında trombin ile aktive edilebilen fibrinoliz inhibitör antijen (TAFI) üzerine çalışma yapmış olmak.

18

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Aort kök replasmanı, Pulmoner otogreft ve Postinfarkt ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Nefroloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Nefroloji uzmanı olmak

20

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Spinal kord yaralanmaları ve travmatik beyin hasarlı hastalarda nörojenik mesane ile ilgili çalışmaları olmak.

21

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Acil serviste el bilek travmaları ve karbon monoksit zehirlenmeleri ile ilgili çalışmaları olmak.

22

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Onkoloji uzmanı olmak

23

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı uzmanı olmak.

24

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastreoenteroloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Yurtdışında ERCP ile ilgili deneyimi olmak.

25

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Koroner multi dedektör bt anjiyografi ve iliyak arter anevrizma rüptürü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

26

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yenidoğan Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Yenidoğan uzmanı olmak.

3309/1-1